! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fiscale steun bij corona

Nieuws|Zzp’ers en andere ondernemers die financieel nadeel leiden door corona krijgen hier en daar een steuntje in de rug van de Belastingdienst. Ook voor andere particulieren deed de Belastingdienst een paar aanpassingen in verband met corona. Maar: niet elke aanpassing is gunstig en let erop dat sommige faciliteiten alweer gestopt zijn.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:8 maart 2021

belasting aangifte zzp voorlopige aanslag

Let op: de vele wijzigingen die ingaan per 1 juli 2021 en daarna zijn niet verwerkt in dit artikel. Voor informatie over de huidige situatie verwijzen we rechtstreeks naar de website van de Belastingdienst over het coronavirus.

Maatregelen

De overheid heeft een groot aantal maatregelen genomen om ondernemers en particulieren te steunen in de coronatijd. Met name voor zzp'ers en andere ondernemers die direct of indirect nadeel hebben van het coronavirus. De ene maatregel kreeg meer aandacht in de media dan de ander. Hieronder lichten we belangrijke maatregelen eruit en geven daarbij extra tips en uitleg.

Er komen regelmatig nieuwe maatregelen bij en anderen lopen af. Bij de Belastingdienst vind je een actueel overzicht. Ook zie je daar in hoeverre de regelingen uit 2020 in 2021 nog gelden. Veel regelingen waarvan het eind al was aangekondigd zijn inmiddels alweer verlengd.

Lees verder: Overzicht Coronamaatregelen

Verlaging voorlopige aanslag

Als zzp'er of andere ondernemer kun je de Belastingdienst verzoeken om je voorlopige aanslag inkomstenbelasting te verlagen. Zeker als je verwacht dat je inkomsten dit jaar lager zullen zijn dan daarin is geschat.

Log daarvoor in op Mijn Belastingdienst. Daar kun je de voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2020 wijzigen. Verlaag daarin het bedrag aan verwachte inkomsten en verstuur het document digitaal. De Belastingdienst zal het verzoek automatisch honoreren.

Ook de voorlopige aanslag over 2021 kun je laten verlagen. Het maandelijks bedrag dat je moet betalen gaat daardoor al snel flink omlaag. Is het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager dan de belasting die je in de eerste maanden van dit jaar al betaalde? Dan krijg je het verschil uitbetaald.

Uitstel van betaling belasting

Als je als ondernemer in betalingsproblemen komt door corona, kun je bovendien uitstel van betaling krijgen voor de aangifte inkomstenbelasting. Er is ook uitstel van betaling mogelijk voor de andere belastingen, waaronder de btw. Je moet er wel een brief voor schrijven. De datum voor het uitstel is op 22 januari 2021 verlengd tot 1 juli 2021. 

Nadat het verzoek is ontvangen zet de Belastingdienst de invorderingsmaatregelen stil en krijgen ondernemers dus per direct uitstel van betaling.

De tijdens de uitstelperiode opgebouwde belastingschuld hoeft ook niet ineens op 1 juli 2021 te worden betaald. Er is een betalingsregeling van 36 maanden, die ingaat vanaf 1 oktober 2021.

Belastingdienst verlaagt rente

De Belastingdienst verlaagde de rente van 4% naar 0,01%. Het gaat om de rente die je betaalt als je te laat aangifte doet of te laat belasting betaalt. Dit om het gebruikmaken van uitstel van betaling niet te ontmoedigen.

De rente voor te laat belastingaangifte doen is inmiddels wel weer 4%. Die rente heet belastingrente. De rente bij te laat betalen is nog wel 0,01%. Die rente heet invorderingsrente.

Alles over de lagere rente in verband met corona.

Belastingkorting voorlopige aanslag geschrapt

Betaal je een voorlopige aanslag in een keer, dan is de betalingskorting helaas zo goed als verdwenen. Die was jarenlang 4% op jaarbasis. Nu baseert de de Belastingdienst de korting op een rente van 0,01% per jaar. Dat betekent dat de voorlopige aanslag ineens betalen dit jaar bijna geen voordeel oplevert. De meeste mensen blijven steken op €1 of enkele euro’s voordeel. 

De Consumentenbond kreeg hier kritische reacties over van leden. Een paar van hen hebben het gevoel dat de Belastingdienst een slaatje probeert te slaan uit de coronamaatregel.

Geen boete voor te laat betalen

De Belastingdienst zal de komende tijd ook geen verzuimboete opleggen voor het niet (tijdig) betalen van een belastingaanslag. Als de boete al is opgelegd, zal die worden teruggedraaid.

Check of je recht hebt op een (hogere) toeslag

Heb je dit jaar heel weinig komen door de gevolgen van corona? Dan is vaak nog een andere mogelijkheid om meer geld te krijgen van de Belastingdienst . Als je al één of meer toeslagen ontvangt, heb je dit jaar waarschijnlijk recht op een hoger bedrag. Alle toeslagen zijn namelijk mede afhankelijk van het inkomen. Geef voor de toeslagen dan een nieuwe schatting van je/jullie inkomen door via Mijn toeslagen.

Krijg je nog geen toeslagen? Maak dan een proefberekening toeslagen. Zo ontdek je snel of je misschien wel in aanmerking komt voor een of meer toeslagen.

De regels voor huurtoeslag en kindgebonden budget zijn versoepeld per 1 januari 2020. Het maximale inkomen waarmee je in aanmerking kunt komen voor deze toeslagen is op dat moment flink gestegen. Dat heeft niets met het virus te maken. Maak dus een proefberekening. Ook als je denkt dat je niet voor deze toeslagen in aanmerking komt.

Lees ook:

Regionale belastingen

Gemeentes

Veel gemeentes versoepelen de regels voor belastingbetaling ook. Zij bieden bijvoorbeeld extra uitstelmogelijkheden voor onder andere de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en afvalstofheffingen. En renteverlagingen en geen boete bij te laat betalen. De duur van het uitstel verschilt per gemeente.  

Als je tegen vergoeding overnachtingen aanbiedt, komt er mogelijk nog een extra belastingverlichting bij. Een aantal gemeenten heeft het innen van toeristenbelasting stop gezet als doekje voor het bloeden.

Neem contact op met je eigen gemeente voor meer informatie of kijk op de website van die gemeente.

Waterschappen

Met de waterschapsbelasting wordt door de meeste waterschappen ook coulant omgegaan. Ondernemers en zzp’ers die aangeven dat ze hun belastingaanslag als gevolg van de crisis niet op tijd kunnen betalen, krijgen bij de meeste waterschappen uitstel van betaling. 

Het uitstel geldt voorlopig voor bepaalde tijd. Vaak 3 tot 6 maanden. Er worden ook soepele betalingsregelingen getroffen. Sommige waterschappen zetten de invordering van belastingen zelfs helemaal stil. 

Lager gebruikelijk loon

Aanmerkelijkbelang-houders betalen normaal gesproken belasting over het gebruikelijk loon: een wettelijk vastgestelde passende arbeidsbeloning. In 2020 en 2021 mogen ze uitgaan van een lager gebruikelijk loon als ze te maken krijgen met een dalende omzet. Let erop dat de regels voor 2020 en 2021 niet precies gelijk zijn.

Versoepeling urencriterium

Ondernemers die aangifte inkomstenbelasting moeten doen, kunnen onder voorwaarden aanspraak maken op ondernemersfaciliteiten. Op sommige ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek, meewerkaftrek en oudedagreserve, kan alleen aanspraak worden gemaakt als ondernemers aan het urencriterium voldoen.

Ze moeten minimaal 1225 uur per kalenderjaar besteden aan werkzaamheden voor hun onderneming.

2020

Mogelijk halen niet alle ondernemers dit minimaal aantal uren als gevolg van de coronacrisis. Daarom wordt er voor de periode van 1 maart tot en met 1 oktober 2020 van uitgegaan dat een ondernemer 24 uur per week aan zijn onderneming besteedt. Ook als dat in werkelijkheid niet het geval is. Er is gekozen voor 24 uur per week, omdat dat ongeveer het wekelijks gemiddelde is bij 1225 uur op jaarbasis. 

Voor de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid geldt een urencriterium van 800 uur per kalenderjaar. Hierbij wordt nu uitgegaan van 16 uur per week. 

Seizoensgebonden ondernemers mogen uitgaan van hetzelfde aantal uren als in de piekperiode van 2019. Die moet je dan wel aannemelijk maken.

2021

Voor 2021 is er eenzelfde regeling. Die is in elk geval toegezegd voor de periode 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Hierbij wordt voor ondernemers met een gebruikelijke piekdrukte weer vergeleken met 2019. Dus met 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019.

Aangiftetermijn verlengd

Wil je hulp van een ouderenbond, vakbond of Belastingkantoor bij de aangifte, maar kon je daar nu niet terecht in verband met corona? Dan kun je gemakkelijk uitstel krijgen voor het doen van aangifte. Voor de aangifte over 2019 wordt inmiddels al uitstel verleend tot 1 mei 2021.

Betalingsproblemen hypotheek

Banken en de regering zijn ook soepeler in deze periode als je moeite hebt om de hypotheek te betalen.

Meer hierover: Corona en hypotheek

Vrijstelling TOGS en TVL

De eenmalige uitkering van €4.000 op grond van de 'Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)' is onbelast.

Een 'Tegemoetkoming Vaste Lasten' is ook onbelast.

Een uitkering in het kader van de 'Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)' is wel belast.

Vaste reiskostenvergoeding

Werkgevers mogen de vaste reiskostenvergoeding nog steeds onbelast uitkeren aan werknemers. Ook in al die situaties waarin er door corona helemaal niet naar werk gereisd wordt. Die maatregel is op 21 januari verlengd tot minstens 1 april 2021. Deze coulance kan best nog wat langer gaan duren, want de einddatum is al meerdere keren opgeschoven.

BelastingTelefoon minder bereikbaar

De BelastingTelefoon is mogelijk lastig bereikbaar. De organisatie riep in maart 2020 zelfs op om alleen te bellen met dringende vragen. De Belastingdienst waarschuwde al voor de start van deze aangifteperiode voor langere wachttijden. De dienst gaf als reden dat er bijzonder veel nieuwe medewerkers zijn gestart. Daarna heeft de Belastingdienst daaraan het bericht toegevoegd dat het aantal medewerkers van de BelastingTelefoon is teruggelopen door het coronavirus.

Verder zijn de openingstijden van de BelastingTelefoon verminderd in verband met het coronavirus. Je kunt niet meer vóór en na kantooruren bellen.

Middeling

Over een paar jaar kun je mogelijk ook nog een bedrag aan belasting terugkrijgen als je dit jaar een veel lager inkomen hebt dan in andere jaren. Of juist een veel hoger inkomen.

Meer daarover: 
Belasting terugkrijgen bij wisselende inkomsten