icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Voorwaarden Brief op maat

De Consumentenbond biedt consumenten de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst 'Brief op maat'. Deze dienst houdt in dat onze adviseurs op basis van de door de consument verstrekte informatie één brief opstellen die zij kunnen gebruiken om hun geschil op te lossen. De dienst is erop gericht particulieren tegen een vast tarief op weg te helpen. De consument verstuurt de brief zelf naar het bedrijf in kwestie.


Deelname

Je kunt je via 2 kanalen aanmelden voor de dienst Brief op maat:

 • Neem telefonisch contact op met onze adviesafdeling. Deze zal aan de hand van jouw mondelinge toelichting beoordelen of je aangemeld kan worden voor de dienst Brief op maat.
 • Meld je via onze website aan voor Brief op maat. Op de website kun je nagaan of je in aanmerking komt voor de dienst.

Wij kunnen helaas niet in alle gevallen een brief voor je schrijven. Onze dienst ziet alleen toe op consumentenrechtelijke aangelegenheden. De volgende kwesties vallen in ieder geval buiten het bereik van de dienst Brief op maat:

 • Zakelijke overeenkomsten
 • Aankopen gedaan bij een andere particulier
 • Een klacht over een overheidsinstantie
 • Geschillen over een huurwoning
 • Kwestie omtrent onroerende zaken
 • Problemen met een werkgever
 • Geschillen met een buitenlands bedrijf
 • Problemen met een financiële dienstverlener
 • Een klacht over een zorgverlener of zorginstelling
 • Geschillen met een luchtvaartmaatschappij
 • Kwesties die al bij de rechter of een geschillencommissie zijn voorgelegd

Daarnaast kan het voorkomen dat wij over een bepaald onderwerp niet voldoende kennis hebben. Wij behouden ons het recht voor om in dat geval een aanmelding af te wijzen.

Kosten

Tarief niet-leden: €24,50
Tarief leden: €17,50*

*Het gereduceerd tarief geldt slechts voor leden met een regulier Consumentenbond Basis en/of Extra lidmaatschap.

Brief op maat

Je kunt je telefonisch en via onze website aanmelden voor Brief op maat. 

Telefonische aanmelding

Bij telefonische aanmelding maakt de adviseur met jou een afspraak voor een telefonisch intakegesprek. Het intakegesprek zal alleen plaatsvinden na ontvangst van de betaling. In het gesprek noteert de adviseur alle relevante gegevens.

Aanmelding via de website

Bij een online aanmelding geef je aan de hand van een aantal vragen de benodigde informatie aan ons door. Op basis van de door jou verstrekte informatie én voorkeuren, zal de adviseur een bij jouw situatie en wensen passende brief opstellen.

Afhandeltijd

Wij hanteren een afhandeltijd van 3 werkdagen bij afhandeling via e-mail en 5 werkdagen bij afhandeling via post. Deze termijn gaat bij een online aanmelding in na ontvangst van de betaling. Bij een telefonisch aanmelding start deze termijn na het intakegesprek.

Wij zullen ons maximaal inspannen om binnen de genoemde termijnen een brief op te stellen. De adviseur zal de dienst naar beste vermogen uitvoeren, maar kan daarbij niet garanderen dat de brief het gewenste resultaat zal opleveren.

Uitdrukkelijke toestemming en bedenktermijn

Je dient ons per e-mail uitdrukkelijk toestemming te geven om de dienst Brief op maat tijdens de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen uit te voeren. Daarbij dien je te verklaren afstand te doen van deze wettelijke bedenktermijn. De dienst Brief op maat gaat direct na de betaling van start.

Privacy

De Consumentenbond heeft bescherming van privacy hoog in het vaandel staan; zie verder ook onze Privacyverklaring. Voor de dienst Brief op maat houdt dat in dat wij jouw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het opstellen van een brief en deze alleen in de brief opnemen voor zover dat noodzakelijk is.

Aansprakelijkheid

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de juistheid van de door ons verstrekte informatie en opgestelde brieven te waarborgen. Als je gebruikmaakt van onze dienst, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico. De Consumentenbond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van enig resultaat. Je vrijwaart de Consumentenbond voor iedere aansprakelijkheid tegenover bedrijven/derden die verband houdt met onze dienst Brief op Maat, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden Brief op maat is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden en wijzigingen

Op alle diensten en producten van de Consumentenbond zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen.

Inwerkingtreding

Deze Voorwaarden Brief op maat treden op december 2019 in werking.