icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Je thuis toekomstbestendig maken?|

Bestel het boek Prettig blijven wonen.

Prettig blijven wonen 45x45

Incassokosten

Een incassobureau kan worden ingeschakeld als je je schuld niet op tijd betaalt: het zal namens de schuldeiser (de leverancier) het bedrag bij jou proberen te innen. Weet aan welke regels een incassobureau zich moet houden.

Heb je je rekening niet op tijd betaald? Dan kun je te maken krijgen met  incassokosten.

Incassokosten zijn de kosten die een leverancier maakt om ervoor te zorgen dat de rekening betaald wordt, via een incassobureau of incassoafdeling binnen een organisatie. Deze kosten mag de leverancier bij de rekening optellen.

Regels incassokosten

De regels voor incassokosten zijn wettelijk vastgelegd. Dit is een overzicht van de maximale kosten per hoofdsom.

Kleine vorderingen

HoofdsomHoogte incassokosten (excl. btw)
Tot €266,67 €40

 

Grote vorderingen

 Hoofdsom Hoogte incassokosten (excl. btw)
 Over de eerste €2500 15%
 Over de volgende €2500 10%
 Over de volgende €5000 5%
 Over de volgende €190.000 1%
 Over het meerdere 0,5%
 Maximum incassokosten €6775

Bereken de hoogte van de maximale incassokosten op je vordering

Incassobureaus en deurwaarders moeten zich aan de volgende regels houden:

 • Richting consumenten moeten de kosten altijd inclusief btw worden vermeld.
 • Incassokosten worden naar ratio berekend: hoe hoger de vordering, hoe lager het percentage kosten (staffel).
 • Er mag alleen btw berekend worden over incassokosten als de vordering via een incassobureau wordt geïnd (dus niet via een incassoafdeling van de schuldeiser).
 • De schuldeiser moet minimaal één betalingsherinnering sturen met een betalingstermijn van 14 dagen. Hierna mogen incassokosten in rekening worden gebracht.
 • Er mag geen rente in rekening worden gebracht over de kosten, tenzij dit expliciet in de voorwaarden vermeld staat.
 • Alle kostenposten van het incassobureau vallen onder de genoemde maximumtarieven voor incassokosten.
 • De regeling is dwingend: er mag niet ten nadele van de debiteur worden afgeweken, wel ten voordele.

Het incassokantoor mag dus niet:

 • 'Voor-incassokosten' in rekening brengen. Dit zijn de kosten die door de ondernemer zijn gemaakt voordat hij het incassokantoor inschakelde.
 • Kosten die zijn gemaakt ter voorbereiding van een dagvaarding in rekening brengen. Incassobureaus kunnen niet dagvaarden.

Btw over incassokosten

Er mag alleen btw worden gerekend over incassokosten als de vordering uit handen is gegeven (zoals aan een incassobureau of deurwaarder) én als de schuldeiser niet btw-plichtig is, zoals verhuurders, onderwijsinstellingen, banken, verzekeraars, medische beroepen en de overheid. De schuldeiser kan de aan het incassobureau of de deurwaarder verschuldigde btw dan namelijk niet verrekenen. De incassokosten moeten richting consumenten wel inclusief btw worden gecommuniceerd bij een aanmaning, met een toelichting op het btw-percentage.

Meer over de btw en incassokosten vind je op de website van Schuldinfo.nl.

Betalingstermijn

 • Als geen termijn is afgesproken waarbinnen je een rekening moet betalen, moet de leverancier je eerst aanschrijven. In deze brief moet een betalingstermijn staan (14 dagen). Als deze termijn is verstreken bent je 'in verzuim'.
 • Als vooraf een termijn is afgesproken waarbinnen je de rekening moet betalen, ben je na het verstrijken van deze termijn automatisch 'in verzuim'. De termijn moet wel duidelijk zijn afgesproken in de overeenkomst of in de algemene voorwaarden.
 • Vaak is de hoogte van incassokosten opgenomen in de algemene voorwaarden.
 • Is de vordering wel terecht, maar komt je er niet uit qua financiën? Vraag dan om een afbetalingsregeling via de schuldeiser.

Voorbeeldbrief: bezwaar incassokosten

Neem eerst contact op met de schuldeiser, probeer er eerst samen uit te komen. En reageer altijd op een brief of aanmaning. Wil je bezwaar maken? Met de voorbeeldbrief oneens met incassokosten laat je weten dat je het niet eens bent met de hoogte van de rekening of incassokosten.

Naar de rechter

 • Via een gerechtelijke procedure komen vorderingen bij de kantonrechter terecht, boven de €25.000 bij de civiele rechter. In dit laatste geval heb je verplicht een advocaat nodig en voldoe je als consument ook griffiekosten.
 • Bij de kantonrechter betaal je geen griffiekosten als je wordt gedaagd, bij de civiele rechter wel. De kosten zijn afhankelijk van de aard en hoogte van de vordering.