icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Niet eens met de WOZ-beschikking gemeente

Je kunt schriftelijk bezwaar maken tegen de WOZ-waarde bij de gemeente.


WOZ-waarde

De gemeente stuurt je jaarlijks een nieuwe WOZ-beschikking. Hierin staat een schatting van de vrije verkoopwaarde van de woning. Deze is door de gemeente vastgesteld op grond van een vergelijking met vergelijkbare panden in de gemeente. Om de uitkomst controleerbaar te maken, geeft de Gemeente je inzicht in de verkoopprijs van een aantal referentiepanden.

De WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken) is de basis voor de onroerendezaakbelasting (OZB), het eigenwoningforfait, de erf- of schenkbelasting, maar ook voor diverse regionale heffingen (waterschapsbelasting en rioolbelasting).

De WOZ-waarde van jouw woning is de geschatte marktwaarde op een bepaalde peildatum. Als peildatum voor de waarde geldt 1 januari van het voorafgaande jaar. Voor de beschikking in 2017 is de waardepeildatum dus 1 januari 2016. De WOZ-waarde wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. De procedure is de laatste jaren bijna overal informeler geworden. Zo krijg je de WOZ-waarde bij veel gemeentes inmiddels ook met één telefoontje en sterke argumenten naar beneden. Lukt dat niet, dan kun je alsnog binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken.

Wat kan ik het beste doen?

Als je het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde, dan kun je schriftelijk bezwaar maken bij de gemeente. Dit moet je doen binnen 6 weken na de datum die op de WOZ-beschikking staat.  

 • Vraag zo snel mogelijk het taxatierapport op bij de gemeente. Hierin staan de geselecteerde, vergelijkbare huizen die getaxeerd zijn. De gemeente is verplicht het rapport gratis te verstrekken. Dit rapport is meestal digitaal beschikbaar via de website van de gemeente of mijn.overheid.nl. Als je het niet kunt vinden, kun je bellen met de gemeente of gebruik maken van onze voorbeeldbrief verzoek om informatie WOZ.
 • Zorg dat je bezwaar goed onderbouwd is met bijvoorbeeld:
  • een eigen taxatierapport van een erkend taxateur.
  • de WOZ-waarde van vergelijkbare huizen (gratis via wozwaardeloket.nl).
  • de verkoopprijzen van recent verkochte, vergelijkbare woningen (tegen een kleine vergoeding op te vragen bij het Kadaster).
  • actuele vraagprijzen van woningen bij jou in de buurt (raadpleegbaar via onder andere funda.nl.

Vermeld ook eventuele omstandigheden die de waarde van je huis verminderen ten opzichte van vergelijkbare huizen die getaxeerd zijn door de gemeente.

Eisen bezwaarschrift

Een bezwaar moet als brief worden ingediend, maar bij sommige gemeenten kun je deze ook per e-mail versturen of digitaal via hun website. Deze mogelijkheden moet je gemeente dan wel nadrukkelijk aanbieden.

Behalve de redenen waarom je bezwaar maakt, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:   

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Beschikkingsnummer
 • Adres woning
 • WOZ-waarde volgens beschikking
 • Handtekening

Zie onze voorbeeldbrief Bezwaarschift WOZ-beschikking. Daarin staan ook voorbeelden van goede argumenten voor een lagere WOZ-waarde.

Tips

 • Meer informatie en tips hoe je succesvol bezwaar kunt maken tegen de WOZ-waarde.
 • Als je meer tijd nodig hebt voor een bezwaarschrift dan de gestelde 6 weken, stuur dan een pro forma bezwaarschrift. De gemeente geeft dan minstens een paar weken uitstel voor het aandienen van de motivatie. Dat is bijvoorbeeld handig als je nog een eigen taxatie wilt laten uitvoeren.
 • Vraag om een kostenvergoeding voor een taxatierapport. Die krijg je in elk geval als de waarde naar aanleiding van je bezwaarschrift wordt verminderd. De vergoeding bedraagt maximaal €242. 

Lees ook:

Voorbeeldbrief