icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Premies verzekeringen omhoog

De prijzen voor autoverzekeringen zijn het afgelopen jaar omhooggegaan. Maar ook voor andere schadeverzekeringen betaal je fors meer. We vergeleken de gemiddelde premies van april 2018 met premies van 2017. Bekijk het overzicht met de grootste uitschieters.
Gerard Kroon

Gerard Kroon , Expert Geld & Verzekeringen Bijgewerkt op: 3 juli 2018

schadeverzekering-steiging

Autoverzekeringen zijn al jaren verliesgevend, die premies stegen afgelopen jaar dan ook het meest. We vergeleken de gemiddelde premies van april 2018 met premies van 2017 op basis van duizenden profielen per verzekering. Het resultaat is een overzicht met de grootste uitschieters per schadeverzekering, gebaseerd op nieuw af te sluiten polissen.

Autoverzekeringen

De premies voor autoverzekeringen stegen gemiddeld met ruim 5% voor allrisk en 6,6% voor WA. Partijen die de premies verhoogden deden dat voor de WA-dekking met gemiddeld 13%. De grootste ‘verhogers’ zijn Bruns ten Brink (VPP-polis) met 51% en Aegon met 41%. Ook Hema verhoogde de tarieven volgens ons onderzoek fors (met 23% tot 25%). 

Premies voor autoverzekeringen verschillen sterk per situatie, auto en leeftijd van de bestuurder. Zo dreef Bruns ten Brink de prijzen met 65% op voor 70- tot 80-jarigen. Jongeren worden niet altijd geaccepteerd - bij Aegon online kun je pas terecht vanaf 31 jaar - of kregen afgelopen jaar bij diverse verzekeraars een hogere premie. Zo verhoogde Univé de WA-premies voor jongeren volgens onze berekeningen gemiddeld met 29%, voor andere leeftijdsgroepen 4%.

Bekijk de grootste stijgers en gemiddelden per leeftijdsgroep en dekking (WA en volledig casco) in de tabel hieronder.

Uitschieters WA autoverzekeringen

Maatschappij

 

Gemiddelde stijging

 

Jongeren
(18 tm 26 jr)

Middengroep

(30 tm 65 jr)

Ouderen

(70 tm 80 jr)

Bruns ten Brink (VPP-polis) 51% 26% 42% 65%
Aegon 41% nvt 43% 39%
Hema 23% 22% 24% 23%
FBTO 16% 15% 23% 13%
Nationale-Nederlanden (adviseur) 15% 22% 13% 13%

 

Uitschieters volledig cascoautoverzekeringen

Maatschappij

 

Gemiddelde stijging

 

Jongeren
(18 tm 26 jr)

Middengroep

(30 tm 65 jr)

Ouderen

(70 tm 80 jr)

Aegon 28% nvt 27% 30%
Hema 25% 35% 22% 23%
Bruns ten Brink (VPP-polis) 24% 7% 19% 31%
FBTO 17% 17% 22% 13%
Lancyr 13% 8% 15% 14%

Bron: MoneyView/Consumentenbond, premies 1 april 2018 en 1 april 2017
Nvt: niet geaccepteerde doelgroep

Inboedel- en opstalverzekeringen

Inboedel- en opstalverzekeraars die hun premies verhoogden deden dat met gemiddeld 4% á 5%. 

Vooral bij opstalverzekeringen waren veel uitschieters. Die van de Nederlanden van Nu steeg met gemiddeld 20%. Ditzo verhoogde de allriskopstalpremies met 20% voor vrijstaande woningen. Verder stegen vooral premies voor rijtjeswoningen, bij Allianz zelfs met 25%. Zie de tabel hieronder.

Uitschieters Opstalverzekeringen

Maatschappij

 

Gemiddelde stijging

 

Vrijstaande woning

Appartement

Rijtjeswoning

Nederlanden van Nu (allrisk) 20% 20% nvt 20%
Allianz (Premium, allrisk) 17% 6% nvt 25%
ING  13% 11% 14% 14%
Allianz Comfort (Extra Uitgebreid) 11% 0% nvt 20%
Delta Lloyd (allrisk, oude product) 10% 7% 10% 12%

Bron: MoneyView/Consumentenbond, premies 1 april 2018 en 1 augustus 2017
nvt: niet geaccepteerde type woning

De inboedelpremies stegen minder hard. Bruns ten Brink en Hema verhoogden het meest met gemiddeld 10% en 11%. Voor sommige woningen waren de stijgingen hoger. De allriskinboedelpremies van Centraal Beheer stegen volgens onze berekeningen gemiddeld met 4% en juist met 23% voor vrijstaande huizen. Volgens Centraal Beheer is dit laatste percentage lager, namelijk 13%.

Aansprakelijkheidsverzekeringen 

Ruim een derde van de aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP) steeg in premie, gemiddeld met ruim 7%. De meeste aanbieders beperken de stijging tot een paar procent, maar dat geldt niet voor FBTO met maar liefst 26%. Allianz en Bruns ten Brink verhoogden met gemiddeld 8% en 10%. De verhogingen verschilden niet of nauwelijks per huishouden/gezinssamenstelling.

Uitschieters aansprakelijkheidsverzekeringen (AVP)

Maatschappij Gemiddelde stijging
FBTO 26%
Bruns ten Brink 10%
Allianz 8%
Ditzo 7%
Univé 6%

Bron: MoneyView/Consumentenbond, premies 1 april 2018 en 1 augustus 2017

Rechtsbijstandverzekeringen

Rechtsbijstandverzekeraars die de premies verhoogden deden dat gemiddeld met 7%. Maar Verzekeruzelf voerde een drastische prijsstijging door van 34%. En alleenstaanden met kinderen betaalden hier maar liefst 52% meer. Bij Ditzo gingen de premies met 25% omhoog. Bij ING, FBTO en Arag (Flexpolis) stegen de prijzen met 10% tot 12%.

Uitschieters rechtsbijstandverzekeringen

Maatschappij Gemiddelde stijging Alleenstaande - met kids Alleenstaande - zonder kids Gezin met/zonder kids
Verzekeruzelf 34% 52% 38% 24%
Ditzo 25% 26% 26% 24%
ING 12% 12% 12% 12%
FBTO 11% 11% 8% 12%
Arag (Flexpolis) 10% 10% 10% 10%

Bron: MoneyView/Consumentenbond, premies 1 april 2018 en 1 augustus 2017

Reisverzekeringen

Bij de doorlopende reisverzekeringen werd afgelopen jaar het minst aan de premies gesleuteld. De grootste gemiddelde verhogingen komen van Aon Direct (6%), Univé (5%) en Allianz Global Assistance (4%). Per gezinssamenstelling waren er weinig verschillen. Alleen bij Aon Direct spitst de prijsstijging zich toe op alleenstaanden met kinderen en gezinnen zonder kinderen. Die premies stegen met 20%, de premie voor de wintersportdekking ging 19% omhoog.

Uitschieters reisverzekeringen (doorlopend)

Maatschappij Gemiddelde stijging
Aon Direct 6%
Univé 5%
Allianz Global Assistance 4%
Hema en Inshared 3%

Bron: MoneyView/Consumentenbond, premies 1 april 2018 en 1 augustus 2017

Premies

Deze percentages zeggen niet alles. De tarieven en prijswijzigingen voor bestaande klanten verschillen soms met die van nieuwe klanten. Maar het gaat om wat je uiteindelijk betaalt aan premie en tegen welke voorwaarden, ook in vergelijking met andere polissen. Zo verlaagde Reaal de premies voor autoverzekeringen, maar de verzekeraar is nog steeds een van de duurste aanbieders. En ondanks de prijsstijging van 25% blijft de Ditzo-rechtsbijstandpolis juist relatief goedkoop.

Check of je niet beter kunt overstappen en vergelijk verzekeringen regelmatig op premies en voorwaarden. Let ook op een eventueel (standaard) eigen risico. Je vindt de vergelijkers onder Geld & Verzekering.

Premiewijzigingen na onderzoek

In dit onderzoek is de peildatum van de premies 1 april 2018. Hierna hebben verschillende partijen hun premies ook aangepast, zoals de Goudse per juni. Bij woonverzekeringen wijzigde Allianz, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis de prijzen. Bij autoverzekeringen waren dit ABN Amro, Allianz, ASR, Autoweek, Centraal Beheer, Hema, Inshared, Reaal, Verzekeruzelf. Klaverblad verhoogde per 1 mei de premies voor zijn rechtsbijstand- en reisverzekering en biedt de autoverzekeringen vanwege zware verliezen voorlopig niet online aan.

Reacties verzekeraars

Achmea en Univé laten als reactie op ons onderzoek weten een vergelijking van gemiddelden te ongenuanceerd te vinden. De tarieven verschillen vaak per risico en klant. Lees hieronder alle reacties van de schadeverzekeraars die wij desgevraagd kregen op de premiestijgingen in het onderzoek.

Achmea

'Belangrijk voor ons om aan te geven in zijn algemeenheid is dat het vergelijken van gemiddelde premies vaak een ongenuanceerd beeld geeft en daarom is af te raden. De tarieven die wij binnen Centraal Beheer en FBTO hanteren, zijn zeer gedifferentieerd om daarmee een goede aansluiting te maken met het onderliggende risico. Dat is daadwerkelijk van veel factoren afhankelijk. Het gemiddelde is zeer sterk afhankelijk van de profielen die gebruikt worden in de bepaling ervan.

Desalniettemin is het zo dat het daadwerkelijke risico de laatste jaren toeneemt, gedreven door verschillende oorzaken. Op basis daarvan passen we binnen Centraal Beheer en FBTO tarieven periodiek aan, en dat heeft de laatste tijd – in gemiddelde zin – inderdaad tot enkele verhogingen maar ook verlagingen geleid. We volgen de marktontwikkelingen nauwgezet en zien branchebreed premieverhogingen van met name aansprakelijkheidsproducten zoals WA en AVP.'

Centraal Beheer

'Deze percentages (red: stijging van 23% van de allriskinboedelpremie) herkennen wij niet. Centraal Beheer gebruikt een landelijk representatief woningbestand om onze premies te monitoren. Berekeningen hiermee voor de periode juni 2017 – mei 2018 laten zien dat de premies voor allriskinboedelverzekeringen bij vrijstaande woningen met gemiddeld 13% zijn gestegen.

De premies voor Extra Uitgebreide inboedelverzekeringen bij vrijstaande woningen zijn gemiddeld gezien gedaald met 26%. Dit is in lijn met de invoering van een nieuwe inboedelverzekering bij Centraal Beheer in oktober 2017 waarbij de gemiddelde premie voor de standaarddekking (EU) lager is geworden en de gemiddelde premie voor de allriskdekking is verhoogd.'

FBTO

 • 'In de periode april 2017 – april 2018 zijn de premies inderdaad verhoogd voor WA-autoverzekeringen. De effectieve premieverhoging die wij hebben gemeten bedraagt echter 13% (geen 23% zoals uit het onderzoek blijkt). Het klopt dat de premies voor bestuurders met een gemiddelde leeftijd gemiddeld gezien meer zijn verhoogd. Dit is echter gebeurd op basis van verschillende risicofactoren en niet vanwege het al dan niet ‘een ervaren rijder’ zijn.  
 • In de periode april 2017 – april 2018 zijn de premies inderdaad verhoogd voor allriskautoverzekeringen. De effectieve premieverhoging die wij hebben gemeten bedraagt echter 11% (en geen 17%). Omdat allriskautopremies sterk gedifferentieerd zijn, is het gemiddelde stijgingspercentage sterk afhankelijk van de gekozen profielen.'

Aegon

'De resultaten van de afgelopen jaren maken dat we fors moesten ingrijpen. Dat hebben op veel manieren gedaan (intern, door efficiency en schadeherstel) maar ook door prijsaanpassing door te voeren. Dat hebben we bewust in een keer gedaan om te voorkomen dat we jaar op jaar fors moeten aanpassen. Helaas was de impact daarvan in sommige doelgroepen heel fors. 

We hebben in de overweging meegenomen dat klanten voor wie dergelijke forse aanpassingen gelden in de markt alternatieven hebben en zelf kunnen kiezen voor een alternatief. En daarmee hebben we dus ook het risico geaccepteerd dat we veel klanten zouden verliezen. In onze communicatie naar de klanten en adviseurs hebben we dat ook eerlijk en secuur proberen te doen. 

We hebben hierdoor ook best veel klanten verloren, maar tegelijkertijd zien we dat we ook heel veel klanten hebben behouden en we weer een basis hebben om duurzaam autoverzekeringen aan te bieden. We hoeven dus op korte termijn geen forse extra maatregelen te nemen, tegelijkertijd is het nog steeds kwetsbaar.'

Delta Lloyd, ING en Nationale-Nederlanden

'Zoals bekend maakt de markt al meerdere jaren verlies, vooral op de WA-dekking. Hierover hebben de verzekeraars al meerdere waarschuwingen vanuit de DNB over ontvangen.

 • Deze verliezen worden vooral veroorzaakt door de stijgende schadelast van letsel claims (WA-dekking).
 • Sinds 2016 zijn alle partijen in de markt om deze reden hun premies aan het verhogen. (zie independer premieindex).
 • Ook vanuit ING en NN bleek het noodzakelijk om de premies te verhogen, dit is per 1-10-2017 doorgevoerd.
 • Doordat de schade frequentie bij jonge bestuurders vele malen hoger ligt als bij meer ervaren bestuurders bleek hier een grotere verhoging noodzakelijk.'

Ditzo

 • Over de rechtsbijstandverzekering prijsverhoging: 'De premie van rechtsbijstand is voornamelijk gestegen door stijging van de loonkosten en algehele kosten van de juridische afhandeling. Daarnaast is het zo dat zo dat de consument vaker een externe advocaat krijgt in plaats van een medewerker van de juridische dienstverlener DAS waar wij mee samenwerken (ook wel bekend als ‘Vrije Advocaat Keuze’). Een advocaat is over het algemeen duurder dan een interne jurist.'
 • Over de opstalpremies en verhogingen voor vrijstaande huizen: 'We hebben beoordeeld wat het verschil in de hoogte van de schadebedragen is voor verschillende woningtypes. Op basis van deze analyse hebben wij de premie per woningtype bijgesteld.'

Hema

'HEMA Verzekeringen heeft een nieuw tarief gelanceerd voor de autoverzekering en woonverzekering in 2017. Voor HEMA auto zijn de premies inderdaad gestegen tussen 1/4/2017 en 1/4/2018. Alleen met andere de percentages dan de Consumentenbond aangeeft. Uit onze analyse op een representatieve doelgroep blijkt dat de autopremies in deze periode zijn gestegen met: 5% (WA), 10% (beperkt casco) en 8% (volledig casco).'

Univé

'Het noemen van percentages gebaseerd op eigen selecties van klantprofielen geeft een vertekend beeld. Het wekt de indruk dat alle premies zijn verhoogd. Dit is niet correct. In een aantal gevallen is er namelijk geen sprake van een premieverhoging en in het geval van auto zijn er ook premies verlaagd.

Bij auto hebben we in februari van dit jaar een vernieuwing van het product doorgevoerd, incl. premieverandering. De prijs in de berekening van de premie is nu meer gebaseerd op de individuele situatie van verzekerden. Dit betekent voor een deel van onze verzekerden een premieverhoging, maar voor een deel ook een premieverlaging. Gemiddeld komen we op basis van onze klantportefeuille tot onderstaande percentages.

 • 14% premieverhoging voor WA-autoverzekeringen
 • 2% premieverhoging voor volledig casco'

Tips bij premieverhogingen

 • Onduidelijk waar een premieverhoging op gebaseerd is? Eis een heldere uitleg, de verzekeraar moet die geven.
 • Dreig met een overstap en/of een klacht bij het klachtenloket Kifid. Verzekeraars draaien de verhoging na stevig en uitgebreid klagen soms terug.
 • Soms kan de premie omlaag, maar word je daar als bestaande verzekerde niet op gewezen. Houd het dus zelf in de gaten en vergelijk regelmatig.
 • Wie meerdere verzekeringen bij 1 verzekeraar onderbrengt kan vaak pakketkorting krijgen

Lees meer:

 • Lees het volledige artikel over premiestijgingen van schadeverzekeringen in de Consumentengids van juli/augustus 2018

Schrijf je in voor onze gratis e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren. Afmelden kan altijd.

Test autoverzekeringen