icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Incassomaatregelen

Met een machtiging geef je een bedrijf toestemming om geld van je rekening te incasseren. Maar een bedrijf heeft geen vrij spel, er zijn namelijk een aantal maatregelen die je kunt nemen in bepaalde situaties. Dit geldt voor zowel eenmalige als doorlopende incasso's.

Ingrid Zuurmond

Ingrid Zuurmond , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:22 februari 2019

Gebruikstips_incassomaatregelenNW

Onterechte incasso

Een machtiging geef je schriftelijk of via een Digitaal Incassomachtiging. Alleen deze machtigingen zijn geldig. Een online afgegeven machtiging (niet via Digitaal Incassomachtigen) of telefonische machtiging is niet geldig en kan dus worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld als je ergens aanvinkt dat je het bedrijf machtigt. 

Incasseert een bedrijf toch, zonder dat je een machtiging hebt afgegeven? Binnen 8 weken na afboeking kun je een incasso altijd zelf terugboeken (ook wel storneren genoemd), zonder opgaaf van reden. Een onterechte incasso, bijvoorbeeld als je helemaal geen machtiging hebt afgegeven, kun je nog tot 13 maanden laten terugboeken door je bank, via een Melding Onterechte Incasso.

Wat kun je zelf doen?

  • Een incasso kun je storneren via mobiel- of internetbankieren of door contact op te nemen met je bank. Dat moet je wel binnen 56 dagen na de afschrijving doen. Dit kan zonder opgaaf van reden.
  • Wanneer er sprake is van een onterechte incasso, bijvoorbeeld omdat je geen machtiging hebt gegeven, dan heb je tot 13 maanden na afschrijving van het geld de mogelijkheid om jouw bank te vragen het geld terug te boeken via de procedure 'Melding Onterechte Incasso (MOI)'.
  • Een alternatief voor de 'Melding Onterechte Incasso (MOI)' is zelf contact opnemen met het bedrijf dat geïncasseerd heeft en het bedrijf vragen de incasso terug te draaien. Op je afschrift kun je zien welk bedrijf heeft geïncasseerd.
    Tip: zoek op naam van het bedrijf in Google. Dan kun je zien om wat voor bedrijf het gaat en of daarover meldingen zijn van onterechte incasso's. 

Tips

  • Als je laat storneren, neem dan ook contact op met het bedrijf dat geïncasseerd heeft. Zo voorkom je dat het later weer misgaat en kun je uitleggen waarom je gestorneerd hebt.
  • Controleer je rekeningafschriften regelmatig, zodat je een onterechte incasso op tijd kunt terugboeken. 
  • De (eventuele) betalingsverplichting blijft bestaan als je storneert. Moet je nog iets betalen, dan kan het bedrijf een incassobureau inschakelen.
  • Je kunt verschillende incassomaatregelen nemen. Welke maatregelen er naast storneren en de Melding Onterechte incasso nog meer zijn, lees je hieronder.

Storneren

Je kunt een (eenmalige of doorlopende) incasso altijd binnen 8 weken terugboeken (storneren) zonder opgave van reden. Ook incasso's van kansspelen (zoals van de Lotto en Staatsloterij) kun je sinds 1 februari 2016 storneren. Let op: als er een betalingsverplichting is, blijft deze bestaan. Is een incasso onterecht, bijvoorbeeld omdat er geen machtiging is afgegeven? Dan kun je die ook nog via een Melding Onterechte Incasso terugvorderen.

Het storneren van een incasso kan bij alle banken via internetbankieren en/of mobiel bankieren.

Melding Onterechte Incasso (MOI)

Via de procedure Melding Onterechte Incasso kun je het bedrag tot 13 maanden nadat het geïncasseerd is, laten terugboeken.

Jouw bank zal contact opnemen met de bank van het bedrijf dat geld heeft geïncasseerd (de incassant). Die bank vraagt aan de incassant de machtiging te tonen. De incassant moet beschikken over een geldige machtiging en is verplicht om deze minimaal te bewaren tot 1 jaar na de laatste incasso of het vervallen van de machtiging. Als de incassant deze machtiging niet kan tonen, krijg je je geld terug. De procedure wordt in principe binnen 2 weken afgerond.

Let op: ABN Amro brengt 'onderzoekskosten' in rekening als het toch om een terechte incasso blijkt te gaan. Bijvoorbeeld als je wel een machtiging hebt afgegeven.

Incassoblokkade

Je kunt je betaalrekening laten blokkeren voor alle incasso’s. Ook een selectieve incassoblokkade is mogelijk: voor bepaalde bedrijven of voor bepaalde machtigingen van bedrijven. Dit laatste is alleen van toepassing als je meerdere machtigingen bij één bedrijf hebt.

Weigering en melding van incasso

Je kunt vooraf nog een ingeplande incasso weigeren. In je internetbankieromgeving vind je meestal een lijst van ingeplande incasso's waar je dat kunt aangeven. Als je dat wenst, ontvang je 5 dagen vóór de eerste afboeking van een nieuwe incassomachtiging een melding van je bank. Meestal gaat dit via een bericht in je berichteninbox in de internetbankieromgeving. Bij sommige banken kun je ook instellen dat je een pushbericht, e-mail of sms ontvangt, zodat je de incasso nog tijdig kunt weigeren.

Maximale frequentie en/of maximaal bedrag

Een maximale afboekingsfrequentie kun je per incassomachtiging instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal 13 keer per jaar incasseren. Daarnaast kun je een maximum voor het te incasseren bedrag instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal €50 per keer incasseren. Houd wel rekening met eventuele prijsverhogingen. Als een bedrijf niet niet kan incasseren, blijft de betalingsverplichting bestaan. Je kunt ook een maximale frequentie in combinatie met een maximum bedrag instellen. Bijvoorbeeld: bedrijf X mag maximaal 12 keer per jaar maximaal €100 incasseren.

De goedkeuringslijst

Een goedkeuringslijst maakt het onmogelijk dat partijen ongewenst van je betaalrekening incasseren. Alleen bedrijven die op die lijst staan kunnen dus incasseren. Machtig je een nieuw bedrijf of instelling om eenmalig of periodiek iets af te schrijven? Dan moet je die partij aan de lijst toevoegen. Staat een bedrijf niet op de goedkeuringslijst? Dan kan het bedrijf niet incasseren. Het risico is dan wel dat je hierdoor je rekening(en) niet of niet op tijd betaalt. Dit kunnen bijvoorbeeld extra kosten opleveren. Het bedrijf hoort overigens wel een herinnering te sturen.

Actief beheren

Wie de goedkeuringslijst gebruikt, blokkeert zijn rekening voor alle incasso’s, behalve voor bedrijven die op die lijst staan. Daar staat tegenover dat je de lijst actief moet beheren: er is een extra actie vereist als je een machtiging afgeeft. Bij het afgeven van een schriftelijk machtiging moet je de goedkeuringslijst zelf aanpassen. Alle banken sturen een e-mail of een bericht in je inbox van de bank als ze een incasso-opdracht ontvangen van een bedrijf dat niet op je goedkeuringslijst staat.

Nieuw bedrijf toevoegen

Een nieuw bedrijf toevoegen aan de goedkeuringslijst is wel wat werk. Stel je stapt over van zorgverzekeraar of energieleverancier, dan moet je zelf de nieuwe energieleverancier op de goedkeuringslijst zetten. Hiervoor is een ‘incassant-ID’ nodig en soms ook een machtigingskenmerk. Dat laatste is het geval als een bedrijf meerdere machtigingen heeft en je alleen toestemming wilt geven voor een specifieke machtiging.

Alle bedrijven hebben een incassant-ID, daartoe zijn ze verplicht. Het bestaat uit 19 tekens, waaronder het Kamer van Koophandel-nummer van het bedrijf. Het incassant-ID en het machtigingskenmerk staan bij elke afschrijving van dat bedrijf in het overzicht van bij- en afschrijvingen van de rekening. Dat is dus gemakkelijk op te zoeken. Maar als het om een nieuw bedrijf gaat, is er nog geen afschrijving. Om het incassant-ID te achterhalen, moet je dan contact opnemen met het desbetreffende bedrijf. En zij hebben dat nummer lang niet altijd paraat.

De Consumentenbond vindt dat consumenten niet opgezadeld moeten worden met het achterhalen van deze gegevens. Dat is erg klantonvriendelijk. Consumenten zouden moeten kunnen volstaan met het rekeningnummer van het bedrijf.

Digitaal incassomachtigen

Machtigingen zijn geldig als ze schriftelijk ondertekend zijn of via een online machtiging (digitaal incassomachtigen). Als je een digitale machtiging afgeeft én je gebruikt de goedkeuringslijst, dan zal de bank deze machtiging automatisch aan de lijst toevoegen.

Goedkeuringslijst aanvragen

Als je de goedkeuringslijst wilt gebruiken, moet je deze zelf aanvragen bij je bank. De banken geven bij je aanvraag namelijk een overzicht van alle bedrijven die de voorafgaande 13 of 15 maanden (verschilt per bank) een Europese incasso op je rekening hebben uitgevoerd.