icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Ga naar hoofdinhoud

Extra garantie bijkopen

Denk goed na voordat je in de winkel extra garantie bijkoopt. Vaak betaal je voor iets waar je wettelijk gezien al recht op hebt. Ook worden schades vaak al door andere verzekeringen gedekt, bijvoorbeeld door je inboedel- of reisverzekering.
garantie-bijkopen

Vaak overbodig

In sommige winkels kun je garantie bijkopen. De verkoper of fabrikant biedt dan zelf extra garantie aan of brengt dit onder bij een verzekeringsmaatschappij (verzekerde garantie). Vaak betaal je dan voor iets waar je wettelijk gezien al recht op hebt. Een verkoper is volgens de wet ook zonder bijgekochte garantie verplicht om een goed product te leveren. En voor schade aan je spullen kun je vaak ook terecht bij bijvoorbeeld je inboedelverzekering of reisverzekering.

Minder discussie

Voordeel van bijgekochte garantie is dat je vaak minder discussie hebt, bijvoorbeeld over de oorzaak van het stuk gaan. De bijgekochte garantie kan ook meer bieden dan de wet. Er kunnen wel beperkende voorwaarden gelden voor de extra garantie. Deze kun je nalezen in de kleine lettertjes. Weeg de voor- en nadelen vooraf dus goed af.

Wat kan ik het beste doen voor ik garantie bijkoop?

 • Lees de voorwaarden goed door voordat je een besluit neemt om garantie bij te kopen.

 • Informeer goed naar de prijs van de bij te kopen garantie en weeg dit af tegen:

  • de voordelen van de garantie

  • de kans dat het product een defect vertoont gedurende de periode dat de extra garantie loopt

  • de prijs van het product

  • de te verwachten reparatiekostengarantiebewijs-kassabon

 • Je hoeft vaak niet meteen te beslissen, maar je kunt ook later nog de extra garantie afsluiten waardoor je meer tijd hebt om de voor- en nadelen rustiger af te wegen.

 • Kijk na welke dekking je inboedelverzekering (eventueel met buitenshuisdekking) en reisverzekering al bieden.

 • Verzeker alleen risico's die je niet zelf wilt of kunt dragen.

Nieuwe regels 

Op 27 april 2022 is de wet veranderd. Vanaf die datum gelden extra regels voor aanvullende garantie. En wat er in de aanvullende garantie moet staan.  

In de aanvullende garantie moet staan:

 • Wat je rechten zijn als het product niet doet wat je mocht verwachten.
 • De naam en het adres van de verkoper of fabrikant.
 • Welk product onder de aanvullende garantie valt.
 • Hoe je gebruik kunt maken van je aanvullende garantie. Dat betekent dat je een uitleg krijgt hoe je het product kunt laten repareren of vervangen. Of hoe je je geld terugkrijgt.
 • Hoe lang de garantie geldt.

Neem of krijg je de aanvullende garantie?  Dan moet je dit op papier krijgen. Of op een andere duurzame gegevensdrager, zoals USB-stick of per e-mail.

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 4 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. 1. Meld je klacht bij het bedrijf

 2. 2. Stuur een juridische brief of e-mail

 3. 3. Bel onze juridisch expert

 4. 4. Laat ons voor je bemiddelen