icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Inkomsten uit massaschadeclaims

De Consumentenbond wil optreden tegen bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie en consumenten benadelen, of die weigeren consumenten te compenseren voor in het verleden toegebrachte schade. Opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van gedupeerde consumenten behoort tot de kern van onze maatschappelijke missie. Dit doen we voor zoveel mogelijk – liefst alle – gedupeerde consumenten, zowel leden als niet-leden. Samen sta je daarbij veel sterker dan alleen.

No cure no pay

Om te zorgen voor passende compensatie moet vaak intensief en langdurig met bedrijven worden onderhandeld. Ook moeten zo nodig langdurige en kostbare gerechtelijke procedures worden gevoerd. Wij willen deze kosten niet op onze deelnemers afwentelen. Daarom is er gekozen voor het no-cure-no-pay-model. Hierin staan alle deelnemers, zowel leden als niet-leden, een redelijk deel van hun compensatie af om de gemaakte kosten te dekken. Wordt er geen compensatie gerealiseerd, dan betalen deelnemers niets.

De Consumentenbond Claimservice

De Consumentenbond heeft de uitvoering van claimprocedures grotendeels uitbesteed aan de Consumentenbond Claimservice, een speciaal voor dit doel opgericht bedrijf. Je kunt hierbij denken aan:

  • Het verzamelen van deelnemers
  • Het voeren van (schikking)onderhandelingen
  • De procesvoering en de administratieve afhandeling

Consumentenbond en ConsumentenClaim hebben dit samen gedaan, en zijn gezamenlijk eigenaar (50/50). De Claimservice hoopt over enkele jaren een gezonde exploitatie te hebben, die haar in staat stelt steeds meer consumenten te helpen bij het vorderen van geleden schade.

Inkomsten

De Claimservice kan inkomsten uit claims verwerven via no-cure-no-pay-vergoedingen van deelnemers (van doorgaans 10-25%) en/of via vergoedingen voor gemaakte buitengerechtelijke kosten. Deze inkomsten gebruikt de Claimservice om nieuwe procedures mee te financieren. Als er in de toekomst een overschot op de exploitatie zou ontstaan, kan de Claimservice dividend uitkeren aan haar aandeelhouders. Per claim zullen de Consumentenbond en de Claimservice in een samenwerkingsovereenkomst vastleggen voor welk model wordt gekozen.

Over de Consumentenbond

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Wij besteden al onze inkomsten aan acties, informatie en producten en diensten om het leven van consumenten eerlijker, veiliger en makkelijker te maken.