icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Medische dossier inzien

Je hebt het recht om je medisch dossier in te zien bij een zorgverlener. Wat komt er bij kijken en wat is eigenlijk een medisch dossier? We zetten alles voor je op een rijtje.

Bijgewerkt op:  31 januari 2018

medisch-dossier

Ken je rechten-1200x800Wat zijn je rechten?

 • Het recht op inzage in je medisch dossier is onder meer vastgelegd in artikel 456 van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo): 'De hulpverlener verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden'. De zorgverlener moet de patiënt hierbij zo goed mogelijk begeleiden. 
   
 • Wil je jouw dossier (gratis) inzien in de praktijk? Maak hiervoor dan een afspraak. Je kunt telefonisch of schriftelijk een kopie van je medisch dossier opvragen.  
   
 • Je hebt ook het recht om (delen van) je medisch dossier te laten wijzigen als de informatie niet klopt. Of je dossier te laten vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar is verlopen.  
   
 • Iedere zorgaanbieder (huisarts, apotheek, ziekenhuis) houdt zijn eigen dossier bij. Wil je weten wat een bepaalde zorgaanbieder in zijn dossier heeft staan? Vraag deze dan op bij die specifieke zorgaanbieder. Kijk op de website van je zorgaanbieder hoe je dit het beste kunt doen. 
   
 • Vanaf 25 mei 2018 komt er een nieuwe, Europese wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt straks voor de hele Europese Unie. Je hebt recht op kopieën van je medische gegevens. Hiervoor mogen onder de nieuwe AVG geen kosten in rekening worden gebracht.
   
 • Alleen als een derde persoon schade kan ondervinden, mag een arts je inzage weigeren. In alle andere gevallen heb je altijd recht op inzage en een afschrift van je medisch dossier.
   
 • Wil je jouw dossier laten wijzigen of vernietigen? Een arts mag dit alleen weigeren als de informatie noodzakelijk is voor verdere behandeling, of van belang is voor anderen (denk aan een patiënt met een erfelijke ziekte). Als de arts ten onrechte niet meewerkt, wijs hem of haar dan op je rechten zoals die zijn vastgelegd in de WGBO. Blijft de arts hardnekkig weigeren, vraag dan eventueel een andere arts om te bemiddelen. Je kunt ook een klacht indienen tegen je zorgverlener. Als uiterste middel kun je naar de rechter stappen om inzage af te dwingen. 

Wat zit er in een medisch dossier?

Volgens artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) hoort de volgende gezondheidsinformatie in elk geval in een medisch dossier thuis:

 • Informatie over de medische behandelingen

 • Belangrijke gegevens voor de continuïteit van zorg

 • Persoonsgegevens  

 • Schriftelijke wilsverklaringen

Een medisch dossier is van niemand, maar de arts is wel de beheerder. Nabestaanden hebben in principe geen recht op inzage in het dossier van een overledene: het medisch beroepsgeheim geldt ook na de dood. Maar aan een nabestaande die een goede band met de overledene had, geeft de arts in de praktijk vaak toch toestemming. 

Medicijnen 

Naast receptmedicijnen moet ook het gebruik van zelfzorgmiddelen in het medisch dossier worden opgenomen. Dit zijn medicijnen die zonder recept verkrijgbaar zijn. Artsen en apotheken horen hier regelmatig naar te vragen, maar het is verstandig het medicijngebruik ook zelf door te geven. Dit is belangrijk, want een medicijn kan bijvoorbeeld minder goed werken als je daarnaast nog andere middelen slikt.

Lees ook: