! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Dekking aansprakelijkheidsverzekering: bijzondere situaties

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP) hebben in grote lijnen dezelfde voorwaarden. De verschillen zitten vooral in een aantal bijzondere situaties waarin geen sprake is van wettelijke aansprakelijkheid. Sommige verzekeraars dekken dit dan tochg. 
Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 15 september 2021

verhuizen

Vriendendienst

Wettelijk gezien ben je niet snel aansprakelijk voor schade veroorzaakt tijdens een vriendendienst. Een vriendendienst is namelijk een onbetaalde klus. Je klust op het risico van degene die jou in dienst neemt. Aegon neemt dat als enige verzekeraar heel letterlijk: schade tijdens een vriendendienst wordt gedekt tot €12.500 als je daarvoor aansprakelijk bent.

Andere verzekeraars zijn wat dat betreft ruimhartiger. Zij vergoeden de schade ook als je aansprakelijk bent en het niet om een vriendendienst gaat. Hierbij mag de schade niet (ook) de schuld zijn van deze vriend(en). De uitkering varieert van maximaal €7.500 (Hema) tot €25.000. Alleen Klaverblad vergoedt deze schade tot het gekozen verzekerde bedrag

Sport en spel

Een toeschouwer bij een honkbalwedstrijd krijgt een bal in zijn gezicht en breekt een jukbeen en zijn bril. Volgens de wet gaat het hierbij niet om aansprakelijkheid. Daarvoor moet er iets zijn gebeurd wat volgens de wet niet mag. En een honkbalspeler kun je moeilijk aanrekenen dat hij een bal met grote snelheid wegslaat.

Sport- en spelclausule

Geluk bij een ongeluk: de aansprakelijkheidsverzekering van de honkballer heeft een sport- en spelclausule. Dit geldt voor ongeveer twee derde van alle aansprakelijkheidsverzekeringen.

De schade wordt dan (gedeeltelijk) vergoed als de:

 • Sportende veroorzaker niet aansprakelijk is.
 • Benadeelde geen medesporter/-speler is.
 • Schade niet de schuld is van de benadeelde zelf.

Vergoeding verzekeraars

In dat geval keren ANWB, ASR (alleen met de uitgebreide Sterdekking), Lancyr, Nationale-Nederlanden, Unigarant en Univé uit tot maximaal €12.500. InShared doet dat tot €15.000. ABN Amro, Centraal Beheer, FBTO, ING, Interpolis, Lemonade, Ohra, Rhion, United Insurance, Vereniging Eigen Huis en ZLM keren zelfs uit tot €25.000.

De overige verzekeraars hebben geen sport- en spelclausule.

Oppassen en logeren

De schade die je logés veroorzaken aan anderen valt standaard onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering. Er geldt géén wettelijke aansprakelijkheid voor schade door logés aan je eigen spullen. Laten ouders bijvoorbeeld een schoolvriendje bij hen thuis spelen, dan nemen zij het risico dat er tijdens het spelen iets kapot gaat. 

Oppasclausule

Datzelfde geldt ook als jouw kind iets kapotmaakt bij een ander. Toch kun je deze schade claimen op de aansprakelijkheidsverzekering als deze een zogeheten 'oppasclausule' heeft. Voorwaarde is wel dat de schade is geleden door degene(n) bij wie wordt gelogeerd of opgepast.

 • Allianz, ANWB, Lancyr, Nationale-Nederlanden, Unigarant en Univé vergoeden de schade in dat geval tot €12.500. 
 • Allianz Direct tot €15.000.
 • ABN Amro, Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis, Lemonade, Ohra, United Insurance, Vereniging Eigen Huis en ZLM tot €25.000.
 • Rhion tot €100.000.
 • ASR en ING tot het gekozen verzekerde bedrag.

De overige verzekeraars hebben geen oppasclausule.

Vergoeding verzekeraars

Het hangt van de situatie af of de verzekeraar gaat vergoeden. Hij beoordeelt eerst of de oppasser een aandeel heeft in de schade. Bijvoorbeeld: de oppas geeft aan jonge kinderen bij haar thuis een schaar en gaat zelf naar de keuken. Bij terugkomst is in haar tafelkleed geknipt. Een verzekeraar zal dan niet willen uitkeren.

Spullen van visite 

Wie per ongeluk iets kapotmaakt van visite, is meestal aansprakelijk voor de schade. Je kunt dan beroep doen op de AVP. Maar er zijn situaties waarin het niet gaat om wettelijke aansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een vriendin die haar eigen telefoon even op de vloer aan de oplader legt. Waarna jij op de telefoon gaat staan. Eigen schuld, zegt de wetgever dan.

Vergoeding verzekeraars

Enkele verzekeraars vergoeden wel de schade van bezoekers in of bij je woning als je hier níet voor aansprakelijk bent: 

 • SNS, Vereniging Eigen Huis en Verzekeruzelf.nl doen dat tot maximaal €1000.
 • Lancyr zelfs tot €12.500.

Geleende spullen

Als de boormachine van de buurman kapotgaat terwijl jij hem gebruikt, wil je die natuurlijk graag vergoeden. Ook hiervoor ontbreekt wettelijke aansprakelijkheid. Want de boormachine had net zo goed kapot kunnen gaan als de buurman hem zélf had gebruikt.

Vergoeding verzekeraars

Alleen bij Lemonade is aansprakelijkheid voor schade aan geleende zaken niet gedekt. Bij andere verzekeraars is de boormachine van de buurman wél gedekt. Aan de vergoeding zit een maximum van €12.500 tot €25.000. 

De voorwaarde is wel dat er tegenover het gebruik geen financiële vergoeding stond. Alleen ASR Sterdekking dekt schade aan spullen die je van een privépersoon huurt en in privésfeer gebruikt. 

Op vakantie

Een uitzondering op de bovenstaande regel is brand- of waterschade aan een gehuurd vakantiehuisje. Die schade is wel gedekt via je aansprakelijkheidsverzekering. Tenminste, als je daarvoor aansprakelijk bent. Opvallend genoeg sluiten Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis huisjes in Nederland hierbij uit. Bij SNS is bij een gehuurde woning in Nederland brandschade wel gedekt. Waterschade niet. 

Brandschade

Ontstaat er tijdens een vakantie in het buitenland door jouw schuld brand aan het vakantiehuisje? Dan is de schade aan het huisje en de daarbij behorende inboedel bij alle aansprakelijkheidsverzekeraars onbeperkt gedekt. Alleen ABN Amro (€75.000) en InShared (€125.000) vergoeden een maximum bedrag.

Waterschade

In geval van waterschade op het vakantieadres zijn de verschillen veel groter. Allianz, Allianz Direct, ANWB, de Goudse, SNS, Unigarant, Univé en Verzekeruzelf.nl vergoeden deze schade nooit. ABN Amro en Avéro Achmea vergoeden wel waterschade aan het huisje. Zij vergoeden níet de schade aan de inboedel. 

Let op: sommige verzekeraars vergoeden de schade alleen als het water plotseling en onverwachts uit leidingen, apparaten of sanitair is gestroomd. Zij geven dus niet thuis als de schade is ontstaan doordat je bijvoorbeeld bent vergeten de badkraan dicht te draaien.

Andere schades

Voor andere schade in of aan je vakantiehuisje biedt de aansprakelijkheidsverzekering meestal geen oplossing. Gunstige uitzonderingen hierop zijn Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Schade door andere oorzaken dan brand of water is bij hen gedekt tot maximaal €500 per gebeurtenis.

Dit valt buiten de dekking

 • Schade door motorrijtuigen, caravans, vaartuigen waar je een vaarbewijs voor nodig hebt en luchtvaartuigen. Deze hebben eigen verzekering nodig. Verzekeraars maken een uitzondering voor elektrische fietsen en in sommige gevallen van joyriding of -sailing.
 • Materiële schade aan spullen van iemand die meeverzekerd is op jouw polis (je partner of kind bijvoorbeeld). Als je kind jouw iPad stukmaakt, geeft de AVP geen dekking. Letselschade door een gezinslid valt wel onder de dekking.
 • Andersom is er misschien wel dekking als jij schade lijdt door een 'gebrekkige opstal' die ook op naam staat van iemand die meeverzekerd is op jouw AVP. Dit is geregeld in het zogenoemde Hangmat-arrest.
 • Schade met opzet, zoals vandalisme. En schade die je veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs, of door seksueel misbruik. Als de schade is veroorzaakt door een kind jonger dan 14 jaar, is de schade met opzet wel gedekt.
 • Groepsaansprakelijkheid: je kunt (mede)aansprakelijk zijn voor schade die door anderen is veroorzaakt, als die schade werd toegebracht terwijl jij onderdeel was van een groep. Was het gedrag van de groep zo ernstig dat elk verstandig denkend mens zich uit de groep had verwijderd, dan keert de AVP niet uit.
 • Eigen gebrek: houdt een geleend apparaat er uit zichzelf mee op, dan is dit meestal niet gedekt.

 • Schade aan andermans spullen die je in je bezit hebt, wordt ook niet vergoed als er sprake is van: huur, huurkoop, lease, erfpacht, pandgebruik, vruchtgebruik of abonnementen (bijvoorbeeld de bibliotheek).

 • Spullen die je beroepsmatig of onrechtmatig (diefstal) in je bezit hebt, vallen sowieso buiten de dekking. Dat geldt ook voor motorrijtuigen, caravans, vouwwagens, motor- of zeilvaartuigen en luchtvaartuigen.

 • Schade die je veroorzaakt bij betaald werk. Alleen bij Aegon kun je aansprakelijkheid voor schade tijdens betaald klussen meeverzekeren. Wil je dit risico toch ergens anders verzekeren? Dan moet je een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Zzp’ers kunnen daarbij kiezen tussen een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Lees ook:

Nieuwste artikelen