icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Recht op contra-expert bij autoschade

Je hebt recht op contra-expertise bij schade. Je mag dan een eigen expert inschakelen, zodat de autoverzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel kan vaststellen. Wie vergoedt de kosten van die tweede expert? 
Marlies Feytens
Marlies Feytens

Expert Geld & Verzekering

Bijgewerkt op:  1 juni 2018

autoschade expert sfeerfoto

Wanneer mag je een expert inschakelen?

Wie het niet eens is met een schade-uitkering, mag altijd een zogenoemde contra-expert inschakelen voor een 'second opinion'. Of een verzekeraar nu zelf een expert inschakelt of niet. Het inschakelen van zo'n eigen expert moet wel redelijk zijn, wat bij kleine en eenvoudige schades de vraag is. De contra-expert start een eigen onderzoek naar de schade. Kunnen de 2 experts geen overeenstemming bereiken, dan wordt er een derde expert (een 'arbiter') ingeschakeld. Zijn oordeel is bindend. De kosten van die arbiter betaalt de verzekeraar in principe ook, op uitzonderingen na.   

Je mag achteraf ook nog een eigen expert inschakelen, tot 3 jaar na de schadeafwikkeling. Dat is echter lastig als je eerder al akkoord ging met de schadevaststelling en/of de schade al is hersteld.

Expert bij eigen schade

Je schakelt een contra-expert in bij eigen schade, bijvoorbeeld bij schade in of aan de woning. Niet als jij schade aan een ander veroorzaakt, maar je vindt de uitkering aan die tegenpartij te hoog.

Soms is de verzekeraar meegaander. Zo vertelt Klaverblad ons over de autoverzekering. 'Als onze klant het schadebedrag van de tegenpartij te hoog vindt en de feiten ondersteunen zijn visie, dan schakelen wij een contra-expert in. Dat kan in zijn belang zijn (terugbetalen vanwege behoud bonus) en ons belang (om te voorkomen dat de uitkering hoger is dan de werkelijk geleden schade)'. 

Vergoeding kosten contra-expert

Géén of beperkte vergoeding

Wettelijk zijn de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen voor de verzekeraar. Verzekeraars mogen niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of de verzekerde laten opdraaien voor een deel van de nota. Niet iedereen houdt zich aan de regels. Intermediair Promovendum en zijn verzekeraar National Academic sluiten de vergoeding voor een contra-expert helemaal uit. Ze stellen in hun algemene voorwaarden dat verzekerden een eigen expert mogen inschakelen, maar voor eigen rekening. Volgens Promovendum is de vergoeding voor een contra-expert wettelijk niet expliciet geregeld. 

De juiste informatie over een contra-expert en de kosten daarvan moeten in elk geval in de polisvoorwaarden staan. De Goudse meldt hier niets over in de voorwaarden van zijn autoverzekering. Desgevraagd licht de verzekeraar toe dat de kosten voor een eigen expert voor rekening van de verzekerde zijn, tenzij blijkt dat de expert van de verzekeraar de schade onjuist heeft vastgesteld. De Consumentenbond heeft de Goudse (peildatum april 2018) gevraagd zijn werkwijze en voorwaarden aan te passen.

Vergoeding contra-expert per verzekeraar

De meeste auto- en woonverzekeraars vergoeden inmiddels de redelijke kosten van een contra-expert, blijkt uit een rondgang van de Consumentenbond.  

  Maximale vergoeding contra-expert
Aanbieder Autoverzekering Woonverzekering
ABN Amro redelijke kosten redelijke kosten
Aegon redelijke kosten  (wordt aangepast in 2018) redelijke kosten
Allianz redelijke kosten redelijke kosten
AllSecur redelijke kosten redelijke kosten
ANWB redelijke kosten redelijke kosten
AON Direct redelijke kosten redelijke kosten
ASR redelijke kosten redelijke kosten
Autoweek redelijke kosten n.v.t.
Bovag/Polis Direct redelijke kosten redelijke kosten
Bruns ten Brink kosten eigen experts kosten eigen experts
Centraal Beheer redelijke kosten (is aangepast in 2018) redelijke kosten
De Goudse eigen rekening, tenzij fout door expert verzekeraar redelijke kosten (wordt aangepast in 2018)
De Nederlanden van Nu kosten eigen experts  geen maximum
Delta Lloyd redelijke kosten redelijke kosten
Ditzo redelijke kosten redelijke kosten
EAG Assuradeuren onbekend kosten eigen experts
Fairzekering kosten eigen experts n.v.t.
FBTO redelijke kosten redelijke kosten
Hema redelijke kosten redelijke kosten
ING redelijke kosten geen maximum
InShared redelijke kosten redelijke kosten
Interpolis redelijke kosten (is aangepast in  2018) redelijke kosten
Kilometerverzekering kosten eigen experts n.v.t.
Klaverblad redelijke kosten redelijke kosten
Lancyr kosten eigen experts kosten eigen experts
Nationale-Nederlanden redelijke kosten via adviseur: redelijke kosten, direct/online: kosten eigen experts
nowGo (waaronder Proteq en Zelf) redelijke kosten kosten eigen experts
Ohra redelijke kosten redelijke kosten
Promovendum/National Academic geen vergoeding geen vergoeding
Reaal redelijke kosten redelijke kosten
SNS redelijke kosten redelijke kosten
Unigarant redelijke kosten redelijke kosten
United Insurance redelijke kosten kosten eigen experts
Univé redelijke kosten redelijke kosten (wordt aangepast in 2018)
Verzekeruzelf.nl redelijke kosten redelijke kosten
Witgeld kosten eigen experts kosten eigen experts
Woongarant kosten eigen experts redelijke kosten
ZLM redelijke kosten redelijke kosten

Bron: Consumentenbond, Moneyview (op basis van polisvoorwaarden).
Peildatum: mei 2018

Redelijke kosten

Wat ‘redelijke kosten’ zijn, kan per situatie en verzekeraar verschillen. In principe vergoeden schadeverzekeraars minimaal de kosten van hun eigen contra-expert. Meerkosten krijgt je alleen als deze ‘redelijk’ zijn, iets dat je als verzekerde soms zelf moet aantonen en vaak gebaseerd is op het tarief dat verzekeraars aan hun experts betalen. 

De Consumentenbond is het hiermee oneens, omdat verzekeraars lage tarieven kunnen betalen doordat ze eigen schade-experts in dienst hebben of prijsafspraken kunnen maken met expertisebureaus. Voor consumenten liggen deze lage tarieven buiten bereik en kost een expert al snel €150 per uur.

Vergoeding kosten contra-expert verbeterd

Tot in elk geval 2015 ontmoedigden vooral autoverzekeraars de consument om een contra-expertise aan te vragen bij onenigheid over een schade-uitkering. Het recht werd nergens vermeld en de kosten werden niet of slechts deels vergoed. Zo vergoedden Aegon, Aon Direct, Avéro Achmea, Centraal Beheer, Interpolis, SNS, United Insurance, Univé en ZLM een contra-expert alléén als de verzekerde gelijk kreeg. Inmiddels hebben de meeste verzekeraars hun leven gebeterd. Dit nadat het Verbond van Verzekeraars eind 2015 verzekeraars tot de orde riep en eind 2016 opnieuw, op dringend verzoek van de Consumentenbond. Het recht op een eigen deskundige staat nu doorgaans in de polisvoorwaarden, met informatie over de kostenvergoeding.

Tips voor als de verzekeraar niet meewerkt

Ben je het niet eens met een schadevergoeding door de verzekeraar en werkt de verzekeraar niet mee aan het inschakelen van een contra-expert of vergoeding van de expertkosten? Dan kun je het volgende doen:

  • Vraag om een duidelijke onderbouwing van het expertiserapport van de verzekeraar en de bedragen. Draag zelf ook bewijzen aan van de (on)kosten. 
  • Laat de verzekeraar schriftelijk weten dat je een contra-expert inschakelt.  
  • Kies een contra-expert die alleen voor consumenten werkt en niet voor verzekeraars. Let wel op: iedereen kan zich (contra)expert noemen. 
  • Wijs de verzekeraar op de wet: in artikel 959 Burgerlijk Wetboek staat dat de redelijke kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen, ten laste komen van de verzekeraar. 
  • Kom je er niet uit met de verzekeraar? Stap dan naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), schakel je rechtsbijstandverzekeraar in of stap eventueel naar de rechter om je gelijk te halen.
  • Is een tegenpartij schuldig aan jouw schade en is er gesteggel over de schadevergoeding? Stel dan de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk met onze voorbeeldbrief (doc).

Autoverzekeringen vergelijken

Vergelijk de verschillende premies en voorwaarden van autoverzekeringen in onze vergelijker. Je ziet dan snel en simpel welke polis én dekking het beste bij jou en je auto passen.

veel-gestelde-vragen

Lees meer:

Test autoverzekeringen