icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Incasso: nieuwe regels

Vanaf 1 april 2024 moeten incassodienstverleners zich aan meer regels houden. Om wat voor regels gaat het en wat kun je als consument doen?
dubieuze incasso

Blijven bellen, mailen en onder druk consumenten dwingen tot betalen van oude rekeningen. Dat soort situaties moeten binnenkort verleden tijd zijn. Met de Wet Kwaliteit Incassodienstverleners én het Besluit Kwaliteit Incassodienstverleners komen er nieuwe regels. Zodat consumenten iets beter worden beschermd. De nieuwe regels gelden voor incassodienstverleners, zoals incassobureaus.

Incassoregister

Vanaf april 2024 komt er een incassoregister. In dat register wordt bijgehouden welke bedrijven incassowerkzaamheden mogen uitvoeren. Zo kun je als consument controleren of de incassodienstverlener waar je een brief van krijgt, wel om betaling mag vragen. 

 • Incassodienstverleners die na 1 april 2024 starten met incassowerkzaamheden, moeten zich direct inschrijven.
 • Incassodienstverleners die al vóór 1 april 2024 actief waren, krijgen een jaar de tijd om zich te registreren.

Het incassoregister wordt openbaar. Het verschijnt op de website van Justis, zodra de eerste incassodienstverlener zich heeft ingeschreven.

Geen incassokosten betalen

Check het register, als je een incassobrief krijgt van een incassodienstverlener. Staat het bedrijf niet ingeschreven, dan mag het geen incasso-activiteiten uitvoeren. Maar een uitzondering geldt voor:

 • Bestaande incassodienstverleners. Zij hoeven zich pas uiterlijk 1 april 2025 ingeschreven te hebben.
 • Advocaten en deurwaarders. Voor hen geldt de inschrijvingsverplichting niet.

Vanaf 1 oktober 2026 hoef je ook geen incassokosten te betalen, als een incassodienstverlener niet staat ingeschreven. Ook loopt de rente niet door.

Kwaliteitseisen

Om in het register te komen en te blijven, moeten incassodienstverleners zich houden aan kwaliteitseisen. Dat zijn regels die ervoor moeten zorgen dat zij zich eerlijker gedragen. Als een bedrijf zich niet aan de regels houdt, kan het uit het register worden verwijderd. Het mag dan geen incassowerkzaamheden meer verrichten.

Een incassodienstverlener:

 • Moet duidelijk uitleggen
  • waar de rekening vandaan komt.
  • hoe de rekening is opgebouwd. Dat betekent dat ze moeten uitleggen wat de oorspronkelijke schuld was. En welke extra kosten er boven op komen.
  • wat je rechten en plichten zijn. Zodat je beter weet waar je aan toe bent.
 • Mag je niet onder onredelijke druk zetten.
 • Moet een klachtenregeling hebben. Zodat je weet hoe je een klacht kunt indienen. En hoe snel je klacht wordt behandeld.

Kosten stapelen

Een ander probleem bij incassokosten was nog weleens dat incassokosten werden gestapeld. Dat kan ertoe leiden dat een klein maandbedrag iedere keer verhoogd wordt met hoge incassokosten. Bij een rekening lager dan €266,67 mag een incassodienstverlener €40 rekenen aan buitengerechtelijke incassokosten. Als dit iedere maand gebeurt, lopen de buitengerechtelijke incassokosten in 6 maanden op tot €240 (6X€40). Zo kan een kleine schuld al snel een probleem worden.

Daarom komen er vanaf oktober 2024 regels om het stapelen van incassokosten te beperken. Zo mag er bij maandelijkse rekeningen die lager zijn dan €266,67:

 • 1 maand €40 worden gerekend.
 • De andere 5 maanden €20.

Dat betekent in 6 maanden tijd maximaal €140 buitengerechtelijke incassokosten. 

Advocaten en deurwaarders

De nieuwe wet geldt voor bedrijven die:

 • Incassowerkzaamheden uitvoeren. Denk aan het sturen van incassobrieven en het innen van achterstallige rekeningen. Het gaat om werkzaamheden waarvoor zij nog niet naar de rechter hoeven.
 • Deze incassowerkzaamheden uitvoeren voor of namens een ander bedrijf. Of als de rekening aan hen is doorverkocht. Het moet dus gaan om een incassodienstverlener.
 • Het bedrag niet bij een bedrijf, maar bij een persoon probeert te incasseren.

Dit zijn bijvoorbeeld:

 • Incassobureaus
 • Advocaten
 • Deurwaarders

Advocaten en deurwaarders hoeven zich niet te registreren in het incassoregister. En ook moet je voor klachten soms naar een andere instantie.

De nieuwe regels gelden alleen voor incassodienstverleners. Dat betekent dat ze niet gelden voor bedrijven die hun eigen rekeningen incasseren. Ook gelden de nieuwe regels niet voor invordering door de overheid. 

Klachten

Heb je een klacht over een incassodienstverlener? Probeer dan eerst in gesprek te gaan. Stuur bijvoorbeeld een brief als je het niet eens bent met de rekening.

KIFID, rechter of melden

Kom je er met elkaar niet uit? Dan hangt het van het probleem en de dienstverlener af waar je heen kunt. Gaat het bijvoorbeeld om het gedrag van een incassobureau? En is  dat bureau bij het NVIO aangesloten? Dan kun je vanaf 1 april 2024 je klacht indienen bij het Kifid. Maar gaat het om een inhoudelijke klacht, bijvoorbeeld over de hoogte van de rekening? Dan moet uiteindelijk de rechter iets zeggen over de rekening.

Melden

Je kunt ook klachten melden bij de Inspectie Justitie en Veiligheid. Deze organisatie houdt toezicht op het incassoregister en de kwaliteitseisen. Ook kun je je klacht melden bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) als het gaat om oneerlijke of agressieve handelspraktijken. Met een melding wordt je klacht niet opgelost. Maar het helpt toezichthouders wel om te controleren of bedrijven zich aan de regels houden.

Heb je een klacht over een gerechtsdeurwaarder? Dan moet je de klacht melden bij het Bureau Financieel toezicht. Een klacht over een advocaat kun je indienen bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

 1. 1. Stuur een brief

 2. 2. Bel onze expert

 3. 3. Bemiddeling