icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

De beste energieleverancier

Op zoek naar de beste energieleverancier? En nog duurzaam ook? Wij onderzochten samen met Greenpeace, Natuur & Milieu en WISE de duurzaamheid van 30 leveranciers en laten zien wat de 'Groenste stroomproducten' zijn.

Peter van der Wilt

Peter van der Wilt , Expert Energie Bijgewerkt op:2 mei 2018

Gebruikstips_jaareneindafrekening

Duurzaamheid

Pure Energie, Qurrent en 'om' (voorheen Duurzame Energie Unie) kwamen als groenste energieleveranciers uit de test. Deze bedrijven leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens en zonnepanelen in Nederland. Ook werken zij actief mee aan de transitie naar een schone energievoorziening.

Door in onze Energievergelijker het filter 'duurzaamheid' op 'minimaal 75%' te zetten komen deze leveranciers vanzelf naar boven en kun je zien wat voor contracten ze aanbieden. Contracten met stroom uit duurzame bronnen van de duurzaamste leveranciers krijgen ook ons predikaat 'Groenste stroomproduct'.

Benieuwd of je kunt besparen op je energieverbruik?

Voer een geldige postcode in

Voer een geldig huisnummer in

Groene energie vergelijken

Voor iedere energieleverancier bepaalden we de duurzaamheid van:

 • Predicaat Groenste-stroomde geproduceerde of ingekochte stroom
 • de geleverde stroom aan consumenten
 • het investeringsbeleid

Het opwekken van stroom kan met verschillende brandstoffen en technieken. De keuzes die leveranciers daarin maken, kunnen een groot verschil maken voor het milieu, het klimaatprobleem en de toekomst van de elektriciteitsvoorziening. We bepalen de duurzaamheid aan de hand van straf- en duurzaamheidspunten.

Strafpunten

Fossiele brandstoffen zoals gas en vooral kolen spelen een grote rol in milieuvervuiling en klimaatverandering. Ook worden voor de winning van kolen vaak de mensenrechten geschonden. Een nieuwe kolencentrale blijft een jaar of 40 staan. Dit telt zwaar mee in ons onderzoek. En fossiele brandstoffen raken een keer op. Dit geldt met name voor aardgas.

Investeringen in gascentrales bestraffen we ook, maar net wat minder dan investeringen in kolencentrales, omdat aardgas minder vervuilend is. Stroomproductie in bestaande gascentrales krijgt nog wel wat punten in ons onderzoek, omdat aardgas als 'transitiebrandstof' beschouwd wordt (om de tijd te overbruggen tot er genoeg duurzame energie-opwekking is).

Kernenergie zien we vanwege de risico's en het afvalprobleem niet als duurzaam. Uranium, de brandstof van kerncentrales, is trouwens ook niet onbeperkt voorradig.

Duurzaamheidspunten

Een energieleverancier krijgt veel duurzaamheidspunten voor zonne- en windenergie. Deze energiebronnen zijn eindeloos beschikbaar. Over de hele levenscyclus van een wind- of zonnepark zijn er bovendien veel minder schadelijke milieueffecten dan bij alle andere vormen van energieopwekking. Ook stroom uit waterkracht krijgt duurzaamheidspunten, maar als het om grote centrales gaat niet zoveel. Het afdammen van rivieren en laten vollopen van grote stuwmeren brengt namelijk schade aan visstand en ecosystemen toe.

Voor biomassa geldt dat er vele soorten zijn. Bij de beoordeling kijken we of de biomassa (bijvoorbeeld afvalhout of maisresten) geen hoogwaardigere toepassing kent. En of er geen oerbossen voor worden gekapt of dat productiebossen de voedselproductie verdrijven.

Productie van stroom uit rioolslib en uit methaan dat vrijkomt uit afvalstortplaatsen krijgt veel punten in ons onderzoek. Biomasssa die wordt bijgestookt in een kolencentrale juist niet, want dat maakt het extra rendabel om die kolencentrale open te houden.

Produceren of doorverkopen

Sommige leveranciers kopen alleen maar stroom in en verkopen die weer door (zogeheten handelshuizen). Anderen hebben eigen centrales, of kopen in via lange-termijncontracten, wat investeerders zekerheid biedt. Alleen leveranciers die direct of indirect zorgen voor investeringen in duurzame productiecapaciteit kunnen in ons onderzoek een 10 krijgen. Wie alleen stroom op de beurs inkoopt en aan groene certificaten koppelt (ook Garanties van Oorsprong genoemd) scoort lager. 

Appels met appels

In sommige reacties op ons onderzoek wordt gesteld dat wij appels met peren zouden vergelijken: grote met kleine bedrijven, handelshuizen met bedrijven die eigen centrales hebben. Zoals al blijkt uit het bovenstaande: alle stroomleveranciers zijn voor ons 'appels'. Ze kunnen groot of klein zijn, maar bij allemaal kijken we naar hun investeringen (direct of via lange-termijn-inkoopcontracten) in vuile (kolen- of kern-) centrales of juist in schone windmolens of zonnepanelen.

Wie investeert in zon en wind en daarnaast gascentrales heeft om de fluctuaties op te vangen, hoeft er in ons onderzoek niet slecht uit te komen. Maar zetten ze in plaats van gascentrales een nieuwe kolencentrale neer, dan kan dat het positieve effect van die windmolens flink teniet doen. Bovendien is het voor een consument niet duidelijk welke bedrijfsstructuur zich achter de façade van een leverancier verschuilt. Wij vergelijken dan ook alle leveranciers waar consumenten in heel Nederland klant bij kunnen worden.

Voorlopers, volgers en vervuilers

We hebben de groene energieleveranciers ingedeeld in voorlopers, volgers en vervuilers.

 • Voorlopers: de bedrijven die actief meewerken aan de transitie naar een schone energievoorziening. Zij bouwen bijvoorbeeld windmolens. Of kopen windstroom direct bij de producent via langjarige contracten. Daarnaast investeren zij niet in kolencentrales en produceren zij hooguit nog met gascentrales. Deze groene energieleveranciers staan bovenaan in het overzicht hieronder.
 • Volgers: de bedrijven die niet bijzonder vooruitstrevend zijn. Zij kopen vooral in op de stroommarkt. Daar wordt alle niet direct ingekochte stroom op een grote hoop gegooid en verhandeld. Wel leveren ze, met behulp van certificaten, groene stroom aan de meeste (particuliere) klanten.
 • Vervuilers: de betrokkenheid van deze bedrijven bij kolen- of kerncentrales overschaduwt hun eventuele duurzame initiatieven.

Wie wil bijdragen aan een schone energievoorziening kan het best overstappen naar een voorloper, bijvoorbeeld door in de Energievergelijker op de duurzaamheidsscores te letten.

Wie zijn de voorlopers?

De duurzaamste stroomleveranciers binnen de voorlopers zijn:

 • om (voorheen Duurzame Energie Unie)
 • Pure Energie
 • Qurrent

Deze bedrijven leveren alleen stroom die is opgewekt met windmolens en zonnepanelen in Nederland. Maar ook Vandebron, Powerpeers, Huismerk energie, Greenchoice, Eneco en HVC horen bij de 'voorlopers'.

Wie zijn de volgers?

Veel bedrijven vallen onder de 'volgers'. Daaronder grote leveranciers als Essent en NLE. Het valt te prijzen dat Essent in oktober 2017 aankondigde al haar particuliere klanten voortaan Europese windstroom te leveren, maar Essent produceert zelf geen stroom meer. En het grote moederconcern RWE is nog steeds vooral op fossiele energie gericht.

Wie zijn de vervuilers?

Van de grootste leveranciers zijn Nuon en Engie 'vervuilers'. Beide bedrijven produceren nog kolenstroom in Nederland. Daarbij zijn ze onderdeel van multinationale ondernemingen die ook in het buitenland op grote schaal fossiele en nucleaire activiteiten ontplooien.

E.On eindigt helemaal onderaan; het in Nederland leverende E.On werd na een bedrijfssplitsing onderdeel van het voornamelijk in fossiele stroom actieve concern Uniper.

Update: Per 1 mei 2018 is E.ON als leverancier in Nederland opgeheven. Klanten van E.ON Benelux zijn overgenomen door Eneco.

Groene energieleveranciers: het overzicht

ranking-energieleveranciers-13-november-2017De figuur geeft de rapportcijfers weer van alle stroomleveranciers (klik erop voor een vergroting).

De scores in de tabel zijn deels gebaseerd op de jaarcijfers van 2016. Daarom zijn bedrijven die pas in 2017 stroom zijn gaan leveren niet in het onderzoek opgenomen.

Verkoop van stroom aan consumenten

Op het stroometiket staat de samenstelling van de stroom die de leveranciers verkopen. Hierin zijn ook de Garanties van Oorsprong (GvO's) opgenomen. Veel van de stroom die leveranciers aan consumenten verkopen is 'vergroend' door GvO's van Noorse waterkrachtcentrales. Deze centrales staan er al jaren en dragen dus niet per se bij aan het ‘vergroenen’ van de energie. Dit draagt nauwelijks bij aan een schonere energievoorziening.

Lees meer over GvO’s in: Groene stroom: 5 misverstanden.

De voorlopers met rapportcijfer 10 scoren ook hier het beste. Zij leveren al hun klanten voornamelijk windstroom en soms ook zonnestroom. Een aantal andere groene energieleveranciers leveren ook windenergie, maar slechts aan een deel van hun klanten.

In de Energievergelijker staat een duurzaamheidsscore per stroomproduct. Voor deze score weegt zowel het beleid van de leverancier als het stroometiket van het betreffende product mee. Je kunt zo op basis van je jaarverbruik zien welk product van welke duurzame leverancier voor jou het goedkoopst is. En vervolgens ook meteen overstappen.

Tip: zet het filter 'duurzaamheid' in de Energievergelijker op 'minimaal 75%', dan krijg je alleen het aanbod van voorlopers te zien.

Investeringsbeleid

Voor een groene energievoorziening in de toekomst is het nodig om te investeren in duurzame productiecapaciteit. Er is verschil tussen energieleveranciers die zelf stroom produceren en leveranciers die dit niet doen.

 • Leveranciers zonder eigen productiecapaciteit kunnen (een deel van) de stroom die ze verkopen met langetermijncontracten inkopen bij bijvoorbeeld een windpark. Zo'n contract biedt financiële zekerheid aan de stroomproducent, en kan daarom worden gezien als een indirecte investering.
 • Leveranciers die zelf stroom produceren, investeren ook in nieuwe productiecapaciteit. Maar er wordt niet altijd geïnvesteerd in duurzame bronnen. We kijken ook naar het ontmantelen of verkopen van energiecentrales. Sluiting van een kolencentrale levert dus ook punten op.

Van de grote energieleveranciers heeft Eneco het groenste investeringsbeleid. Eneco investeert onder andere veel in windenergie. Ook Engie, Nuon en het moederbedrijf van Essent investeren in windenergie. Maar Engie investeert nog veel meer in kolen, en Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall ook veel in gas en kernenergie.

De grootste investeringen in vervuilende kolencentrales komen van:

 • het moederbedrijf van E.ON
 • 1 van de 2 moederbedrijven van Essent en Energiedirect.nl
 • Engie

Volledige rapport: Duurzaamheid Stroomleveranciers

Lees het volledige onderzoek naar duurzaamheid bij Nederlandse stroomleveranciers (pdf).

Overstappen naar een groene energieleverancier

Wil je overstappen naar een groene energieleverancier? Lees dan alles over overstappen of verdiep je eerst in de kwaliteit van de klantenservice van energieleveranciers en lees de veelgestelde vragen over energieleveranciers.

Of check direct in onze energievergelijker welke leverancier duurzaam is en in jouw situatie het goedkoopste.

Heb je geen zin om zelf de keuze te maken, dan kun je ook kiezen voor het Energiecollectief. Je kunt dan als het aanbod bekend is overwegen of je de leverancier daarvan duurzaam genoeg vindt.

Niet overstappen?

Ben je net overgestapt of wil je niet overstappen? Ook dan kun je bijdragen aan duurzaamheid en tegelijk flink besparen op je energierekening. Lees onze tips om energie te besparen. Met zonnepanelen op je huis kun je zelfs al je eigen stroom duurzaam zelf opwekken. Op je gasverbruik valt veel te besparen door een betere cv-ketel en vooral ook door je cv-ketel goed af te stellen en te laten onderhouden.

  Meer weten over duurzame energie? Lees onze artikelen over: