! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Autoverzekering geweigerd, wat nu?

Je kunt (onterecht) geweigerd worden voor een verzekering vanwege je leeftijd of na te veel claimen. De verzekeraar kan je polis ook stopzetten, bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt. Het is dan lastig een nieuwe verzekering af te sluiten. We leggen uit hoe dit zit.
Gerard Kroon

Gerard Kroon , Expert Geld & Verzekeringen Bijgewerkt op: 20 september 2021

Autoverzekering geweigerd, mag dit?

Ja. Voor de meeste verzekeringen zijn verzekeraars niet verplicht je te accepteren. Ook een autoverzekeraar kan jou dus weigeren als klant. Bijvoorbeeld als ze vinden dat je te veel hebt geclaimd. Of op basis van je leeftijd.

Wijst een verzekeraar jouw aanvraag voor een verzekering af? Dan heb je recht op een goed gemotiveerde afwijzing. De Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars schrijft dat namelijk voor. De afwijzing moet in 'schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen' worden gecommuniceerd.

Vraag de verzekeraar desnoods schriftelijk om een toelichting als de motivatie voor een afwijzing onduidelijk is. Gebruik de voorbeeldbrief: Afwijzing verzekering (alleen voor leden van Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd).

Jouw schadeverleden geregistreerd: CIS

Bij het beoordelen van nieuwe klanten maken verzekeraars gebruik van databases als Roy Data en het Centraal Informatie Systeem (CIS). Hierin staat jouw schadeverleden geregistreerd, wat een nieuwe verzekeringsaanvraag soms flink in de weg kan zitten. Alleen schadeclaims mogen vastgelegd worden, informatieverzoeken niet. 

Verzekerden zouden over iedere CIS-registratie moeten worden ingelicht, maar dit gebeurt niet altijd even duidelijk. Vaak wordt alleen via de polisvoorwaarden en eventueel bij een schadeclaim of fraude op CIS-registraties gewezen.

Informatieverzoek of claim?

In de CIS-database worden dus alleen claims vastgelegd, informatieverzoeken niet. Maar wat is nu het verschil? Dat is een beetje een grijs gebied. Als je vragen stelt over de dekking kan de verzekeraar dit zien als verzoek om/beoordeling van de dekking. En daarmee als schadeclaim. De verzekeraar moet dit wel duidelijk melden. Stel je vragen zonder dat er een schade is, dan is dit een informatieverzoek.

Tegenwoordig kun je eenvoudig, telefonisch claimen. Let dus op als je de verzekeraar belt voor informatie over de dekking van een bestaande schade. Meld die schade niet meteen om registratie te voorkomen. En geef (schriftelijk) aan dat de verzekeraar je vragen niet als claim mag zien. Als je de schade direct zelf regelt, dan blijft een registratie ook achterwege.

Weigering door CIS-registraties

In CIS kunnen verzekeraars de schadeclaims (behalve zorgdeclaraties en rechtsbijstandclaims) inzien. Fraudegevallen blijven tot maximaal 8 jaar in CIS staan, schadeclaims en opzeggingen 5 jaar. De schuldvraag staat niet in CIS, maar die informatie kunnen verzekeraars wel bij elkaar opvragen. Als je een schade claimt en deze (alsnog) zelf betaalt, kan er toch een registratie zijn.

Alleen een registratie is geen reden om iemand te weigeren. Een verzekeraar moet zijn beleid kunnen uitleggen. Verzekeraars mogen de CIS-database slechts gebruiken om gegevens die een nieuwe verzekerde opgeeft te controleren.

Checkt een verzekeraar registraties in de database om je te weigeren voor een verzekering? Klaag dan bij stichting CIS (telefonisch of per e-mail) zodat de verzekeraar kan worden aangesproken.

Afwijzing door claims op andere verzekering

Het kan gebeuren dat je voor een autoverzekering wordt afgewezen vanwege schadeclaims op je woonverzekering. Een verzekeraar mag dan naar het schadeverleden vragen. Wel moet de verzekeraar kunnen uitleggen waarom dit wordt gevraagd. Dus welke informatie en met welk doel.

De door jou opgegeven claims mogen dan alleen gecontroleerd worden via de CIS-database. Het uitgangspunt van CIS is namelijk: waar je naar vraagt, dat mag je controleren.

Is pechhulp een claim?

National Academic en Promovendum (dezelfde maatschappij) en nog een andere verzekeraar registreerden pechhulpmeldingen als claims in de databank van CIS. Stichting CIS deed een oproep aan alle verzekeraars om hiermee te stoppen en eerdere pechhulpregistraties te verwijderen. De meeste motorrijtuigenverzekeraars registreren al niet als het gaat om bijvoorbeeld een lege accu of lekke band.

Andere vormen van hulpverlening, die vaak via een schadeformulier verlopen, worden wel bij CIS vastgelegd.

Verzekering afsluiten na afwijzing of claims

Een royement (stopzetting van een verzekering) wordt ook geregistreerd in CIS. Hierdoor is het lastig om daarna nog elders een (schade)verzekering af te sluiten. Weigeringen worden niet geregistreerd in de CIS databank.

Verzekeraars kunnen bij een nieuwe aanvraag wel de vraag stellen of je ooit geroyeerd of geweigerd bent voor een verzekering. Beantwoord je de vraag onterecht ontkennend? Dan kan de verzekeraar je registreren als fraudeur in de CIS-database (een 'EVR registratie').  

Inzage vragen in de CIS-database

  • Wil je de CIS-registraties inzien, dien dan kosteloos een inzageverzoek in via Stichting CIS.
  • Klopt de registratie niet? Dan kun je bij CIS een correctieverzoek indienen waarna contact wordt opgenomen met de verzekeraar. Jaarlijks krijgt CIS zo’n 400 correctieverzoeken, waarvan een kwart leidt tot aanpassing van een registratie. Klop voor een toelichting op CIS-registraties aan bij de betreffende verzekeraar.
  • Wordt het correctieverzoek geweigerd? Klaag dan bij de verzekeraar en vervolgens (kosteloos) bij het Kifid of schakel juridische hulp in.

Autoverzekering geweigerd door andere gegevens

Verzekeraars gebruiken naast CIS nog veel meer databronnen. Zoals van datadealers en kredietinformatiebureaus, zoals EDM, EDR, Experian, Focum en Infofolio. Die bedrijven verzamelen zoveel mogelijk gegevens over consumenten via openbare bronnen (kranten, tijdschriften, internet en social media).

Gemaakte klantprofielen en risico-inschattingen voor bijvoorbeeld (schade aan) de woning en auto en het betaalgedrag worden doorverkocht. De prijs en voorwaarden van een verzekering kunnen hierop worden aangepast, zonder dat dit voor verzekerden inzichtelijk is. 

Inzage in andere persoonlijke gegevens

  • Word je afgewezen puur op basis van wat er uit de computer rolt (geautomatiseerde gegevensverwerking)? Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heb je dan recht op een heldere toelichting en nieuw oordeel door een medewerker. Vraag hier dus om.
  • Wil je inzage in gegevens bij bedrijven of datahandelaren, zoals Focum en Experian? Gebruik dan het stappenplan voor het doen van een inzage en correctieverzoek.

Hogere premie door je postcode

Onder meer auto- en woonverzekeraars kijken bij de acceptatie van een nieuwe verzekerde ook naar zogenoemde risicogebieden en wijken. Dit doen ze door naar je postcode en soms ook je huisnummer te kijken. Woon je in een wijk met sociale huurwoningen? Dan kan het zijn dat je een hogere premie betaalt voor je verzekering. 

Ook het betalingsgedrag van een oud-bewoner kan zorgen dat je wordt afgewezen of een hogere premie moet betalen. Vraag ook dan om de reden voor een afwijzing of hogere premie. Vraag inzage in je gegevens en dien een correctieverzoek in. 

Weigering autoverzekering door adres: discriminatie?

Discriminatie op grond van onder meer geslacht, ras en nationaliteit mag volgens het College voor de Rechten van de Mens niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er vooral mensen met een niet-Nederlandse afkomst in een gebied wonen. Deze indirecte vorm van discriminatie via bijvoorbeeld postcode is vaak moeilijk te bewijzen en hangt ook sterk af van de casus.

Voel je je gediscrimineerd door een verzekeraar? Dan kun je dit melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze registreert het signaal. Of het College start een procedure die uitmondt in een uitspraak waarin staat of er sprake is van discriminatie.

Stopzetten verzekering na veel claims

Verzekeraars kunnen te veel claimen afstraffen met een premieverhoging, het inperken van de dekking en het opzeggen van de polis. Dit moet dan wel in de voorwaarden van je verzekering staan, inclusief de opzegtermijn.

Een opzegging vanwege te veel claims kan alleen op de datum waarop de polis afloopt (de contractvervaldatum). Óf met een heel goede reden, zoals fraude. Na welk aantal en soort schades een verzekering wordt stopgezet (royement), kan per verzekeraar verschillen. Deze specifieke informatie staat doorgaans niet of niet duidelijk in de voorwaarden.

Overstappen na veel claims

Overstappen na ‘te veel’ claims kan lastig zijn. Een nieuwe verzekeraar weegt het schadeverleden namelijk - zo mogelijk - mee voor acceptatie. In het slechtste geval kun je alleen nog een polis tegen een veel hogere premie afsluiten bij de Vereende (voorheen Rialto). Dit is een verzekeraar die zich richt op risicovolle klanten.

Er zijn goedkopere alternatieven zoals Lastpoint verzekeringen, waar je een 'herstelpolis' kunt aanvragen bij een andere verzekeraar. Je moet de premie voor een halfjaar of jaar dan wel in 1 keer vooruitbetalen.

Deel je ervaring

Ben jij zonder duidelijke reden weleens geweigerd door een bedrijf als klant? Of werd een bepaalde dienst je geweigerd omdat je in een bepaald 'risicoprofiel' valt, zonder duidelijke toelichting? Of heb je wel eens vooruit moeten betalen omdat je een 'verkeerde' postcode hebt? Mail je ervaring naar ons meldpunt: dupevanjedata@consumentenbond.nl