icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Bespaar met het Energiecollectief |

Schrijf je nu in

Energiecollectief icon

Advocaatkosten terugkrijgen

Je kunt geld terugvragen van je rechtsbijstandverzekeraar als je in het verleden ten onrechte opdraaide voor advocaatkosten.
Marlies Feytens
Marlies Feytens

Expert Geld & Verzekering

Artikelen_advocaatkostenterugkrijgen

Dien een claim in

Het is de vraag hoe verzekeraars omgaan met al afgeronde geschillen voordat de vrije advocaatkeuze werd bevestigd. Verzekeraar Das zegde in mei 2014 toe dat verzekerden kosten uit het verleden bij de verzekeraar kunnen claimen. Het gaat om advocaatkosten voor een gerechtelijke of administratieve procedure, waarbij Das de verzekerde zijn vrije advocaatkeuze heeft geweigerd. Verzekerden moeten bewijzen dat ze die kosten hebben gemaakt, bijvoorbeeld met een factuur. Dit kan lastig zijn als de zaak in eerste instantie telefonisch is afgewimpeld.

Ook Arag en Stichting Univé Rechtshulp (SUR) geven aan dat verzekerden een verzoek kunnen indienen voor een vergoeding achteraf, onder soortgelijke voorwaarden als die van Das. Een geschil moet uiteraard onder de dekking vallen en de rechtshulpverlener moet de procedure als gewenst of noodzakelijk hebben gezien.

Gebruik de voorbeeldbrief om de kosten terug te vragen via de verzekeraar.

Uitspraak administratieve procedures

Het was sinds 2013 niet helemaal helder wat nu onder 'administratieve procedures' viel. Uit een uitspraak van april 2016 door het Europese Hof is het recht op de vrije keuze van een externe advocaat (of andere hulpverlener) verder onderstreept. Onder administratieve procedures vallen ontslagprocedures bij het UWV (ontslag vanwege ‘bedrijfseconomische’ redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid) en andere ‘bestuursrechterlijke zaken’, zoals bezwaarprocedures. Heb je voor die procedures eerder een eigen advocaat ingeschakeld en kosten gemaakt? En is je verzoek om een eigen advocaat eerst geweigerd door de rechtsbijstandverzekeraar, terwijl je wel dekking had voor het geschil? Claim je kosten dan alsnog bij de verzekeraar of rechtshulpverlener met bovenstaande voorbeeldbrief.

Bij Aegon, De Goudse, ING, Kruidvat, Nationale-Nederlanden, Univé, Zelf, ZLM en SRK konden verzekerden wel gewoon een eigen rechtshulpverlener kiezen bij ontslagkwesties via het UWV. Deze verzekeraars zagen dit al als administratieve procedure.

Redelijk bedrag

Het is nog onduidelijk wanneer een claim is verjaard en hoeveel geld klanten terugkrijgen. Dit laatste lijkt nu af te hangen van wat de verzekeraar als een redelijk uurtarief en noodzakelijke werkzaamheden ziet. Bij zowel Das als Univé moet de klant een procedure hebben gevoerd, om geld terug te krijgen.

Het kan echter zijn dat de verzekeraar een procedure niet nodig vond en de verzekerde wel. De consument kan dan een beroep doen op de geschillenregeling, waarbij een onafhankelijke derde een 'second opinion' geeft. Die beslist dan of de verzekeraar alsnog moet vergoeden of niet.

Stichting Rechtsbijstandsclaim

Volgens Stichting Rechtsbijstandclaim is er altijd recht op schadevergoeding als een verzekerde succesvol een procedure voerde, zonder instemming van de verzekeraar. Hetzelfde geldt voor verzekerden die voor de rechter zijn gedaagd en voor de advocaatkosten opdraaiden.

(Oud)-verzekerden kunnen zich voor €95 bij Rechtsbijstandsclaim aanmelden, voor het voeren van een collectieve procedure tegen rechtsbijstandverzekeraars. Let wel:

  • Die collectieve procedure kan jaren duren.
  • Het is de vraag of je iets terugkrijgt, hoeveel en wanneer.
  • Rechtsbijstandclaim onderschrijft de Claimcode voor collectieve procedures (nog) niet.

Met die Claimcode verklaart een stichting onafhankelijk en transparant te zijn en de collectieve belangen zonder winstoogmerk te behartigen.

Test rechtsbijstandverzekeringen