icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Thuiszorg in de knel

Goede en veilige zorg krijgen is in de thuiszorg niet altijd vanzelfsprekend, zo blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Van de 50 thuiszorgorganisatie die wij onderzochten komt bijna geen enkele organisatie goed de inspectie door. En meer dan de helft van de organisaties voldoet bij een herbeoordeling nog steeds niet aan de regels voor het leveren van goede en veilige zorg. Toch grijpt de inspectie bijna niet in.

Gepubliceerd op: 1 augustus 2018

inspectiebezoek-thuiszorg

Alarmerende resultaten

De Consumentenbond heeft rapportages die de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) op haar website publiceerde bekeken. In totaal hebben wij inspectierapporten van 50 thuiszorgorganisaties bestudeerd. Slechts 2 van de 50 thuiszorgorganisaties voldoen bij het eerste inspectiebezoek aan de eisen voor goede en veilige zorg. Er zijn zelfs 7 organisaties die bij het eerste inspectiebezoek aan geen enkele eis voldoen. 

Wat gaat er mis in de thuiszorg?

Uit de rapporten blijkt dat de 50 bezochte thuiszorgorganisaties veel zaken niet op orde hadden. Voorbeelden zijn: 

  • Medewerkers die zonder juiste opleiding verpleegkundige handelingen uitvoeren, zoals het toedienen van insuline en sondevoeding.
  • Onvoldoende personeel om alle verpleging en verzorging voor alle cliënten in de organisatie te dekken.
  • Het ontbreken van een werkwijze voor het melden van incidenten.
  • Geen VOG’s (Verklaring Omtrent het Gedrag) van het personeel.
  • Geen toestemming  van cliënten voor vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals deuren op slot doen, cameratoezicht houden of het gebruikmaken van vastbindende verpleegdekens. 

Tweede kans biedt weinig verbetering

Thuiszorgorganisaties die niet meteen aan de eisen voldoen, krijgen van de inspectie de mogelijkheid om hun onvoldoendes te verbeteren. Dit was bij 35 organisaties het geval. Na enkele maanden heeft de inspectie de thuiszorgorganisaties opnieuw beoordeeld. Nog steeds scoren 19 van de 35 organisaties een onvoldoende. Bij 4 organisaties zijn er helemaal geen verbeteringen te zien.

Meer resultaten lezen? Lees het volledige artikel (pdf) uit de Gezondgids. 

Hoe staat jouw thuiszorgorganisatie ervoor?

Wil je weten of jouw thuiszorg bij de 50 onderzochte organisaties zit en wil je weten hoe deze scoort? Bekijk dan de resultaten van de inspectierapporten.   

Op welke eisen controleert de inspectie?

De inspectie bekijkt of de thuiszorgorganisatie aan de 15 onderwerpen voor goede kwaliteit van de zorg voldoet. Denk aan het melden van incidenten, of medewerkers medische handelingen mogen uitvoeren of dat de medicatie juist wordt toegediend. De inspectie noemt dit randvoorwaarden. In het inspectierapport geeft de inspectie aan of de thuiszorgorganisatie voldoende, deels of onvoldoende aan deze randvoorwaarden voldoet.

Reactie Inspectie Gezondheidszorg

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: ‘De inspectie treedt altijd proportioneel op. De maatregel die we treffen moet in verhouding staan tot het risico. De maatregel 'verscherpt toezicht' wordt pas opgelegd als we vinden dat er structureel op meerdere fronten iets mis is in de organisatie. Een nog zwaardere maatregel zoals een 'aanwijzing' wordt getroffen als er bijvoorbeeld structureel op meerdere onderwerpen dingen niet goed gaan en we geen vertrouwen hebben in de verbeterkracht van de instelling.' 

'Niet voldoen aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg is inderdaad een risico, maar instellingen krijgen van ons ook de kans te verbeteren. Daarbij is vertrouwen belangrijk. Heeft de inspectie er vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering? Zo niet, dan is dat een extra risico en dus wordt de kans op een bezoek in het kader van ons risicotoezicht nog groter.’ 

Standpunt Consumentenbond

Het kabinet wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Het is dan extra belangrijk dat de zorg aan huis van een gewaarborgde kwaliteit en veiligheid is. Het laten voortbestaan van organisaties die onverantwoorde zorg leveren, is onbegrijpelijk. De Consumentenbond eist dan ook snel actie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Meldpunt

Wij zijn benieuwd naar jouw verhalen over de thuiszorg. Geef je ervaringen door via het meldpunt Thuiszorg