icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Klacht over een verpleeghuis

Heb je een klacht over een verpleeghuis? Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg of behandeling van een arts? Bekijk hier welke mogelijkheden je hebt om een klacht in te dienen. 
klacht-verpleeghuis

Wat zijn mijn rechten?

Als je in een verpleeghuis gaat wonen, teken je een zorgovereenkomst waarin onder andere je rechten staan vermeld. Hierin staat dat de zorgaanbieder aansprakelijk is voor schade die de cliënt lijdt door een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de zorgovereenkomst. Met andere woorden: als je door het handelen of nalaten van het verpleeghuispersoneel schade hebt geleden, is het verpleeghuis aansprakelijk.

Verder heb je als patiënt de volgende rechten:

  • informatie om een goede en geïnformeerde keuze te maken;  

  • privacy en het verlenen van toestemming;

  • een bewijs dat jij toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken;

  • het gemakkelijk kunnen intrekken van deze toestemming als je dat wilt;

  • inzage in je medisch dossier;

  • 'vergeten te worden', oftewel om je gegevens te laten verwijderen. Het verpleeghuis moet dit dan doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen;

  • het indienen van een klacht.  

Bekijk in dit overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt sinds 25 mei 2018 en vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De AVG versterkt privacyrechten en zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Klacht indienen-1200x800

Dien je  klacht eerst schriftelijk in bij de directie van het verpleeghuis. Kom je er samen niet uit leg de klacht dan voor aan de klachtenfunctionaris van het verpleeghuis. 

Levert dat ook geen resultaat op dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg.

Tips

Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een verpleeghuis kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridische experts voor advies.

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. 1. Stuur een brief

  2. 2. Bel onze expert

  3. 3. Bemiddeling