icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Studieschuld en hypotheek

Een studieschuld vermindert je maximale hypotheek. Ontdek hoe zwaar een studieschuld meeweegt bij de aanvraag van een hypotheek.
Barbara van der Est

Barbara van der Est , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 10 mei 2022

studie schuld hypotheek

Minder hypotheek door studieschuld

Een studieschuld vermindert het maximale bedrag dat je mag lenen. Want je moet maandelijks een bedrag aflossen op je studieschuld. En hierdoor hou je minder geld over om je hypotheek te betalen. Wil jij weten hoeveel je ongeveer kunt lenen met een studieschuld?

Hoe zwaar de studieschuld meetelt voor de maximale hypotheek hangt af van het stelsel waaronder je gestudeerd hebt. Een studieschuld uit het oude stelsel of een Levenlanglerenkrediet tellen zwaarder mee. Dat komt omdat je die schulden in 15 jaar moet aflossen. Ben je na 1 september 2015 begonnen met studeren? Dan valt je studieschuld onder het nieuwe stelsel. En mag je de lening in 35 jaar terugbetalen. 

Telt oorspronkelijke studieschuld of actuele stand?

De hypotheekverstrekker gaat bij het berekenen van je maximale hypotheek uit van je oorspronkelijke studieschuld. In het rekenvoorbeeld hierboven is dat een schuld van €20.000. En kun je met een studieschuld oude stelstel €30.000 minder lenen. Is de schuld nu nog €15.000? Dan kun je nog steeds €30.000 minder lenen.  

Aanpassing naar actuele stand?

Het kabinet Rutte IV wil dat voor starters bij het aanvragen van een hypotheek de actuele stand van de studieschuld bepalend is. Bij alle hypotheekverstrekkers. Dit voornemen staat in het coalitieakkoord van december 2021 maar moet nog verder uitgewerkt worden.

Gaat dit plan door? Dan kun je bij een actuele schuld van €15.000 in ons rekenvoorbeeld €162.000 hypotheek krijgen in plaats van €155.000. 

Na extra aflossing studieschuld meer hypotheek

Bij bijna alle hypotheekverstrekkers kun je meer lenen na een extra aflossing op je studieschuld. Ze gaan dan uit van de oorspronkelijke studieschuld min het extra afgeloste bedrag. Was je studieschuld oude stelsel oorspronkelijk €20.000 en los je nu €5000 extra af? Dan kun je €7000 meer hypotheek krijgen. Alleen de Volksbank werkt hier niet aan mee. 

Gebruik niet al je spaargeld om extra af te lossen op je studieschuld. Je hebt ook geld nodig om bijvoorbeeld de kosten van de makelaar en de notaris te betalen. Hiervoor krijg je geen hypotheek. Die moet je dus uit eigen zak betalen.

Studiefinanciering wel of niet vermelden?

Hypotheekverstrekkers moeten naar je studieschuld vragen. Want ze moeten bij de berekening voor je maximale hypotheek rekening houden met je schulden. Een studieschuld staat niet geregistreerd bij Bureau Krediet Registratie (BKR). Hierdoor weet een geldverstrekker niet zomaar of je een studieschuld hebt.

Geen hypotheek zonder opgave studieschuld 

Er is wel een ander registratiesysteem waarin hypotheekverstrekkers kunnen nagaan of je een studieschuld hebt. Je moet de hypotheekverstrekker wel eerst toestemming geven om dit systeem te raadplegen. Toestemmen is niet verplicht. 

Maar er zijn steeds meer geldverstrekkers die een controle op een eventuele studieschuld als voorwaarde stellen. Werk je daar niet aan mee dan kan de hypotheekaanbieder weigeren om je een hypotheek te geven.

Meld je studieschuld

We raden je aan om een studieschuld tijdens het adviesgesprek te melden. Het is niet verstandig om te veel te lenen waardoor je straks de hypotheeklasten misschien niet kunt betalen. Je studieschuld verzwijgen kan gezien worden als fraude.

Nationale Hypotheek Garantie

Neem je een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en kun je de hypotheeklasten niet meer betalen? Dan moet je je huis verkopen. NHG scheldt een eventuele restschuld kwijt. Een van de voorwaarden voor kwijtschelding is dat de betalingsproblemen niet jouw schuld zijn. Verzwijg je een studieschuld, dan moet je de restschuld zelf betalen.

Hypotheek met studieschuld onder oude leenstelsel

Heb je een studieschuld uit het oude leenstelsel van vóór 1 september 2015? Een studieschuld uit het oude leenstelsel moet je in principe binnen 15 jaar na je studie terugbetalen. 

Maandlast

Je studieschuld telt voor 0,65% mee in de berekening van je maximale hypotheek. Bij een studieschuld van bijvoorbeeld €20.000 hoort een maandlast van €130 (0,65% van €20.000). Je kunt in dit voorbeeld dus €130 minder besteden aan de maandelijkse hypotheeklasten. 

Hypotheek met studieschuld onder nieuwe leenstelsel

Heb je een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel vanaf 1 september 2015? Een studieschuld uit het nieuwe leenstelsel moet je binnen 35 jaar na van je studie terugbetalen. 

Maandlast

Je studieschuld telt dan voor 0,35% mee in de berekening van je maximale hypotheek. Bij een studieschuld van bijvoorbeeld €20.000 hoort een maandlast van €70 (0,35% van €20.000). 

Gestudeerd onder oud en nieuw leenstelsel? 

Heb je deels gestudeerd onder het oude en deels onder het nieuwe stelsel? Dan mag je kiezen of je aflost volgens het oude of het nieuwe stelsel. 

Wel studieschuld maar nog geen aflossing

Ben je afgestudeerd of stop je met je studie? Dan hoeft je niet direct te beginnen met het aflossen van je studieschuld. Minimaal de eerste 2 jaar hoef je nog niets terug te betalen. 

Los je nog niet af op je studieschuld en vraag je een hypotheek aan? De meeste geldverstrekkers gaan dan uit van een maandlast van 0,45% bij een studieschuld uit het nieuwe leenstel. Voor een studieschuld onder het oude leenstelsel geldt een percentage van 0,75%. Op deze manier houden ze rekening met een eventuele stijging van de rente van studieschulden.

De rente wordt pas na afloop van je studie vastgesteld en staat voor 5 jaar vast. De rente is voor 2022 vastgesteld op 0%. 

Artikelen binnen Starter