icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Aftrekposten

De meeste aftrekposten krijg je niet automatisch met de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting over 2016. Kijk dus zelf wat er te halen valt.
Nelleke Rookmaker
Nelleke Rookmaker

Expert Geld & Verzekering

belastingaangifte aftrekpopsten

Uitgaven voor specifieke zorgkosten

Bij deze aftrekpost gaat het om ziektekosten, voor zover deze niet zijn gedekt door de zorgverzekering of onder het eigen risico van de verzekering vallen.

Je kunt deze kosten aftrekken voor jezelf, je fiscale partner, kinderen jonger dan 27 jaar, je inwonende zorgafhankelijke ouders, broers en zussen en tot je huishouden behorende ernstig gehandicapte personen van 27 jaar of ouder.

Er geldt een niet-aftrekbare drempel van tenminste €256 (fiscale partners) of €128 (niet-fiscale partners). De hoogte is afhankelijk van je drempelinkomen. Dat is het inkomen in box 1, 2 en 3, vóór aftrek van de persoonsgebonden aftrekposten. Als je niet aan de drempel komt, is het zinloos om alle kosten te specificeren in de aangifte. Bereken je persoonlijke drempelbedrag. Het aangifteprogramma rekent het ook automatisch voor je uit.

Van veel aftrekbare kosten verwacht je misschien helemaal niet dat ze aftrekbaar zijn. Alle kosten in de onderstaande lijst kunnen leiden tot een hogere aftrekpost. Loop de lijst door en check de voorwaarden en wat er precies aftrekbaar is (via de links in de lijst hieronder). De fiscus heeft er de afgelopen jaren extra scherp op gelet of je deze aftrekpost niet misbruikt.

Aftrekbare zorgkosten die vaak vergeten worden:

Ontvang het laatste zorgnieuws

Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond en we houden je per e-mail op de hoogte.

Aanmelden voor ZorgAlert

zorgalert-ipad-ballon-nov_2017

Lees meer over zorgkosten:

Giften

Giften aan goede doelen zijn aftrekbaar onder de volgende voorwaarden:

 • De gift wordt gedaan aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of aan een steunstichting SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling). Check of een goed doel een ANBI is. 
 • Je moet de gift kunnen bewijzen met bijvoorbeeld bankafschriften of kwitanties.
 • Er geldt een niet-aftrekbare drempel van 1% van je drempelinkomen (het inkomen in de 3 boxen tezamen, vóór aftrek van persoonsgebonden aftrekposten). De drempel is ten minste €60.
 • Maximaal 10% van je drempelinkomen is aftrekbaar.
 • Schenk je in plaats van een losse gift periodiek aan een ANBI of aan bepaalde verenigingen, dan is de volledige gift aftrekbaar (dus zonder drempel). Je moet dan wel ten minste 5 jaar lang een gelijk bedrag schenken en dat vóóraf vastleggen in een overeenkomst. Het hoeft niet meer met een notariële akte. Bereken wat je dan terugkrijgt.
 • Bij schenkingen aan de meeste culturele instellingen, zoals musea, mag je zelfs 125% van de gift aftrekken. Deze verhoging geldt overigens nog tot 1 januari 2018 en komt daarna waarschijnlijk te vervallen.

Tip: Veel mensen laten bij deze aftrekpost onnodig geld liggen door hun jaarlijkse gift niet in een overeenkomst vast te leggen. Vind je een 100% aftrekbare schenking regelen toch nog te veel gedoe? Overweeg dan om eens in de 2 jaar een donatie te doen in plaats van jaarlijks. Dan heb je slechts 1 keer te maken met de drempel.

Let op: De Consumentenbond krijgt vaak de vraag of vrijgestelde schenkingen aan bijvoorbeeld je kinderen aftrekbaar zijn in de aangifte inkomstenbelasting. Dat zijn ze niet. Meer over slim omgaan met aftrekbare giften:

Scholingsuitgaven

Scholingsuitgaven zijn uitgaven voor een opleiding waarmee je de vakkennis voor je huidige beroep op peil houdt of voor een opleiding voor een nieuw beroep.

Let op de volgende voorwaarden:

 • De kosten worden niet vergoed door de werkgever of je ouders.
 • Je mag in redelijkheid verwachten dat je de verworven kennis productief kunt maken. Met andere woorden: dat je er ook daadwerkelijk geld mee kunt gaan verdienen.
 • De niet-aftrekbare drempel bedraagt €250.

Tip: Als ouders de studiekosten van hun kinderen betalen, kan niemand de kosten opvoeren als aftrekbare studiekosten. Het is daarom slimmer als ouders een bedrag schenken aan de kinderen, waarmee de kinderen zelf de opleiding  betalen. Meer hierover lees je in de checklist belastingaangifte voor jongeren. Let wel op dat voor studenten met studiefinanciering studiekosten helaas niet meer aftrekbaar zijn. 

Vorig jaar kondigde het kabinet aan dat de scholingsaftrek zou worden vervangen door scholingsvouchers voor een beperkte groep mensen, met name lageropgeleiden. Deze maatregel is teruggedraaid. De scholingsaftrek blijft in 2018 toch bestaan omdat de bezuiniging niet nodig is vanwege een structureel begrotingsoverschot.

Betaalde partneralimentatie

Partneralimentatie is een aftrekpost voor degene die hem betaalt. Degene die hem krijgt, betaalt er juist belasting over in box 1. Ook alimentatie aan iemand met wie je ongehuwd samenwoonde kan aftrekbaar zijn, mits deze de door de rechter vastgestelde 'Tremanormen' niet overschrijdt.

Tip: Bekijk ook de checklist bij de belastingaangifte doen als je gescheiden bent.

Onderhoudskosten monumentenwoning

Wie een Rijksmonument bezit, mag 80% van de onderhoudskosten daarvoor aftrekken. Dat geldt niet voor kosten die in verhuursituaties normaal gesproken door een huurder zouden worden betaald. Dat kan het geval zijn bij binnenschilderwerk en kleine reparaties. Als de woning niet in oorspronkelijke staat wordt gebracht maar wordt verbeterd, mag je de kosten niet of maar gedeeltelijk aftrekken.

Bij het invullen van je aangifte hoef je geen rekening te houden met de aftrekbeperking. Je vult alle kosten in en het aangifteprogramma berekent vervolgens automatisch je aftrek.

De onderhoudskosten voor een monument zijn ook aftrekbaar als je er zelf niet woont. De aftrek voor onderhoudskosten aan monumenten zou al in 2017 vervallen, maar blijft nu ook in 2018 bestaan. De subsidieregeling voor rijksmonumenten wordt in 2018 geëvalueerd. Of de aftrekpost na dat jaar behouden blijft, is volgens het ministerie van OC&W nog niet te zeggen.

Weekenduitgaven gehandicapten

Als je een gehandicapt kind hebt dat in een inrichting wordt verpleegd en ouder is dan 21 jaar, mag je meestal kosten aftrekken voor het in huis hebben van je kind in de weekenden en vakanties. Dat geldt ook voor ernstig gehandicapte broers of zussen en een ernstig gehandicapte persoon van wie je tot mentor bent benoemd door de kantonrechter. Of voor een onder curatele gestelde gehandicapte persoon, voor zover je als curator zijn persoonlijke belangen behartigt.

Je kunt €10 per dag aftrekken plus €0,19 per kilometer voor het halen en brengen met de auto.

Let op: De fiscus weigert de aftrekpost wel eens als de persoon met een handicap zelf veel spaargeld heeft of een behoorlijk inkomen. Het kan helpen om dan een bezwaarschrift te sturen. Verwijs daarin naar deze brief (pagina 8), waarbij je aangeeft dat je het moreel niet juist vindt de kosten te verhalen op je dierbare met een handicap.

Kosten en rente voor de lening voor je woning

Je kunt ook kosten aftrekken voor de lening voor je woning. Per 1 januari 2013 is er veel veranderd, maar er zijn ook veel mensen voor wie er voorlopig weinig verandert.  

Wil je het even op een rij zien? Bekijk dan de checklist voor huizenbezitters.

Tip: Met een familielening haal je het maximale uit deze aftrekpost. 

Let op: Nederlanders laten vooral veel belastingvoordeel liggen in het jaar van aankoop van een nieuwe woning. Controleer wat er allemaal aftrekbaar is.

Hoeveel krijg je terug? 

Je mag deze aftrekposten niet aftrekken van het totale belastingbedrag dat je moet betalen, maar van je belastbare inkomen (in box 1). Dit betekent dat een aftrekpost van €1000 je helaas nooit €1000 in je portemonnee oplevert. Het hangt af van je belastingtarief in box 1 hoeveel geld je er wél mee bespaart. Je belastingtarief is afhankelijk van je leeftijd en je inkomen. Het tarief is maximaal 52%. Je bespaart met een aftrekpost van €1000 dus nooit meer dan €520. Wie veel verdient, profiteert meer van een aftrekpost dan wie weinig verdient.

Als je niet genoeg inkomen uit werk en woning hebt (in box 1 dus) om het hele bedrag daar af te trekken, schuift het resterende deel door naar achtereenvolgens box 3 en box 2. Dit doet het aangifteprogramma automatisch. Als ook dáár onvoldoende ruimte is, gaat de aftrekpost nog niet verloren. Hij schuift dan door naar het volgende belastingjaar. Als er dan nóg geen (of onvoldoende) belastbaar inkomen is om van de aftrekpost te kunnen profiteren, schuift de dan nog resterende aftrekpost (onbeperkt) door naar een volgend jaar waarin de aftrekpost alsnog benut kan worden.

Tip: Het is daarom slim als studenten zelfs aangifte inkomstenbelasting doen als ze geen bijbaan hebben. De aftrekpost voor studiekosten komt namelijk nog van pas als ze later geld gaan verdienen! De student moet er wel voor zorgen dat hij de studiekosten zelf betaalt (zie ook wat hierboven staat bij scholingskosten). En let erop dat vanaf 1 juli 2015 geen aftrek studiekosten meer bestaat voor studenten met studiefinanciering.

Tip: Heb je een laag inkomen, zodat je weinig belasting terugkrijgt over je aftrekposten, én heb je een partner zonder inkomen? Dan kun je de aftrekpost soms beter bij je partner aangeven. Dan heb je weliswaar dit jaar geen aftrek, maar je mag deze aftrekpost volgend jaar opvoeren. Dat is lucratiever als je dan een hoger inkomen en een hoger belastingtarief hebt. Of als je partner dat dan heeft.

Fiscale partners

Doe als je een fiscale partner hebt altijd samen aangifte in hetzelfde aangifteprogramma. Alleen dan kun je in het verdeelscherm van de aangifte goed uitproberen bij welke verdeling van de aftrekposten je samen het minste belasting betaalt.

N.B. Op deze pagina staan de bedragen van 2016, omdat je waarschijnlijk bezig bent met de aangifte inkomstenbelasting over 2016.

Haal méér uit je belastingaangifte:

Doe zelf je aangifte over 2016

De Belastinggids van de Consumentenbond helpt je stapsgewijs door je aangifte inkomstenbelasting 2016 heen. Duidelijk en eenvoudig mét praktische voorbeelden en bespaartips.
 

Direct bestellen

Belastinggids 2017

Tip: Geldgids met korting

Financiële beslissingen maak je makkelijker met de juiste informatie. Voor onafhankelijk advies over onderwerpen als hypotheken, belastingen en pensioenen lees je de Geldgids. Nu met 35% korting.

Meer informatie

geldgids-6-2107

Nieuw & interessant

 • belastinggids 2018
  Nieuws  |  18 jan.

  Alternatief voor Elsevier Belasting Almanak

  Ben je een trouwe afnemer van de consumentenuitgave van de Elsevier Belasting Almanak? Dan weet je misschien al dat dit boek per 2018 niet meer wordt uitgegeven. Gelukkig zijn er alternatieven.
 • Home tips voor alle toeslagen
  26 okt.

  Eindejaarstips 2017

  Specifieke tips voor oktober, november en december om op een vrij eenvoudige manier belasting te besparen of toeslagen veilig te stellen.
 • Fiscale-wijzigingen-2018
  12 dec.

  Fiscale wijzigingen

  In 2018 veranderen er weer een aantal belastingwetten. Hier heb je last van of je profiteert ervan, en soms kun je er een beetje op inspelen. Check of de belangrijkste wetswijzigingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.
 • Afbeelding-brief-Belastingdienst
  Nieuws  |  12 dec.

  Laat je niet misleiden

  Heb je een brief ontvangen waarin staat dat je waarschijnlijk geen belasting hoeft te betalen over 2016? Laat je niet op het verkeerde been zetten.