icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Voorwaarden Huisbaasje

Deze voorwaarden zijn naast de Algemene Voorwaarden van toepassing als je gebruik maakt van het Huisbaasje van de Consumentenbond. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor kopers van Huisbaasje. Lees de voorwaarden daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Artikel 1. Installatievoorwaarden

Om Huisbaasje succesvol te kunnen installeren gelden de volgende voorwaarden:

  • Er is een werkende internetverbinding.
  • Er is een stopcontact aanwezig in de meterkast.
  • Bij analoge en digitale meters: de elektra- en gasmeter bevinden zich in 1 ruimte. Is dat anders, dan kan enkel de elektra- of gasmeter aangesloten worden. Niet van toepassing bij slimme meters, de elektra- en gasmeter zijn in principe al (draadloos) met elkaar verbonden.
  • De maximale afstand tussen het stopcontact en de elektrameter is 1,5 meter. De afstand tussen het stopcontact en de gasmeter is bij analoge en digitale meters maximaal 2 meter.
  • De aansluiting met het internet hoeft niet in de meterkast te zitten. De verbinding is draadloos. De maximale afstand tussen de router en meetset is 8 meter.
  • Je dient zelf te bepalen of aan deze eisen wordt voldaan alvorens je Huisbaasje aanvraagt.

Zonnepanelen

Heb je zonnepanelen? Dan werkt Huisbaasje alleen in combinatie met een slimme meter. Je ziet dan ook hoeveel stroom je teruglevert.

Artikel 2. Levering

2.1. Zodra de bestelling door Consumentenbond is ontvangen, stuurt Consumentenbond Huisbaasje binnen 14 dagen naar je toe.

2.2. Consumentenbond is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

2.3. Indien Consumentenbond de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij je daarvan in kennis. Je kunt in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of je krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

2.4. Consumentenbond raadt je aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 14 dagen, bij voorkeur schriftelijk, te melden.

2.5. Consumentenbond is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is.

Artikel 3. Herroepingsrecht

3.1. Je hebt het recht de op afstand gesloten overeenkomst met Consumentenbond binnen 14 dagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden.

3.2. De termijn gaat in op de dag nadat je het product hebt ontvangen.

3.3.Voldoet Huisbaasje niet aan je verwachtingen? Je hebt recht op 14 dagen bedenktijd. Als je binnen 14 dagen retourneert, krijg je je geld terug. Stuur een mail naar huisbaasje@consumentenbond.nl. Je ontvangt van ons een retourlabel waarmee je het pakket kosteloos kunt terugsturen. Zodra wij Huisbaasje retour ontvangen hebben, ontvang je het aankoopbedrag binnen 14 dagen terug.

3.4. Reeds door jou (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald op dezelfde wijze als dat je de bestelling hebt betaald.

Artikel 4. Garantie en conformiteit

4.1. Consumentenbond staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en de eisen van deugdelijkheid. De Consumentenbond neemt de hardware af van Aurum Europe BV (fabrikant) welke voor haar producten (apparatuur en software) gedurende een periode van 24 kalendermaanden, vanaf het moment van levering van het product, garantie verleent.

4.2. Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dien je binnen 14 dagen nadat je het gebrek hebt ontdekt, Consumentenbond daarvan in kennis te stellen.

4.3. Indien Consumentenbond de klacht/het gebrek gegrond acht, worden na overleg de producten vervangen.

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1. De door Huisbaasje weergegeven informatie geeft inzicht in het energieverbruik en mogelijke besparingen. De Consumentenbond streeft ernaar deze zo betrouwbaar mogelijk te laten zijn, maar geeft geen garantie af ten aanzien van de daadwerkelijke waarden. Deze gegevens kunnen niet gebruikt worden om elektriciteitsrekeningen van energieleveranciers of netbeheerders ter discussie te stellen.

5.2. De Consumentenbond is alleen aansprakelijk voor directe schade, en alleen als deze is ontstaan door een toerekenbare tekortkoming. De Consumentenbond is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde inkomsten, verliezen, immateriële schade en schade van derden.

5.3. De Consumentenbond is niet aansprakelijk voor:

  • Schade in verband met de (onderbroken) levering van de diensten van Huisbaasje.
  • De gevolgen van onjuist- of onvolledigheden in de inhoud van geleverde informatie(diensten).
  • Schade in verband met verlies of het onbruikbaar worden van de gegevens die digitaal of elektromagnetisch worden opgeslagen of overgebracht.

Artikel 6 Privacy

6.1. Consumentenbond verwerkt je persoonsgegevens conform onze Privacyverklaring.

6.2. Bij de aankoop van Huisbaasje ontvang je per e-mail informatie gerelateerd aan de dienst. Mocht je deze niet meer willen ontvangen, kun je je via de in de nieuwsbrief opgenomen link afmelden.

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Indien een bepaling in deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele voorwaarden aan.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van deze Voorwaarden Huisbaasje vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Consumentenbond
Enthovenplein
2521DA, Den Haag
E-mail: huisbaasje@consumentenbond.nl
Website: consumentenbond.nl/huisbaasje
Telefoonnummer: 085 – 2019816
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur