icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid, snelheid en om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

Consumentenbond.nl

Inloggen

Vul een geldig e-mailadres in

Vul een wachtwoord in

Voorwaarden Brief op maat

De Consumentenbond biedt consumenten, die zelf geen brief kunnen of willen opstellen, de mogelijkheid om gebruik te maken van de dienst Brief op maat. Wij stellen op basis van de door de klant verstrekte informatie een brief op voor en namens de klant. Deze brief kan door de klant worden verstuurd naar het bedrijf in kwestie.


Deelname

De adviseurs van de Adviesafdeling van de Consumentenbond beoordelen aan de hand van jouw mondelinge toelichting of een geschil/kwestie aangemeld kan worden voor de dienst Brief op maat. De adviseurs beoordelen elk geval aan de hand van de volgende criteria:

  • Rechtsgebied: het geschil heeft te maken met het consumentenrecht (overeenkomsten die zijn gesloten tussen een consument en een professionele verkoper/dienstverlener).
  • Kans van slagen: inschatting van de juridische haalbaarheid, ruimte voor een oplossing en/of het treffen van een compromis of (minnelijke) schikking.

Kosten

Tarief niet-leden: €24,50
Tarief leden: €17,50

Brief op maat

De aanmelding voor Brief op maat verloopt via telefonisch contact met een van de adviseurs van de Consumentenbond. De adviseur noteert alle relevante gegevens. Wij hanteren een afhandeltijd van 3 werkdagen bij afhandeling via mail en 5 werkdagen bij afhandeling via post. Deze termijn gaat in na ontvangst van de betaling. De adviseur zal zich inspannen om binnen deze termijn een brief op te stellen. De adviseur zal zich maximaal inspannen om de best passende brief voor jouw probleem/situatie op te stellen maar kan geen resultaat garanderen. De adviseur handelt zorgvuldig en stelt jouw belang altijd voorop. Op basis van de door jou verstrekte informatie én voorkeuren, zal de adviseur een bij jouw situatie en wensen passende brief opstellen.

Uitdrukkelijke toestemming en bedenktermijn

Je dient ons per e-mail uitdrukkelijk toestemming te geven om de dienst Brief op maat tijdens de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen uit te voeren. Daarbij dien je te verklaren afstand te doen van deze wettelijke bedenktermijn. De medewerkers gaan dan direct na de betaling van start.

Privacy

De Consumentenbond heeft bescherming van privacy hoog in het vaandel staan; zie verder ook onze Privacyverklaring. De Consumentenbond houdt zich strikt aan de voorwaarden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Consumentenbond gaat vertrouwelijk om met alle persoonsgegevens van consumenten. Voor Brief op maat houdt dat in dat wij jouw persoonsgegevens, voor zover deze nog niet bekend zijn én dit noodzakelijk is voor het opstellen van een goede brief, in de brief zullen opnemen.

Aansprakelijkheid

Wij stellen al het mogelijke in het werk om de juistheid van de door ons verstrekte informatie en opgestelde brieven te waarborgen. Als je gebruikmaakt van onze dienst, doe je dat echter altijd voor eigen rekening en risico. De Consumentenbond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet behalen van enig resultaat. Je vrijwaart de Consumentenbond voor iedere aansprakelijkheid tegenover bedrijven/derden in verband met Brief op Maat, tenzij de aansprakelijkheid is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden Brief op maat is Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden en wijzigingen

Op alle diensten en producten van de Consumentenbond zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen.

Inwerkingtreding

Deze Voorwaarden Brief op maat treden op 1 januari 2018 in werking.