icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Consumentenbond Basis en Consumentenbond Extra

De Consumentenbond biedt verschillende producten en diensten aan, waar iedere consument gebruik van kan maken. We hebben ons aanbod gebundeld in pakketten waarop je je kunt abonneren. Daarnaast kun je ook losse gidsabonnementen afsluiten. Kies je voor een abonnement op een pakket aan diensten, dan bieden we je de keus uit Consumentenbond Basis en Consumentenbond Extra.


Wat hebben we je te bieden?

  Consumentenbond Basis Consumentenbond Extra
 Prijs

 €5,75 per maand 

 €7,50 per maand 

 11x per jaar de Consumentengids *

 Nee

 Ja

 11x per jaar de Consumentengids op tablet *

 Nee

 Ja

 Toegang tot alle online-resultaten

 Ja

 Ja

 Consumentenadvieslijn (telefoon, mail)

 Ja

 Ja

Iedere abonnee van Consumentenbond Basis of Consumentenbond Extra is automatisch lid van de vereniging Consumentenbond, inclusief de mogelijkheid om binnen die vereniging actief te zijn (meer details daarover vind je in onze statuten). Als verenigingslid heb je de mogelijkheid om verkozen te worden tot lid van de bondsraad en om een stem uit te brengen bij de bondsraadsverkiezingen.

De Consumentenbond staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 40409495; ons BTW-nummer is NL002877326B01.

Wat betaal je daarvoor?

 • Het tarief voor Consumentenbond Basis bedraagt in 2020: €5,75 per maand.
 • Het tarief voor Consumentenbond Extra bedraagt in 2020: €7,50 per maand.

Hoe kun je ons bereiken?

Hoe kun je je aanmelden?

Aanmelden voor Consumentenbond Basis of Consumentenbond Extra is 24 uur per dag mogelijk via het aanmeldformulier op onze website.

Je abonnement gaat in op de eerste dag van de maand nadat je je hebt aangemeld en loopt door tot het einde van de maand waarin je opzegt. Wel heb je direct na aanmelding al toegang tot de website en de advieslijn.

Binnen 14 dagen na aanmelding kun je je aanmelding zonder opgave van redenen herroepen. Voor de herroeping kun je gebruik maken van een standaardformulier (link), of van de contactgegevens die bij punt 3 te vinden zijn. Als je al betalingen hebt gedaan, storten wij deze binnen 14 dagen terug. Mocht je al van onze diensten gebruik gemaakt hebben, dan kunnen wij daarvoor kosten in rekening brengen.

Van een kennismakingsvoordeel bij aanmelding voor Consumentenbond Basis of Consumentenbond Extra mag je maar 1 keer per 12 maanden gebruik maken.

Welke gegevens hebben we van je nodig?

Bij je aanmelding vragen wij je om de volgende gegevens aan ons door te geven (de met een sterretje aangeduide gegevens zijn verplicht):

 • aanhef (dhr./mevr.) *
 • voorletter(s) *
 • tussenvoegsel
 • achternaam *
 • postcode *
 • huisnummer (+ toevoeging) *
 • woonplaats *
 • e-mail-adres *
 • telefoonnummer
 • IBAN-rekeningnummer *

Wijzigingen in je persoonsgegevens kun je online doorgeven via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn gegevens') of je kunt gebruik maken van de contactgegevens die bij punt 3 te vinden zijn. Adreswijzigingen dien je 14 dagen voor de verhuizing bij ons te melden.

Hoe gaan we met jouw gegevens om?

De Consumentenbond heeft bescherming van je privacy hoog in het vaandel staan; zie verder ook onze Privacyverklaring op de website. De Consumentenbond houdt zich ook strikt aan de voorwaarden van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Je hebt altijd het recht om je persoonlijke gegevens in te zien; dat kan online: via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn gegevens'). Daar kun je die gegevens ook corrigeren of verwijderen.

Mochten we je gegevens voor de uitvoering van het product of de dienst in kwestie overdragen aan derden, dan zullen we met die bewerkers ook strikte afspraken maken over de bescherming van die gegevens. We zullen persoonsgegevens nooit om commerciële redenen aan derden ter beschikking stellen.

De bij punt 5 genoemde gegevens gebruiken we om:

 • De bij het gekozen abonnement behorende publicaties aan je toe te sturen of voor je toegankelijk te maken
 • De betalingen van het abonnementsgeld te laten plaatsvinden
 • Verbeteringen aan te brengen in de bij het abonnement behorende producten
 • Zelf marktonderzoek uit te voeren
 • Nieuwsbrieven te kunnen toesturen (afmelding hiervoor is mogelijk via de Nieuwsbrief of via de contactgegevens in punt 3)
 • Je op andere manieren te informeren over bestaande dan wel nieuwe producten of diensten van de Consumentenbond (afmelding hiervoor is mogelijk via de contactgegevens bij punt 3)

Hoe is de betaling geregeld?

Consumentenbond Basis en Consumentenbond Extra worden alleen aangeboden met automatische incasso. De prijs die wij vragen voor deze abonnementen is ook afgestemd op deze betaalwijze. De maandelijkse factuur (met daarop de incassodatum) en de actuele betaalstatus kun je 24 uur per dag online inzien via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn facturen').

Als je te laat betaalt ontvang je een betalingsherinnering. Als er 2 weken later nog niet betaald is, kunnen we vanaf dat moment incassokosten en wettelijke rente in rekening brengen en/of de vordering uit handen geven aan een incassobureau.

Hoe kun je je afmelden?

Je aanmelding voor de Consumentenbond Basis of Consumentenbond Extra geldt tot wederopzegging. Beide zijn maandabonnementen, dus je kunt per maand opzeggen. Je abonnement stopt dan per de eerste van de daarop volgende maand.

Afmelden kan 24 uur per dag online, via 'Mijn Consumentenbond' (kies na inloggen voor 'Mijn gegevens'), maar je kunt ook gebruik maken van de contactgegevens die bij punt 3 te vinden zijn. Binnen 14 dagen ontvang je een bevestiging van je opzegging.

Wat als er iets fout gaat?

Wij hechten aan tevreden klanten. Maar als er onverhoopt iets fout gaat of een misverstand ontstaat heb je er recht op dat wij dat zo snel mogelijk herstellen, gevraagd of ongevraagd. Voor klachten over Consumentenbond Basis of Consumentenbond Extra (of over andere zaken) kun je gebruikmaken van de contactgegevens die bij punt 3 te vinden zijn. We zorgen dat je binnen 2 weken een reactie van ons hebt (of je krijgt een melding dat we die termijn niet halen, plus een aanduiding wanneer je wel een antwoord mag verwachten). Ben je niet tevreden met onze reactie dan kun je daarover schriftelijk en gemotiveerd je beklag doen bij de directie van de Consumentenbond, p/a Enthovenplein 1, 2521 DA Den Haag. De directie zal je binnen 4 weken laten weten of en zo ja, in hoeverre we aan je bezwaren tegemoet zullen komen.

Disclaimer

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de actualiteit en juistheid van de door ons verstrekte informatie en adviezen te waarborgen. Maar als je gebruikmaakt van deze informatie en/of adviezen, doe je dat altijd voor eigen rekening en risico. Wij raden je dan ook aan om altijd goed te letten op de datum van de publicatie die je leest, dan wel van de test, de prijspeiling of andere informatie die je gebruikt. Meer informatie is te vinden op de algemene disclaimer van de Consumentenbond.

Auteursrechten

Je mag de inhoud van onze publicaties, de inhoud van onze website of de inhoud van andere onder het Auteursrecht vallende, door ons verstrekte of openbaar gemaakte informatie, niet vermenigvuldigen of aan anderen beschikbaar wilt stellen, tenzij je daar onze uitdrukkelijke toestemming voor hebt gevraagd en/of gekregen. Datzelfde geldt voor onze merkenrechtelijk beschermde logo's en predicaten. 

Wijzigingen

Om steeds up-to-date te blijven, behouden wij ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden; we zullen deze steeds zo veel mogelijk per 1 januari laten ingaan. Kijk dus aan het begin van het nieuwe jaar in deze voorwaarden, als je benieuwd bent naar de meest actuele stand van zaken.

Datum inwerkingtreding: 1 januari 2020.