icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Letselschade claimen na een ongeluk

Honderdduizenden Nederlanders lopen jaarlijks letselschade op door een verkeersongeval. En het duurt soms jaren voor de slachtoffers een fatsoenlijke schadevergoeding krijgen. Wij geven tips voor aansprakelijk stellen en letselschade claimen.

Marlies Feytens

Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:22 mei 2019

Artikel letsel in het verkeer

Aansprakelijk stellen

Na een ongeluk moet je de veroorzaker zo snel mogelijk schriftelijk aansprakelijk stellen. Dit kan via het schadeformulier of de app MobielSchadeMelden. Alle ‘redelijke’ kosten kun je op de aansprakelijke partij verhalen, óók die van juridische bijstand.

Een automobilist die een voetganger of fietser tot 14 jaar aanrijdt is altijd voor 100% aansprakelijk. Het maakt dan niet uit wie er schuldig is. Als het slachtoffer ouder is dan 14 jaar, ben je voor 50% aansprakelijk.

Slachtoffers moeten zelf bewijs aandragen van geleden schade voor een vergoeding. Bezoek na het ongeval daarom direct een arts. Vraag een schriftelijke verklaring waaruit het directe verband tussen het ongeval en letsel blijkt.

Schadebedragen letselschade

Voor slachtoffers is het vaak onduidelijk op welke vergoeding ze recht hebben. De aansprakelijke partij kan de hoogte van het bedrag zelf bepalen. Ze doen dan een aanbod dat je binnen een bepaalde termijn 'moet' accepteren. Dit is vaak een schatting, herkenbaar aan de ronde bedragen.

Als je de vergoeding te laag vindt, kun je plaatsnemen aan de onderhandelingstafel. Eis van de tegenpartij altijd een specificatie of berekening van de geboden schadevergoeding. Én draag zelf bewijzen aan voor alle onkosten, zoals bonnetjes en het inkomensverlies (mate van arbeidsongeschiktheid).

Laatstgenoemde wordt vaak door een verzekeringsexpert van de tegenpartij vastgesteld. Dit gebeurt in overleg met de behandelend arts en de belangenbehartiger van het slachtoffer.

Smartengeld

Verzekeraars en rechters bepalen de hoogte van smartengeld voor immateriële schade (zoals angst en psychische of lichamelijke klachten) op basis van eerdere rechterlijke uitspraken in Het Smartengeldboek van de ANWB.

De smartengelden zijn onderling echter lastig te vergelijken. Ze worden continu gekopieerd en belanden zo weer in het boek. Bedragen zijn soms gebaseerd op uitspraken van 15 jaar terug. De Letselschade Raad moet daarom met een nieuwe richtlijn voor schadebedragen komen.

Vergoeding affectieschade per 2019

Vanaf 1 januari 2019 hebben naasten van slachtoffers na een overlijden of ernstig letsel door de fout van een ander recht op vergoeding van affectieschade. Het gaat dan om dierbaren die verdriet hebben door wat het slachtoffer is overkomen. Alleen de partner van het slachtoffer, zijn kinderen en ouders komen hiervoor in aanmerking.

De aansprakelijke tegenpartij betaalt een vast bedrag tussen de €12.500 en €20.000, afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de naasten en nabestaanden. Volgens het Verbond van Verzekeraars komen die kosten bij verzekeraars terecht, wat zorgt voor een druk op de premies.

Afhandeling letselschadeclaim

De afhandeling van letselschade kan lang duren. Heb je bijvoorbeeld een whiplash of gebroken rug opgelopen, dan kan je zaak in de meeste gevallen niet worden afgesloten. Daarom mag je als verzekerde na 3 jaar een andere partij inschakelen, zoals mediation.

Voor verzekeraars geldt de gedragscode Behandeling Letselschade. Hiermee willen verzekeraars letselschade sneller afhandelen. De gedragscode komt van de verzekeringsbrache zelf.

Eens per 3 jaar toetst een extern bureau of verzekeraars de 10 regels uit de gedragscode tijdens letselschadeafhandelingen zijn nagekomen. Zo'n bureau toetst niet alleen verzekeraars maar ook andere partijnen die staan ingeschreven in het Register Letselschade.

Register met letselschade-experts

Als slachtoffer van letselschade krijg je ongewild te maken met complexe regels en procedures. Schakel daarom een deskundige in die jouw belangen behartigt, zoals een letselschadeadvocaat of letselschade-expert. Verschil tussen die twee deskundigen is dat de advocaten onder toezicht staan, terwijl letselschade-expert een vrij beroep is. 

Een letselschade-expert vinden

Dat kan via: 

  • het Register Letselschade: hierin staan arbeidsdeskundigen, letselschadeadvocaten en onafhankelijke externe bureaus waar verzekeraars mee samenwerken. Deze hebben zich verbonden aan kwaliteitseisen en gedragscodes. Hierdoor moet je ervan uit kunnen gaan dat deze dienstverleners staan voor onder meer kwaliteit en betrouwbaarheid, ethisch gedrag, openheid van zaken en goed geschoold personeel.
  • het Register van NIVRE-Experts: het Nederlands Instituut van Register Experts (NIVRE) bewaakt de kwaliteit van experts die in het register zijn opgenomen. Deze experts volgen onder andere verplichte (voortdurende) scholing.
  • de Vereniging van Letselschade Advocaten: de aangesloten advocaten voldoen aan het LSA-keurmerk.

Letselschade claimen: welke verzekering?

Na een ongeluk moet je eerst je eigen verzekering(en) aanspreken en vervolgens die van de tegenpartij. Een eigen risico van de zorgverzekeraar kun je als schadepost bij de wederpartij neerleggen.

Een allriskverzekering dekt ook het verhalen van materiële schade. En een rechtsbijstandverzekering of inzittendenverzekering helpt bij het verhalen van letselschade. Verder is de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) handig, bijvoorbeeld als je als fietser iemand aanrijdt.

Klachten letselschadevergoeding

Voor klachten over de vergoeding van letselschade in het verkeer bestaat geen speciaal klachtenloket of geschillencommissie. Bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) kun je alleen aankloppen voor geschillen over de aansprakelijkheid bij motorrijtuigen. Het Kifid kan klachten over het gedrag van verzekeraars nog neerleggen bij de Tuchtraad Financiële Dienstverlening.

Voor bemiddeling kun je terecht bij het bemiddelingsloket van De Letselschade Raad, het Juridisch Loket en instanties zoals Slachtofferhulp. Een claim aanvechten kan ‘laagdrempelig’ via een rechtsbijstandsverzekering of de vakbond. Daarna kun je nog naar de rechter stappen, waar vaak mediation wordt ingezet.

Tips bij claimen

  • Zorg voor bewijzen. Maak een verslag van de gebeurtenissen rondom het ongeluk, verzamel getuigen en beeldmateriaal.
  • Ga altijd direct naar de (huis)arts voor bewijs van de letselschade.
  • Stel de wederpartij aansprakelijk via het schadeformulier van de verzekeraar.
  • Is de dader doorgereden of onverzekerd? Klop dan aan bij het Waarborgfonds Motorverkeer.
  • Stel de wederpartij bij een verkeersongeval met een motorvoertuig binnen 3 jaar aansprakelijk. Voor andere letselschadezaken geldt 5 jaar.
  • Houd alle onkosten nauwkeurig bij. In principe kun je alle kosten claimen als gevolg van het ongeluk. Ook misgelopen inkomsten uit arbeid vallen hieronder. Het is wel van belang dat je daar bewijsstukken voor aan kunt leveren. Bijvoorbeeld een verklaring van de werkgever.
  • Eis zelf ook bewijs. Vraag de verzekering op welke objectieve maatstaven de schadevergoeding is gebaseerd en vraag een berekening.

Lees ook: