icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Aftrekposten

De meeste aftrekposten staan niet automatisch in de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting. Voor een belastingteruggave moet je zelf kijken wat er te halen valt.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:14 januari 2020

Blok 5 1200x800_aftrek-kortingen

Welke aftrekposten zijn er?

Vaak gebruikte aftrekposten zijn: 

 • De aftrekbare hypotheekrente. Deze staat vaak al vooraf ingevuld in de aangifte.
 • Ziektekosten
 • Giften
 • Studiekosten
 • Partneralimentatie
 • Reiskosten
 • Lijfrente

Daarnaast zijn er ook nog een paar minder vaak toegepaste aftrekposten, die we hieronder ook noemen.

De hypotheekrente staat vaak al vooraf ingevuld in de aangifte, maar de andere aftrekposten niet. Bekijk of ze voor jou van toepassing zijn en doe online aangifte. Aftrekbare kosten kun je niet kwijt in de aangifte-app.

Belastingteruggave voor specifieke zorgkosten

Bij deze aftrekpost gaat het om ziektekosten, voor zover deze niet zijn gedekt door de zorgverzekering of onder het eigen risico van de verzekering vallen.

Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen en tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder.

Er geldt een niet-aftrekbare drempel. De hoogte daarvan is afhankelijk van je drempelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, 2 en 3, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten. Als je in heel 2018 minder zorgkosten hebt dan dit drempelbedrag, is het zinloos om alle kosten te specificeren in de aangifte. Bereken je persoonlijke drempelbedrag over 2018.

Van veel aftrekbare kosten verwacht je misschien helemaal niet dat ze aftrekbaar zijn. Alle kosten in de onderstaande lijst kunnen leiden tot een hogere aftrekpost. Loop de lijst door en check de voorwaarden en wat er precies aftrekbaar is.

Aftrekbare zorgkosten die vaak vergeten worden:

Lees meer over zorgkosten:

Giften

Giften aan goede doelen, waaronder bijvoorbeeld ook kerken, zijn aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

 • De gift wordt gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Check of een goed doel een ANBI is.
 • Je moet de gift kunnen bewijzen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.
 • Er geldt een niet-aftrekbare drempel van 1% van je drempelinkomen (het inkomen in de 3 boxen tezamen, vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten). De drempel is ten minste €60.
 • Maximaal 10% van je drempelinkomen is aftrekbaar.

Tips voor extra aftrek

 • Schenk je in plaats van een losse gift periodiek aan een ANBI of aan bepaalde verenigingen, dan is de volledige gift aftrekbaar (dus zonder drempel). Je moet dan wel ten minste 5 jaar lang een gelijk bedrag schenken en dat vóóraf vastleggen in een overeenkomst. Je kunt daarvoor de overeenkomst periodieke giften van de Belastingdienst gebruiken, of een formulier van de website van het goede doel zelf. Het hoeft niet meer met een notariële akte. Je kunt zelf berekenen hoeveel de Belastingdienst meebetaalt aan je gift.
 • Bij schenkingen aan de meeste culturele instellingen, zoals musea, mag je zelfs 125% van de gift aftrekken. De regering heeft geregeld dat deze extra hoge aftrek voor culturele instellingen blijvend is.
 • Veel mensen laten bij deze aftrekpost onnodig geld liggen door hun jaarlijkse gift niet in een overeenkomst vast te leggen. Vind je een 100% aftrekbare schenking regelen toch nog te veel gedoe? Overweeg dan om eens in de 2 jaar een donatie te doen in plaats van jaarlijks. Dan heb je slechts 1 keer te maken met de drempel.

Let op: de Consumentenbond krijgt vaak de vraag of vrijgestelde schenkingen aan bijvoorbeeld je kinderen aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. Dat zijn ze niet. Het woord ‘vrijgesteld’ doelt namelijk op een vrijstelling van schenkbelasting, niet op een vrijstelling in de aangifte inkomstenbelasting.

Lees meer over slim omgaan met aftrekbare giften

Haal voordeel uit je belastingaangifte

Ben je goed voorbereid op de belastingaangifte? Met de gratis e-mailreeks van de Belastingcoach ontvang je het hele jaar door informatie over wijzigingen in het belastingstelsel. En daarnaast een stappenplan voor je aangifte en een heleboel praktische tips.

 

Meld je gratis aan

Mediapool Belasting E-DM 1200x800

Reiskosten woon-werkverkeer

Ga je van en naar je werk met het openbaar vervoer zonder dat je die kosten (helemaal) vergoed krijgt? Waarschijnlijk krijg je dan geld terug voor de reiskosten als de afstand meer dan 10 kilometer is. In de online aangifte via Mijn Belastingdienst vul je dan 'ja' in bij de vraag of je met het openbaar vervoer naar je werk reisde. Je hebt wel bewijs nodig dat je met het ov reisde.

Belastingteruggave studiekosten

Aftrekbare studiekosten zijn uitgaven voor een opleiding waarmee je de vakkennis voor je huidige beroep op peil houdt of voor een opleiding voor een nieuw beroep.

Let op de volgende voorwaarden voor aftrek:

Betaalde partneralimentatie

Partneralimentatie is een aftrekpost voor degene die hem betaalt. Degene die hem krijgt, betaalt er juist belasting over in box 1. Ook alimentatie aan iemand met wie je ongehuwd samenwoonde kan aftrekbaar zijn, mits deze de door de rechter vastgestelde 'Tremanormen' niet overschrijdt.

Blijft je ex in jullie huis wonen?

Misschien woont je ex in een huis dat nog deels van jou is? In de eerste 2 jaar blijft de hypotheekrente meestal aftrekbaar: als partneralimentatie en/of als aftrekbare hypotheekrente. Je moet ook nog steeds het ‘eigenwoningforfait’ opgeven over het deel van de woning dat je eigendom is. Als je ex je geen huur betaalt, kost dat je niets omdat je dan een even groot bedrag mag opvoeren als aftrekbare partneralimentatie.

Twee jaar na je eigen vertrek uit de woning, wordt de fiscale regeling van de ene op de andere dag een stuk minder gunstig als de woning waarin je ex woont nog steeds (deels) je eigendom is. Het is in fiscaal opzicht aan te raden dat het huis voordien in de verkoop gaat of dat de ex hem overneemt.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie hoort in 2018 niet meer thuis in de belastingaangifte. In 2015 en 2016 kon je nog een belastingvoordeel claimen op grond van je kinderalimentatieplicht. Maar dat kan niet meer in de aangifte over 2017 en later. Die mogelijkheid was trouwens ook in 2015 en 2016 nogal onbekend. We kunnen het ons goed voorstellen dat je deze mogelijkheid toen gemist hebt. In dat geval kun je het belastingvoordeel alsnog in de wacht slepen. Ten minste, als je in die jaren veel spaargeld, beleggingen en/of een tweede huis had. Je mag in de aangifte over 2016 en 2015 de contante waarde van de verplichting opvoeren als schuld in box 3. De berekening van de contante waarde van de kinderalimentatie is helaas niet gemakkelijk. Kom je ervoor in aanmerking, vraag om een belastingteruggave voor 2015 en 2016. 

Tip: Bekijk ook de checklist gescheiden en je belastingaangifte.

Onderhoudskosten monumentenwoning

Als je een Rijksmonument bezit, mag je 80% van de onderhoudskosten daarvoor aftrekken. Dat geldt niet voor kosten die in verhuursituaties normaal gesproken door een huurder zouden worden betaald. Dat kan het geval zijn bij binnenschilderwerk en kleine reparaties. Als de woning niet in oorspronkelijke staat wordt gebracht maar wordt verbeterd, mag je de kosten niet of maar gedeeltelijk aftrekken. Op de site van de Belastingdienst zie je nauwkeuriger welke onderhoudskosten van monumenten aftrekbaar zijn en welke niet.

Bij het invullen van je aangifte hoef je geen rekening te houden met de aftrekbeperking. Je vult alle kosten in en het aangifteprogramma berekent vervolgens automatisch je aftrek.

De onderhoudskosten voor een monument zijn ook aftrekbaar als je er zelf niet woont. In de aangifte over 2018 kun je voor het laatst je onderhoudskosten aan monumenten aftrekken. Vanaf 1 januari 2019 is deze aftrekpost vervangen door een nieuwe subsidieregeling voor monumentenonderhoud.

Weekenduitgaven gehandicapten

Als je een gehandicapt kind hebt dat in een inrichting wordt verpleegd en ouder is dan 21 jaar, mag je meestal kosten aftrekken voor het in huis hebben van je kind in de weekenden en vakanties. Dat geldt ook voor ernstig gehandicapte broers of zussen en een ernstig gehandicapte persoon van wie je tot mentor bent benoemd door de kantonrechter. Of voor een onder curatele gestelde gehandicapte persoon, voor zover je als curator zijn persoonlijke belangen behartigt.

Je kunt €10 per dag aftrekken plus €0,19 per kilometer voor het halen en brengen met de auto.

Let op: De fiscus weigert de aftrekpost wel eens als de persoon met een handicap zelf veel spaargeld heeft of een behoorlijk inkomen. Het kan helpen om dan een bezwaarschrift te sturen. Verwijs daarin naar deze kamerbrief (onder 'Weekenduitgaven voor gehandicapten').

Kosten en rente voor de lening voor je woning

Je kunt ook kosten aftrekken voor de lening voor je woning. De fiscale eigen woning regeling is zo ingewikkeld geworden, dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe zit het bijvoorbeeld als je verhuist?

Wij hebben de belangrijkste aandachtspunten voor huizenbezitters op een rijtje gezet op een aparte pagina in de checklist voor huizenbezitters.

Tip: Met een familielening haal je het maximale uit deze aftrekpost.

Let op: Nederlanders laten vooral veel belastingvoordeel liggen in het jaar van aankoop van een nieuwe woning. Controleer wat er allemaal aftrekbaar is als je in 2018 een woning hebt gekocht.

Lijfrente

Bouw je (in de ogen van de fiscus) weinig pensioen op? Dan kun je dit pensioentekort fiscaal voordelig aanvullen met een lijfrente. Het bedrag dat je aan lijfrentepremies betaalde in 2018, mag je in je aangifte over 2018 in aftrek brengen voor zover je jaarruimte hebt. Deze jaarruimte mag je ook op een later moment gebruiken, via de zogenoemde reserveringsruimte. Dat is het totaal van de jaarruimten die in de afgelopen 7 jaar nog niet benut zijn. Bereken hoeveel jaarruimte en reserveringsruimte je hebt. Er gelden wel voorwaarden voor deze aftrekpost in je aangifte. 

Spaar je voor de oude dag met een lijfrente? Gebruik dan de jaarruimte niet in je aangifte als je nog reserveringsruimte overhebt. Dat levert mogelijk voordeel op in komende jaren.

Belastingteruggave berekenen

Je mag deze aftrekposten niet aftrekken van het totale belastingbedrag dat je moet betalen, maar van je belastbare inkomen (in box 1). Dit betekent dat een aftrekpost van €1000 je helaas nooit €1000 in je portemonnee oplevert. Het hangt af van je belastingtarief in box 1 hoeveel geld je er wél mee bespaart. Je belastingtarief is afhankelijk van je leeftijd en je inkomen. Er zijn verschillende belastingschijven. Het tarief is in 2018 maximaal 51,95%. Je bespaart met een aftrekpost van €1000 dus nooit meer dan €519. Wie veel verdient, profiteert meer van een aftrekpost dan wie weinig verdient.

Meer aftrekposten dan inkomsten?

Als je fiscale 'inkomen uit werk en woning' (je belastbare inkomen in box 1) lager is dan je persoonsgebonden aftrekposten, schuift het resterende deel door naar achtereenvolgens box 3 en box 2. Dit doet het aangifteprogramma automatisch. De belastingbesparing die je bereikt met de aftrekpost wijkt daardoor soms af van je belastingtarief in box 1. De kans is groot dat je in box 2 en box 3 dan ook geen belastbare inkomsten hebt waarvan de aftrekposten kunnen worden afgetrokken. De aftrekpost schuift dan door naar het volgende belastingjaar. Als er dan nóg geen (of onvoldoende) belastbaar inkomen is om van de aftrekpost te kunnen profiteren, schuift de dan nog resterende aftrekpost (onbeperkt) door naar een volgend jaar waarin deze alsnog benut kan worden.

Tip: Heb je een laag inkomen, zodat je weinig belasting terugkrijgt over je aftrekposten, én heb je een fiscale partner zonder inkomen? Dan kun je de aftrekpost soms beter bij je partner aangeven. Dan heb je weliswaar dit jaar geen aftrek, maar je mag deze aftrekpost volgend jaar opvoeren. Dat is lucratief als je dan een hoger inkomen en een hoger belastingtarief hebt. Of als je partner dat dan heeft.

Fiscale partners

Doe als je een fiscale partner hebt altijd samen online aangifte. Alleen dan kun je in het verdeelscherm van de aangifte goed uitproberen bij welke verdeling van de aftrekposten je samen het minste belasting betaalt. In deze video laten we je zien hoe je dat doet in de aangifte:

Let op!

Je kunt momenteel geen video's bekijken, omdat je hiervoor geen cookies hebt geaccepteerd. Wil je toch video's bekijken? Wijzig dan je cookie instellingen en accepteer de YouTube cookies

Instellingen aanpassen

Haal méér geld op bij de Belastingdienst:

Nieuw & interessant

 • Fiscale-wijzigingen-2018
  14 jan.

  Fiscale wijzigingen 2020

  Begin 2020 veranderen veel belastingregels ingrijpend. De belangrijkste hebben we voor je op een rij gezet.
 • nieuw-in-aangifte-over-2017
  24 dec.

  Nieuw in aangifte over 2019

  Dit zijn de belangrijkste wijzigingen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2019.
 • combikorting-toeslagen
  Nieuws  |  25 okt.

  Belastingkorting voor ouders in 2019 soms €1000 lager

  Werkende ouders gaan meer belasting betalen dan in 2018. Mits de wetsvoorstellen die op Prinsjesdag bekend zijn gemaakt ook echt doorgaan.
 • Blok 5 1200x800_aftrek-kortingen
  14 jan.

  Aftrekposten

  Handige checklist: de belangrijkste aftrekposten die je kunt opvoeren bij de belastingaangifte.