icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Premie niet betaald: wat nu?

Een betalingsachterstand van de premie voor je autoverzekering kan nare gevolgen hebben. De verzekeraar kan je verzekering schorsen en uiteindelijk zelfs opzeggen (royement). Waar moet je rekening mee houden? 
Priscilla Blok

Priscilla Blok , Expert Geld & Verzekeren Bijgewerkt op: 17 september 2021

Autoverzekering niet betaald aanmaning

Gevolgen niet betalen premie

Een ongemerkte en onbedoelde betalingsachterstand kan zorgen voor schorsing of royement van je verzekering. Bijvoorbeeld door een foutje met de post, gewijzigd rekeningnummer of mislukte incasso. 

Respijttermijn

Als je de verzekeringspremie niet betaalt, dan heb je daarna vaak nog 30 dagen om alsnog te betalen. Deze zogenoemde 'respijttermijn' staat in de polisvoorwaarden. In deze periode ben je nog steeds verzekerd. Je ontvangt dan vaak wel een betalingsherinnering van de verzekeraar. Heb je na de eerste herinnering nog niet betaald? Dan sturen sommige verzekeraars nog een tweede herinnering. 

Aanmaning

Blijft de premiebetaling uit, dan stuurt de verzekeraar een aanmaning. In de aanmaning moet de wettelijke betalingstermijn van 14 dagen staan. Daarnaast staat erin wat de consequenties zijn van niet of te laat betalen. Denk aan het schorsen (tijdelijk stopzetten) of stopzetten van de verzekering. 

Verzekeraars gaan niet allemaal hetzelfde om met betalingsachterstanden. De ene verzekeraar zal eerder overgaan tot schorsen dan de ander. Er zijn ook verzekeraars die de dekking aanpassen. 

Schorsing dekking autoverzekering

Wordt de dekking van de autoverzekering geschorst na een premieachterstand? Dan ben je vanaf dat moment (tijdelijk) niet meer verzekerd. Je moet de verzekeringspremie nog wel (blijven) betalen. 

Pas als je alle achterstallige bedragen hebt voldaan, wordt de schorsing opgeheven. De dekking in de tussenliggende periode wordt niet hersteld. Gemaakte schade tijdens de schorsing komt voor je eigen rekening. 

Royement: autoverzekering stopgezet

Betaal je niet op tijd nadat je de aanmaning hebt ontvangen, dan kan de verzekeraar de polis ook stopzetten. De premie die je niet hebt betaald blijf je verschuldigd. De verzekeraar kan hier een incassobureau voor inschakelen. De schuld loopt dan op, vanwege de incassokosten die zo’n bureau rekent.

Klagen over stopzetten verzekering

Ben je het oneens met de schorsing of stopzetting van je verzekering (royement) na een betalingsachterstand? Bijvoorbeeld omdat de aanmaning binnen de respijttermijn komt? Protesteer dan schriftelijk bij de verzekeraar en dreig met een gang naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).

Draag ook voorbeelduitspraken aan waaruit blijkt dat je onterecht geschorst of geroyeerd bent. Je kunt hiervoor zoeken in het uitsprakenregister van Kifid. 

Voorbeeldklacht

Zo werd een verzekerde van Ditzo geroyeerd vanwege een vermeende betalingsachterstand. Ditzo keerde zijn schade niet uit.

Volgens een uitspraak van het Kifid waarschuwde de verzekeraar niet op tijd voor het risico van een betalingsachterstand en schorsing van de dekking. Ditzo moest de schade daarom alsnog uitkeren.

Corona: betalingsproblemen

Kun je je premie niet op tijd betalen door het coronavirus? Neem contact op met je verzekeraar. Licht de situatie toe en vraag de verzekeraar naar de mogelijkheden. Het Verbond van Verzekeraars laat weten dat verzekeraars klanten waar mogelijk tegemoet komen. Dit doen ze door dekkings- of betalingsmogelijkheden te verruimen. Samen met de verzekerde zoeken ze naar maatwerkoplossingen. 

Boete onverzekerde auto

Het is in Nederand verplicht om je auto minimaal met een WA-dekking te verzekeren. Is je verzekering geroyeerd door de verzekeraar? Dan mag je niet meer rijden, totdat je de auto opnieuw hebt verzekerd. Doe je dit wel, dan riskeer je wel straf of een boete van een paar honderd euro

Ook als je niet rijdt, riskeer je een boete. De RDW controleert een aantal keer per jaar of een auto is verzekerd. Als uit het verzekeringsregister blijkt dat je auto niet is verzekerd, kunnen ze een waarschuwing of boete geven van een paar honderd euro. 

Voorkom een boete door een nieuwe autoverzekering af te sluiten. Je kunt ook je auto laten schorsen bij de RDW. Hier zitten wel kosten aan verbonden. Let op, je mag ook dan niet met de auto de weg op. 

Nieuwe verzekering afsluiten

Als je verzekering geroyeerd is, kan het lastig zijn om een nieuwe verzekering af te sluiten. Een nieuwe verzekeraar is niet happig op een verzekerde die bestempeld is als wanbetaler. Na 5 jaar ben je niet meer verplicht om melding te maken bij het aanvragen van een nieuwe verzekering. 

Word je voor een 'reguliere' autoverzekering geweigerd? Dan kun je je auto verzekeren bij verzekeraar De Vereende. De Vereende accepteert als enige klanten die door andere verzekeraars zijn afgewezen. Je betaalt dan wel een fors hogere premie.

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.