icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Persoonlijke lening of doorlopend krediet

Als je geld nodig hebt is een persoonlijke lening of doorlopend krediet vaak het eerste waar je aan denkt. Maar ga niet met de eerste de beste aanbieder in zee. Je kunt honderden, en vaak zelfs duizenden euro's besparen door een lening af te sluiten bij een voordelige aanbieder.
Jan Klinckenberg
Jan Klinckenberg

Expert Geld & Verzekering

Bijgewerkt op:  15 juni 2018

Artikelen_persoonlijkeleningofdoorlopendkrediet

Niet dezelfde rente voor iedereen

Bij het uitzoeken van een geldverstrekker let je vooral op de hoogte van de rente. Bij ruim de helft van de aanbieders kom je daar pas achter als je een lening aanvraagt. Ze werken met een zogenaamd Risk Based Pricing systeem. De hoogte van de rente is afhankelijk van de inschatting die de geldverstrekker maakt over het risico dat hij loopt dat je de lening niet netjes terugbetaalt.

In veel gevallen is Rabobankdochter Freo een aantrekkelijke keus. Ze maakt wat betreft de rente geen onderscheid tussen klanten. Het aantal verschillende kredietverstrekkers is beperkt. Defam en MoneYou zijn onderdeel van ABN Amro. Interbank is de geldverstrekker achter Ribank en WoonLife. Findio is een dochter van Credit Agricole, Freo van de Rabobank en Directa en Qander van Qander Consumer Finance.

Lening afsluiten

De lening bij Directa.nl, Findio, Freo, MoneYou en Santander sluit je af via internet. BNP Paribas, Defam, Interbank, Qander, Ribank en WoonLife werken via een tussenpersoon. En bij ABN Amro, ING, Rabobank en SNS Bank sluit je het krediet rechtstreeks af bij de bank. Bij Nationale-Nederlanden kun je zowel via internet als via de tussenpersoon terecht.

Opmerkelijk is dat de meeste aanbieders die met een tussenpersoon werken een meersporig rentebeleid hebben. Sluit je de lening af via internet, dan krijgt, met uitzondering van Findio, MoneYou en Nationale-Nederlanden, iedereen hetzelfde tarief.

Groot prijsverschil

Voor een lening van €25.000 tegen 3,9% rente betaal je 60 maanden lang €458,52. Bij een rente van 8,6% is dit €510,25, dus bijna €52 per maand meer. Over 5 jaar gezien is dit €3104 meer. Sommige aanbieders zijn duur, maar kennen wel kwijtschelding van de restschuld bij overlijden, zoals Rabobank. Die rekent een rente van 6,8%. Dat is per maand €31,22 meer dan Freo, die genoegen neemt met 3,9%, maar dan zónder overlijdensrisicodekking.

Je kunt dat risico ook zelf afdekken. Sluit je als 35-jarige voor 5 jaar een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering van €25.000 af, dan betaal je bij Hera Life in totaal €293. Van de €1873 die je uitspaart omdat je Freo kiest in plaats van de Rabobank, houd je nog €1580 over.

Rente persoonlijke lening

Een aantal banken laten de hoogte van de rente afhangen van het risico dat ze lopen dat je de lening niet terugbetaalt. Bij Interbank lopen deze percentages enorm uit elkaar. Bij een lening van €25.000 met een looptijd van 5 jaar, betaal je bijvoorbeeld €2772 aan rente, maar ook €5615. Dat is een verschil van maar liefst €2843. Een aantal banken vragen aan een woningbezitter een lagere rente dan aan een huurder.

Rentes van een persoonlijke lening

 Aanbieder €5000 in 24 mnd.   €10.000 in 36 mnd.  €25.000 in 60 mnd.
 ABN Amro  6,7% - 10,4%  5,9% - 9,3%

 4,7% - 8,5%

 BNP Paribas  8,2% - 9,5%  6,3% - 7,8%  4,7% - 6,5%
 DEFAM  8,1% - 11,2%  6,1% - 8,1%  4,4% - 7,1%
 DEFAM Premium  n.v.t.  5,90% - 7,4%  4,2% - 6,0%
 Directa.nl  6%  5,5%  5,5%
 Findio  6,1% - 9,4%  5,1% - 8,6%  4,3% - 7,9%
 Freo  6,5%  5,2%  3,9%
 ING  9,5%  7,4%  6,9%
 InterBank  10,9% - 11,9%  6,3% - 9,8%  4,3% - 8,6%
 MoneYou  9,3% - 10,55%  5,9% - 7,15%  4,6% - 5,9%
 Nationale-Nederlanden  7,9% - 11%  6,1% - 8,1%  4,7% - 7,4%
 Qander  7,2% - 9,7%  6,6% - 9,2%  5,3% - 7,7%
 Rabobank  9,05%  7,55%  6,8%
 Ribank  5,9%  5,9%  5,9%
 Santander  5,8%  5,8%  8,5%
 WoonLife Kredieten  8,4% - 11,8%  6,3% - 11,8%  4,3% - 8,6%

Bron: MoneyView, peildatum 15 juni 2018

Voorwaarden persoonlijke lening

Let vooral op deze punten:

 • Mag je de lening kosteloos vervroegd aflossen.
 • Is er sprake van gratis kwijtschelding van de restschuld bij overlijden.

Kwijtschelding bij overlijden

Alleen de 3 grote banken en BNP Paribas, schelden de schuld kwijt bij overlijden. Bij ABN Amro, BNP Paribas en Rabobank geldt dat ook als de partner overlijdt. De grote banken hanteren geen maximum. Bij BNP Paribas bedraagt het maximum €25.000.

Kosten voor extra aflossing

Bij vervroegde aflossing mogen de banken een vergoeding in rekening brengen. Is de resterende looptijd meer dan 1 jaar, dan bedraagt deze maximaal 1% van het afgeloste bedrag. Bij een kortere resterende looptijd is dit 0,5%. Met uitzondering van Santander kun je bij alle banken altijd boetevrij aflossen.

Leeftijdsgrenzen

Vergeleken met een jaar of 10 geleden zijn de mogelijkheden om als oudere een lening te nemen verbeterd. Toch zijn er nog altijd grenzen. Ben je ouder dan 75 jaar dan kun je het vergeten. Dat geldt ook voor de zogenaamde seniorenleningen. Bij ABN Amro mag de lening weliswaar tot je tachtigste jaar doorlopen, maar de maximale aanvangsleeftijd is 74 jaar.

Voorwaarden persoonlijke lening

 Aanbieder  Max. lening  Max. eindleeftijd  Kosten vervroegd aflossen  Gratis ORV*
 ABN Amro  €75.000  80  nee  ja
 BNP Paribas  €35.000  70  nee  ja
 DEFAM  €50.000  74  nee  nee
 DEFAM Premium  €75.000  70  nee  nee
 Directa.nl  €60.000  74  nee  nee
 Findio  €75.000  74  nee  nee
 Freo  €75.000  75  nee  nee
 ING  €75.000  75  nee  ja
 InterBank  €75.000  73  nee  nee
 MoneYou  €50.000  69  nee  nee
 Nationale Nederlanden  €75.000  67  nee  nee
 Qander  €75.000  73  nee  nee
 Rabobank  €50.000  75  nee  ja
 Ribank  €50.000  72  nee  nee
 Santander  €50.000  73  ja  nee
 WoonLife Kredieten  €75.000  73  nee  nee

*ORV = overlijdensrisicoverzekering

Bron: MoneyView, peildatum 15 juni 2018

Rente doorlopend krediet

Bij een aantal banken is de hoogte van de rente afhankelijk van het risico dat je de lening niet terugbetaalt. Bij Interbank heb je vooraf geen idee of je goedkoop of duur uit bent. Pas bij afsluiten hoor je tegen welk tarief ze de lening willen verstrekken. Bij een limiet van €25.000, ben je in het ongunstige geval maar liefst ruim 2 keer zo veel geld kwijt als de gelukkige die door Interbank als risicoloos wordt ingeschaald. Een aantal banken vragen aan een woningbezitter een lagere rente dan aan een huurder.

Rentes van een doorlopend krediet

   

 Kredietlimiet

 Aanbieder    €5000    €10.000     €25.000
 ABN Amro    6,9% - 10,8%    5,8% - 9,7%    4,8% - 9,1%
 DEFAM    7,7% - 10,5%    6,1% - 9,1%    4,9% - 7,5%
 DEFAM Premium    n.v.t.    5,9% - 7,8%    4,7% - 6,5%
 Directa.nl    6%    5,5%    5,5%
 Findio    6,6% - 10,5%    5,4% - 9,7%    4,9% - 9,8%
 Freo    6%    5,6%    4,6%
 ING    9,6%    8,9%    8,5%
 InterBank    8,4% - 12,2%    7,0% - 10,9%    5,1% - 10,5%
 MoneYou    7,7% - 8,5%    6,1% - 7,35%    4,9% - 6,15%
 Nationale-Nederlanden    7,5% - 10,3%    6,3% - 8,9%    4,5% - 8,2%
 Qander    6,9% - 9,4%    6,3% - 8,5%    4,9% - 7,4%
 Rabobank    9,3%    7,8%    7%
 Ribank    5,9%    5,9%    5,9%
 Santander    9,1%    7,5%    6,9%
 SNS    9,3%    7,7%    6,5%
 WoonLife Kredieten    8,4% - 12,2%    7,0% - 10,9%    5,1% - 10,5%

Bron: MoneyView, peildatum 15 juni 2018

Voorwaarden doorlopend krediet

Bij een doorlopend krediet mag je altijd extra aflossen zonder dat een geldverstrekker daarvoor kosten rekent.

Kwijtschelding bij overlijden

Alleen de 4 grote banken, schelden de schuld kwijt bij overlijden, bij ABN Amro en de Rabobank geldt dat ook als de partner overlijdt.

Leeftijdsgrenzen

Vanaf een bepaalde leeftijd begint de bank met het afbouwen van de lening. Dat kan op 2 manieren. Ze zetten de opnamemogelijkheid direct stop of verlagen de kredietlimiet geleidelijk. Blijf je onder deze lagere limiet dan kun je nog geld opnemen. Uiteindelijk moet de hele lening zijn afgelost.

Voorwaarden van een doorlopende krediet

 Aanbieder  Max. kredietlimiet  Afbouw leeftijd    Max. eindleeftijd   Standaard ORV*
 ABN Amro  €75.000  70  80  ja
 DEFAM  €50.000  65  74  nee
 DEFAM Premium  €75.000  60  69  nee
 Directa.nl  €50.000  65  74  nee
 Findio  €75.000  60  67  nee
 Freo  €75.000  70  75  nee
 ING  €75.000  67  72  ja
 InterBank  €75.000  60  67  nee
 MoneYou  €50.000  60  68  nee
 Nationale-Nederlanden  €50.000  60  65  nee
 Qander  €50.000  65  73  nee
 Rabobank  €50.000  70  75  ja
 Ribank  €50.000  60  64  nee
 Santander  €50.000  65  73  nee
 SNS  €50.000  66  74  ja
 WoonLife Kredieten  €75.000  60  67  nee

*ORV = overlijdensrisicoverzekering.

Bron: MoneyView, peildatum 15 juni 2018

Verantwoord lenen

Heb je vrij opneembaar spaargeld, dan moet je niet lenen. De enige uitzondering op die regel is de aankoop of verbouwing van een eigen woning. In dat geval kan een lening wel verstandig zijn. In principe is er geen bezwaar om een lening te nemen. Maar er zitten wél risico's en verplichtingen aan. Ga daarom niet over 1 nacht ijs. Aanbieders die de nadruk leggen op 'Geld lenen zonder BKR' of 'Snel geld lenen', moet je mijden als de pest. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde flitskredieten.

Houd bij het afsluiten van een lening rekening met de gebruiksduur van het artikel dat je met de lening wilt kopen. Als je bijvoorbeeld 5 jaar in een auto wilt rijden, moet de looptijd van de lening niet langer zijn om te voorkomen dat je met een restschuld blijft zitten.

Alle leningen worden aangemeld bij Bureau Krediet Registratie (BKR). BKR informeert aangesloten organisaties (deelnemers) over kredieten die consumenten hebben afgesloten. Deze informatie helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet te verstrekken. Je kunt je registraties bij BKR opvragen (tegen betaling) bij iedere bank in Nederland.

De Wet op het Consumptief Krediet stelt een aantal regels aan leningen en kredieten en aan de partijen die deze diensten verstrekken. Een van de regels is de hoogte van de maximale rente. Deze is wettelijk vastgesteld op 12%. Hier komt de wettelijke rente nog bij, zodat het iets hoger wordt. Voor 2018 is de wettelijke rente vastgesteld op 2%. De maximale rente op een lening is dan 14%.

Zie af van verzekeringsadvies

De adviseur wordt voor de bemiddeling bij de lening al door de bank betaald. Het in rekening brengen van kosten voor het (over)sluiten van de lening is dus verboden. Voor een advies over verzekeringen (bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekering of werkloosheidsverzekering) mag de adviseur maximaal €500 vragen, maar dat advies is niet verplicht. Maak je adviseur dus meteen duidelijk dat je geen prijs stelt op verzekeringsadvies.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft de volgende waarschuwing: 'Let heel goed op de kosten. Vraag altijd eerst of de adviseur iets rekent, en waarvoor dat is. Het kan namelijk gebeuren dat je moet betalen omdat je (ongevraagd) verzekeringsadvies krijgt. Laat je alleen adviseren over verzekeringen als je daar echt behoefte aan hebt. Wees kritisch over de hoogte van de kosten en betaal sowieso niet voor de bemiddeling bij de lening'.

Hoeveel kan ik lenen?

Bij gelijk inkomen kan een alleenstaande meer lenen dan een gezin met kinderen. Een lagere huur helpt ook, net een langere looptijd. Ten slotte ligt het maximum ook hoger bij een lage rente.

Aan de hand van een voorbeeld laten we wat verschillen zien. Gezin De Vries (man, vrouw en 2 kinderen) heeft in totaal een netto maandinkomen van €3000 (€2000 + €1000). Ze betalen maandelijks €600 aan kale huur. Volgens de kredietverstrekker mogen ze per maand €522 uitgeven aan een persoonlijke lening. Bij een looptijd van 10 jaar kunnen ze maar liefst €47.655 lenen. Kiezen ze voor 5 jaar, dan zakt dit bedrag naar €27.225.

Het gezin Jansen is vergelijkbaar met het gezin De Vries. Het enige verschil is dat het netto gezinsinkomen €2500 is in plaats van €3000. Volgens dezelfde kredietverstrekker kan de familie Jansen maar €289 per maand aan. Dit leidt tot een maximumlening van €26.405 bij 10 jaar en €15.000 bij een looptijd van 5 jaar.

Op de site van het Nibud vind je de tool Risicometer Lenen. Hiermee kun je berekenen welk bedrag je veilig kunt lenen in jouw situatie. Krijg je van het Nibud groen licht, dan is de lening zeker verantwoord. Het Nibud is strenger dan de kredietgevers.

Lees ook:

Nieuw & interessant

 • Artikelen_overstappenanderekoopwoning
  Nieuws  |  5 jul.

  Hypotheek zonder werkgeversverklaring

  Een hypotheek aanvragen met een digitaal verzekeringsbericht van het UWV in plaats van een werkgeversverklaring kan bij steeds meer hypotheekverstrekkers. Voorwaarde is wel dat dit gebeurt via een adviseur die deelneemt aan het project 'Handig!’.
 • verhuischecklist-deurposter

  Gratis verhuischecklist

  Ga je verhuizen en wil je zeker weten dat je niks vergeet? Met de ultieme checklist heb je alles op een rij.

 • eerste-huis-kopen

  Nieuw huis?

  Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos.

 • even-voorstellen

  Video's: Stap voor stap een nieuw huis kopen

  Adil en Laura kochten hun eerste huis. Bij een nieuw huis moet er veel geregeld worden. Speciaal voor een videoreeks volgen wij hen in alle stappen. Van het afsluiten van de hypotheek, het regelen van verzekeringen tot de verhuizing. Kijk je mee?