icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Inzittendenverzekering

Bij de meeste autoverzekeraars kun je voor zo'n €5 per maand extra, een inzittendenverzekering afsluiten bij je autoverzekering. Hiermee verzeker je jezelf en je passagiers voor de financiële gevolgen van een verkeersongeluk, bijvoorbeeld bij letselschade of invaliditeit.

Marlies Feytens , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 21 februari 2022

Wat is een inzittendenverzekering?

De inzittendenverzekering geeft dekking als jij of een andere inzittende door een verkeersongeluk of aanrijding gewond raakt of overlijdt. Maar ook als hierdoor schade ontstaat aan spullen in de auto. Er is dekking voor alle inzittenden van de auto, dus ook de bestuurder.

Een inzittendenverzekering kun je als extra dekking afsluiten bij je autoverzekering, niet als losse verzekering. De dekking is gekoppeld aan het motorrijtuig.

Waarom een inzittendenverzekering?

Een inzittendenverzekering is niet meteen nodig. Maar het is wel een verzekering om over na te denken. Passagiers kunnen schade altijd claimen op de WA-verzekering van degene die het ongeval veroorzaakt. Dit kan de bestuurder of een tegenpartij zijn. Noodzakelijke medische kosten zijn gedekt via de zorgverzekering, zowel voor de bestuurder als passagiers. Een zorgverzekering dekt niet de kosten van bijvoorbeeld een uitvaart of blijvende invaliditeit. 

Nuttig voor bestuurder zelf

Voor je passagiers is een inzittendenverzekering dus niet direct nodig. Maar deze verzekering is wel belangrijk als je als bestuurder (ook een 'inzittende') zelf een ongeluk veroorzaakt. Bijvoorbeeld schade aan bagage en een financiële vergoeding bij blijvende en verlies van inkomen zijn dan niet gedekt, ook niet via een volledig casco (allrisk) autoverzekering. Die volledig casco autoverzekering dekt zelf veroorzaakte schade aan de eigen auto wel. Ook is de inzittendendekking nuttig als er geen schuldige valt aan te wijzen. In zo'n geval keert de WA-verzekering namelijk niets uit.

Vergoeding diverse kosten van inzittenden

Alle inzittenden (inclusief bestuurder) vallen onder de dekking, voor zover wettelijk toegestaan in de auto. En indien de personen met toestemming met de auto rijden of meerijden. De dekking geldt daarnaast in alle landen die genoemd zijn op het Internationaal verzekeringsbewijs (voorheen: groene kaart).

Een inzittendenverzekering dekt bij letselschade, invaliditeit en overlijden, maar ook diverse andere kosten. Bijvoorbeeld smartengeld, woningaanpassing bij invaliditeit en uitvaartkosten. De dekking kan wel per inzittendenverzekering verschillen. Bij de uitkering geldt geen eigen risico. Een uitkering via alleen de inzittendendekking is daarnaast niet van invloed op de schadevrije jaren en premiekorting. 

Snellere schadeafhandeling 

Een ander voordeel voor bestuurder en passagiers is de snelle schadeafhandeling en -uitkering.  De inzittendenverzekeraar kijkt namelijk niet naar wie schuldig is. De verzekeraar behandelt eerst de schade, zo is dat vastgelegd in een overeenkomst (Convenant Schaderegeling bij Schadeverzekering Inzittenden- en Motorrijtuigverzekering). De autoverzekeraar van de tegenpartij volgt daarna. Droeg een passagier geen autogordel tijdens het ongeval, dan kan diens uitkering wel worden verlaagd.

Soorten inzittendenverzekeringen

Je kunt een inzittendenverzekering afsluiten bij je autoverzekering, namelijk een: 

 • Ongevallen inzittendenverzekering (OIV).
 • Schadeverzekering inzittenden (SVI).

Beide verzekeringen gelden zowel voor de passagiers als de bestuurder. De schuldvraag speelt geen rol bij het claimen of indienen van schade.

Ongevallen inzittendenverzekering   Schadeverzekering inzittenden
Keert een vast bedrag uit tot een bepaald maximum   Keert vergoeding uit voor de echt geleden schade
Keert alleen uit bij invaliditeit of overlijden   Keert uit bij letselschade en materiële schad

Advies Consumentenbond: SVI

De Consumentenbond geeft bij een inzittendenverzekering de voorkeur aan de schadeverzekering inzittenden (SVI). Deze verzekering keert de werkelijk geleden schade uit bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Een ongevallen inzittendenverzekering is wel goedkoper dan een schadeverzekering inzittenden, maar keert maar een maximum bedrag uit. Het kan gaan om:

 • Letselschade.
 • Schade aan spullen in de auto.
 • Misgelopen inkomsten.
 • Smartengeld.
 • Verlies van inkomen voor levensonderhoud (verlies van arbeidsvermogen).
 • Medische kosten (die niet door de zorgverzekering worden vergoed).
 • Woningaanpassing bij invaliditeit.
 • Uitvaartkosten.

Via de Autoverzekering Vergelijker kun je de schadeverzekering inzittenden (SVI) afsluiten bij je autoverzekering. Selecteer dit als gewenste aanvullende dekking en je ziet direct bij welke autoverzekeringen je hiervoor terechtkunt.

Ongevallen inzittendenverzekering (OIV)

Een ongevallen inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit bij invaliditeit. Dit gebeurt ook als inzittenden van de auto door een verkeersongeval zijn overleden. Deze uitkering staat los van de werkelijk geleden schade. Het bedrag is gemaximeerd en gekoppeld aan het aantal inzittenden en de ernst van het letsel. 

Beperkte verzekering

De ongevallen inzittendenverzekering is vaak iets goedkoper. Maar hij haalt het niet op bijna elk ander punt van de schadeverzekering inzittenden, die veel uitgebreider is. De ongevallen inzittendenverzekering kent namelijk:

 • Geen vergoeding voor vervoerde spullen.
 • Geen vergoeding voor immateriële schade.
 • Een maximumvergoeding, gekoppeld aan het aantal inzittenden.

Voor de uitkering bij zogenoemde blijvende functionele invaliditeit gaat deze verzekering uit van de vergoeding bij volledige invaliditeit. Bij deels blijvende functionele invaliditeit ontvang je een percentage van deze maximale vergoeding.

Maximumvergoeding

Ongevallen inzittendenverzekeringen hebben een maximumvergoeding. Vaak is dit een bedrag tussen €20.000 en €45.000 per inzittende voor blijvende invaliditeit. En bij overlijden is dit per inzittende een bedrag van €10.000 of €15.000. Dat lijkt misschien een hoog bedrag. Maar zeker bij verlies van inkomsten na een ongeluk zal er een flink gat te vullen zijn.

Ook kan er minder worden uitgekeerd op basis van de leeftijd van de verzekerde. Een enkele verzekeraar keert bijvoorbeeld minder uit bij het overlijden van een minderjarige inzittende. Of juist minder als het gaat om een oudere inzittende. 

Schadeverzekering inzittenden (SVI)

Een schadeverzekering inzittenden is iets duurder dan een ongevallen inzittendenverzekering, maar de dekking is veel uitgebreider. Deze verzekering is vooral nuttig voor mensen die risico graag zoveel mogelijk uitsluiten. 

Uitgebreider dan ongevallen inzittendenverzekering

Een schadeverzekering inzittenden keert de werkelijke schade uit na een ongeval. Het gaat dan om zowel werkelijke materiële schade als letselschade. Hoe de schade wordt vastgesteld gebeurt op dezelfde manier als bij de WA-verzekering. Wie schuld heeft aan het ongeval speelt voor de uitkering niet mee.

Hogere vergoedingen

De maximumvergoeding die wordt uitgekeerd is flink hoger dan bij de ongevallen inzittendenverzekering. Vaak keert de verzekeraar maximaal €1.000.000 uit per gebeurtenis. De schadeverzekering inzittenden geeft ook een vergoeding voor vervoerde spullen en immateriële schade. Dit doet de ongevallen inzittendenverzekering niet.

Dekking bij een ongeval: wat valt daaronder?

Met een inzittendenverzekering is er dekking voor inzittenden bij een ongeval. Maar wat wordt er precies verstaan onder een 'ongeval'? Dat staat vaak niet (duidelijk) in de voorwaarden. We vroegen het verzekeraars met een schadeverzekering inzittenden (SVI). 

De meeste aanbieders geven aan dat het om een verkeersongeval gaat. En daarbij om een onvoorziene en plotselinge 'van buitenkomende' gebeurtenis. Met het voertuig in het verkeer, waarbij lichamelijk letsel of schade ontstaat. Het gaat dan om schade veroorzaakt door een aanrijding, botsing, te water raken, omslaan, slippen of van de weg raken. ASR vermeld dat er daarnaast dekking is bij schade door blikseminslag, brand of ontploffing. De dekking geldt voor zowel de bestuurder als andere inzittenden. Veel verzekeraars vermelden daarbij dat het letsel 'aantoonbaar' moet zijn. Met andere woorden: vastgesteld door een arts.  

SNS: uitgebreide omschrijving ongeval

SNS geeft de meest uitgebreide omschrijving. De verzekeraar verstaat onder een ongeval: een ‘plotseling van buitenaf rechtstreeks op het lichaam inwerkende gebeurtenis van gewelddadige aard waaruit geneeskundig vast te stellen lichamelijk letsel of overlijden voortvloeit’. Onder ‘lichamelijk letsel door een ongeval’ valt bij de Schadeverzekering inzittenden van SNS ook de volgende oorzaken:

 • Blikseminslag, verdrinking, verstikking en acute vergiftiging door het binnenkrijgen van gassen en dampen. 
 • Tyfus, paratyfus en de ziekte van Weil door het met de auto in het water terechtkomen.
 • Verhongering, uitdroging en uitputting wanneer je geïsoleerd bent geraakt met je auto. 
 • Een infectie, bloedvergiftiging en andere ziekten door ziektekiemen die in het letsel binnendringen. 
 • Lichamelijk functionele beperkingen als gevolg van een whiplash.

Vergelijking SVI's: dekkingen en premies

We vergeleken in januari 2022 de premies en voorwaarden van 25 autoverzekeraars met een schadeverzekering inzittenden. We zetten de belangrijkste bevindingen op een rij.

Gemiddelde SVI jaarpremies

Voor de gemiddelde jaarpremies van de schadeverzekeringen inzittenden zijn 180 profielen doorgerekend via onderzoeksbureau MoneyView. De gemiddelde jaarpremie is €64. Dat is zo'n €5 per maand. De premie kan verschillen per postcode, aantal schadevrije jaren, de auto (soort carrosserievorm) en de leeftijd van de verzekerde.

Lancyr heeft met gemiddeld €105 per jaar de hoogste premie voor de schadeverzekering inzittenden. ZLM (€42 per jaar), alleen voor inwoners van Brabant en Zeeland, en de Kilometerverzekering (€46 per jaar) gemiddeld de laagste. ASR en De Goudse hebben een andere premie voor alleenstaanden en gezinnen. Univé maakt onderscheid in de SVI-premie voor benzineauto's en auto's die op diesel en gas rijden. Voor die laatste is de dekking een stuk duurder.

Bekijk de gemiddelde SVI-premies per aanbieder.

Dekking met eigen auto

De dekking van de schadeverzekering inzittenden kan per aanbieder verschillen. De meeste verzekeraars dekken ongevallen in en om de eigen auto. Dus ook bij het in- en uitstappen, tanken, tijdens het uitvoeren van een noodreparatie. En bij hulpverlening aan andere weggebruikers. Daarnaast dekken de meesten ook tijdens het schoonmaken van de autoruiten. Behalve Allianz, Allianz Direct, Ditzo, Klaverblad en Univé. 

De dekking geldt meestal ook voor een vervangende auto. Daar rijd je tijdelijk in vanwege reparatie of onderhoud aan de eigen auto. 

Dekking andere auto 

Sommige polissen bieden ook dekking bij een ongeval met de auto van iemand anders. Dit zijn:

 • Aegon (in Nederland)
 • ASR: bij de Uitgebreide SVI-variant
 • ANWB
 • De Goudse
 • Unigarant

Er is bij deze aanbieders dekking bij overlijden, in- en uitstappen, schoonmaken van de autoruiten, verrichten van een noodreparatie of bij hulpverlening aan andere weggebruikers. 

Dekking voetgangers en fietsers

Enkele verzekeraars dekken ook als je als voetganger, fietser of reiziger met het openbaar vervoer gewond raakt in het verkeer. Dat zijn:

 • ASR: SVI Uitgebreid (eenpersoons of meerpersoonsdekking)
 • Aegon: alleen in het OV in Nederland
 • De Goudse

Smartengeld en huisdieren

Smartengeld en bijvoorbeeld schade aan huisdieren is niet bij alle aanbieders van schadeverzekering inzittenden gedekt. Smartengeld is de vergoeding voor immateriële schade na een ongeval. Het gaat dan om schade die niet in geld is uit te drukken. En die wordt veroorzaakt door verdriet, smart of geestelijk gemis. Smartengeld is bij de meeste verzekeraars wel gedekt. Behalve bij Nationale-Nederlanden en Vereniging Eigen Huis. Sommige aanbieders vergoeden beperkt. 

Schade (letsel) aan huisdieren is gedekt op 12 schadeverzekeringen inzittenden. Maar dit staat vaak niet specifiek in de voorwaarden vermeld. Schade aan huisdieren valt dan onder dekking voor materiële schade. Met andere woorden: schade aan 'zaken' of spullen. Soms geldt er een maximumvergoeding.

Bekijk hieronder de dekking voor smartengeld en 'schade' (letsel) aan huisdieren per aanbieder.

Niet aantoonbare klachten en schade 

Televisieprogramma Radar ontdekte dat de schadeverzekering inzittenden van Promovendum geen klachten zonder aantoonbare lichamelijke afwijkingen dekt. Zoals een whiplash na een ongeval. Of psychische klachten of schade zoals angstklachten, een burnout, depressie en PTSS (posttraumatische stressstoornis). 

We vroegen de 25 andere aanbieders van schadeverzekering inzittenden naar dekking voor een whiplash en psychische schade en klachten. Deze dekking (of juist uitsluiting) staat vaak niet of niet duidelijk in de voorwaarden. De meeste verzekeraars bieden wel dekking voor deze niet (direct) aantoonbare klachten en schade na een verkeersongeval.

ASR en Ditzo dekken als de schade of het letsel kan worden vastgesteld door een arts. Aegon onderzoekt bij een claim of de klachten en het ongeval bij elkaar passen. Hema en InShared dekken als de schade of klachten een 'aantoonbaar' gevolg zijn van het ongeval. Ze gaan hierbij uit van wat de verzekerde hierover vertelt. Maar ze kunnen ook een medisch adviseur om een oordeel vragen. ZLM dekt niet aantoonbare klachten en schade in principe wel. De verzekeraar zegt in de praktijk niet altijd (volledig) te kunnen vergoeden. Onder andere door een bewijsprobleem op medisch gebied.

Nationale-Nederlanden en SNS dekken psychische schade en klachten niet. Vereniging Eigen Huis alleen als het aangetoond wordt via een medisch expert.

Bekijk de dekking hieronder per schadeverzekering inzittenden.

Maximumvergoedingen 

De maximale vergoeding voor materiële schade en letselschade (personenschade) is bij de meeste aanbieders €1.000.000 per gebeurtenis. Let op: dit bedrag geldt voor alle inzittenden samen. Is de totale schade hoger dan het verzekerde bedrag? Dan wordt het verzekerde bedrag naar verhouding tot de schade verdeeld. Met andere woorden: de persoon met de meeste schade krijgt het hoogste bedrag. En degene met de minste schade het laagste.

Het maximumbedrag geldt ook bij overlijden en bij kosten voor de uitvaart. Opvallend is dat de Goudse aangeeft niet te vergoeden bij overlijden en Lancyr vergoedt een uitvaart niet.

Materiële schade en geld

Bij sommige aanbieders zijn de vergoedingen voor materiële schade veel lager dan €1.000.000 per gebeurtenis. Aegon heeft voor personenschade (letsel) een hoger maximum van €2.500.000. Maar voor materiële schade slechts €500. Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en SNS vergoeden slechts tot €5000 aan materiële schade.

Bij materiële schade betalen verzekeraars de reparatiekosten. Bij onherstelbare schade wordt meestal de dagwaarde vergoed en soms de vervangingswaarde of nieuwwaarde (bij nieuwe spullen). Geld dat bij het ongeval beschadigd raakt (en verloren gaat), of andere papieren van waarde, wordt meestal niet vergoed. ABN Amro en Aegon (tot €500 per gebeurtenis) en Allianz Direct vergoeden dit wel.

Voorschotbetaling

Is de omvang van de vergoeding nog niet vastgesteld? Dan betalen de meeste verzekeraars een voorschot. Alleen SNS doet dit niet. Aegon, Allianz, de Goudse, ING, Lancyr, Ohra, Univé en Vereniging Eigen Huis (VEH) doen dit in overleg.

Lagere dekking zonder autogordel

Draag je als bestuurder of passagier geen autogordel in de auto, zoals verplicht is? Dan krijg je na een ongeval soms niets uitgekeerd via de inzittendenverzekering. Of maar een deel. De meeste verzekeraars verlagen de uitkering dan met 25%. SNS met 30%. ABN Amro keert dan helemaal niets uit. Aegon noemt geen percentage, maar verwijst naar jurisprudentie (eerdere uitspraken hierover). ANWB, De Goudse, Ohra, Unigarant en Univé verlagen de uitkering naar rato, op basis van de mate van eigen schuld.

Had het dragen van een autogordel geen invloed op de grootte van de schade? Dan wordt de uitkering bij de meeste verzekeraars niet verlaagd. ABN Amro, Allianz Direct, Centraal Beheer, FBTO, ING, Interpolis, de Kilometerverzekering, Nationale-Nederlanden en SNS zijn strenger en doen dit wel.

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.