icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Hieronder vind je veelgestelde vragen over deze regeling.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:31 december 2018

Artikelen_depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Hieronder vind je veelgestelde vragen over deze regeling.

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?

Als een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB een bedrag per rekeninghouder van maximaal €100.000. Op de website van DNB staat welke banken aangesloten zijn bij het Nederlands garantiestelsel.

Als je tijdelijk een groot tegoed bij een bank hebt staan, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of na de vérkoop van een huis, is sinds eind november 2015 gedurende 3 maanden extra beschermd voor bedragen tot €500.000. Dit is bovenop de reguliere dekking van €100.000.

Welke regelingen vallen onder het depositogarantiestelsel?

Alle banken met een vergunning van DNB zijn verplicht deel te nemen aan het depositogarantiestelsel. Daarnaast komen beleggers onder het nieuwe beleggerscompensatiestelsel in aanmerking voor vergoeding van maximaal €20.000, bijvoorbeeld als een Nederlandse bank de voor die beleggers op jouw naam gestelde effecten niet terug zou kunnen geven. Bekijk de checklist van financiële producten die wel en niet onder het depositogarantiestelsel vallen.

Hoe werkt het als ik meer rekeningen bij één bank heb?

De garantie geldt niet per rekening, maar per rekeninghouder. Heb je met je partner een en/of-rekening, dan wordt het tegoed op de en/of-rekening in tweeën gesplitst. Dit bedrag tel je bij het saldo van je spaarrekening bij dezelfde bank. Hiervan betaalt DNB je bij faillissement €100.000 terug. Hetzelfde geldt voor je partner (die krijgt dus ook maximaal €100.000 terug). Een eventueel resterend bedrag moet je via de curator zien terug te krijgen.

Geldt de garantie per persoon of rekeninghouder?

De garantie geldt per rekeninghouder. De rekening moet dus in feite op 2 namen staan. Hetzelfde geldt voor rekeningen op naam van minderjarige kinderen. Ook op hen is de garantieregeling van toepassing.

Let wel op de bevoegdheid van de rekeninghouders. Is één van de ouders gemachtigd of is hij mederekeninghouder? In het laatste geval wordt dan geacht de helft van het saldo van de ouders te zijn. Dat wordt weer in mindering gebracht op hun garantstelling.

Voorbeeld: Op de rekening van de vader staat €100.000, op de rekening van het minderjarig kind staat €100.000, de vader is mederekeninghouder. De helft van het saldo van de rekening van het kind wordt geacht van de vader te zijn. Zijn vermogen bij die bank is dan €150.000 waarvan dus maar €100.000 is gerandeerd. Het vermogen van het kind wordt op €50.000 gesteld en dat is 100% gegarandeerd. De totale garantie is dus €150.000.

Als de vader geen mederekeninghouder was, maar alleen gemachtigde, zou er €200.000 gegarandeerd zijn (het tegoed van €100.000 van de vader en het tegoed van €100.000 van het minderjarige kind).

Voor wie geldt het depositogarantiestelsel nog meer?

Naast privépersonen ook verenigingen, stichtingen en kleine ondernemingen. Het stelsel beschermt verder Nederlanders en buitenlanders die bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse bank een tegoed hebben. Sinds eind november 2015 worden ook de deposito’s van grootzakelijke depositohouders, bestuurders en aandeelhouders gegarandeerd.

Voor welke banken geldt het depositogarantiestelsel?

Alle banken - ook buitenlandse - die in Nederland een vergunning van DNB hebben, vallen onder het depositogarantiestelsel. Kantoren van Nederlandse banken die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd, vallen ook onder het depositogarantiestelsel van DNB. Bijkantoren van banken uit EU-landen die geen DNB-vergunning hebben, vallen onder de garantieregeling van het land van herkomst. Op de website van DNB vind je welke banken onder deze regeling vallen. Vergelijk de spaarrekeningen en kijk meteen onder welk vergunningstelsel de bank van je keuze valt.

Voor welke banken geldt het depositogarantiestelsel niet?

Banken uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein die geen hoofdkantoor in Nederland hebben, vallen onder het depositogarantiestelsel van het eigen land. Buitenlandse banken kunnen op verschillende manieren hun producten aanbieden in ons land:

 1. Argenta Spaarbank, ICBC Bank en Lloyds Bank (vroeger Bank of Scotland) hebben een zogeheten bijkantoor in Nederland. Dit staat uitsluitend onder liquiditeit- en integriteittoezicht van DNB. Deze banken zijn dus officieel gevestigd in een ander land en staan ook onder toezicht van de toezichthouder van dat land.
  Argenta valt onder de Belgische Collectieve Garantieregeling, de Chinese ICBC Bank valt onder het Luxemburgse depositogarantiestelsel en Lloyds Bank onder het Engelse. Bij een faillissement moet je dus daar aankloppen. De regelingen voorzien eveneens in de terugbetaling van maximaal €100.000 per rekeninghouder per bank.
 2. Sinds begin 2011 biedt de Estse Bigbank depositorekeningen aan in Nederland. Bigbank heeft, anders dan Argenta, ICBC en Lloyds Bank, geen vestiging of bijkantoor in Nederland geopend. Het staat dan ook volledig onder toezicht van de Estse toezichthouder. Zoals Advanzia Bank volledig onder toezicht van de Luxemburgse autoriteiten valt. Een bank uit de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) kan namelijk op basis van de vergunning uit het eigen land diensten verrichten in Nederland zonder aanvullende toestemming of vergunning van DNB. Advanzia en Bigbank staan dus niet onder toezicht van DNB. Bij een faillissement werkt het hetzelfde als bij Argenta, ICBC en Lloyds Bank: je moet bij het buitenlandse garantiestelsel zijn. Ook in Estland voorziet die regeling in de terugbetaling van maximaal €100.000 per rekeninghouder per bank

Het verschil tussen beide manieren van bankieren zit 'm in het toezicht van DNB. Als een bank een bijkantoor heeft in Nederland houdt DNB liquiditeit- en integriteittoezicht. Zonder bijkantoor is er geen toezicht van DNB.

Omdat de Consumentenbond voorstander is van keuzevrijheid staan de producten van Advanzia en Bigbank wel in onze Spaar- en Depositowijzer.

Waarschuwt De Nederlandsche Bank mij voor een onveilige bank?

Vanaf het moment dat De Nederlandsche Bank een instelling een vergunning verleent om bancaire activiteiten te verrichten, houdt DNB toezicht op deze instelling. Zo'n bank kan toch in de problemen komen. DNB kan echter geen uitspraak doen over de kwaliteit van banken onder haar toezicht. Strenge geheimhoudingsregels verbieden dit.

Stel, mijn bank gaat failliet. Wat is dan de procedure?

Wanneer een in Nederland gevestigde bank failliet gaat, zal DNB via de grote dagbladen rekeninghouders oproepen een verzoek tot terugbetalen in te dienen. Dit doe je middels een standaardformulier, binnen 5 maanden na publicatie anders ben je te laat.

Bij banken die volledig onder het Nederlandse garantiestelsel vallen, hoor je vervolgens binnen 20 werkdagen je geld terug te krijgen. Deze uitkeringstermijn wordt de komende jaren stapsgewijs teruggebracht naar 7 werkdagen in 2024.

Heb ik recht op rentevergoeding over mijn spaargeld als mijn bank failliet gaat?

Je krijgt rente over het spaargeld vergoed tot het moment waarop het faillissement wordt uitgesproken. Na bekendmaking van het faillissement vervalt het recht op rentevergoeding.

Ik heb een spaarrekening bij zowel ABN Amro als MoneYou. Wat dan?

ABN Amro en MoneYou opereren onder dezelfde bankvergunning van DNB. Dat geldt ook voor ASN Bank, RegioBank en SNS, en voor Aegon en Knab. Spaargeld op rekeningen bij Delta Lloyd en Ohra vallen sinds 1 januari 2018 onder de vergunning van Nationale-Nederlanden Bank.

Heb je bij meerdere handelsnamen van een bij DNB onder toezicht staande onderneming spaarrekeningen? Dan is de garantieregeling slechts eenmaal van toepassing. Je hebt bij faillissement slechts eenmaal recht op €100.000. In ons spaarrekeningenoverzicht zie je onder welke vergunning de bank valt.

Wat als je verzekeraar failliet gaat?

De Nederlandsche Bank controleert of financiële ondernemingen, dus ook verzekeraars, hun financiële verplichtingen nakomen. Dit toezicht verkleint de kans op een faillissement, maar sluit het risico niet uit. Als een verzekeraar failliet dreigt te gaan, probeert DNB de verzekeringsportefeuille over te laten dragen aan financieel gezonde maatschappijen.

Voor levensverzekeraars heeft DNB in overleg met het Verbond van Verzekeraars een opvangregeling ontworpen. Deze is erop gericht de portefeuille over te dragen vóórdat een verzekeraar failliet wordt verklaard. Faillissement (wat overigens zeer zelden voorkomt) betekent meestal wel een korting van de rechten van polishouders.

En je verzekeringsadviseur?

Is je verzekeringsadviseur failliet gegaan? Dan gaat de curator op zoek naar een partij die de verzekeringsportefeuille wil kopen. Tot die tijd neemt de curator de zaken waar. Zo zal hij eventuele veranderingen doorgeven aan de verzekeraar en voor bestaande klanten nieuwe overeenkomsten sluiten. Je verzekering zelf verandert niet.

Lees meer bij:

Nieuw & interessant

 • bunq-eerste-indruk
  Eerste indruk  |  14 mrt.

  Bunq's Freedom of Choice

  Klanten van Bunq kunnen sinds kort zelf kiezen wat de internetbank met hun geld doet. Daarnaast biedt Bunq naar eigen zeggen een spaarrente die ‘9 keer hoger dan de actuele marktrente’ ligt. Maar daar valt wel het een en ander op aan te merken.
 • belastingaangifte-maart
  7 jan.

  De vermogensrendementsheffing

  De vermogensrendementsheffing ligt al geruime tijd onder vuur. In 2017 is een ontwikkeling ingezet richting het daadwerkelijk behaalde rendement op je vermogen.
 • Windmolens
  Nieuws  |  7 jan.

  Groene beleggingsfondsen weer open

  Fiscaal aantrekkelijk groen beleggen kan weer bij de ASN Bank en Triodos Bank.
 • bitcoins-investeren
  2 jan.

  De beste producten van 2018

  Ook in het afgelopen jaar namen we kleine lettertjes en prijzen onder de loep. De Consumentenbond presenteert ‘de beste’ financiële producten van 2018.