icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Autoverzekering geweigerd, wat nu?

Je kunt (onterecht) geweigerd worden voor een verzekering door je leeftijd of na teveel schademeldingen. De verzekeraar kan je verzekering ook stopzetten. Bijvoorbeeld als je de premie niet op tijd betaalt. Het is dan lastig om een nieuwe verzekering af te sluiten. We leggen uit hoe dit zit.
Gerard Kroon

Gerard Kroon , Expert Geld & Verzekeringen Bijgewerkt op: 20 september 2021

Autoverzekering geweigerd

Autoverzekering geweigerd, mag dit?

Ja. Voor de meeste verzekeringen zijn verzekeraars niet verplicht je te accepteren. Ook een autoverzekeraar kan jou dus weigeren als klant. Bijvoorbeeld als ze vinden dat je teveel schades hebt gemeld. Of door je leeftijd.

Wordt jouw aanvraag voor een verzekering afgewezen? Dan heb je recht op goede uitleg van de verzekeraar. Het Verbond van Verzekeraars heeft dit bepaald in de Gedragscode Verzekeraars. De afwijzing moet in 'schriftelijke en begrijpelijke bewoordingen' worden gecommuniceerd.

Is de reden van de afwijzing onduidelijk, dan kun je de verzekeraar ook schriftelijk om uitleg vragen. Gebruik de voorbeeldbrief: Afwijzing verzekering (alleen te gebruiken door leden van Geld & Recht en Volledig & Vertrouwd).

Jouw schadeverleden geregistreerd: CIS

Bij het beoordelen van nieuwe klanten maken verzekeraars gebruik van databases als Roy-data en CIS, het Centraal Informatie Systeem. Hierin staat jouw schadeverleden, wat een nieuwe verzekeringsaanvraag soms flink in de weg kan zitten. Hierin mogen alleen schadeclaims worden vastgelegd, geen verzoeken om informatie.  

Verzekerden moeten worden geïnformeerd over elke CIS-registratie, maar dit gebeurt niet altijd even duidelijk. Vaak wordt alleen op CIS-registraties gewezen via de polisvoorwaarden. Of bij een schadeclaim of fraude.

Informatieverzoek of claim?

In de CIS-database worden dus alleen claims vastgelegd, geen informatieverzoeken. Maar wat is nu het verschil? Dat is een beetje een grijs gebied. Als je vragen stelt over de dekking kan de verzekeraar dit zien als een verzoek om of beoordeling van de dekking. En kan de verzekeraar het als schadeclaim zien. De verzekeraar moet dit wel duidelijk melden. Stel je vragen zonder dat er een schade is, dan is dit een informatieverzoek.

Tegenwoordig kun je makkelijk telefonisch schade claimen. Let dus op als je de verzekeraar belt voor informatie over de dekking van een bestaande schade. Door die schade niet meteen te melden, voorkom je registratie. Aan je verzekeraar geef je (schriftelijk) door, dat de vragen die je over de schade stelt, niet als claim mogen worden gezien. Regel je de schade direct zelf, dan wordt dit ook niet geregistreerd. 

Weigering door CIS-registraties

In CIS kunnen verzekeraars schadeclaims bekijken, maar geen zorgdeclaraties of rechtsbijstandclaims. Fraudegevallen blijven tot maximaal 8 jaar in CIS staan. Schademeldingen en opzeggingen tot 5 jaar. De schuldvraag staat niet in CIS, maar die informatie kunnen verzekeraars wel bij elkaar opvragen. Heb je een schade gemeld maar betaal je deze (toch) zelf, dan kan hiervan een registratie zijn.

CIS-registratie geen reden voor weigering

Een registratie is niet genoeg reden om iemand te weigeren. Een verzekeraar moet zijn beleid kunnen uitleggen. Verzekeraars mogen de CIS-database alleen gebruiken om gegevens te controleren die een nieuwe verzekerde opgeeft. 

Controleert een verzekeraar registraties in de database om je te weigeren voor een verzekering? Klaag dan bij Stichting CIS (telefonisch of per e-mail) zodat de verzekeraar hierop kan worden aangesproken.

Afwijzing door claims op andere verzekering

Het kan gebeuren dat je voor een autoverzekering wordt afgewezen door schadeclaims op je woonverzekering. Een verzekeraar mag dan naar het schadeverleden vragen. Wel moet de verzekeraar kunnen uitleggen waarom dit wordt gevraagd. Dus welke informatie wordt er gevraagd en met welk doel.

De door jou opgegeven schademeldingen mogen dan alleen gecontroleerd worden via de CIS-database. Het uitgangspunt van CIS is namelijk: waar je naar vraagt, dat mag je controleren.

Is pechhulp een claim?

Pechhulpmeldingen werden in CIS geregistreerd als claims door National Academic en Promovendum (dezelfde maatschappij) en nog een andere verzekeraar. Stichting CIS deed een oproep aan alle verzekeraars om hiermee te stoppen en pechhulpregistraties te verwijderen. De meeste motorrijtuigenverzekeraars registreren het niet als het gaat om bijvoorbeeld een lege accu of lekke band.

Andere vormen van hulpverlening die vaak via een schadeformulier verlopen, worden wel in CIS vastgelegd.

Verzekering afsluiten na afwijzing of claims

Een royement wordt ook geregistreerd in CIS. De verzekering is dan gestopt door de verzekeraar. Hierdoor is het lastig om nog een (schade)verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten. Weigeringen worden niet geregistreerd in de CIS-database.

Verzekeraars kunnen je bij een nieuwe aanvraag wel vragen of je ooit bent geroyeerd of geweigerd voor een verzekering. Zeg je nee, terwijl dat wel zo is? Dan kan de verzekeraar je registreren als fraudeur in de CIS-database (een 'EVR registratie').  

De CIS-database inkijken

  • Wil je de CIS-registraties inkijken, vraag dan gratis een inzageverzoek aan via Stichting CIS.
  • Klopt de registratie niet? Dan kun je bij CIS een correctieverzoek aanvragen. Hierna wordt contact opgenomen met de verzekeraar. Jaarlijks krijgt CIS zo’n 400 keer een verzoek tot correctie. Bij een kwart van de verzoeken wordt de registratie aangepast. Klop voor uitleg  op CIS-registraties aan bij de verzekeraar.
  • Wordt het correctieverzoek geweigerd? Klaag dan bij de verzekeraar en daarna (gratis) bij het Kifid. Of schakel juridische hulp in.

Autoverzekering geweigerd door andere gegevens

Verzekeraars gebruiken naast CIS datadealers en kredietinformatiebureaus als databronnen. Bijvoorbeeld EDM, EDR, Experian, Focum en Infofolio.

Deze bedrijven verzamelen zoveel mogelijk gegevens over consumenten via openbare bronnen. Zoals kranten, tijdschriften, internet en social media.

De gemaakte klantprofielen en risico-inschattingen voor bijvoorbeeld (schade aan) de woning en auto en het betaalgedrag worden doorverkocht. De prijs en voorwaarden van een verzekering kunnen hierop worden aangepast, zonder dat dit voor verzekerden duidelijk is. 

Inzage in andere persoonlijke gegevens

  • Word je afgewezen puur op basis van wat er uit de computer rolt, door geautomatiseerde gegevensverwerking? Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heb je dan recht op een duidelijke toelichting en een nieuw oordeel door een medewerker. Vraag hier dus om.
  • Wil je gegevens inkijken bij bedrijven of datahandelaren, zoals Focum en Experian? Gebruik dan het stappenplan voor het aanvragen van inzage en correctie.

Hogere premie door je postcode

Bij het accepteren van een nieuwe verzekerde kijken onder meer auto- en woonverzekeraars ook naar zogenoemde risicogebieden en wijken. Dit doen ze door naar je postcode en soms ook je huisnummer te kijken. Woon je in een wijk met sociale huurwoningen? Dan kan het zijn dat je een hogere premie betaalt voor je verzekering. 

Ook het betalingsgedrag van een oud-bewoner kan zorgen dat je wordt afgewezen of een hogere premie moet betalen. Vraag ook dan om de reden voor een afwijzing of hogere premie. Vraag inzage in je gegevens en dien een correctieverzoek in. 

Weigering autoverzekering door adres: discriminatie?

Discriminatie op grond van onder meer geslacht, ras en nationaliteit mag volgens het College voor de Rechten van de Mens niet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er vooral mensen met een niet-Nederlandse afkomst in een wijk wonen. Deze indirecte vorm van discriminatie via bijvoorbeeld postcode, is vaak moeilijk te bewijzen en hangt ook sterk af van de kwestie. 

Voel je je gediscrimineerd door een verzekeraar? Dan kun je dit melden bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze registreert het signaal. Of het College start een procedure waarbij er een uitspraak komt, waarin staat of het wel of niet om discriminatie gaat.

Stopzetten verzekering na veel claims

Claim je teveel dan kunnen verzekeraars dit afstraffen met: 

  • Een premieverhoging.
  • Het inperken van de dekking.
  • Het opzeggen van de polis.

Dit moet dan wel in de voorwaarden van je verzekering staan, inclusief de opzegtermijn.

Een opzegging door teveel schademeldingen kan alleen op de datum waarop de polis afloopt (de contractvervaldatum). Óf met een heel goede reden, zoals fraude.

Na hoeveel en welke soorten schades een verzekering wordt gestopt (royement), kan verschillen per verzekeraar. Informatie over voorwaarden voor royement staan meestal niet of niet duidelijk in de voorwaarden.

Overstappen na veel claims

Overstappen na ‘teveel’ claims kan lastig zijn. Bij acceptatie kijkt een nieuwe verzekeraar als het kan ook naar het schadeverleden. In het slechtste geval kun je je alleen nog verzekeren tegen een veel hogere premie bij de Vereende (voorheen Rialto). Dit is een verzekeraar gericht op risicovolle klanten.

Er zijn goedkopere mogelijkheden zoals Lastpoint verzekeringen. Hier kun je een 'herstelpolis' aanvragen bij een andere verzekeraar. Je moet de premie voor een halfjaar of jaar dan wel in 1 keer vooruitbetalen.

Deel je ervaring

Ben jij zonder duidelijke reden weleens geweigerd door een bedrijf als klant? Of werd een bepaalde dienst je geweigerd omdat je in een bepaald 'risicoprofiel' valt, zonder duidelijke toelichting? Of heb je weleens vooruit moeten betalen omdat je een 'verkeerde' postcode hebt? Mail je ervaring naar ons meldpunt: dupevanjedata@consumentenbond.nl

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.