icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Incassomaatregelen

Met een machtiging geef je een bedrijf toestemming om geld van je rekening te incasseren. Maar een bedrijf heeft geen vrij spel, er zijn namelijk een aantal maatregelen die je kunt nemen in bepaalde situaties. Dit geldt voor zowel eenmalige als doorlopende incasso's.

Ingrid Zuurmond

Ingrid Zuurmond , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:23 oktober 2018

Gebruikstips_incassomaatregelenNW

Storneren

Je kunt een (eenmalige of doorlopende) incasso altijd binnen 8 weken terugboeken (storneren) zonder opgave van reden. Ook incasso's van kansspelen (zoals van de Lotto en Staatsloterij) kun je sinds 1 februari 2016 storneren. Let op: als er een betalingsverplichting is, blijft deze bestaan. Is een incasso onterecht, bijvoorbeeld omdat er geen machtiging is afgegeven? Dan kun je die ook nog via een Melding Onterechte Incasso terugvorderen.

Het storneren van een incasso kan bij alle banken via internetbankieren en mobiel bankieren.

Wat zijn je rechten en wat kun je zelf doen bij een onterechte incasso?

Melding Onterechte Incasso (MOI)

Via de procedure Melding Onterechte Incasso kun je het bedrag tot 13 maanden nadat het geïncasseerd is, laten terugboeken. Let op: ABN Amro brengt 'onderzoekskosten' in rekening als het toch om een terechte incasso blijkt te gaan. Bijvoorbeeld als je wel een machtiging hebt afgegeven.

Incassoblokkade

Je kunt je betaalrekening laten blokkeren voor alle incasso’s. Ook een selectieve incassoblokkade is mogelijk: voor bepaalde bedrijven of voor bepaalde machtigingen van bedrijven. Dit laatste is alleen van toepassing als je meerdere machtigingen bij één bedrijf hebt.

Weigering en melding van incasso

Je kunt vooraf nog een ingeplande incasso weigeren. In je internetbankieromgeving vind je meestal een lijst van ingeplande incasso's waar je dat kunt aangeven. Als je dat wenst, ontvang je 5 dagen vóór de eerste afboeking van een nieuwe incassomachtiging een melding van je bank. Meestal gaat dit via een bericht in je berichten-inbox in de internetbankieromgeving. Bij sommige banken kun je ook instellen dat je een e-mail of sms-bericht ontvangt, zodat je de incasso nog tijdig kunt weigeren.

Maximale frequentie en/of maximaal bedrag

Een maximale afboekingsfrequentie kun je per incassomachtiging instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal 13 keer per jaar incasseren. Daarnaast kun je een maximum voor het te incasseren bedrag instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal €50 per keer incasseren. Je kunt ook een maximale frequentie in combinatie met een maximum bedrag instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal 12 keer per jaar maximaal €100 incasseren.

De goedkeuringslijst

Een goedkeuringslijst maakt het onmogelijk dat partijen ongewenst van je betaalrekening incasseren. Alleen bedrijven die op die lijst staan kunnen dus incasseren. Machtig je een nieuw bedrijf of instelling om eenmalig of periodiek iets af te schrijven? Dan moet je die partij aan de lijst toevoegen. Staat een bedrijf niet op de goedkeuringslijst? Dan kan het bedrijf niet incasseren. Het risico is dan wel dat je hierdoor je rekening(en) niet of niet op tijd betaalt. Dit kunnen bijvoorbeeld extra kosten opleveren. Het bedrijf hoort overigens wel een herinnering te sturen.

Actief beheren

Wie de goedkeuringslijst gebruikt, blokkeert zijn rekening voor alle incasso’s, behalve voor bedrijven die op die lijst staan. Daar staat tegenover dat je de lijst actief moet beheren: er is een extra actie vereist als je een machtiging afgeeft. Bij het afgeven van een schriftelijk machtiging moet je de goedkeuringslijst zelf aanpassen. Alle banken sturen een e-mail of een bericht in je inbox van de bank als ze een incasso-opdracht ontvangen van een bedrijf dat niet op je goedkeuringslijst staat.

Nieuw bedrijf toevoegen

Een nieuw bedrijf toevoegen aan de goedkeuringslijst is wel wat werk. Stel je stapt over van zorgverzekeraar of energieleverancier, dan moet je zelf de nieuwe energieleverancier op de goedkeuringslijst zetten. Hiervoor is een ‘incassant-ID’ nodig en soms ook een machtigingskenmerk. Dat laatste is het geval als een bedrijf meerdere machtigingen heeft en je alleen toestemming wilt geven voor een specifieke machtiging.

Alle bedrijven hebben een incassant-ID, daartoe zijn ze verplicht. Het bestaat uit 19 tekens, waaronder het Kamer van Koophandel-nummer van het bedrijf. Het incassant-ID en het machtigingskenmerk staan bij elke afschrijving van dat bedrijf in het overzicht van bij- en afschrijvingen van de rekening. Dat is dus gemakkelijk op te zoeken. Maar als het om een nieuw bedrijf gaat, is er nog geen afschrijving. Om het incassant-ID te achterhalen, moet je dan contact opnemen met het desbetreffende bedrijf. En zij hebben dat nummer lang niet altijd paraat.

De Consumentenbond vindt dat consumenten niet opgezadeld moeten worden met het achterhalen van deze gegevens. Dat is erg klantonvriendelijk. Consumenten zouden moeten kunnen volstaan met het rekeningnummer van het bedrijf.

Digitaal incassomachtigen

Machtigingen zijn geldig als ze schriftelijk ondertekend zijn of via een online machtiging (digitaal incassomachtigen). Als je een digitale machtiging afgeeft én je gebruikt de goedkeuringslijst, dan zal de bank deze machtiging automatisch aan de lijst toevoegen.

Goedkeuringslijst aanvragen

Als je de goedkeuringslijst wilt gebruiken, moet je deze zelf aanvragen bij je bank. De banken geven bij je aanvraag namelijk een overzicht van alle bedrijven die de voorafgaande 13 of 15 maanden (verschilt per bank) een Europese incasso op je rekening hebben uitgevoerd.

Mogelijkheden per bank

Alle banken zijn verplicht alle incassomaatregelen aan te bieden. De manier waarop ze deze maatregelen aanbieden verschilt per bank en per maatregel. Opvallend is dat de incassomaatregelen nog nauwelijks via mobiel bankieren zijn uit te voeren. De meeste mogelijkheden kun je wel via internetbankieren regelen, maar sommige kunnen alleen telefonisch.

Lees meer over mobiel bankieren.