! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fiscale steun aan ondernemers bij corona

Nieuws|Zzp’ers en andere ondernemers die financieel nadeel lijden door het heersende coronavirus, krijgen op verschillende manieren een steuntje in de rug van de Belastingdienst.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:1 april 2020

belasting aangifte zzp voorlopige aanslag

De overheid heeft een groot aantal maatregelen genomen ter ondersteuning van ondernemers die direct of indirect nadeel hebben van het coronavirus. De ene maatregel kreeg meer aandacht in de media dan de ander. Wij zetten ze hieronder voor je in een overzicht.

Verlaging voorlopige aanslag

Als zzp'er of andere ondernemer kun je verzoeken om je voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verlagen. Zeker als je verwacht dat je inkomsten dit jaar lager zullen zijn dan geschat.

Log daarvoor in op Mijn Belastingdienst. Daar kun je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 wijzigen. Verlaag daarin het bedrag aan verwachte inkomsten en verstuur het document digitaal. De Belastingdienst zal het verzoek automatisch honoreren.

Het maandelijks te betalen belastingbedrag gaat daardoor al snel flink omlaag. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van dit jaar al betaalde, krijg je het verschil uitbetaald.

Uitstel van betaling belasting

Als je als ondernemer in betalingsproblemen komt door corona, kun je bovendien uitstel van betaling krijgen voor de aangifte inkomstenbelasting. Er is ook uitstel van betaling mogelijk voor de andere belastingen, waaronder de btw. Je moet er wel een brief voor schrijven.

Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling.

Lees ook: Hoe je uitstel van betaling bij corona regelt en wat de voorwaarden zijn

Belastingdienst verlaagt rente

De rente die de Belastingdienst in rekening brengt bij te laat aangifte doen of te laat betalen van belasting gaat omlaag. Van 4 naar 0,01%. Dit om het gebruikmaken van uitstel van betaling niet te ontmoedigen.

Geen boete voor te laat betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboete opleggen voor het niet (tijdig) betalen van een belastingaanslag. Als de boete al is opgelegd, zal die worden teruggedraaid.

Check of je recht hebt op een (hogere) toeslag

Er is vaak nog een andere mogelijkheid om meer geld te krijgen van de Belastingdienst als je dit jaar heel weinig inkomen hebt door de gevolgen van corona. Als je al één of meer toeslagen ontvangt, heb je dit jaar waarschijnlijk recht op een hoger bedrag. Alle toeslagen zijn namelijk mede afhankelijk van het inkomen. Geef voor de toeslagen dan een nieuwe schatting van je/jullie inkomen door via mijn toeslagen.

Als je nog geen toeslagen ontvangt, kun je via de proefberekening toeslagen snel ontdekken of je op basis van je inkomen in 2020 dit jaar misschien wel in aanmerking komt voor een of meer toeslagen.

Regionale belastingen

Gemeentes

Veel gemeentes versoepelen de regels voor belastingbetaling ook. Zij bieden bijvoorbeeld extra uitstelmogelijkheden voor onder andere de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstofheffingen. En renteverlagingen en geen boete bij te laat betalen. De duur van het uitstel verschilt per gemeente.  

Als je tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt, komt er mogelijk nog een extra belastingverlichting bij. Een aantal gemeentes heeft het innen van toeristenbelasting stop gezet om ondernemers tegemoet te komen.

Neem contact op met je eigen gemeente voor meer informatie of kijk op de website van die gemeente.

Waterschappen

Met de waterschapsbelasting wordt door de meeste waterschappen ook coulant omgegaan. Ondernemers en zzp’ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling. Zij hoeven de aanslag dan voorlopig niet te betalen.

Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd. Vaak 3 tot 6 maanden. Er worden ook soepele betalingsregelingen getroffen. Sommige waterschappen zetten de invordering van belastingen zelfs helemaal stil. 

Lager gebruikelijk loon

Aanmerkelijkbelanghouders betalen normaal gesproken belasting over het gebruikelijk loon: een wettelijk vastgestelde passende arbeidsbeloning. In 2020 mogen aanmerkelijkbelanghouders die te maken krijgen met een dalende omzet uitgaan van een lager gebruikelijk loon (evenredig met de omzetdaling). Voor de omzetdaling wordt de periode van 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers die aangifte inkomstenbelasting moeten doen, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op ondernemersfaciliteiten. Op sommige ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagreserve, kan alleen aanspraak worden gemaakt als ondernemers aan het urencriterium hebben voldaan: ondernemers moeten minimaal 1225 uur per kalenderjaar aan werkzaamheden besteden voor hun onderneming. Omdat mogelijk niet alle ondernemers dit minimaal aantal uren halen als gevolg van de coronacrisis, wordt er voor de periode van 1 maart tot en met 31 mei van uitgegaan dat een ondernemer 24 uur per week aan zijn onderneming besteedt, ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Er is gekozen voor 24 uur per week, omdat dat ongeveer het wekelijks gemiddelde is bij 1225 uur op jaarbasis. 

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Hierbij wordt nu uitgegaan van 16 uur per week. 

Voor seizoensgebonden ondernemers komt er nog een aanvullende regeling.

Meer aanvullende maatregelen

Op 24 april kondigde staatssecretaris Vijlbrief van Financiën naast de maatregelen met betrekking tot het gebruikelijk loon en het urencriterium, nog meer aanvullende maatregelen aan. Zo wordt de vrije ruimte van de werkkostenregeling tijdelijk en eenmalig verhoogd. Verder mogen bedrijven het verlies over 2020 als gevolg van de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste brengen over de winst van 2019. Daarnaast wordt de inwerkingtreding van de Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap uitgesteld.

Lees er meer over in de Kamerbrief over aanvullende fiscale maatregelen in verband met coronacrisis

Kamer van Koophandel verstrekt informatie

De Kamer van Koophandel (KvK) verstrekt informatie over deze en andere maatregelen voor zzp’ers en andere ondernemers die last ondervinden van het coronavirus. Kijk op de website van de KvK of bel met vragen 0800-2117.

BelastingTelefoon minder bereikbaar

De BelastingTelefoon is mogelijk lastig bereikbaar en roept zelfs op om alleen te bellen met dringende vragen. De Belastingdienst waarschuwde al voor de start van deze aangifteperiode voor langere wachttijden. Zij gaven als reden dat er exceptioneel veel nieuwe medewerkers zijn gestart.

Inmiddels heeft de Belastingdienst daaraan het bericht toegevoegd dat het aantal medewerkers van de BelastingTelefoon is teruggelopen door het coronavirus. En ook de openingstijden zijn verminderd. De mogelijkheid om vóór en na kantooruren te bellen is helemaal vervallen.

Middeling

Over een paar jaar kun je mogelijk ook nog een bedrag aan belasting terugkrijgen als je dit jaar een veel lager inkomen hebt dan in andere jaren. 

Meer daarover: 
Belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten

Belangrijkste bronnen: