icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Klacht over je zorgverzekeraar

Heb je een probleem met je zorgverzekering? Je bent het bijvoorbeeld niet eens met de hoogte van de vergoeding (of krijgt helemaal geen vergoeding) van bepaalde ziektekosten? Lees wat je rechten zijn en hoe je een klacht in kunt dienen. 

klacht-zorgverzekeraar

Ken je rechten-1200x800Wat zijn je rechten?

In de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vastgelegd hoe met persoonsgegevens moet worden omgegaan. Vanaf 25 mei 2018 komt de Wbp te vervallen. Daarvoor in de plaats komt een nieuwe, Europese wet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt straks voor de hele Europese Unie. Hierdoor worden de bestaande rechten van patiënten uitgebreid.

Je hebt onder meer recht:

 • op inzage in je dossier;

 • op het geven van toestemming om gegevens te verwerken en om deze toestemming gemakkelijk in te kunnen trekken als je dat wilt;

 • op informatie om een goede en geïnformeerde keuze te maken;

 • om 'vergeten te worden', oftewel om je gegevens te laten verwijderen. De zorgverzekeraar moet dit dan doorgeven aan derden die deze gegevens hebben ontvangen;

 • een reactie op je schriftelijke klacht. De zorgverzekeraar is verplicht dit binnen 6 weken te doen. 

Ook moeten volgens de nieuwe wet zorgverzekeraars kunnen bewijzen dat jij toestemming hebt gegeven om jouw gegevens te verwerken.

Wil je tot slot overstappen naar een andere zorgverzekeraar? En is het jouw wens dat (bepaalde) medische gegevens worden doorgegeven aan je nieuwe verzekeraar? Dan moet je oude verzekeraar jou in staat stellen om dit eenvoudig te doen.

Bekijk in dit handige overzicht de belangrijkste bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klacht indienen-1200x800Wat kun je het beste doen?

 • Dien eerst schriftelijk een klacht in bij de betreffende verzekeraar.
   
 • Als je er niet uitkomt met je zorgverzekeraar, kun je je wenden tot de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Die schakelt de Ombudsman Zorgverzekeringen in om te bemiddelen. Bemiddeling door de Ombudsman Zorgverzekeringen is gratis.
   
 • Als bemiddeling door de Ombudsman niet slaagt, dan is er officieel sprake van een geschil. De zaak wordt dan overgedragen aan de Geschillencommissie Zorgverzekeringen van de SKGZ. Deze bekijkt de zaak juridisch en doet er vervolgens een bindende uitspraak over. Beide partijen moeten zich daaraan houden.
   
 • Kan de SKGZ jouw klacht niet behandelen of is de klacht door de SKGZ nog niet naar tevredenheid afgehandeld? Dan kun je nog naar de rechter stappen. Let op dat klachten die eerst bij de rechter behandeld zijn, niet meer door de SKGZ in behandeling worden genomen.

Tips

 • Stuur altijd een kopie van je klacht aan de verzekeraar naar het Meldpunt Financiële Markten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM bemiddelt niet in jouw klacht en ze beoordelen ook niet of jouw klacht terecht is, maar ze kunnen een onderzoek starten als zij vermoeden dat een verzekeraar de regels heeft overtreden.  
   
 • Als je juridisch advies wilt over je klacht of de behandeling daarvan, dan kun je gebruikmaken van je rechtsbijstandverzekering als die dit soort zaken dekt, het Juridisch Loket telefoonnummer 0900-8020 (€ 0,25 per minuut) of een advocaat.
   
 • Je kunt je klacht ook plaatsen op klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee. Let er wel op dat je geen privacygevoelige gegevens deelt.

Lees ook: