icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Advocaatkosten terugkrijgen

Je kunt geld terugvragen van je rechtsbijstandsverzekeraar als je in het verleden onterecht opdraaide voor advocaatkosten. Lees wat je kunt doen. 
Artikelen_advocaatkostenterugkrijgen

Dien een claim in

Hoe gaan verzekeraars om met al afgeronde geschillen voordat de vrije advocaatkeuze werd bevestigd? Verzekeraar en rechtshulpverlener Das heeft in mei 2014 toegezegd dat verzekerden kosten uit het verleden bij de verzekeraar kunnen claimen. Het gaat dan om advocaatkosten voor een gerechtelijke of administratieve procedure, waarbij DAS de verzekerde zijn vrije advocaatkeuze weigerde.

Gemaakte advocaatkosten bewijzen

Verzekerden moeten bewijzen dat ze die kosten hebben gemaakt, bijvoorbeeld met een factuur. Dit kan lastig zijn als de zaak eerst telefonisch is afgewimpeld.

Ook Arag en Stichting Univé Rechtshulp gaven eerder al aan dat verzekerden een verzoek kunnen indienen voor een vergoeding achteraf. Onder soortgelijke voorwaarden als die van DAS. Een geschil moet uiteraard onder de dekking vallen en de rechtshulpverlener moet de procedure hebben gezien als gewenst of noodzakelijk.

Uitspraak administratieve procedures

Het was sinds 2013 niet helemaal duidelijk wat nu onder 'administratieve procedures' viel. In een uitspraak van april 2016 door het Europese Hof is het recht op de vrije keuze van een externe advocaat (of andere hulpverlener) verder onderstreept.

Onder administratieve procedures vallen:

  • Ontslagprocedures bij het UWV (ontslag vanwege ‘bedrijfseconomische’ redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid).
  • Andere ‘bestuursrechterlijke zaken’, zoals bezwaarprocedures.

Kosten voor eigen advocaat

Heb je voor die procedures eerder een eigen advocaat ingeschakeld en kosten gemaakt? En is je verzoek om een eigen advocaat eerst geweigerd door de rechtsbijstandsverzekeraar, terwijl je wel dekking had voor het geschil? Claim je kosten dan alsnog bij de verzekeraar of rechtshulpverlener. Gebruik hiervoor voorbeeldbrief die hierboven staat.

Geschillenregeling

Het is nog onduidelijk wanneer een claim verjaard is en hoeveel geld klanten konden of kunnen terugkrijgen. Bij zowel DAS als Univé moet de klant een procedure hebben gevoerd om geld terug te krijgen. 

Het kan zo zijn dat de verzekeraar een procedure niet nodig vond en de verzekerde wel. De consument kan dan een beroep doen op de geschillenregeling waarbij een onafhankelijke derde een 'second opinion' geeft. Die beslist dan of de verzekeraar alsnog moet vergoeden of niet.

Stichting Rechtsbijstandclaim

De inmiddels opgeheven Stichting Rechtsbijstandclaim vond dat er altijd recht is op schadevergoeding. Dus als een verzekerde succesvol een procedure voerde zonder instemming van de verzekeraar. Hetzelfde geldt voor verzekerden die voor de rechter zijn gedaagd en voor de advocaatkosten opdraaiden.

De Stichting Rechtsbijstandclaim voerde collectief actie tegen rechtsbijstandverzekeraars over de advocaatkosten. 

We begeleiden je naar een oplossing

Heb je een probleem met een bedrijf? Er zijn 3 manieren om tot een oplossing te komen. We helpen je stap voor stap.

  1. 1. Stuur een brief

  2. 2. Bel onze expert

  3. 3. Bemiddeling