! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Recht op contra-expert bij autoschade

Bij autoschade heb je recht op contra-expertise. Je mag dan een eigen expert inschakelen, zodat de autoverzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel kan vaststellen. Wie vergoedt de kosten van die tweede expert? 
Gerard Kroon

Gerard Kroon , Expert Geld & Verzekeringen Bijgewerkt op: 16 september 2021

Wanneer mag je een expert inschakelen?

Als je het niet eens bent met een schade-uitkering mag je een contra-expert inschakelen voor een 'second opinion'. Of een verzekeraar nu zelf een expert inschakelt of niet. Het inschakelen van zo'n eigen expert moet wel redelijk zijn, wat bij kleine en eenvoudige schades de vraag is.

De contra-expert start een eigen onderzoek naar de schade. Kunnen de 2 experts geen overeenstemming bereiken, dan wordt er een derde expert (een 'arbiter') ingeschakeld. Zijn oordeel is bindend. De kosten van die arbiter betaalt de verzekeraar in principe ook, op uitzonderingen na.

Je mag achteraf ook nog een eigen expert inschakelen, tot 3 jaar na de schadeafwikkeling. Dat is echter lastig als je eerder al akkoord ging met de schadevaststelling en/of de schade al is hersteld.

Expert bij eigen schade

Je schakelt een contra-expert in bij eigen schade. Bijvoorbeeld bij schade aan je auto die je zelf hebt veroorzaakt. Maar ook als je door iemand anders schade hebt en je het oneens bent met de schade-uitkering. Je mag in dat laatste geval een contra-expert inschakelen op kosten van de WA-verzekeraar van de tegenpartij. 

Je hebt in principe geen recht op een contra-expert als je zelf schade aan een ander veroorzaakt en je de uitkering aan de tegenpartij te hoog vindt. Soms is de verzekeraar meegaander.

Zo vertelt Klaverblad ons over de autoverzekering: 'Als onze klant het schadebedrag van de tegenpartij te hoog vindt en de feiten ondersteunen zijn visie, dan schakelen wij een contra-expert in. Dat kan in zijn belang zijn (terugbetalen vanwege behoud bonus) en ons belang (om te voorkomen dat de uitkering hoger is dan de werkelijk geleden schade)'.

Vergoeding kosten contra-expert

Voorwaarden aangepast na kritiek

Wettelijk zijn de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen voor de verzekeraar. Verzekeraars mogen niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of je laten opdraaien voor een deel van de rekening. Niet iedereen hield zich aan de regels.

Intermediair Promovendum en zijn verzekeraar National Academic sloten tot 14 juni 2018 de vergoeding voor een contra-expert helemaal uit. Ze stelden in hun algemene voorwaarden dat verzekerden een eigen expert mogen inschakelen, maar voor eigen rekening.

Na kritiek van de Consumentenbond pasten Promovendum en National Academic de voorwaarden aan. Ze vergoeden nu standaard de redelijke kosten van een contra-expert tot maximaal 110% van de kosten die zij zelf voor hun eigen experts betalen.

Vergoeding contra-expert per verzekeraar

De juiste informatie over een contra-expert en de kosten daarvan moeten in elk geval in de polisvoorwaarden staan. De meeste autoverzekeraars vergoeden inmiddels de redelijke kosten van een contra-expert. Ook woonverzekeraars (inboedel- en opstalverzekering) doen dat. Dat blijkt uit een rondgang van ons.

  Maximale vergoeding contra-expert
Verzekeraar Autoverzekering Woonverzekering
a.s.r. redelijke kosten redelijke kosten
ABN Amro redelijke kosten redelijke kosten
Aegon redelijke kosten redelijke kosten
Allianz redelijke kosten redelijke kosten
Allianz Direct redelijke kosten redelijke kosten
ANWB redelijke kosten redelijke kosten
Aon redelijke kosten redelijke kosten
Bovag redelijke kosten redelijke kosten
Centraal Beheer redelijke kosten redelijke kosten
De Goudse geen apart maximum redelijke kosten
Ditzo kosten eigen expert redelijke kosten
FBTO redelijke kosten redelijke kosten
Hema redelijke kosten kosten eigen expert
ING redelijke kosten redelijke kosten
InShared redelijke kosten redelijke kosten
Interpolis redelijke kosten redelijke kosten
Kilometerverzekering redelijke kosten n.v.t.
Klaverblad redelijke kosten redelijke kosten
Lancyr kosten eigen expert kosten eigen expert
Nationale-Nederlanden redelijke kosten redelijke kosten
Ohra redelijke kosten redelijke kosten
Rhion redelijke kosten  
SNS redelijke kosten redelijke kosten
Unigarant redelijke kosten redelijke kosten
United Insurance redelijke kosten kosten eigen expert
Univé redelijke kosten redelijke kosten
Vereniging Eigen Huis redelijke kosten redelijke kosten
Verzekeruzelf.nl redelijke kosten redelijke kosten
Voogd & Voogd geen apart maximum redelijke kosten
Zero redelijke kosten n.v.t.
ZLM redelijke kosten redelijke kosten

Bron: Consumentenbond, Moneyview (op basis van polisvoorwaarden).
Peildatum: september 2021

Redelijke kosten

Wat ‘redelijke kosten’ zijn, kan per situatie en verzekeraar verschillen. In principe vergoeden schadeverzekeraars minimaal de kosten van hun eigen contra-expert. Meerkosten krijgt je alleen als deze ‘redelijk’ zijn. Dat moet je soms als verzekerde zelf aantonen. En het is vaak gebaseerd op het tarief dat verzekeraars aan hun experts betalen.

Wij zijn het hiermee oneens. Verzekeraars kunnen lage tarieven betalen doordat ze eigen schade-experts in dienst hebben of prijsafspraken kunnen maken met expertisebureaus. Voor consumenten liggen deze lage tarieven buiten bereik en kost een expert al snel €150 per uur.

Vergoeding kosten contra-expert verbeterd

Tot in elk geval 2015 ontmoedigden vooral autoverzekeraars de consument om een contra-expertise aan te vragen bij onenigheid over een schade-uitkering. Het recht werd nergens vermeld en de kosten werden niet of slechts deels vergoed. Zo vergoedden sommige verzekeraars een contra-expert alléén als de verzekerde gelijk kreeg.

Inmiddels hebben de meeste verzekeraars hun leven gebeterd. Dit nadat het Verbond van Verzekeraars eind 2015 verzekeraars tot de orde riep en eind 2016 opnieuw, op ons dringend verzoek. Het recht op een eigen deskundige staat nu doorgaans in de polisvoorwaarden, met informatie over de kostenvergoeding.

Tips voor als de verzekeraar niet meewerkt

Ben je het niet eens met een schadevergoeding door de verzekeraar? En werkt de verzekeraar niet mee aan het inschakelen van een contra-expert of vergoeding van de expertkosten? Dan kun je het volgende doen:

  • Vraag om een duidelijke onderbouwing van het expertiserapport van de verzekeraar en de bedragen. Draag zelf ook bewijzen aan van de (on)kosten.
  • Laat de verzekeraar schriftelijk weten dat je een contra-expert inschakelt.
  • Kies een contra-expert die alleen voor consumenten werkt en niet voor verzekeraars. Let wel op: iedereen kan zich (contra)expert noemen.
  • Wijs de verzekeraar op de wet: in artikel 7:959 Burgerlijk Wetboek staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen, ten laste komen van de verzekeraar.
  • Kom je er niet uit met de verzekeraar? Stap dan naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of schakel je rechtsbijstandverzekeraar in.  Stap eventueel naar de rechter om je gelijk te halen.
  • Is een tegenpartij schuldig aan jouw schade en is er gesteggel over de schadevergoeding? Stel dan de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk met onze voorbeeldbrief (alleen voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd).