icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Privacy en betaalgegevens

Mogen banken jouw betaalgegevens doorverkopen aan bedrijven?

Ingrid Zuurmond

Ingrid Zuurmond , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:22 februari 2019

privacy-en-betaalgegevens

Gebruik betaal- en klantgegevens

Een bank weet veel van je. Omdat het in Nederland (vrijwel) onmogelijk is om te leven zonder betaalrekening, vindt de Consumentenbond dat de bank een nutsfunctie heeft; banken moeten ten dienste staan van de samenleving. De klant moet de bank kunnen vertrouwen en er mag geen enkele twijfel zijn waar de loyaliteit van de bank ligt.

Een bank moet verantwoordelijk omgaan met betaal- en klantgegevens. Deze gegevens vertegenwoordigen een aanzienlijke materiële en immateriële waarde. De Consumentenbond pleit er daarom voor dat het gebruik van data een verplicht onderdeel wordt van de accountantscontrole bij banken. Dit is goed voor de transparantie.

Klant is eigenaar van zijn gegevens 

Er is geen wettelijke eigenaar van betaal- en klantgegevens. De Consumentenbond vindt dat de klant eigenaar is van zijn gegevens, de bank zeker niet. Een bank hoort betaal- en klantgegevens niet te delen met derden. Alleen als het noodzakelijk is voor de uitvoeringen van de plichten van een bank:

  • Wettelijke verplichtingen;
  • Zorgplicht;
  • Fraudebestrijding;
  • Beveiliging.

De bank blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de gegevens en moet zich voor het juiste gebruik ervan kunnen verantwoorden.

Met de komst van PSD2 (Europese richtlijn voor betaaldiensten) kan een klant een bank toestemming geven om zijn gegevens met een derde partij te delen. Maar dit mag dus alleen als de klant daar expliciet zelf toestemming voor geeft aan de bank én voor die partij.

Commercieel gebruik

Wanneer gegevens worden gebruikt om de eigen dienstverlening aan klanten te verbeteren is dat nog acceptabel. Maar waar derden hun voordeel doen met betaal- of klantgegevens (commercieel gebruik) is dat niet acceptabel. Dit geldt ook voor informatie in niet herleidbare vorm, gebaseerd op betaal- of klantgegevens. De gegevens worden dan niet gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen!

De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen is hier duidelijk over:

  • Artikel 4.2: Persoonsgegevens worden voor welbepaalde uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verkregen.
  • Artikel 4.4: Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Banken hebben een bijzondere positie. Er mag geen twijfel zijn aan waar de belangen van een bank liggen. Daarom mogen derden geen enkel (commercieel) voordeel hebben van het gebruik van klant- of betaalgegevens.

Let op: dit standpunt van de Consumentenbond geldt niet alleen voor het gebruik van gegevens door banken, maar voor alle deelnemers in de gehele betaalketen.

Lees ook de reactie van de Consumentenbond naar aanleiding van de aankondiging van ING om betaalgegevens van consumenten te gebruiken voor commerciële doeleinden: Betaalgegevens consumenten niet verhandelen

Lees ook: