icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Recht op contra-expert bij autoschade

Bij autoschade heb je recht op contra-expertise. Je mag dan een eigen expert inschakelen, zodat de autoverzekeraar de schade niet zomaar in je nadeel kan vaststellen. Wie vergoedt de kosten van die tweede expert? 
Gerard Kroon

Gerard Kroon , Expert Geld & Verzekeringen Bijgewerkt op: 31 januari 2022

Wanneer mag je een expert inschakelen?

Als je het niet eens bent met een schadevergoeding dan mag je een contra-expert inschakelen voor een 'second opinion'. Of je verzekeraar nu zelf een expert inschakelt of niet. Het inschakelen van zo'n eigen expert moet wel redelijk zijn. Dat is de vraag als het om kleine en eenvoudige schades gaat. 

De contra-expert start een eigen onderzoek naar de schade. Kunnen de 2 experts het niet met elkaar eens worden, dan wordt er een derde expert ingeschakeld. Een 'arbiter'. Zijn oordeel is bindend. De kosten van die arbiter betaalt de verzekeraar meestal ook. 

Een eigen expert inschakelen mag achteraf ook nog. Dat kan tot 3 jaar na de schadeafwikkeling. Het is wel lastig als je al akkoord bent gegaan met de vaststelling van de schade. Of als de schade al is hersteld.

Expert bij eigen schade

Je schakelt een contra-expert in bij eigen schade. Bijvoorbeeld bij schade aan je auto die je zelf hebt gemaakt. Maar ook als je door iemand anders schade hebt en je het niet eens bent met de schade-uitkering. Ben je het niet eens met de schadevergoeding, dan mag je een contra-expert inschakelen op kosten van de WA-verzekeraar van de tegenpartij. 

Meestal heb je geen recht op een contra-expert als je zelf schade aan een ander veroorzaakt en je de uitkering aan de tegenpartij te hoog vindt. Soms is de verzekeraar soepeler.

Zo vertelt Klaverblad ons over de autoverzekering: 'Als onze klant het schadebedrag van de tegenpartij te hoog vindt en de feiten ondersteunen zijn visie, dan schakelen wij een contra-expert in. Dat kan in zijn belang zijn (terugbetalen vanwege behoud bonus) en ons belang (om te voorkomen dat de uitkering hoger is dan de werkelijk geleden schade)'.

Geen kwaliteitseisen door verzekeraar

Sommige verzekeraars, zoals Achmea, eisen dat een contra-expert aangesloten moet zijn bij Stichting Nederlands Instituut Van Register Experts (NIVRE). Of een vergelijkbare beroepsorganisatie. De Hoge Raad oordeelde eind januari 2022 dat Achmea dit niet in de polisvoorwaarden mag eisen. De verzekeringsmaatschappij betaalde tot nu toe alleen de kosten van verzekerden voor aangesloten contra-experts.

Die kwaliteitseisen zorgen voor minder keuzevrijheid om een eigen expert in te schakelen op kosten van de verzekeraar. En dat is in strijd met de wet. In de wet staat dat de verzekeraar deze contra-expert kosten moet vergoeden als ze redelijk zijn.

Vergoeding kosten contra-expert

Voorwaarden aangepast na kritiek

Wettelijk zijn kosten die worden gemaakt om de schade vast te stellen voor de verzekeraar. Als het om redelijk kosten gaat. Verzekeraars mogen niet zomaar een vergoeding voor een contra-expert weigeren of je laten opdraaien voor een deel van de rekening. Niet iedereen hield zich aan de regels.

Intermediair Promovendum en zijn verzekeraar National Academic sloten tot 14 juni 2018 de vergoeding voor een contra-expert helemaal uit. Ze stelden in hun algemene voorwaarden dat verzekerden een eigen expert mogen inschakelen, maar voor eigen rekening.

Na kritiek van de Consumentenbond pasten Promovendum en National Academic de voorwaarden aan. Ze vergoeden nu standaard de redelijke kosten van een contra-expert tot maximaal 110% van de kosten die zij zelf voor hun eigen experts betalen.

Vergoeding contra-expert per verzekeraar

De juiste informatie over een contra-expert en de kosten daarvan moeten in de polisvoorwaarden staan. De meeste autoverzekeraars vergoeden inmiddels de redelijke kosten van een contra-expert. Ook woonverzekeraars (inboedel- en opstalverzekering) doen dat. Dat blijkt uit een rondvraag van ons.

  Maximale vergoeding contra-expert
Verzekeraar Autoverzekering Woonverzekering
a.s.r. redelijke kosten redelijke kosten
ABN AMRO redelijke kosten redelijke kosten
Aegon redelijke kosten redelijke kosten
Allianz redelijke kosten redelijke kosten
Allianz Direct redelijke kosten redelijke kosten
ANWB redelijke kosten redelijke kosten
Aon redelijke kosten redelijke kosten
Bovag redelijke kosten redelijke kosten
Centraal Beheer redelijke kosten redelijke kosten
De Goudse geen apart maximum redelijke kosten
Ditzo kosten eigen expert redelijke kosten
FBTO redelijke kosten redelijke kosten
Hema redelijke kosten kosten eigen expert
ING redelijke kosten redelijke kosten
InShared redelijke kosten redelijke kosten
Interpolis redelijke kosten redelijke kosten
De Kilometerverzekering redelijke kosten n.v.t.
Klaverblad redelijke kosten redelijke kosten
Lancyr kosten eigen expert kosten eigen expert
Nationale-Nederlanden redelijke kosten redelijke kosten
Ohra redelijke kosten redelijke kosten
Rhion redelijke kosten  
SNS redelijke kosten redelijke kosten
Unigarant redelijke kosten redelijke kosten
United Insurance redelijke kosten kosten eigen expert
Univé redelijke kosten redelijke kosten
Vereniging Eigen Huis redelijke kosten redelijke kosten
Verzekeruzelf.nl redelijke kosten redelijke kosten
Voogd & Voogd geen apart maximum redelijke kosten
Zero redelijke kosten n.v.t.
ZLM redelijke kosten redelijke kosten

Bron: Consumentenbond, Moneyview (op basis van polisvoorwaarden).
Peildatum: september 2021

Redelijke kosten

Wat ‘redelijke kosten’ zijn, kan verschillen per verzekeraar en situatie. Meestal vergoeden schadeverzekeraars minimaal de kosten van hun eigen contra-expert. Het vergoeden van 'meerkosten' gebeurt alleen als deze ‘redelijk’ zijn. Dat moet je als verzekerde soms zelf aantonen. Vaak wordt dat gebaseerd op het tarief dat verzekeraars aan hun experts betalen.

Wij zijn het hiermee niet eens. Verzekeraars kunnen lage tarieven betalen doordat ze eigen schade-experts in dienst hebben of prijsafspraken kunnen maken met expertisebureaus. Voor consumenten liggen deze lage tarieven buiten bereik. Een expert kost je al snel €150 per uur.

Vergoeding kosten contra-expert verbeterd

Vooral autoverzekeraars ontmoedigden consumenten tot zeker 2015, om contra-expertise aan te vragen bij een verschil van mening over een schadevergoeding. Dit recht werd nergens vermeld. En de kosten werden niet of maar voor een deel vergoed. Zo vergoedden sommige verzekeraars een contra-expert alléén als de verzekerde gelijk kreeg.

Ondertussen hebben de meeste verzekeraars hun leven gebeterd. Dit nadat het Verbond van Verzekeraars eind 2015 verzekeraars tot de orde riep. En nadat ze dat eind 2016 opnieuw deden, op ons dringende verzoek. Het recht op een eigen deskundige staat nu meestal in de polisvoorwaarden. Met daarbij informatie over de kostenvergoeding.

Tips als de verzekeraar niet meewerkt

Ben je het niet eens met een schadevergoeding door de verzekeraar? En werkt de verzekeraar niet mee aan het inschakelen van een contra-expert of vergoeding van de expertkosten? Dan kun je het volgende doen:

  • Vraag om een duidelijke uitleg van het expertiserapport van de verzekeraar en de bedragen. Draag zelf ook bewijzen aan van de (on)kosten.
  • Laat de verzekeraar weten dat je een contra-expert inschakelt. Doe dit op schrift. 
  • Kies een contra-expert die alleen voor consumenten werkt en niet voor verzekeraars. Let wel op: iedereen kan zich (contra)expert noemen.
  • Wijs de verzekeraar op de wet. In artikel 7:959 Burgerlijk Wetboek staat dat redelijke kosten die worden gemaakt voor het vaststellen van de schade, voor de verzekeraar zijn.
  • Kom je er niet uit met de verzekeraar? Stap dan naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) of schakel je rechtsbijstandsverzekeraar in. Stap eventueel naar de rechter om je gelijk te halen.
  • Is een tegenpartij schuldig aan jouw schade en is er geruzie over de schadevergoeding? Stel dan de tegenpartij of diens verzekeraar aansprakelijk met onze voorbeeldbrief (alleen voor leden van Geld & Recht of Volledig & Vertrouwd).

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.