icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Alle artikelen

Artikelen binnen Geef jouw ziekenhuisrekening door

Veelgestelde vragen over de ziekenhuisrekening

Ziekenhuizen zijn verplicht om de rekening op te stellen aan de hand van zogeheten diagnose-behandelcombinaties, ofwel DBC's. Maar wat is een DBC eigenlijk en waarom zijn de rekeningen soms zo hoog? Wij geven antwoord op veelgestelde ziekenhuisvragen.

Bijgewerkt op:11 september 2018

Artikel faq ziekenhuisrekening

Wat vind je op de ziekenhuisrekening?

De ziekenhuisrekening vind je op je persoonlijke pagina van je zorgverzekeraar. Op deze rekening vind je in ieder geval:

 • Behandeldatum: dit is meestal de datum van het eerste bezoek.
 • Zorgsoort: meestal is dit 'ziekenhuis' of 'specialistische hulp'.
 • Gedeclareerde bedrag: kosten van de behandeling.
 • Bedrag dat door de zorgverzekeraar wordt vergoed.
 • Bedrag dat je zelf moet betalen (meestal een deel van het eigen risico).
 • Naam van het ziekenhuis waar je bent behandeld.
 • Specialisme.
 • Het zorgproduct: consumentenomschrijving van de DBC.
 • Zorgactiviteiten: alle handelingen die binnen de totale behandeling zijn uitgevoerd, zoals een polikliniekbezoek, verpleegdag of onderzoek.

Bekijk een voorbeeld van een ziekenhuisfactuur (pdf).

Wat is een DBC?

Wie naar het ziekenhuis moet, krijgt een gesprek met een medisch specialist. De verschillende behandelingen en activiteiten die daarop volgen rekenen ziekenhuizen niet apart af, maar zijn ingedeeld in zogeheten DBC-zorgproducten. Naast de kosten van de behandeling zitten in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) ook alle overige kosten, bijvoorbeeld voor schoonmaak, apparatuur en onderhoud. Na afloop van het behandeltraject ontvang je als patiënt 1 totaalprijs voor het hele traject. Op dit moment zijn er ongeveer 4.500 DBC's.

Hoe komt het tarief van een DBC tot stand?

Elke DBC heeft een eigen tarief dat bestaat uit het salaris van de specialist en de kosten van het ziekenhuis. Voor bijna alle behandelingen maken ziekenhuizen prijsafspraken met de zorgverzekeraars, waardoor de prijzen per ziekenhuis verschillen. Alleen voor een klein deel van de zorg worden door de NZa vaste prijzen vastgesteld, waar alle ziekenhuizen zich aan moeten houden. Dit is vooral voor ingewikkelde ingrepen.

Standaardprijs

De prijs van een DBC is een weergave van de gemiddelde kosten van het zorgtraject dat patiënten met dezelfde diagnose en behandeling hebben ondergaan. Sommige patiënten hebben minder zorg nodig dan gemiddeld, sommige patiënten hebben juist meer zorg nodig. Maar allemaal betalen ze dezelfde standaardprijs die voor die DBC staat. Het kan dus voorkomen dat je betaalt voor behandelingen of onderzoeken die bij jou niet gedaan zijn, maar die wel vallen binnen het behandeltraject zoals dat is vastgelegd in de DBC. Hierdoor kan een rekening onverwacht hoog uitvallen. Bekijk voor meer informatie ook de website over De zorgnota.

Wat merk je er als patiënt van?

Ziekenhuizen sluiten contracten af met zorgverzekeraars over zorg die ze leveren. De zorgverzekeraar betaalt in zo'n geval de rekening rechtstreeks aan het ziekenhuis. Als patiënt merk je daar alleen iets van als je nog eigen risico hebt openstaan. De zorgverzekeraar brengt het openstaande bedrag dan bij jou in rekening.

Heeft je zorgverzekeraar voor een bepaalde behandeling geen contract met het ziekenhuis afgesloten? Dan is het mogelijk dat de verzekeraar (een deel van) de kosten van de behandeling niet vergoedt en in rekening brengt. Neem bij twijfel vooraf contact op met je zorgverzekeraar. Die kan je vertellen of de behandeling in jouw ziekenhuis wordt vergoed.

Meer zorgnieuws?

Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond en we houden je per e-mail op de hoogte.

Aanmelden voor ZorgAlert

zorgalert-ipad-ballon-nov_2017

Waarom kan een ziekenhuis niet altijd een goede offerte vooraf geven?

Artsen kunnen vooraf niet altijd precies inschatten welke DBC gedeclareerd wordt. Aan het eind van de behandeling moeten zorgaanbieders in een centraal computersysteem invoeren welke zorg zij geleverd hebben. Hieruit leidt het systeem af welk DBC-zorgproduct de zorginstelling bij de verzekeraar kan declareren. Het tarief kan dus achteraf hoger of lager uitvallen dan vooraf voorspeld. 

Wij willen dat consumenten voorafgaand aan een behandeling op een makkelijke manier te weten kunnen komen wat de behandeling gaat kosten. Deel je ziekenhuisrekening met ons en help ons in de strijd om ziekenhuistarieven openbaar te maken.

Waarom duurt het soms zo lang voordat het ziekenhuis de rekening stuurt?

Een DBC gaat in op de dag dat een eerste verrichting is uitgevoerd. Dit kan het eerste gesprek met een arts zijn, maar ook een bloedonderzoek dat op aanvraag van de huisarts is gebeurd. Deze datum wordt gebruikt bij het verrekenen van de kosten met het eigen risico. Hierdoor kan het gebeuren dat je in 2018 een operatie hebt ondergaan, maar dat de kosten met je eigen risico van 2017 worden verrekend.

Na openen blijft een DBC maximaal 120 dagen open. In sommige gevallen wordt een DBC eerder afgesloten, bijvoorbeeld 42 dagen na een operatie of 90 dagen na opening van een DBC bij een poliklinische behandeling zonder operatie. Pas als de DBC is gesloten verstuurt het ziekenhuis de rekening naar de zorgverzekeraar. Daarom duurt het vaak enkele maanden voordat je deze ontvangt. Is de behandeling na bovengenoemde termijnen nog niet afgerond dan opent het ziekenhuis een vervolg-DBC. Als de DBC in het ene jaar start, en in het daarop volgende jaar een vervolg-DBC wordt geopend, wordt het eigen risico van beide jaren aangesproken. 

Rekeningen die betrekking hebben op het eigen risico van een bepaald jaar kunnen nog t/m 31 december van het daarop volgende jaar door de zorgverzekeraar in behandeling worden genomen. Dit betekent dus dat rekeningen uit 2017 nog verrekend mogen worden met het eigen risico van 2017 als de rekening uiterlijk 31 december 2018 bij de verzekeraar binnen is. Het kan volgens deze regeling dus langer dan een jaar duren voor de rekening binnen is.

Welke zorgaanbieders maken gebruik van DBC's?

 • Ziekenhuizen
 • Zelfstandige behandelcentra
 • Dialysecentra
 • Audiologische centra
 • Epilepsie-instellingen
 • Radiotherapeutische centra
 • Revalidatiecentra
 • Long-astma instellingen
 • GGZ-instellingen

Waar kun je je rekening controleren?

Je kunt bijvoorbeeld op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een overzicht met DBC-codes vinden om je rekening te controleren. Lees ook onze tips voor het controleren van je ziekenhuisrekening.

Wat kun je doen als je denkt dat de rekening niet klopt?

Op de rekening staan alle zorgactiviteiten vermeld. Als deze niet kloppen met de datum of als je denkt dat de zorgactiviteiten niet uitgevoerd zijn, neem dan contact op met de zorgverzekeraar. Als het nodig is moet de verzekeraar het ziekenhuis om opheldering vragen.

Vraag de zorgverzekeraar de declaratie nog niet te betalen of terug te draaien als je denkt dat de rekening niet klopt. Het is de taak van de verzekeraar om declaraties goed te controleren. Kom je er met de verzekeraar niet uit? Dan kun je de hulp inschakelen van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) kan de rekening niet controleren. Wel kun je een melding doen als je denkt dat iets niet klopt. Bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kun je melden als de kwaliteit van de zorg in jouw ogen niet deugt. Voor zaken met betrekking tot privacy bij ziekenhuisrekeningen kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikelen binnen Geef jouw ziekenhuisrekening door

Alle artikelen

Artikelen binnen Geef jouw ziekenhuisrekening door