icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Rechtsbijstandverzekering: over onze test & dienstverlening

Via onze vergelijker kun je rechtsbijstandverzekeringen vergelijken en een persoonlijke premievergelijking te maken. In bepaalde gevallen kun je een rechtsbijstandverzekeringen ook direct aanvragen. We leggen uit hoe wij testen en welke informatie we hiervoor nodig hebben.

Marlies Feytens

Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:12 februari 2019

rechtsbijstand

Wat doen wij voor jou?

Via onze vergelijker kun je verschillende rechtsbijstandverzekeringen met elkaar vergelijken. Om een goede vergelijking te kunnen maken, stellen wij eerst een aantal persoonlijke vragen. Op basis van de antwoorden op deze vragen, maken wij een vergelijking.

In bepaalde gevallen kun je de rechtsbijstandverzekeringen via de vergelijker afsluiten. Hierbij is geen sprake van advies. Tijdens de aanvraag en gedurende de looptijd van de verzekering is de verzekeraar het aanspreekpunt, bijvoorbeeld in het geval van schade.

Hoe volledig is onze vergelijker?

Onze vergelijker bevat ruim 30 rechtsbijstandverzekeringen. Wij vergelijken alleen verzekeraars waarvan wij productinformatie ontvangen. Van die partijen kennen wij de meest recente voorwaarden en premies.

De volgende aanbieders staan in onze vergelijker:

ABN AmroDasOhra
AegonDitzoReaal
AllianzDe GoudseSNS
Anker FBTOUnigarant
ANWBHemaUnited Insurance
Aon DirectINGUnivé
AragInsharedVerzekeruzelf.nl
ASR KlaverbladZLM
Bruns ten BrinkLancyr 
Centraal BeheerNationale-Nederlanden 

Wij streven naar 100% volledigheid. Alle aanbieders van rechtsbijstandverzekeringen in Nederland kunnen meedoen aan de vergelijker. Hier zijn geen kosten aan verbonden voor de aanbieder. Een beperkt aantal aanbieders ontbreekt op dit moment. Verzekeraar Interpolis is hiervan de bekendste. Zij geven helaas geen premie-informatie aan ons door.

Bekijk welke rechtsbijstandverzekeringen als Beste uit de Test komen of vergelijk alle rechtsbijstandverzekeringen.

Gemak en voordeel

We helpen je niet alleen bij het zoeken naar de goedkoopste rechtsbijstandverzekering met de beste dekking. Maar ook bij het eenvoudig en veilig overstappen naar een nieuwe aanbieder. Bij een aantal aanbieders kun je via onze vergelijker een rechtsbijstandverzekering aanvragen. Wij sturen de aanvraag door naar de website van de betreffende aanbieder en ontvangen hiervoor een vergoeding. Dit heeft geen invloed op de rangorde in de vergelijker.

Hoe vergelijken wij?

Voor een goede vergelijking hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig. Deze informatie gegevens gebruiken we om te bepalen voor welke rechtsbijstandverzekering je in aanmerking komt. Daarbij spelen de volgende elementen een rol:

  • De prijs (maandpremie) van de verzekering, waarbij de goedkoopste bovenaan staat. De premie van een rechtsbijstandverzekering hangt af van verschillende factoren. Zoals de gezinssamenstelling en de gekozen dekkingen.
  • Het testoordeel van de verzekering. Het is mogelijk de lijst te sorteren op basis van het testoordeel. Vervolgens kun je zelf de voorwaarden met elkaar vergelijken.

De testoordelen baseren we op een polisvoorwaardenonderzoek van de rechtsbijstandverzekering. Dit onderzoek verloopt in hoofdlijnen als volgt:

  1. We bepalen welke dekkingsaspecten we meenemen in het onderzoek.
  2. De geselecteerde dekkingsaspecten beoordelen we ten opzichte van het marktgemiddelde.
  3. De geselecteerde dekkingsaspecten wegen we onderling op basis van relevantie.

Beoordeling dekkingsaspecten

Voor de tweede stap in het proces gebruiken we de MoneyView ProductRating. Direct gevolg is dat we alleen rechtsbijstandverzekeringen kunnen beoordelen die zijn opgenomen in de database van MoneyView. Aan ieder dekkingsaspect kennen we een aantal punten toe, uiteenlopend van 1 tot 5. De optelsom van het aantal punten rekenen we om naar een rapportcijfer op de schaal van 1 tot 10.

Relevantie dekkingsaspecten en weging

Bij het vinden van de juiste rechtsbijstandverzekering heb je diverse dekkingsonderdelen. De kwaliteit van het product hangt af van de aanwezige dekkingsonderdelen in de voorwaarden van de verzekering. Het wel of niet gedekt zijn van bijvoorbeeld een geschil over intellectueel recht testen we niet. Hier hebben consumenten vrijwel nooit mee te maken.

Uit ons panelonderzoek blijkt dat de meeste claims gaan over conflicten in de werksfeer, met de overheid, in de familie, over wonen en over consumentenkwesties (zoals winkelaankopen). Dit nemen we allemaal mee in de beoordeling.

Daarnaast houden we rekening met de onderlinge scores van de verzekeringen. Een polis kan een uitstekende dekking hebben, maar wanneer andere polissen dezelfde soort dekking bieden dan scoren ze allemaal hetzelfde. We kunnen er om die reden voor kiezen een bepaalde dekking niet mee te nemen in onze weging.

We hebben aan elk dekkingsonderdeel een wegingspercentage toegekend. Een overzicht van de belangrijkste dekkingsonderelen in onze rechtsbijstandverzekeringtest:

  • Maximum externe kosten (verschillende items): 16%
  • Dekkingscombinaties (flexibiliteit): 9%
  • Advies bij niet-gedekte zaken: 8%
  • Franchise (minimum schadebedrag): 4%

Andere dekkingsonderdelen nemen we wel mee, maar in mindere mate (zoals arbeidsrecht, franchise, erfrecht, fiscaal recht en scheidingsmediation). Deze onderdelen hebben een wegingspercentage van 3% of lager en zijn terug te vinden in het volledige verantwoordingsverslag. Het berekende testoordeel is een relatieve waardering.

Een rechtsbijstandverzekering met een laag testoordeel is niet per definitie slecht. Maar doorgaans wel minder uitgebreid dan een verzekering met een hoog testoordeel.

Bekijk het volledige verantwoordingsverslag van de test rechtsbijstandverzekeringen (2017/2018) (pdf).

Verzekeringen via de bank

Bij ABN Amro en ING is een bankrekening verplicht voor het afsluiten van een verzekering. SNS stelt deze eis niet. Bij Interpolis moet je om online verzekeringen af te sluiten klant zijn bij tussenpersoon Rabobank, bij een Rabobank-kantoor kun je wel een polis afsluiten zonder Rabo-klant te zijn. 

Testoordeel

De uitkomsten rekenen we om naar rapportcijfers op een schaal van 1 tot 10. De laatste test rechtsbijstandverzekeringen staat in de Consumentengids van september 2018.

We onderzoeken ook de klanttevredenheid

We onderzoeken ook regelmatig hoe tevreden klanten zijn over de afhandeling van ingediende claims. We leggen dan een vragenlijst voor aan het ledenpanel van de Consumentenbond. Het laatste onderzoek vond plaats in juli 2018. We vroegen 1550 verzekerden via een online vragenlijst naar hun oordeel over de geboden juridische steun via de rechtsbijstandverzekering. Het ging om consumenten die de afgelopen 4 jaar minstens één claim indienden bij hun verzekering. Verzekerden vroegen vooral om rechtsbijstand bij een arbeidsconflict, gevolgd door conflicten met leveranciers of dienstverleners en geschillen rondom wonen en verkeer. 

De rechtsbijstandverzekeraars of rechtshulpverleners kregen van deze consumenten gemiddeld een 7 voor de dienstverlening, net als het onderzoek in 2014. De tevredenheid over SRK en Univé Rechtshulp is het grootst; de rechtshulpverleners krijgen een 7,3 als klantoordeel. Das scoort gemiddeld opnieuw minder goed en krijgt een 6,5 (in 2014 was dit een 6,6). Stichting Achmea Rechtsbijstand (SAR) verdient volgens de verzekerden een 7,2 en Arag een 7,1.

Bekijk de rapportcijfers over de klanttevredenheid.

AFM-vergunning

Voor het bemiddelen in verzekeringen beschikt de Consumentenbond over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12020656.

Hoe verdienen wij met het vergelijken van rechtsbijstandverzekeringen?

Wanneer je via onze vergelijker een rechtsbijstandverzekering afsluit, ontvangen wij hiervoor een eenmalige afsluitvergoeding van de verzekeraar. Voor iedere geslaagde aanvraag krijgen wij een vergoeding van €20. Hiervoor werken wij samen met Awin (voorheen Zanox) en Daisycon. De mogelijkheid om wel of niet rechtstreeks een rechtsbijstandverzekering aan te vragen, is niet van invloed op de rangorde in de vergelijker.

Op dit moment kun je bij onderstaande aanbieders rechtstreeks een rechtsbijstandverzekering aanvragen:

AegonHema
ANWBInshared
AragKlaverblad
Centraal BeheerLancyr
DasNationale-Nederlanden
DitzoOhra
FBTOUnivé

 

De Consumentenbond is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle inkomsten investeren we in betere dienstverlening voor de consument - en in het bijzonder voor zijn leden.

Lees meer informatie over onze inkomsten.

Predicaten

De Consumentenbond test producten en diensten en geeft die vervolgens een testoordeel. Naast dat testoordeel bepalen we ook een richtprijs voor een product of dienst. Op basis daarvan berekenen we de prijs/kwaliteitverhouding en kan een getest product of een dienst een predicaat krijgen. Bedrijven mogen onder heldere voorwaarden een licentie nemen op het uitgedeelde predicaat. Ze mogen het logo dan gebruiken in reclame-uitingen.

Bekijk de beste rechtsbijstandverzekering Vergelijk alle rechtsbijstandverzekeringen

Over onze predicaten

Beste uit de Test
Deze producten hebben de beste kwaliteit.

Beste Koop
Deze producten hebben een goede prijs-kwaliteitverhouding bij de door ons genoemde richtprijs.

Afrader
Deze producten hebben een slechte kwaliteit.

Lees meer over onze predicaten.

Hoe wij testen - Predicatenuitleg