icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Salderen en terugleververgoeding zonnepanelen

Zonnepanelen kopen is een investering. Maar je bespaart flink op je energiekosten en je kunt er zelfs aan verdienen. De energie die je teruglevert wordt verrekend met je verbruik. Dit heet salderen. Wat houdt dat in en waar moet je aan denken?

Peter van der Wilt

Peter van der Wilt , Expert Energie Bijgewerkt op:12 november 2018

wijk daken zonnepanelen

Wat is terugleveren?

In de elektriciteitskabel die naar je meterkast loopt was het altijd éénrichtingsverkeer. Stroom ging altijd je huis in en nooit eruit. Met zonnepanelen op je dak verandert dat. De door je panelen geproduceerde stroom kan ook de andere kant op, het energienet op. Elke keer als je panelen meer stroom opwekken dan je op dat moment gebruikt, lever je het overschot automatisch terug.

Je bent op dat moment zelf energieleverancier. Die situatie noemen we 'terugleveren'. Stroom die je direct verbruikt, bijvoorbeeld als je de wasmachine aanzet terwijl de zon volop schijnt, gaat niet het net op en valt dus niet onder terugleveren. Je energieleverancier en de overheid krijgen dit deel van je zelf opgewekte stroom nooit te zien, ook niet als je een slimme meter hebt. Jijzelf wel, als je tenminste een monitoringssysteem bij je panelen hebt.

Wat is salderen?

De energieleverancier is wettelijk verplicht de stroom die je teruglevert op jaarbasis te verrekenen met de stroom die je afneemt. Dit heet salderen. Vroeger gold hiervoor een maximum van 5000 kWh, maar dat is per 2014 vervallen. Alleen over je netto (gesaldeerde) verbruik (afgenomen stroom minus teruggeleverde stroom) betaal je verbruikskosten, energiebelasting en btw. Het vastrecht voor energietransport betaal je altijd, ook als je nettoverbruik nul is.

Maandbedrag verlagen

In het eerste jaar dat je zonnepanelen hebt zal je maandbedrag dat je aan de leverancier betaalt te hoog zijn. Daarna ontvang je bij je jaarnota een teruggave. Het kan daarom handig zijn om direct na plaatsing van de zonnepanelen aan je energieleverancier te vragen of het maandbedrag meteen omlaag kan.

Let op!

Je bent niet akkoord gegaan met ons cookiebeleid. Hierdoor kun je op onze website nu geen video's bekijken. Wil je toch de video bekijken, verwijder dan je cookies en ga akkoord met ons cookiebeleid.

Stroomverbruik afstemmen op zonneschijn

Stroom die je direct gebruikt lever je niet terug. Denk bijvoorbeeld aan de wasmachine die aanstaat terwijl de zon op je panelen schijnt. Financiëel is deze stroom daarmee niet meer of minder aantrekkelijk dan je gesaldeerde stroom. In beide gevallen is je voordeel gelijk aan de kilowattuurprijs, inclusief belastingen, die je betaalt over afgenomen stroom. Het maakt voor je energiekosten dus niet uit of de zon schijnt of niet als je de wasmachine aanzet. Tenminste, zolang de salderingsregeling geldt (tot 2020).

Vanaf 2021 zal de salderingsregeling vervangen worden door een invoedpremie. De details zijn nu (eind 2018) nog niet bekend, maar in de nieuwe regeling zal stroom die je direct zelf gebruikt waarschijnlijk iets meer waarde hebben dan stroom die je aan het net teruglevert. Ook zullen er in de toekomst waarschijnlijk 'smart grid'-systemen komen die zoveel mogelijk eigen gebruik van opgewekte stroom belonen of zelfs automatisch regelen. Het elektriciteitsnet ('grid') wordt namelijk minder belast als productie en consumptie van stroom zoveel mogelijk op dezelfde plaats en tijd plaatsvinden.

Redelijke terugleververgoeding

Als je op jaarbasis meer elektriciteit teruglevert dan je afneemt van het net, kan het overschot niet gesaldeerd worden. Je teruggeleverde stroom wordt verrekend tot je verbruik op nul uitkomt, maar je houdt dan als het ware nog teruggeleverde stroom over. Je energieleverancier betaalt een 'redelijke terugleververgoeding' voor dit overschot. Hij mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. Uit ons onderzoek van april 2018 blijkt dat de huidige vergoedingen variëren van zo'n €0,04 tot €0,12 per kWh. Het loont dus om bij overstappen van energieleverancier hierop te letten.

De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe dat de vergoeding inderdaad redelijk is. Houd er rekening mee dat €0,06 per kWh al redelijk kan zijn. Bij zo'n relatief laag bedrag kan het puur vanuit financieel oogpunt niet slim zijn om meer zonnepanelen te installeren dan je nodig hebt om je eigen jaarlijkse stroomverbruik mee op te wekken. Voor een gemiddeld jaarlijks stroomverbruik van 3300 kWh komt dat bijvoorbeeld neer op zo'n 14 panelen met elk een capaciteit van 270 wattpiek.

In onze Energievergelijker kun je zien welk energiecontract gunstig uitpakt in jouw situatie. De vergelijker houdt daarbij rekening met jouw verbruik, het aantal zonnepanelen en de verschillende terugleververgoedingen.

We hebben ook een overzicht van de terugleververgoedingen van alle leveranciers. Die blijken nogal te verschillen.

NB: om je teruglevering daadwerkelijk vergoed te krijgen is het essentieel dat je energiemeter geschikt is om terug te leveren.

Blijft de salderingsregeling bestaan?

Bij het berekenen van de terugverdientijd gaan we nu nog uit van de salderingsregeling in de huidige vorm. Deze regeling wijzigt zeer waarschijnlijk na 2020, maar details over de nieuwe regeling zijn nog niet bekend. Wel zal deze volgens de minister tot een vergelijkbare terugverdientijd leiden en er komt een overgangsregeling als je nu al zonnepanelen hebt.

Rekenvoorbeelden

Voorbeeld 1

 • Je hebt 8 zonnepanelen op je dak geplaatst.
 • De 12 maanden waar je energieafrekening over gaat waren behoorlijk zonnig en je panelen hebben 2000 kWh geproduceerd. 300 kWh daarvan heb je tijdens de productie meteen gebruikt.
 • In dezelfde 12 maanden heb je 2500 kWh stroom verbruikt.
 • Daarvoor heb je dus 2500 - 300 = 2200 kWh van het net afgenomen.
 • Tevens heb je 2000 - 300 = 1700 kWh aan het net teruggeleverd.
 • Je hebt dus minder teruggeleverd dan je hebt afgenomen.
 • De energieleverancier verrekent dan al je teruggeleverde stroom. Je betaalt over 2200 - 1700 = 500 kWh leveringstarief en belasting.

Voorbeeld 2

 • Je hebt een groot dak waar je 16 zonnepanelen op hebt geplaatst.
 • Deze produceerden 4000 kWh (het was flink zonnig).
 • De andere getallen houden we gelijk aan het eerste voorbeeld. 300 kWh van je zonnestroom heb je tijdens het opwekken verbruikt en je totale elektriciteitsverbruik was 2500 kWh.
 • Je hebt dan 2200 kWh van het net afgenomen en 3700 kWh teruggeleverd.
 • Je betaalt voor 0 kWh. Je betaalt wel vastrecht. Over 3700 - 2200 = 1500 kWh is de leverancier verplicht jou een redelijke vergoeding te betalen.

Let op: als je op jaarbasis evenveel stroom opwekt als verbruikt, zijn je variabele stroomkosten na salderen €0. Dat maakt in dit geval de hoogte van de vaste kosten des te belangrijker. Het vastrecht scheelt per leverancier. Onze Energievergelijker houdt rekening met het vastrecht en de terugleververgoeding van elke leverancier, zodat je goed kunt zien waar je met zonnepanelen het beste uit bent.

Lees ook: