icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Hoe zit mijn energierekening in elkaar?

Als de jaarlijkse energierekening op de mat valt, vraag je je misschien af: hoe controleer ik of de rekening klopt? Wat voor posten staan daar eigenlijk allemaal op? Wij leggen je energierekening stap voor stap uit.

Peter van der Wilt

Peter van der Wilt , Expert Energie Bijgewerkt op:19 januari 2018

Artikel_energierekening

Indeling energierekening

Een energieleverancier mag zelf bepalen hoe zijn energierekening er precies uitziet. Hoewel er een vrijwillige richtlijn is, komen er grote verschillen voor tussen leveranciers. Maar globaal kun je deze posten terugvinden:

A. Leveringskosten

1. Verbruikskosten

2. Vastrecht

3. Regiotoeslag

4. Correctiefactor

B. Netbeheerkosten

5. Jaarlijkse aansluitkosten

6. Vastrecht aansluiting

7. Capaciteitstarief

8. Systeemdiensten

9. Meterhuur

C. Belastingen en overheidsheffingen

10. Energiebelasting

11. Vermindering energiebelasting

12. Opslag duurzame energie

13. btw

D. Overige kosten en overzichten

14. Overigen

15. Verrekening termijnbedragen

16. Overzicht reeds betaalde bedragen

17. Nieuw voorschotbedrag

18. Overzicht verbruik

19. Vergelijking eerdere perioden

De energierekening bestaat dus uit veel onderdelen. Het onderdeel Leveringskosten (A) verschilt per energieleverancier: die kosten kun je dus beïnvloeden door je keuze voor een leverancier. De onderdelen B en C kun je niet beïnvloeden door van leverancier te wisselen. Het onderdeel 'belasting' (C) wordt steeds groter en bedraagt inmiddels bijna de helft van de energierekening. Je kunt de kosten bij zowel A als C verlagen door energie te besparen.

De posten A, B, C en D met subonderdelen lichten we hieronder verder toe. Aan de hand van een voorbeeld (pdf) kun je bekijken hoe de jaarafrekening eruit kan zien. De letters en nummers in het voorbeeld komen overeen met de kostenposten die we hieronder toelichten.

Bij sommige leveranciers, zoals die in het voorbeeld, bestaat de energierekening uit een kort overzicht van alle kosten en vervolgens een specificatie.

A. Leveringskosten

Dit zijn de daadwerkelijke kosten van gas en stroom. De hoogte van leveringskosten verschilt per energieleverancier. Ze maken bij gemiddeld gebruik minder dan 40% uit van de energierekening. Je kunt je energierekening verlagen door minder gas en stroom te gebruiken, door energie te besparen en bijvoorbeeld je huis te isoleren. Met zonnepanelen kun je zelfs alle verbruikskosten voor elektriciteit van je rekening krijgen. Je kunt ook overstappen naar een andere energieleverancier. Doe mee met ons Energiecollectief of bekijk de tarieven in onze Energievergelijker en stap meteen over.

De leveringskosten bestaan uit:

1. Verbruikskosten of variabele leveringskosten

Dit zijn de kosten voor het gas en de stroom die je hebt gebruikt. De leverancier bepaalt de hoogte van het tarief. Het tarief wordt vermenigvuldigd met je energieverbruik.

Voor stroom kun je een dubbele of enkele meter hebben. Gebruik je een enkele meter dan betaal je altijd hetzelfde tarief, ongeacht het moment waarop je stroom gebruikt. Gebruik je een dubbele meter dan betaal je in de ‘daluren’ (meestal vanaf 23:00 uur en in het weekend) een lager stroomtarief dan in de ‘piekuren’. In de voorbeeldnota is sprake van een dubbele meter: er wordt stroom tegen ‘normaaltarief’ en tegen ‘laagtarief’ geleverd.

Als je zonnepanelen hebt zal er ook teruglevering op je energierekening staan.

2. Vastrecht levering of vaste leveringskosten

Dit is een vast tarief dat de energieleverancier bepaalt. Je betaalt dit altijd, ongeacht je gebruik.

Sommige leveranciers hanteren een relatief laag leveringstarief en een hoog bedrag voor het vastrecht. Of andersom. Bekijk daarom in onze energievergelijker wat je in totaal met jouw verbruik kwijt zult zijn voordat je je laat lokken door een laag leveringstarief of een laag vastrecht.

3. Regiotoeslag of -opslag

Voor gaslevering hanteert de Gasunie een regiotoeslag. Hoe verder je van de gasbron in Slochteren woont, des te hoger de toeslag.

4. Gaskwaliteitcorrectiefactor of calorische waarde

De hoeveelheid energie die een m³ gas levert varieert. De Gasunie stelt deze waarde elke maand opnieuw vast. Als deze waarde anders is dan de waarde die de netwerkbeheerder hanteert, wordt het verschil via de correctiefactor verrekend. Deze factor ligt meestal tussen 1,0 en 1,3.

B. Netbeheer- of transportkosten

Dit zijn de kosten voor het transport van stroom en gas door de netbeheerders, zoals Stedin of Liander. Iedereen moet deze kosten aan de leverancier betalen. Deze draagt het af aan de netbeheerder. Je kunt deze kosten niet beïnvloeden want je bent gebonden aan het stroom- en gasnetwerk van je woonplaats. Overstappen van netbeheerder is dus niet mogelijk. De netwerktarieven worden bepaald door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De kostenpost is onafhankelijk van je energieverbruik, met uitzonderingvan het capaciteitstarief (zie hieronder).

De transport- of netwerkkosten bestaan uit:

5. Periodieke aansluitvergoeding of vastrecht voor aansluiting

Een jaarlijks bedrag voor het in stand houden van de aansluiting op het gas- en elektriciteitsnetwerk. Dit bedrag is onafhankelijk van je energieverbruik.

6. Transportonafhankelijk tarief of vastrecht transport

Een vast tarief voor het energietransport. Dit bedrag is onafhankelijk van je energieverbruik.

7. Capaciteitstarief

Het bedrag dat je hiervoor betaalt is afhankelijk van de grootte van je aansluiting. De verschillende aansluitingen zijn in groepen ingedeeld. Hoe groter de aansluiting, hoe meer je betaalt.

Let op dat je niet een te grote aansluiting hebt. Voor een te grote aansluiting betaal je jaarlijks honderden euro's meer. Ook kunnen de kosten voor het verhelpen van een storing bij grote aansluitingen flink hoger liggen.

Controleer daarom je elektriciteits- en gasaansluiting. Het makkelijkst is het om het aan je netbeheerder te vragen. Als je denkt dat de aansluiting te groot is, kun je dit laten controleren en vervolgens laten verkleinen door een erkend installateur of via www.mijnaansluiting.nl. Sommige netbeheerders vergoeden de kosten van het verkleinen van de aansluiting. Ook dit kun je bij je netbeheerder navragen. Je kunt zelf nagaan wie je netbeheerder is.

8. Systeemdiensten

De kosten voor het in stand houden van het hoogspanningsnet.

9. Meetdienst en meterhuur

Kosten voor het gebruik van de elektriciteits- en gasmeter. Een dubbele meter is niet duurder dan een enkele.

C. Belastingen of overheidsheffingen

De overheid heft belasting op energie. De leverancier brengt die bedragen in rekening en draagt ze af aan de overheid. Die stelt de percentages en tarieven vast.

10. Energiebelasting of energieheffing

Omdat veel energie nog steeds uit niet-duurzame bronnen komt en milieubelastend is, probeert de overheid met deze belasting het energieverbruik te beperken. Hoe meer energie je verbruikt, hoe meer energiebelasting je betaalt. Je kunt dat verminderen door energie te besparen.

11. Vermindering energiebelasting of heffingskorting

Een vast bedrag dat wordt afgetrokken van de energiebelasting. De overheid vindt dat iedereen een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas nodig heeft om te kunnen leven en geeft daarom compensatie op de energiebelasting. In 2018 bedraagt de vermindering € 308,54 per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie.

12. Opslag duurzame energie (ODE)

Heffing die bestaat sinds 1 januari 2013. De opbrengsten worden gebruikt voor het duurzaam opwekken van energie (door energieproducenten). De heffing wordt berekend per kWh stroom en m³ gas en is dus afhankelijk van je verbruik. Bij een gemiddeld energieverbruik komt het neer op een kleine €50 per jaar. De heffing wordt elk jaar verhoogd.

13. Btw

Over alle kosten voor levering, transport/netwerk, meterhuur en belasting betaal je 21% btw.

D. Overige kosten en overzichten

14. Overige producten, diensten en heffingen

Vroeger werden veel overheidsbelastingen, zoals voor afvalstoffen en riolering, via de energierekening geheven. Dat gebeurt nu niet meer. Tegenwoordig staan er bijvoorbeeld nog eventuele administratiekosten of kortingen onder deze post.

En verder:

15. Verrekening met reeds betaald bedrag

Maandelijks betaal je een voorschotbedrag. Op de jaarafrekening wordt het bedrag dat je daardoor al hebt betaald, verrekend met het bedrag dat je in totaal moet betalen. Heb je te weinig betaald, dan moet je bijbetalen. Heb je te veel betaald dan krijg je een bedrag terug. Of het wordt verrekend met het eerste voorschot dat je na de jaarafrekening moet betalen.

16. Overzicht reeds betaald bedrag

Een overzicht van hoeveel je elke maand als voorschot hebt betaald.

17. Specificatie nieuw voorschotbedrag

Op basis van de verwachtingen voor de energiekosten en van je energieverbruik van het afgelopen jaar stelt de leverancier een nieuw voorschotbedrag vast. Je kunt om verlaging of verhoging van het voorschotbedrag vragen, maar de leverancier hoeft dit verzoek niet in te willigen. Soms kun je het voorschotbedrag zelf aanpassen, na inloggen op de website van je energieleverancier. Vaak is een verlaging van maximaal 20% zonder verder gedoe mogelijk. Schat wel eerst goed in wat je jaarverbruik is, want natuurlijk is de kans op bijbetalen aan het eind van je contractjaar groter bij een laag voorschotbedrag dan bij een hoger voorschotbedrag.

18. Overzicht elektriciteits- en gasverbruik

Een overzicht van de hoeveelheden stroom en gas die je hebt verbruikt. Daarbij wordt er bij een dubbele meter onderscheid gemaakt tussen laag en hoog of normaal tarief. En staat er hoeveel stroom je eventueel hebt teruggeleverd met zonnepanelen.

19. Verbruik vergeleken met eerdere perioden of historisch verbruik

Eventueel staat er een overzicht van je verbruik door de jaren heen op de energierekening. Hiermee kun je zien of je meer of minder energie bent gaan verbruiken. Dat kan tegenwoordig nauwkeuriger met een energieverbruiksmanager.

Energierekening nog lang niet begrijpelijk

De hierboven uitgelegde onderdelen kom je dus tegen op je energierekening, maar die rekening ziet er bij iedere energieleverancier weer totaal anders uit. En de duidelijkheid laat daarbij nog wel eens te wensen over. In de wet staat echter dat energieleveranciers hun klanten volledig, duidelijk en juist moeten informeren. Ook de Autoriteit Consument en Markt (ACM) constateert deze gebreken, en heeft de energieleveranciers gevraagd om die rekeningen transparanter te maken. Het is belangrijk dat je als consument deze rekeningen begrijpt, omdat je daarin je werkelijke kosten ziet (na verrekening van voorschotten). En die moeten kloppen met de afspraken in het contract dat je afsloot bij deze energieleverancier.

De ACM roept consumenten op onduidelijke rekeningen te melden. Neem contact op met ConsuWijzer als je vindt dat je jaar- of eindafrekeningen niet duidelijk is. Als je bijvoorbeeld bovengenoemde posten niet duidelijk kunt terugvinden. Een kritische opstelling van consumenten dwingt bedrijven tot betere service, scherpere prijzen en innovatie.

Tip: houd door het jaar heen je energieverbruik bij door het tweemaandelijks kosten- en verbruiksoverzicht te bekijken. Je krijgt dit van je energieleverancier als je een slimme meter hebt. Of gebruik een energieverbruiksmanager.

Ook interessant:

Check je energieverbruik met Huisbaasje

Huisbaasje is jouw persoonlijke energiemaatje en waakt over je energieverbruik. Hij bestaat uit een meetset en een app. De meetstekkers passen op alle energiemeters en de Huisbaasje-app geeft je inzicht en bespaartips. Zo verlaag je eenvoudig je verbruik. Fijn voor je portemonnee en nog duurzaam ook.

Meer informatie

Huisbaasje-