icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Bespaar gemiddeld €350 op je energierekening.|

Doe mee met ons Energiecollectief.

Energiecollectief icon

Dekking aansprakelijkheidsverzekering

De dekking van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (AVP) kent veel grijze gebieden. Daardoor valt het de ene keer mee en de andere keer tegen. Ook verschilt de dekking per verzekering en module. Kijk dus goed naar wat voor jou van toepassing is. De aansprakelijkheidsverzekering dekt doorgaans de aansprakelijkheid voor meer dan één persoon.
Rien Meijer

Expert Geld & Verzekering

Artikel_wiezijnverzekerd

Wie zijn er verzekerd binnen mijn aansprakelijkheidsverzekering?

Verzekerden in gezinsverband zijn:

 • de verzekeringsnemer
 • je echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner
 • de met hem/haar in gezinsverband samenwonende personen
 • hun minderjarige kinderen
 • hun meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij hen inwonen of voor studie uitwonend zijn
 • hun (groot-, schoon)ouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij hen inwonen
 • hun logés
 • hun huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde)

Onder de alleenstaandendekking vallen, naast de verzekeringsnemer, alleen logés en huispersoneel. Bij Univé vallen kinderen onder de 14 jaar ook onder een alleenstaande-polis.

Huisdieren

Schade aan anderen veroorzaakt door bijvoorbeeld je kat of hond is eveneens gedekt op de AVP. In de regel is hierbij hetzelfde eigen risico van toepassing als bij overige schades. Alleen bij ASR kan worden gekozen voor een apart eigen risico voor huisdieren van €250.

Geboorte melden

Bij veel verzekeraars moet je melden als er een kind geboren is. Bij ABN Amro, ANWB, Aon Direct, ASR, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Delta Lloyd, De Nederlanden van Nu, Ohra, Unigarant, Univé, Woongarant en ZLM zijn kinderen automatisch meeverzekerd op een gezinspolis. Bij Univé zijn kinderen onder de 14 waarover je het ouderlijk gezag uitoefent zelfs meeverzekerd op een alleenstaande-polis.

Oppassen en logeren

Voor schade ontstaan tijdens oppassen door vrienden, familie of kennissen geldt geen wettelijke aansprakelijkheid. Door het in hun huis laten spelen van het vriendje, aanvaarden de ontvangende ouders in principe het risico dat er tijdens het spelen iets sneuvelt. Dat had net zo goed hun eigen zoon kunnen overkomen. Bij de meeste verzekeraars geldt er dan geen dekking. Als jouw zoon bij een ander thuis iets kapot maakt, is het toch mogelijk dat je dit op je AVP kunt claimen als er sprake is van een oppasclausule. Voorwaarde is wel dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd of opgepast en dat die zelf geen schuld had(den) aan de schade.

ANWB, Bruns ten Brink, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, Turien & Co, Unigarant, United Insurance, Univé en Verzekeruzelf.nl vergoeden de schade in dat geval tot €12.500, ABN Amro, Avéro Achmea, Interpolis, Ohra en ZLM tot €25.000. London Verzekeringen biedt optioneel een oppasclausule aan (voor €0,52 per maand extra), bij ASR is deze schade alleen gedekt als er sprake is van een polis met zogenoemde Sterdekking.

Of daadwerkelijk een vergoeding volgt, hangt af van de situatie. De verzekeraar zal eerst beoordelen of de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de oppasser kan worden toegerekend. Een voorbeeld: de oppas geeft piepjonge kinderen bij haar thuis een schaar en gaat zelf naar de keuken. Bij terugkomst is er in haar tafelkleed geknipt. Een verzekeraar zal dan niet geneigd zijn uit te keren.

Vriendendienst

Waarschijnlijk betreft het hier een onbetaalde klus, in verzekeringstermen heet dit 'vriendendienst'. Wettelijk gezien ben je niet snel aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst. Je klust op het risico van de benadeelde. Dit zou kunnen betekenen dat een verzekeraar niets vergoedt. In het verleden gebeurde dat meestal ook niet.


Bij schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst bestaat er niettemin vaak een verschil tussen recht en rechtvaardigheid. Er zijn situaties te bedenken waarin je per ongeluk iets stukmaakt en je je moreel geroepen voelt een door jou veroorzaakte schade te vergoeden. Ook al ben je juridisch niet aansprakelijk. Alle verzekeraars hebben hier inmiddels in voorzien door het opnemen van een vriendendienstclausule in de voorwaarden.

Maatstaf voor de verzekeraar is of je wel aansprakelijk zou zijn geweest als je de schade niet in het kader van een vriendendienst zou hebben toegebracht. De schade mag niet (mede) de schuld van je buren of vrienden zijn. Daarnaast stellen veel verzekeraars een maximum aan de uitkering; meestal is dat rond de €12.500. ABN Amro, Avéro Achmea, BLG Wonen, Interpolis, Ohra, Reaal, Zelf en ZLM vergoeden tot €25.000. Klaverblad kent helemaal geen maximum.

Sport en spel

Een toeschouwer bij een honkbalwedstrijd krijgt een bal in zijn gezicht en breekt zowel een jukbeen als zijn bril. Volgens de wet is hierbij geen aansprakelijkheid in het spel. Daarvoor moet immers iets onrechtmatigs zijn gebeurd en je kunt een honkbalspeler moeilijk aanrekenen dat hij een bal met grote snelheid wegslaat. Geluk bij een ongeluk: de AVP van de honkballer bevat een sport- en spelclausule.


Dankzij de sport- en spelclausule wordt de schade (soms gedeeltelijk) vergoed als:

 • de sportende veroorzaker niet aansprakelijk is
 • de benadeelde geen mede-sporter/-speler is
 • de schade niet de schuld is van de benadeelde zelf


Is aan deze voorwaarden voldaan, dan keren ANWB, Bruns ten Brink, Delta Lloyd, Nationale-Nederlanden, Turien & Co, Unigarant, United Insurance, Univé en Verzekeruzelf.nl tot €12.500 uit. Bij InShared ligt het maximum op €15.000, bij ABN Amro, Avéro Achmea, Interpolis, Ohra en ZLM op €25.000.

Maar let op: de meeste verzekeraars hebben op dit moment géén sport- en spelclausule in hun AVP opgenomen.

Geleende spullen

Als een boormachine kapot gaat die je hebt geleend van de buurman, wil je die natuurlijk graag schadeloos stellen. Echter, schade aan spullen die je 'onder je hebt', is volgens de oorspronkelijke voorwaarden van de AVP uitgesloten. Inmiddels hebben alle verzekeraars echter een zogeheten opzichtclausule, waardoor bijvoorbeeld de boormachine van de buurman toch gedekt is. Aan de vergoeding zit wel een maximum van doorgaans €10.000 tot €25.000. Alleen bij London Verzekeringen (€11.345) en Zelf (€5000) ligt de maximale vergoeding lager.

Als de boormachine uit het voorbeeld er door een eigen gebrek mee ophoudt, is dit doorgaans niet gedekt. Schade die ontstaat aan spullen die je hebt via huur, huurkoop, lease, erfpacht, pand- of vruchtgebruik en abonnementen (zoals de bibliotheek) is eveneens uitgesloten. Ook spullen die je beroepsmatig of onrechtmatig (diefstal) hebt, vallen buiten de dekking. Dat geldt ook voor motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen en luchtvaartuigen. Tot slot zijn geld, betaalpassen en creditcards uitgesloten.Test aansprakelijkheidsverzekeringen