icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Maak gratis kennisInloggen
Maak gratis kennisInloggen

Fiscaal partnerschap

Wat zijn de voor- en nadelen van fiscaal partnerschap? Wanneer moet je eigenlijk aangifte doen als fiscale partners? En: hoe zorg je dat je samen zo min mogelijk belasting betaalt?

Nelleke Rookmaaker

Expert Geld & Verzekering

Artikel fiscaal partnerschap

Zijn jullie fiscale partners?

Als je getrouwd bent of geregistreerd partner is het duidelijk: dan is er sprake van fiscaal partnerschap. Maar ook als je ongetrouwd samenwoont, ben je elkaars fiscaal partners als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je samen een kind hebt (gekregen).

In het schema hieronder kun je opzoeken of je een fiscaal partner hebt.

Klik op de afbeelding

plaatje-belasting-partner-schema 

 

 

 

 

 

 

 

Voordelen fiscaal partnerschap

Het fiscaal partnerschap biedt verschillende voordelen.

Aftrekposten lucratiever 
Je mag bij bepaalde inkomsten en aftrekposten zelf bepalen wie welk bedrag aangeeft in de aangifte. Dat is aantrekkelijk als de ene partner een hoger belastingtarief betaalt dan de ander. Degene met het hoogste inkomen kan bijvoorbeeld de aftrekpost voor de eigen woning of studiekosten voor zijn rekening nemen. De belastingbesparing is dan groter.

Uitbetaling heffingskorting
Als je geen inkomen ontvangt, heb je normaal gesproken geen recht op uitbetaling van de algemene heffingskorting. Maar als je een fiscaal partner hebt wél. Tenminste als je fiscale partner een inkomen heeft boven de grofweg €11.000 (en jonger is dan de AOW-leeftijd). Dat levert maximaal €2203 voordeel op. Voor AOW'ers is het maximaal €1123. Ben je ná 1962 geboren, dan wordt niet de hele heffingskorting uitbetaald.

Verder is het door te schuiven met posten (in het scherm verdelen van de belastingaangifte) soms mogelijk voor één van de twee nét de hoge ouderenkorting van €1042 binnen te slepen. Je krijgt die hoge korting alleen als het belastbaar inkomen minder is dan €35.770. Is je inkomen hoger dan is de ouderenkorting maar €152.

Vermogen
Partners hebben samen een heffingsvrij vermogen in box 3 van €42.660 in plaats van €21.330. Dat is handig als een van de twee nauwelijks vermogen heeft en de ander meer dan €21.330. De besparing hierdoor is maximaal €256. Als één van de partners een forse schuld heeft (bijvoorbeeld bij DUO) kan het voordeel nog groter zijn.

Aanslaggrens
Komt de aanslag van een van de partners rond de nul euro uit? Verdeel de posten dan zo dat de te betalen belasting voor diegene precies €45 is. Bij bedragen tot en met €45 legt de fiscus namelijk geen aanslag op. Een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag wordt daarbij niet meegerekend, een voorlopige teruggave wel.

NB. Alle getallen in dit artikel gaan nog over 2015, omdat je waarschijnlijk bezig bent met de aangifte over 2015.

Niet alleen voordelen

Maar fiscaal partnerschap heeft niet alleen voordelen.

Aftrekpost mislopen
Soms loop je juist een aftrekpost mis, die je in je eentje wel gekregen zou hebben. Voor aftrek van zorgkosten en aftrek van schenkingen aan goede doelen kom je namelijk minder snel in aanmerking als je een fiscaal partner hebt, door drempels die gelden.

Renteaftrek voor één huis
Soms hebben beide partners een huis, bijvoorbeeld van voordat ze gingen samenwonen. Als je beide huizen wil aanhouden om er afwisselend te kunnen wonen, is fiscaal partnerschap niet aan te raden. Fiscale partners mogen (op een paar uitzonderingen na) samen maar van één huis de hypotheekrente aftrekken.

De optimale verdeling

De bovenstaande lijst voor- en nadelen is nog niet eens compleet. Het is op het eerste gezicht dus nogal ingewikkeld om een goede verdeling te maken. Maar dat valt mee in de praktijk. Als je ervoor kiest om samen in hetzelfde aangifteprogramma aangifte te doen, helpt de Belastingdienst je een handje. Maak die keuze dus ook, want anders maak je het jezelf onnodig moeilijk (en duur misschien). Dit kan in 2016 ook al je ondernemer bent geweest in 2015.

Als je aan het eind van de aangifte in het scherm 'verdeling' terechtkomt, kun je met posten schuiven. Bij elke aanpassing (die je handmatig doet) is meteen duidelijk of de belasting daardoor afneemt, want in het scherm staat steeds hoeveel belasting je samen in totaal moet betalen. Je mag elke post ook gedeeltelijk aan de een en gedeeltelijk aan de ander toedelen. Probeer dat ook uit, want soms betaal je juist op die manier het minste belasting.

Je kunt natuurlijk met je partner afspreken dat je het belastingvoordeel verrekent. Bijvoorbeeld als je partner minder belasting betaalt, omdat hij jouw studiekosten aftrekt.

Verdeling aanpassen

Heb je de aangifte al verzonden en ben je bang dat je er niet het maximale uit hebt gehaald? Je kunt de verdeling nog aanpassen door de digitale aangifte(s) te openen, te wijzigen en (als blijkt dat je inderdaad belastingvoordeel hebt laten liggen) opnieuw met DigiD te versturen.
 
Let op: je kunt een verzoek tot wijziging van de verdeling indienen totdat de aanslagen van beide partners vaststaan. Een aanslag staat vast als er geen mogelijkheid meer is om ertegen in bezwaar of beroep te gaan. Als je niets onderneemt tegen de aanslag, is dat 6 weken na de verzenddatum die op de aanslag staat.

Kiezen voor voljaarspartnerschap

In het jaar dat je voor het eerst elkaars fiscaal partner wordt, mag je kiezen. Bijvoorbeeld in het jaar dat je samen een kind hebt gekregen en daarvoor nog geen fiscaal partners was. Je mag aangifte doen alsof je het hele jaar elkaars partner bent, maar je kunt er ook voor kiezen de regels voor partnerschap alleen toe te passen op het deel van het jaar dat je dat ook echt bent. Hetzelfde geldt in het jaar van uit elkaar gaan en in het jaar dat één van de fiscale partners overlijdt

Het hangt van veel omstandigheden af wat het slimst is. Let erop dat je als je uit elkaar gaat fiscaal elkaars partners blijft, totdat je op een verschillend adres staat ingescheven. Bij een huwelijk moet je bovendien de echtscheiding hebben aangevraagd.

Tip: Wil je weten wat gunstiger is? Vul het programma één keer in als voljaarspartners en één keer allebei apart. Als je beide proefberekeningen uitdraait, kun je makkelijk vergelijken op welke manier je samen het minste belasting betaalt. Vergeet niet in het scherm 'verdeling' uit te proberen of je in totaal belasting bespaart door de verdeling te veranderen. 

Meer tips om belasting te besparen?

Nieuw & interessant

 • Gebruiktips_overstappenanderekoopwoning
  Nieuws  |  12 jul.

  Schenken voor huis wint aan populariteit

  Schenken en lenen aan kinderen voor de aankoop van een woning wordt steeds populairder.

 • nieuws-starterslening-eerste-huis-starter
  Nieuws  |  24 jun.

  Einde starterslening

  De gunstige lening voor startende huizenkopers loopt eind van dit jaar af. Wil je er nog gebruik van maken, zorg dan dat je voor 31 december 2016 bij de notaris zit voor de koop van je woning.

 • belasting aangifte zzp voorlopige aanslag
  Nieuws  |  9 jun.

  Plotseling 2 belastingaanslagen in 1 jaar

  De Consumentenbond sprak de afgelopen maanden bijna dagelijks consumenten die verbaasd of geschrokken zijn dat de Belastingdienst hen opeens met aanslagen voor 2 verschillende jaren confronteert op ongeveer hetzelfde moment. Het bleekt het topje van de ijsberg. In totaal overkwam dit zo’n 171.000 mensen volgens de staatssecretaris.

   4 reacties
 • Artikel toeslagpartner
  22 apr.

  Belastingvoordeel na gewijzigd beleid

  Welk goedkeurend beleid heeft de staatssecretaris het afgelopen jaar bekendgemaakt? Ga na of je daar (met terugwerkende kracht) belastingvoordeel uit kunt halen.