icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Dekking aansprakelijkheidsverzekering: bijzondere situaties

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen hebben in grote lijnen dezelfde voorwaarden. De verschillen zitten vooral in een aantal bijzondere situaties waarin geen wettelijke aansprakelijkheid is, maar (sommige) verzekeraars tóch dekking bieden.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:9 juli 2020

verhuizen

Vriendendienst

Wettelijk gezien ben je niet snel aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst. Een vriendendienst is namelijk een onbetaalde klus en je klust op het risico van de indienstnemer. Inmiddels hebben alle verzekeraars toch een vriendendienstclausule opgenomen in de voorwaarden.

Bij schade die is veroorzaakt tijdens het verrichten van een vriendendienst, bestaat vaak een verschil tussen recht en rechtvaardigheid. Ook als je juridisch niet aansprakelijk bent, kun je je moreel geroepen voelen om de door jou veroorzaakte schade te vergoeden. De verzekeraar bekijkt of je aansprakelijk zou zijn geweest als er geen sprake zou zijn geweest van een vriendendienst. De schade mag niet (mede) de schuld zijn van je vrienden.

Bijna alle verzekeraars stellen een maximum aan de uitkering. Dat varieert van €7500 (Hema) tot €25.000 (ABN Amro, ASR Sterdekking), Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, ING, Interpolis,  nowGo, Ohra, Reaal, SNS, United Insurance, Vereniging Eigen Huis, Verzekeruzelf.nl en ZLM). Alleen Klaverblad kent géén maximum.

Aansprakelijkheid tijdens betááld klussen is alleen (optioneel) mee te verzekeren bij Aegon, tot maximaal €12.500.

De beste aansprakelijkheidsverzekering voor jou

Vul jouw persoonlijke wensen in en zie direct welke aansprakelijkheidsverzekering het beste bij je past.

Vergelijk aansprakelijkheidsverzekeringen

aansprakelijkheid-verzekering

Sport en spel

Een toeschouwer bij een honkbalwedstrijd krijgt een bal in zijn gezicht en breekt zowel een jukbeen als zijn bril. Volgens de wet is hierbij geen aansprakelijkheid in het spel. Daarvoor moet immers iets onrechtmatigs zijn gebeurd en je kunt een honkbalspeler moeilijk aanrekenen dat hij een bal met grote snelheid wegslaat.

Geluk bij een ongeluk: de aansprakelijkheidsverzekering van de honkballer bevat een sport- en spelclausule. Dit geldt voor ongeveer de helft van alle AVP's.

Dankzij de sport- en spelclausule wordt de schade (gedeeltelijk) vergoed als de:

 • sportende veroorzaker niet aansprakelijk is
 • benadeelde geen mede-sporter/-speler is
 • schade niet de schuld is van de benadeelde zelf

Wordt aan deze voorwaarden voldaan, dan keren ANWB, ASR, Nationale-Nederlanden, Unigarant, en Univé uit tot maximaal €12.500.
InShared doet dat tot €15.000. ABN Amro, Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, ING, Interpolis, Ohra, United Insurance, Vereniging Eigen Huis en ZLM zelfs tot €25.000.

  De overige verzekeraars hebben geen sport- en spelclausule.

  Oppassen en logeren

  Als je logees hebt en die veroorzaken schade aan anderen, dan valt dat standaard onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die logés aan je eigen spullen toebrengen, geldt géén wettelijke aansprakelijkheid. De redenering hierbij is dat ouders, als ze bijvoorbeeld een schoolvriendje bij hen thuis laten spelen, het risico aanvaarden dat er tijdens het spelen iets sneuvelt.

  Datzelfde geldt ook als jouw kind bij een ander thuis iets kapotmaakt. Toch kun je deze schade claimen op de AVP als deze een zogeheten 'oppasclausule' heeft. Voorwaarde is wel dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd of opgepast.

  • Allianz, ANWB, Nationale-Nederlanden, Unigarant, en Univé vergoeden de schade in dat geval tot €12.500. 
  • Allianz Direct tot €15.000.
  • ABN Amro, Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, ING, Interpolis, Ohra, United Insurance, Vereniging Eigen Huis en ZLM tot €25.000.
  • ASR onbeperkt.

  De overige verzekeraars hebben geen oppasclausule.

  Of er echt een vergoeding volgt, hangt af van de situatie. De verzekeraar zal eerst beoordelen of de schade mede het gevolg is van iets dat de oppasser kan worden toegerekend. Bijvoorbeeld: de oppas geeft aan jonge kinderen bij haar thuis een schaar en gaat zelf naar de keuken. Bij terugkomst is in haar tafelkleed geknipt. Een verzekeraar zal dan niet geneigd zijn uit te keren.

  Geleende spullen

  Als de boormachine van de buurman kapotgaat terwijl jij hem gebruikt, wil je die natuurlijk graag vergoeden. Ook hiervoor ontbreekt wettelijke aansprakelijkheid. De redenering luidt hier dat de boormachine net zo goed kapot had kunnen gaan als de buurman 'm zélf had gebruikt.

  Inmiddels hebben alle verzekeraars een zodanige opzichtclausule, dat de boormachine van de buurman toch gedekt is. Aan de vergoeding zit wel een maximum van €12.500 tot €25.000. Alleen bij nowGo (€5000) ligt de maximale vergoeding lager. 

  Voorwaarde is wel dat er geen financiële vergoeding tegenover het gebruik stond.

  De AVP op vakantie

  Een uitzondering is (brand- of water-) schade aan een gehuurd vakantiehuisje. Die schade - mits je natuurlijk aansprakelijk bent - is doorgaans wél gedekt op je AVP. Opvallend genoeg sluiten Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Reaal, SNS, Vereniging Eigen Huis en Verzekeruzelf.nl huisjes in Nederland hierbij uit. 

  Brandschade

  Als er tijdens een vakantie in het buitenland door jouw toedoen brand ontstaat, is de schade aan het huisje en de daarbij behorende inboedel bij alle aansprakelijkheidsverzekeraars onbeperkt gedekt. Alleen ABN Amro (€75.000) en InShared (€125.000) binden de schadevergoeding aan een maximum.

  Waterschade

  In geval van waterschade op het vakantieadres zijn de verschillen veel groter. Allianz, Allianz Direct, ANWB, de Goudse, ING, Reaal, SNS, Unigarant, Univé en Verzekeruzelf.nl vergoeden deze schade nooit. ABN Amro en Avéro Achmea vergoeden wel waterschade aan het huisje, níet aan de inboedel. 

  Let op: sommige verzekeraars vergoeden de schade alleen als het water plotseling en onverwachts uit leidingen, apparaten of sanitair is gestroomd. Zij geven dus niet thuis als de schade is ontstaan doordat je bijvoorbeeld bent vergeten de badkraan dicht te draaien.

  Andere schades

  Voor andere schade in of aan je vakantiehuisje biedt de aansprakelijkheidsverzekering in principe geen soelaas. Gunstige uitzonderingen zijn hier Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis, waar schade door andere oorzaken dan brand of water is gedekt tot maximaal €500 per gebeurtenis.

  Dit valt buiten de dekking

  • Schade door motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen (deze hebben eigen verzekering nodig). Verzekeraars maken een uitzondering voor elektrische fietsen en in sommige gevallen van joyriding of -sailing.
  • Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind jouw iPad stukmaakt, geeft de AVP geen dekking. Letselschade door een gezinslid valt wél onder de dekking.
  • Andersom, als jij schade lijdt door een 'gebrekkige opstal' die ook op naam staat van iemand die meeverzekerd is op jouw AVP, is er mogelijk wél dekking. Dit is geregeld in het zogenoemde Hangmat-arrest.
  • Schade met opzet zoals vandalisme en schade die je veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs, of door seksueel misbruik. Als de schade is veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar, is de schade met opzet wel gedekt.
  • Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk worden gesteld voor schade die door anderen is veroorzaakt, als die schade werd toegebracht terwijl je met elkaar in groepsverband optrad. Was het gedrag van de groep zo ernstig dat elk weldenkend mens zich uit de groep had verwijderd, dan keert de AVP niet uit.
  • Eigen gebrek: houdt een geleend apparaat er uit zichzelf mee op, is dit doorgaans niet gedekt.

  • Schade aan andermans spullen die je in je bezit hebt wordt ook niet vergoed als er sprake is van huur, huurkoop, lease, erfpacht, pandgebruik, vruchtgebruik of abonnementen (bijvoorbeeld de bibliotheek).

  • Spullen die je beroepsmatig of onrechtmatig (diefstal) in jej bezit hebt, vallen sowieso buiten de dekking. Dat geldt ook voor motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen en luchtvaartuigen.

  • Een AVP dekt schade die je veroorzaakt tijdens het doen van (onbetaald) vrijwilligerswerk, maar níet de schade bij betaald werk. Wie zich voor dit risico wil verzekeren, moet een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. ZZP’ers kunnen daarbij kiezen tussen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

  Lees ook:

  Steun de Consumentenbond

  De Consumentenbond doet regelmatig onderzoek naar de voorwaarden en premies van aansprakelijkheidsverzekeringen. Zo helpen we jou bij het maken van de juiste keuze. Jij kunt bijdragen door lid te worden.

  Word lid