icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Van hypotheek tot verhuisdoos |

Stap voor stap naar je nieuwe huis.

icoon nieuw huis

Vrije advocaatkeuze

Bij een geschil schakelt een verzekeraar indien nodig een advocaat in. Maar via de juiste procedure kun je dit ook zelf doen.
Marlies Feytens
Marlies Feytens

Expert Geld & Verzekering

Artikelen_Vrijeadvocaatkeuze

Het Europese Hof van Justitie heeft de vrije advocaatkeuze in de uitspraak van 7 november 2013 onderstreept. Het recht om zelf een advocaat te kiezen stond al in de wet, maar rechtsbijstandverzekeraars perkten dit in door de keuze bij zichzelf te leggen en het alleen toe te passen bij procedures waar een advocaat verplicht is (zoals zaken met een belang boven de €25.000).

Wij zetten de aandachtspunten van de vrije advocaatkeuze op een rij.

Vrije advocaatkeuze bij procedures

Rechtsbijstandverzekeraars houden zich bezig met het oplossen van juridische vraagstukken of geschillen voor hun verzekerden. Ze hebben hiervoor eigen juristen en vaak ook advocaten in dienst. Zodra het komt tot een gerechtelijke of administratieve procedure kunnen deze eigen juridische medewerkers je hierbij ondersteunen. Je bent echter niet verplicht hiervan gebruik te maken.

Als je op dat moment (dus bij een procedure) een advocaat wilt kiezen die niet werkzaam is voor de rechtsbijstandverzekeraar, dan mag dat. Dit mag ook een andere ‘rechtens bevoegde deskundige’ zijn. Stel dat je een juridisch onderlegde buurman hebt en het komt tot een procedure waarbij een advocaat niet verplicht is, dan mag je je bij deze procedure laten bijstaan door de buurman. De verzekeraar moet deze kosten vergoeden.

Let op: Het recht op vrije advocaatkeuze is er alleen als de rechtsbijstandverzekeraar besluit een juridische of administratieve procedure te voeren, anders niet.

Inperkingen vrije advocaatkeuze

Verschillende rechtsbijstandverzekeraars werpen hoge drempels op als hun verzekerde zelf een advocaat kiest terwijl deze niet verplicht is. Externe hulp is namelijk doorgaans duurder dan de inzet van eigen juridische medewerkers.

Verzekeraar Das bijvoorbeeld, vergoedt normaal tot €60.000 aan externe kosten. Kiest een verzekerde zelf een advocaat terwijl die niet strikt noodzakelijk is, dan daalt de vergoeding naar maximaal €6050 voor particuliere verzekerden (inclusief btw). Daarbij geldt voor consumenten een eigen risico van €250.

De meeste rechtsbijstandverzekeraars hebben inmiddels hun maximumvergoeding voor externe kosten verlaagd. De maximale vergoeding wordt met tienduizenden euro’s verminderd of er geldt opeens een eigen bijdrage. Externe kosten mogen echter niet zodanig worden ingeperkt dat de verzekerde eigenlijk niet meer kan kiezen.

Vergoedingen vergeleken

In onderstaande tabel kun je opzoeken wat de maximale kostenvergoeding is voor externe kosten bij jouw rechtsbijstandverzekeraar. Ook kun je het bedrag aflezen en het eventuele eigen risico wat van toepassing is bij vrije advocaatkeuze en procedures waar een advocaat niet verplicht is.

Aanbieder Maximumvergoeding
externe kosten
(standaard)

Externe kosten
standaard
(niet verplicht)

Eigen risico advocaat (niet verplicht)
ABN AMRO €50.000 €6000 €0
Aegon €7500 (Basis)
€12.500 (Allrisk)
€7500 (Basis)
€12.500 (Allrisk)
€0
Allianz Nederland €12.500 €6050 €250
Anker €15.000 (Basis)
€30.000 (Top)
€7500 (Basis)
€10.000 (Top)
€0
ANWB €50.000 €6050 €250
Aon Direct €60.000 €10.000 €250
ARAG €15.000 (Flexpolis)
€50.000 (ProRechtpolis)
€12.000 €250
ASR €60.000 €6050 €250
Avéro Achmea €50.000 €8000 €0
BLG €25.000 €25.000 €250
Bruns ten Brink €50.000

€6050 (Rechtsbijstand)
€12.000 (ProRechtpolis)

€250
Centraal Beheer €50.000 €8000 €0
Das €60.000 €6050 €250
De Goudse €20.000 tot onbeperkt €20.000 tot onbeperkt €0
De Nederlanden van Nu €50.000 (ProRechtpolis) €6000 €0
Delta Lloyd €50.000 €7500 €250
Ditzo €60.000 €6050 €250
FBTO €30.000 €8000 €0
Generali €50.000 €6050 €250
Hema Verzekeringen €40.000 €6050 €250
ING €20.000 tot onbeperkt €20.000 tot onbeperkt €0
Inshared €50.000 €6050 €250
Interpolis €50.000 €8000 €0
Klaverblad €100.000 €25.000 €0
Lancyr €30.000 (Budget) €30.000 €0
London Verzekeringen €50.000 €6050 €250
Nationale-Nederlanden €30.000 €30.000 €0
OHRA €25.000 €7500 €250
Reaal €25.000 €6050 €250
SNS €25.000 €6050 €250
Unigarant €50.000 €6050 €250
United Insurance €15.000 €12.000 €250
Univé €50.000 €3000 €250
Verzekeruzelf.nl €30.000 €30.000 €0
Zelf €30.000 €30.000 €250
ZLM €50.000 €5000 €250

Bron: MoneyView, peildatum 11 augustus 2017

Toelichting tabel

  • Allianz en Hema rekenen standaard €100 eigen risico voor advocaatkosten. Niet-verplicht: bij vrije advocaatkeuze en procedures waar een advocaat niet verplicht is.

Geschillen arbeidsrecht

Bij geschillen rondom arbeidsrecht en sociale verzekeringen (zoals een uitkering) zijn de uitkeringen soms nog lager, zoals bij Allianz Nederland, ANWB, ASR, Bruns ten Brink, Centraal Beheer Achmea, Ditzo, Generali, Hema, Lancyr, London Verzekeringen, Unigarant en ZLM. 

De maximale kostenvergoeding bij deze verzekeraars bij arbeidsrecht is €3025. Voor geschillen rondom sociale verzekeringen is dat €3630 voor extra kosten bij vrije advocaatkeuze en procedures waar een advocaat niet verplicht is. Bij de rechtbijstandverzekering Primair van verzekeraar Turien & Co is geen vergoeding bij externe kosten bij geschillen rondom sociale verzekeringen.

Niet zelf inschakelen!

Let op: je mag als verzekerde niet op eigen houtje een externe partij (zoals een advocaat) inschakelen. Dit moet met toestemming en in opdracht van de rechtsbijstandverzekeraar. Het recht op vrije advocaatkeuze is niet aanwezig in de fase dat nog géén procedure gevoerd wordt. Schakel je dan toch zelf een advocaat in of zonder toestemming, dan worden de kosten niet vergoed.

Toestemming vragen als er een juridische of administratieve procedure wordt gevoerd is in principe een formaliteit, want een verzekeraar mag dan het recht op een eigen advocaat niet weigeren. Hij mag wel grenzen stellen aan de vergoeding. Doorgaans mag je per procedure één keer zelf een rechtshulpverlener kiezen.

Procedure starten

Wannéér een procedure gevoerd moet worden, is aan de rechtsbijstandverzekeraar. Deze kan besluiten geen procedure te voeren, terwijl jij dat als verzekerde wel wilt. Wil je als verzekerde wel een rechtszaak aanspannen maar de verzekeraar niet, dan is het mogelijk een beroep te doen op de geschillenregeling. Deze staat in de polisvoorwaarden.

De regeling houdt in dat de aanpak van het geschil opnieuw wordt beoordeeld door een onafhankelijke derde (second opinion). Het advies van deze derde dient te worden opgevolgd.

Tips: vergoedingen vergelijken

  • Check wat er in de polisvoorwaarden staat over de vergoeding van externe kosten. Let ook op of er onderscheid wordt gemaakt tussen zaken met verplichte en niet verplichte procesvertegenwoordiging.

  • Controleer welke kosten precies vergoed worden. Soms gelden de beperkte vergoedingen alleen voor advocaatkosten.

  • Een polis zonder (fors) beperkte kostenvergoedingen kun je beter koesteren, mits je tevreden bent over de dienstverlening.
  • Sommige verzekeraars hebben een lijst met externe rechtshulpverleners waarmee zij prijsafspraken hebben. Je bent niet verplicht om hieruit te kiezen.

Reeds afgeronde geschillen

We deden eind 2013 hierover navraag bij de verzekeraars en kregen uiteenlopende reacties.

  • Verzekeraar Das geeft bijvoorbeeld aan: ‘Voor afgesloten geschillen hangt dit af van de vraag of, en zo ja, op welk moment de verzekerde aanspraak heeft gemaakt op vrije keuze én hoe/of de rechtsbijstandverzekeraar op dat verzoek heeft gereageerd.’
  • SRK stelt dat per zaak goed wordt bekeken of terugkomen op een eerdere zaak ‘aan te bevelen is’.
  • Klaverblad en rechtshulpverlener Klaverblad Rechtsbijstand Stichting kijken hier anders tegenaan: ‘Afgeronde geschillen laten wij rusten.’ Wie aanspraak wil maken op advocaatkosten die in het verleden zijn gemaakt, kan een aantal stappen doorlopen.

Lees ook:

Test rechtsbijstandverzekeringen