icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bank of verzekeringsadviseur failliet

Bij een faillissement van de bank is je spaargeld gegarandeerd tot een maximum van €100.000 per persoon door De Nederlandsche Bank (DNB).


Je spaargeld is veilig als je het onderbrengt bij een bank die valt onder het Nederlandse garantiestelsel. Op de website van de toezichthouder De Nederlandsche Bank, kun je zien welke banken aangesloten zijn bij het Nederlandse garantiestelsel.

Je kunt bij jouw bank informeren of het product dat je bij die bank hebt afgesloten of wilt afsluiten onder een garantieregeling valt. Alle banken - ongeacht hun land van herkomst - zijn wettelijk verplicht jou hierover te informeren.

Wat zijn je rechten?

De garantie tot een maximum van €100.000 geldt per persoon per bank. De dekking bij een en/of-rekening geldt naar evenredigheid, dus bij 2 rekeninghouders elk voor de helft, tenzij dit aantoonbaar anders geregeld is. Als het saldo van de en/of-rekening €200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders in beginsel aanspraak maken op ieder €100.000. Maar let op, als een rekeninghouder nog 1 of meer andere rekeningen heeft, geldt het maximum voor alle saldi gezamenlijk. Een voorbeeld: 2 rekeninghouders hebben een en/of-rekening met een saldo van €150.000 en 1 van hen heeft nog een eigen rekening bij dezelfde bank met een saldo van €60.000. De rekeninghouder zonder de aparte rekening krijgt de helft van €150.000, dus €75.000 vergoed. De rekeninghouder met een aparte rekening heeft een vordering van in totaal €135.000 (€75.000 + €60.000). Daarvan krijgt hij slechts €100.000 vergoed.

Wat kun je het beste doen?

Check het volgende:

  • Onder welk garantiestelsel valt de bank?
  • Valt het product onder het Nederlandse stelsel? Dan geldt het maximum van €100.000. Voor buitenlandse banken kan dat een ander bedrag zijn. Vraag dat na!
  • Valt het product überhaupt wel onder het garantiestelsel? Een achtergesteld deposito valt bijvoorbeeld niet onder de garantieregeling. Welke producten er wel en niet ondervallen kun je navragen bij de bank.
  • Is het spaarbedrag niet hoger dan het gegarandeerde bedrag?
  • Heb je geen andere rekeningen bij dezelfde bank? Soms vallen verschillende banken onder dezelfde vergunning. Een voorbeeld zijn de banken ABN Amro, MoneYou en MeesPierson. In het geval van een faillissement van deze 3 banken, heb je maar 1 keer recht op het garantiebedrag van maximaal €100.000.
  • Heb je ook schulden (bijvoorbeeld een persoonlijke lening of hypotheek) bij die bank? Bij de afwikkeling van het faillisement heeft de curator de mogelijkheid om je spaargeld en schulden met elkaar te verrekenen. Als het saldo positief is, dan kun je voor dat bedrag aanspraak maken op het garantiestelsel tot het maximum van €100.000.

Tips

Het is altijd verstandig om je spaargeld te spreiden. Bij een faillissement van één van de banken kun je altijd nog het spaargeld van de andere bank direct opnemen. Kijk voor een overzicht van de actuele spaarrentes in ons dossier Sparen en Beleggen.

Elders

DNB is verantwoordelijk voor de uitvoering van het garantiestelsel. Mocht je vragen hebben over de garantieregeling, neem dan contact op met de Informatiedesk van DNB. Dat kan via e-mail: info@dnb.nl; of telefonisch op werkdagen van 09.00-17.00 uur, tel.: 0800-0201068 (gratis). Kijk voor meer vragen op de website van DNB.

Verzekeringsadviseur failliet

Is je verzekeringsadviseur failliet gegaan? Dan gaat de curator op zoek naar een partij die de verzekeringsportefeuille wil kopen. Tot die tijd neemt de curator de zaken waar. Zo zal hij eventuele veranderingen doorgeven aan de verzekeraar en voor bestaande klanten nieuwe overeenkomsten sluiten. Je verzekering zelf verandert niet.