icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Raad van toezicht

De raad van toezicht informeert de bondsraad over genomen besluiten en legt verantwoording af over zijn handelen. Daarnaast onderhoudt de raad van toezicht nauwe contacten met de directie van het bondsbureau in Den Haag. En waakt ervoor dat datgene wat de medewerkers van het bondsbureau doen, past binnen het door de bondsraad vastgestelde kader. De raad van toezicht bestaat uit 7 leden. 


Pieter Broertjes

Voorzitter, sinds 2013
Pieter BroertjesPieter Broertjes is burgemeester van Hilversum en was daarvoor vele jaren werkzaam als hoofdredacteur van de Volkskrant. Daarnaast is hij onder andere voorzitter van de raad van toezicht Film Festival Rotterdam (IFFR), voorzitter van het Bestuur van de Stichting Persmuseum, lector Journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en lid van de Redactieraad van het VNG-tijdschrift.

Guusje ter Horst

Vicevoorzitter en lid sinds 2015
Guusje ter HorstGuusje ter Horst vervulde vele jaren diverse politieke functies als gemeenteraadslid, wethouder en burgemeester, als Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en als lid van de Eerste Kamer. Momenteel vervult zij de functie van voorzitter bij het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. Verder is zij voorzitter van de Longalliantie en lid van de Raad van Commissarissen van Shell Nederland.

Marieke Cambeen

Lid sinds 2017
Marieke-Cambeen-rvtMarieke Cambeen heeft een jarenlange en brede ervaring in de mediasector. Zij heeft zowel commerciële-, marketing- en communicatiefuncties vervuld en heeft verschillende veranderingen geleid in de digitale transformatie van uitgeverijen. Daarvoor studeerde zij bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit. Zij heeft veel affiniteit met onderwijs i.c.m. met media en is tevens lid van de Raad van Toezicht van ROC Mondriaan. Zij is momenteel managing director bij Springer Media B.V.

Marco Loos

Lid sinds 2015
Marco LoosMarco Loos is werkzaam als Hoogleraar in het bijzonder Europees Consumentenrecht aan de Universiteit van Amsterdam (met optredens als 'visiting professor' in Estland, Duitsland en Curaçao). Daarnaast maakt hij deel uit van de Redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht, is hij lid van het College van Deskundigen van het Centraal Bureau Fondsenwerving en bestuurslid van de International Association for Consumer Law.

Mieke Pigeaud-Wijdeveld

Lid sinds 2017
Mieke-Pigeaud-Wijdeveld-rvtMieke Pigeaud-Wijdeveld heeft brede financiële ervaring. Haar financiële veelzijdigheid komt tot uitdrukking in de diversiteit van branches en ondernemingen (met name Akzo, Ahold, NS, van Eeghen) waarbinnen zij sinds 1987 in financiële-, advies- of toezichthoudende functies geopereerd heeft. Daarvoor studeerde zij bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit en heeft zij een postdoctorale controllersopleiding aan de Vrije Universiteit van Amsterdam afgerond. Zij is op dit moment directeur-eigenaar van adviesbureau Pi Control.

Jim Stolze

Lid sinds 2015
Jim StolzeJim Stolze is oprichter en voorzitter van de Stichting TEDx Amsterdam en daarnaast als consultant werkzaam voor (internationale) overheden en het Nederlandse bedrijfsleven. Hij is bestuurslid van het Nationaal Comité voor de herdenking en viering van 4 en 5 mei, als adviseur verbonden aan de Startup Delta en bij RTL te zien als televisiepresentator (programma Toekomstmakers). Tevens treedt hij op als mentor voor startende bedrijven.

Raoul Teeuwen

Lid sinds 2015
RRaoul Teeuwenaoul Teeuwen heeft zeer gevarieerde werkervaring op IT-gebied opgebouwd bij o.a. het Rekencentrum van Defensie, AtosOrigin, Kennisnet en SURF c.q. SURFMARKET (de laatste drie onderwijsgerichte toepassingen). Inmiddels is hij werkzaam bij SURFNET. Voor zijn lidmaatschap van de raad van toezicht was hij sinds 2009 lid van de bondsraad, het ledenparlement van de Consumentenbond.

Lees ook: