icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Hieronder vind je veelgestelde vragen over deze regeling.

Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:20 juni 2019

Artikelen_depositogarantiestelsel

Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met je geld gebeurt als je bank failliet gaat. Hieronder vind je veelgestelde vragen over deze regeling.

Wat houdt het depositogarantiestelsel in?

Als een bank met een vergunning van De Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB per rekeninghouder maximaal €100.000. De opgebouwde rente wordt vergoed tot de dag van het faillissement. Bekijk de checklist van financiële producten die wel en niet onder het depositogarantiestelsel vallen.

Tijdelijk extra bescherming

Als je voor de aankoop van een huis of na de vérkoop van een huis tijdelijk een groot tegoed bij een bank hebt staan, ben je sinds eind november 2015 gedurende 3 maanden extra beschermd voor bedragen tot €500.000. Dit is bovenop de reguliere dekking van €100.000.

Beleggerscompensatiestelsel

Beleggers komen onder het beleggerscompensatiestelsel in aanmerking voor vergoeding van maximaal €20.000, bijvoorbeeld als een Nederlandse bank de voor die beleggers op jouw naam gestelde effecten niet terug zou kunnen geven.

Voor wie geldt het depositogarantiestelsel?

Privépersonen (zowel meerderjarig als minderjarig), eenmanszaken, bestuurders en aandeelhouders van een failliete bank, verenigingen, stichtingen en ondernemingen. Het stelsel beschermt verder Nederlanders en buitenlanders die bij een buitenlandse vestiging van een Nederlandse bank een tegoed hebben.

Hoe werkt het met een en/of-rekening?

Als de rekening op naam staat van meerdere personen (een en/of-rekening of een en/en-rekening), komen zij ieder afzonderlijk in aanmerking voor een vergoeding uit het depositogarantiestelsel. Daarbij krijgen alle rekeninghouders een evenredig deel vergoed, tenzij vooraf aantoonbaar anders is afgesproken.

Voorbeeld

Als het saldo van een en/of-rekening €200.000 bedraagt, kunnen beide rekeninghouders aanspraak maken op €100.000. Als een rekeninghouder meerdere rekeningen heeft, geldt het maximum voor de tegoeden op alle rekeningen. Een eventueel resterend bedrag moet je via de curator van de failliete bank zien terug te krijgen.

En met een kinderspaarrekening?

De garantie geldt zoals gezegd per rekeninghouder. Kinderen met een spaarrekening op hun naam, komen dus ook in aanmerking voor een vergoeding uit het depositogarantiestelsel van maximaal €100.000. Let wel op de bevoegdheid van de rekeninghouders. Is één van de ouders mede-rekeninghouder, dan wordt verondersteld dat de helft van het saldo van de ouders is.

Voorbeeld

Op de rekening van een vader staat €100.000, op de rekening van zijn minderjarig kind staat ook €100.000 en de vader is mede-rekeninghouder. Het vermogen van de vader bij die bank is dan €150.000, waarvan dus maar €100.000 is gerandeerd. Het vermogen van het kind wordt op €50.000 gesteld en dat is 100% gegarandeerd. De totale garantie is dus €150.000.

Gemachtigde versus mede-rekeninghouder

Als de vader geen mederekeninghouder was, maar alleen gemachtigde, zou er €200.000 gegarandeerd zijn (het tegoed van €100.000 van de vader en het tegoed van €100.000 van het minderjarige kind). Dit is ook van belang voor senioren die hun kind(eren) bevoegdheid over hun rekening willen geven!

Voor welke banken geldt het depositogarantiestelsel?

Alle banken - ook buitenlandse - die in Nederland een vergunning van De Nederlandsche Bank hebben, vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Kantoren van Nederlandse banken die in een andere lidstaat van de Europese Unie zijn gevestigd, vallen ook onder het depositogarantiestelsel van DNB.

DNB waarschuwt niet

Vanaf het moment dat DNB een instelling een vergunning verleent om bancaire activiteiten te verrichten, houdt zij toezicht op deze instelling. Zoals is gebleken (DSB Bank, SNS), kan zo'n bank tóch in de problemen komen. DNB kan echter geen uitspraak doen over de kwaliteit van banken onder haar toezicht. Strenge geheimhoudingsregels verbieden dit.

Voor welke banken geldt onze garantie niet?

Banken uit de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein die geen hoofdkantoor in Nederland hebben, vallen onder het depositogarantiestelsel van het eigen land. Buitenlandse banken kunnen op diverse manieren hun producten aanbieden in ons land:

 1. Argenta Spaarbank, ICBC Bank en Lloyds Bank (vroeger Bank of Scotland) hebben een zogeheten bijkantoor in Nederland. Dit staat uitsluitend onder liquiditeit- en integriteittoezicht van DNB. Deze banken zijn dus officieel gevestigd in een ander land en staan ook onder toezicht van de toezichthouder van dat land.
  Argenta valt onder de Belgische Collectieve Garantieregeling, de Chinese ICBC Bank valt onder het Luxemburgse depositogarantiestelsel en Lloyds Bank onder het Duitse (sinds eind maart 2019, vanwege de Brexit). Die regelingen voorzien eveneens in de terugbetaling van maximaal €100.000 per rekeninghouder per bank. De afwikkeling verloopt gewoon via DNB.
 2. Sinds begin 2011 biedt de Estse Bigbank depositorekeningen aan in Nederland. Bigbank heeft, anders dan Argenta, ICBC en Lloyds Bank, geen vestiging of bijkantoor in Nederland geopend. Het staat dan ook volledig onder toezicht van de Estse toezichthouder. Zoals Advanzia Bank volledig onder toezicht van de Luxemburgse autoriteiten valt. Een bank uit de Europese Unie (of Europese Economische Ruimte) kan namelijk op basis van de vergunning uit het eigen land diensten verrichten in Nederland zonder aanvullende toestemming of vergunning van DNB. Advanzia en Bigbank staan dus niet onder toezicht van DNB. Bij een faillissement werkt het hetzelfde als bij Argenta, ICBC en Lloyds Bank: je moet bij het buitenlandse garantiestelsel zijn. Ook in Estland voorziet die regeling in de terugbetaling van maximaal €100.000 per rekeninghouder per bank
 3. Sinds 2016 bieden de van oorsprong Duitse platforms Raisin en Savedo in Nederland spaardeposito's aan van banken uit diverse Europese landen. Deze banken vallen onder depositogarantiestelsel van het land waar ze vandaan komen. Hoewel Raisin en Savedo zeggen spaarders zoveel mogelijk te helpen in het geval er zo'n bank failliet gaat, moet je in sommige gevallen naar dat land toe om je geld terug te krijgen.

Omdat de Consumentenbond voorstander is van keuzevrijheid, hebben we de spaarproducten van Advanzia, Bigbank, InBank (Estland), Euram Bank (Oostenrijk) en de Belgische bank CKV wel opgenomen in onze Spaar- en Depositowijzer.

Twee banken, één vergunning

Sommige banken opereren onder dezelfde bankvergunning van DNB. Dit geldt voor ABN Amro en Moneyou, voor ASN Bank, RegioBank en SNS, en voor Aegon en Knab. Spaargeld op rekeningen bij Delta Lloyd en Ohra vallen sinds 1 januari 2018 onder de vergunning van Nationale-Nederlanden Bank.

Heb je bij meerdere handelsnamen van een bij DNB onder toezicht staande onderneming rekeningen? Dan is de garantieregeling slechts eenmaal van toepassing. Je hebt bij faillissement slechts eenmaal recht op €100.000. In ons spaarrekeningenoverzicht zie je onder welke vergunning een bank valt.

Wat gebeurt er als mijn bank failliet gaat?

Als een in Nederland gevestigde bank failliet gaat, zal DNB rekeninghouders op de eigen website en via de grote dagbladen oproepen een verzoek tot terugbetalen in te dienen. Dit doe je middels een standaardformulier, binnen 5 maanden na publicatie - anders ben je te laat.

Wettelijke uitkeringstermijn

Bij banken die volledig onder het Nederlandse garantiestelsel vallen, krijg je vervolgens binnen maximaal 15 werkdagen je geld terug. Deze wettelijke uitkeringstermijn wordt de komende jaren verder teruggebracht tot 10 (in 2021) en uiteindelijk 7 werkdagen (2024). Gedupeerde rekeninghouders kunnen onder bepaalde omstandigheden een voorschot aanvragen bij DNB.

Worden schulden en tegoeden verrekend?

Bij een bankspaarhypotheek wordt een bankspaardeposito opgebouwd. Dit spaarbedrag wordt verrekend met de hypotheekschuld bij de bepaling van de vergoeding uit het depositogarantiestelsel. Is de hypotheekschuld groter dan het spaartegoed, dan wordt de schuld verminderd met het spaartegoed en krijgt de rekeninghouder dus geen vergoeding. Alleen als het spaartegoed groter is dan de hypotheekschuld, krijgt de rekeninghouder voor het resterende positieve saldo wél een vergoeding uit het garantiestelsel, tot maximaal €100.000.

Overige schulden

Schulden van de rekeninghouder aan de bank, zoals een persoonlijke lening, worden daarentegen niet verrekend. Voorbeeld: een rekeninghouder heeft een persoonlijke lening van €50.000 en een spaardeposito van €140.000. Bij een faillissement krijgt de rekeninghouder dan €100.000 uit het depositogarantiestelsel. De resterende €40.000 blijft achter in het faillissement. Vervolgens kan hij bij de curator navragen hoe deze 'restvordering' kan worden afgewikkeld tegen zijn schuld van €50.000.

Wat gebeurt als je verzekeraar failliet gaat?

De Nederlandsche Bank controleert of financiële ondernemingen, dus ook verzekeraars, hun financiële verplichtingen nakomen. Dit toezicht verkleint de kans op een faillissement, maar sluit het risico niet uit. Als een verzekeraar toch in grote problemen raakt, zijn er voor DNB 2 mogelijkheden:

1. Resolutie

DNB bepaalt aan de hand van een algemeen belangtest welke verzekeraars in aanmerking kunnen komen voor resolutie. Hierbij speelt de omvang en de economische betekenis van de verzekeraar, het aantal polishouders en het type verzekeringsproduct een rol. Als een verzekeraar in resolutie wordt genomen, kan DNB de verzekeraar of verzekeringsportefeuilles overdragen, kapitaal afschrijven en verplichtingen omzetten in nieuw kapitaal. Als de verliezen groot zijn, moeten polishouders in sommige gevallen ook bijdragen aan de oplossing.

2. Faillissement

Komt een verzekeraar niet voor resolutie in aanmerking, volgt faillissement. DNB trekt dan de vergunning in en geeft advies mee aan de curator. Deze kan verzekeringsportefeuilles overdragen aan een andere (financieel gezonde) verzekeraar, of de verzekeringen te gelde te maken en uit te keren aan de polishouders.

En je verzekeringsadviseur?

Is je verzekeringsadviseur failliet gegaan? Dan gaat de curator op zoek naar een partij die de verzekeringsportefeuille wil kopen. Tot die tijd neemt de curator de zaken waar. Zo zal hij eventuele veranderingen doorgeven aan de verzekeraar en voor bestaande klanten nieuwe overeenkomsten sluiten. Je verzekering zelf verandert niet.

Lees meer bij

Nieuw & interessant

 • Kosten van beleggen
  18 okt.

  Beleggen, wat kost dat?

  Beleggen, wie rekent de laagste kosten? Welke aanbieders zijn duur? Wij zetten het op een rij.
 • Artikelen_negatievespaarrente
  11 okt.

  Negatieve spaarrente

  Een negatieve spaarrekening betekent moeten betalen om te mogen sparen in plaats van rente ontvangen. Hoe waarschijnlijk is dit scenario en wat kun je doen?
 • peaks-beleggingsapp-eersteindruk
  Eerste indruk  |  1 okt.

  Peaks

  Peaks is een beleggingsapp waarmee je digitaal wisselgeld verzamelt door alle transacties op je betaalrekening te laten afronden op hele euro's. Beleggen via Peaks gaat makkelijk, maar wat levert het op?
 • belastingvrij te sparen in 2020
  Nieuws  |  18 sep.

  Heffingsvrij vermogen naar €30.846

  Over 2020 betaal je iets minder belasting over je vermogen.