icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Keuken is niet op de afgesproken datum geleverd

Als je een exacte leverdatum (bijvoorbeeld: 20 juni) hebt afgesproken, kun je van de koop af. Als je een vermoedelijke levertermijn (bijvoorbeeld: levering vindt plaats over 4 tot 6 weken na datum sluiten koopovereenkomst) hebt afgesproken, dan moet je na deze termijn de verkoper nog een redelijke termijn geven alsnog te leveren.


De verkoper is 'in verzuim' als er op de exact afgesproken leverdatum niet is geleverd. Je kunt de overeenkomst ontbinden en de verkoper aansprakelijk stellen voor aantoonbaar geleden schade. Bijvoorbeeld: je oude keuken is al gesloopt en je bent aangewezen op bezorgmaaltijden. Je hebt echter wel de plicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

Bij een exact afgesproken leverdatum hoef je de verkoper geen gelegenheid meer te geven om binnen een redelijke termijn alsnog aan zijn leveringsplicht te voldoen.
Wel kun je akkoord gaan met een latere levering en tegelijkertijd de afspraak maken dat de geleden schade door de keukenleverancier wordt vergoed.

Is er sprake van een overschrijding van een vermoedelijke levertermijn? Laat dan de verkoper schriftelijk een nadere termijn weten waarbinnen hij alsnog moet leveren.

Wat zijn je rechten?

Als er een exacte leverdatum is vastgelegd in de koopovereenkomst (bijvoorbeeld: woensdag 20 juni 2018) en de keuken wordt op die datum niet geleverd, dan is de verkoper zijn verplichting niet nagekomen ('in verzuim'). Je hebt dan het recht de overeenkomst te ontbinden en de aantoonbaar geleden schade omdat er niet geleverd is, te claimen bij de verkoper.

Als er een vermoedelijke levertermijn is afgesproken (bijvoorbeeld levering in week 26) die is overschreden, dan moet je de leverancier nog een laatste kans geven om binnen een redelijke termijn de keuken alsnog te leveren (dit noem je 'in gebreke stellen').

Wat kun je het beste doen?

  • Je maakt je standpunt (ontbinden overeenkomst met schadevergoeding of akkoord gaan met latere levering mits de geleden schade wordt vergoed) per aangetekende brief kenbaar bij de verkoper. Geef in de brief ook aan dat je binnen 3 weken een reactie verwacht.
  • Heb je een vermoedelijke levertermijn afgesproken, geef dan de verkoper nog een laatste kans om de keuken alsnog te leveren, met een uiterste termijn van 4 weken.
  • Als de verkoper zich niet houdt aan die termijn, dan is de verkoper in verzuim. Je kunt de overeenkomst dan ontbinden en de eventueel geleden schade claimen.
  • Als de verkoper wel binnen 4 weken levert, dan mag hij eventuele prijswijzigingen in die periode niét doorberekenen.
  • Kom je er dan nog niet uit? Leg dan je klacht voor bij de Geschillencommissie Wonen (de leverancier moet dan wel zijn aangesloten bij de Geschillencommissie).
  • Als de verkoper niet is aangesloten bij de Geschillencommissie en je hebt een rechtsbijstandverzekering, schakel die dan in. Is dat niet het geval, neem dan contact op met de Consumentenbond: 070 - 445 45 45. Als lid krijg je bij ons persoonlijk juridisch advies.

Je kunt je klacht ook plaatsen op www.klachtenkompas.nl, een initiatief van de Consumentenbond. De klacht wordt dan direct ingediend bij het betreffende bedrijf. En om zeker te zijn dat je klacht serieus wordt genomen, kijkt de Consumentenbond met je mee.

Voorbeeldbrieven