icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Klacht over je zorgverzekeraar

Heb je een probleem met je zorgverzekeraar? Ben je het bijvoorbeeld niet eens met de hoogte van de vergoeding (of krijgt helemaal geen vergoeding) van bepaalde ziektekosten? Lees wat je rechten zijn en hoe je een klacht indient.
klacht-zorgverzekeraar

Wat zijn mijn rechten?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht voor de gehele Europese Unie. Deze wet regelt hoe bedrijven en organisaties jouw persoonsgegevens verwerken en vervangt de Wet bescherming persoonsgevens (Wbp). De AVG versterkt privacyrechten en zorgt voor meer verplichtingen voor organisaties bij het verwerken van persoonsgegevens. 

Je hebt onder meer recht:

  • op inzage in je dossier;

  • op het geven van toestemming om gegevens te verwerken en om deze toestemming gemakkelijk in te kunnen trekken als je dat wilt;

  • op informatie om een goede en geïnformeerde keuze te maken;

  • om 'vergeten te worden', oftewel om je gegevens te laten verwijderen. De zorgverzekeraar moet dit dan doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen;

  • een reactie op je schriftelijke klacht. De zorgverzekeraar is verplicht dit binnen 6 weken te doen. 

Ook moeten zorgverzekeraars volgens de AVG kunnen bewijzen dat jij toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken.

Wil je tot slot overstappen naar een andere zorgverzekeraar? En is het jouw wens dat (bepaalde) gegevens worden doorgegeven aan je nieuwe verzekeraar? Dan moet je oude verzekeraar jou in staat stellen om dit eenvoudig te doen. Dit wordt het recht op dataportabiliteit genoemd. 

Bekijk in dit handige overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klacht indienen-1200x800

Klachten dien je in bij de betreffende zorgverzekeraar. Als je er niet uitkomt met je zorgverzekeraar, kun je je richten tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Die schakelt de Ombudsman Zorgverzekeringen in om te bemiddelen. Bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen is gratis.

Als bemiddeling door de Ombudsman niet slaagt, dan is er officieel sprake van een geschil. De zaak wordt dan overgedragen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. De kosten hiervoor bedragen €37. Deze kosten krijg je meestal terug als je in het gelijk wordt gesteld. De SKGZ bekijkt de zaak juridisch en doet er vervolgens een bindende uitspraak over. Beide partijen moeten zich daaraan houden.

Je kunt er ook voor kiezen om naar de rechter stappen. Maar deze procedure is tijdrovender en duurder dan de procedure bij de SKGZ. Wees je er verder van bewust dat klachten die eerst bij de rechter behandeld zijn, niet meer door de SKGZ in behandeling worden genomen. 

Omdat de uitspraak van de Geschillencommissie Zorgverzekeringen bindend is, kun je er niet tegen in beroep. Wel kun je naar de rechter stappen voor een zogeheten 'marginale toetsing'. De rechter bekijkt de zaak dan niet meer inhoudelijk, maar beoordeelt of de Geschillencommissie zich aan de regels heeft gehouden. Als er grote fouten zijn gemaakt kan de rechter het bindend advies ongeldig verklaren. 

Kopie klacht naar Meldpunt Financiële Markten

Stuur altijd een kopie van je klacht aan de verzekeraar naar het Meldpunt Financiële Markten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bemiddelt niet in jouw klacht en ze beoordelen ook niet of jouw klacht terecht is. Ze kunnen wel een onderzoek starten als zij vermoeden dat een verzekeraar de regels heeft overtreden.  

Lees ook:

Diensten van de Consumentenbond

Wij bieden onderstaande diensten aan voor hulp bij bijna alle consumentenproblemen. Bij klachten over een zorgverzekeraar kan de benodigde hulp net anders zijn. Neem daarom contact op met onze juridische experts voor advies.

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. 1. Stuur een brief

  2. 2. Bel onze expert

  3. 3. Bemiddeling