icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Van hypotheek tot verhuisdoos |

Stap voor stap naar je nieuwe huis.

icoon nieuw huis

Beleid van banken

Veel consumenten zijn ontevreden over hun bank. Ze hebben het gevoel dat ze steeds meer zelf moeten regelen via internetbankieren. Terwijl de bankkosten voor de klant wel stijgen en bankdirecteuren hoge bonussen krijgen. Hoe zit het eigenlijk met het bonus- en duurzaamheidsbeleid van een bank?
Ingrid Zuurmond
Ingrid Zuurmond

Expert Geld & Verzekering

Artikel_eerlijkebanken

Eerlijke Bankwijzer

Sinds de economische crisis vinden veel consumenten de hoge bonussen bij banken onacceptabel. De Eerlijke Bankwijzer doet jaarlijks onderzoek en beoordeelt het beleid van een bank op het gebied van bonussen en andere maatschappelijke thema’s. Het is belangrijk dat banken transparant zijn over hun beleid.

In de vergelijker vind je een aantal scores van de Eerlijke Bankwijzer. Je kunt de banken met een betaalrekening vergelijken op hun beleid op het gebied van:

 • bonussen;
 • wapens;
 • dierenwelzijn;
 • klimaatverandering;
 • mensenrechten;
 • natuur.

Op de site van de Eerlijke Bankwijzer vind je ook thema's, zoals landbouw, gezondheid en mijnbouw en praktijkonderzoeken.

Bonusbeleid

Een goed bonusbeleid is volgens de maatstaven van de Eerlijke Bankwijzer:

 • zeer gematigd;
 • gebaseerd op lange termijn doelstellingen;
 • gekoppeld aan factoren als werknemers- en klanttevredenheid;
 • gekoppeld aan de maatschappelijk invloed van de bank, bijvoorbeeld de sociale en milieu-impact van de investeringen van een bank.

Volgens de Eerlijke Bankwijzer zijn bonussen in de praktijk meestal gekoppeld aan:

 • kortetermijndoelstellingen;
 • factoren als financiële resultaten;
 • de prestaties van de individuele werknemer.

Geen bonus

Deze banken geven geen bonussen aan de directie:

 • Triodos Bank
 • ASN Bank
 • ABN Amro
 • SNS Bank
 • Rabobank
 • Van Lanschot

Dit blijkt uit het meest recente onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer (september 2015). Triodos Bank beperkt de bonus voor alle overige medewerkers tot 8%, de ASN Bank tot 6,75%. Triodos Bank heeft volgens de Eerlijke Bankwijzer het beste bonusbeleid, omdat deze bank de bonussen heeft losgekoppeld van vooraf vastgestelde criteria.

Wel bonus

Andere banken, zoals ING, keren hogere bonussen uit aan hun directies, maar wel binnen het wettelijk maximum van 20% van het jaarsalaris.

Let op: Zakenbankiers en directieleden van dochterbedrijven kunnen hogere bonussen krijgen dan directieleden van de banken zelf. Banken zoals ABN Amro, ING en Rabobank doen dit: zij hebben zakenbankiers in dienst aan wie boven de 100% van het jaarsalaris mag worden uitgekeerd (zoals bij Rabobank Internationaal). Bij ABN Amro mag de bonus voor de Raad van Bestuur maximaal 20% van het vaste salaris zijn, maar ook bij die bank geldt deze beperking niet voor de zogeheten ‘risk takers’ onder de werknemers.

Duurzaamheidsbeleid kan vaak beter

Uit de meeste recente beleidsupdate (september 2015) van de Eerlijke Bankwijzer blijkt dat banken hun maatschappelijk beleid in het afgelopen jaar op verschillende punten hebben aangescherpt. Maar volgens de Eerlijke Bankwijzer moeten er nog veel gebeuren.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Klimaat: ABN Amro, ING, NIBC, Rabobank en Van Lanschot weigeren investeringen in kolencentrales uit te sluiten. ABN Amro, ING en Van Lanschot stimuleren bedrijven niet om over te stappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energie.

Wapens: ING sluit kernwapenproducenten niet consequent uit. Daarnaast sluit ING wapenbedrijven die wapens leveren aan regimes zonder embargo niet uit. Deze bedrijven zijn betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen.

Dierenwelzijn: ABN Amro en ING stellen geen voorwaarden aan bedrijven op het gebied van diervriendelijke huisvesting. Rabobank sluit bont niet uit. ABN Amro, ING en Van Lanschot sporen bedrijven onvoldoende aan om van intensieve veehouderij om te schakelen naar diervriendelijke productie. ABN Amro, ING, Rabobank en Van Lanschot verlangen van veehouderijbedrijven geen certificering op het gebied van dierenwelzijn, bijvoorbeeld met een scharrel- of Beter Leven keurmerk.

Vergelijk betaalrekeningen