icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Ikbenfrits.nl

Eerste indruk|Ikbenfrits.nl wil mensen via een rekentool op internet helpen bij het oversluiten van hun hypotheek. Hoewel er een commercieel belang achter de tool zit, vormt dit geen bezwaar om hem te gebruiken. In tegenstelling tot de meeste commerciële rekenprogramma's geeft 'Frits' eerlijke uitkomsten. Overigens wil dit niet zeggen dat je meteen moet overstappen als de tool zegt dat dit voordeel oplevert...

Barbara van der Est

Barbara van der Est , Expert Geld & Verzekering Gepubliceerd op:23 oktober 2015


Type Hypotheekadvies

Richtprijs € n.v.t.


Eerste-indruk--ikbenfrits-screen

Conclusie

In tegenstelling tot de meeste commerciële rekenprogramma’s geeft Ikbenfrits.nl eerlijke uitkomsten over je hypotheek. Zo raadt het programma mensen met een (bank)spaarhypotheek consequent af om over te stappen.

De rekentool van Ikbenfrits.nl geeft een positief oversluitadvies als de netto opbrengsten van het oversluiten hoger zijn dan de netto lasten. Voorwaarde is dat het huis niet onder water staat (hypotheek is hoger dan de waarde van de woning) en dat het huidige inkomen hoog genoeg is om de lasten te dragen.

Het is immers heel goed mogelijk dat je een paar jaar geleden wel aan de toenmalige inkomen-/lastenverhouding voldeed, maar dat je, bij de huidige strengere normen, niet meer in aanmerking komt voor de gewenste hypotheek. Dat Ikbenfrits.nl hiermee rekening houdt is een groot pluspunt boven veel andere rekentools.

Uitzonderingen

Het programma werkt in principe goed voor:

 • (bank)spaarhypotheken
 • aflossingsvrije hypotheken
 • annuïteitenhypotheken
 • lineaire hypotheken

Een uitzondering moeten we maken voor aanbieders van meerdere labels, zoals:

 • De Hypotheekshop
 • De Hypotheker
 • Hypotrust

Ikbenfrits.nl heeft ervoor gekozen om die in de rekentool niet verder uit splitsen. De verschillende labels kunnen echter verschillende voorwaarden en rentes hebben. De uitkomst van de tool kan dus fout zijn.

Ikbenfrits.nl zegt dat ze hiervoor hebben gekozen omdat de gemiddelde consument bij bijvoorbeeld Hypotrust alleen weet dat hij een hypotheek van Hypotrust heeft. Hij heeft echter geen idee welk specifiek label hij heeft. In het vervolgtraject, dat €50 kost, wordt dit verder uitgezocht. Mocht in het vervolgtraject blijken dat de klant geen besparing heeft doordat de tool er naast zat, dan stort Ikbenfrits.nl het bedrag terug.

Om dezelfde reden geeft het programma ook geen nadere toelichting over de hypotheekvorm die je moet kiezen. Slechts weinig consumenten zullen het verschil tussen een beleggings- en een levenhypotheek kennen. Overigens werkt de rekentool voor de beleggings- en levenhypotheken niet goed. Er spelen zoveel zaken een rol dat alleen een goede hypotheekadviseur, na gedegen onderzoek, een juist advies kan geven.

Uitgangspunten

De rekentool vergelijkt de netto lasten van het oversluiten met het netto voordeel dat je behaalt bij de nieuwe bank. Als het netto voordeel hoger is dan de netto lasten, dan heeft oversluiten zin. Bij het berekenen van de netto lasten gaat Ikbenfrits.nl uit van €400 taxatiekosten, €600 notariskosten en €1500 advies- en bemiddelingskosten. Dit laatste bedrag ben je kwijt als je Ikbenfrits.nl het oversluiten naar de andere bank laat regelen. Netto wil in dit verband zeggen dat er rekening wordt gehouden met de fiscale aftrekposten.

Bij de vergelijking kijkt Ikbenfrits.nl naar het voordeel dat je behaalt gedurende de nieuwe rentevaste periode. Het valt te prijzen dat hij daarbij niet uitgaat van het renteverschil tussen de rente die je nu betaalt en de nieuwe rente gedurende de gehele nieuwe rentevaste periode. Een fout die veel wordt gemaakt.

Rekenvoorbeeld

Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe het werkt als je overstapt van bank A, naar bank B.

 • Stel je hebt een aflossingsvrije hypotheek bij bank A, de rente is 5%, de resterende rentevaste periode is nog 5 jaar. Bank A vraagt momenteel aan verlengers 2,7%.
 • Je kiest voor een nieuwe rentevaste periode bij bank B van 10 jaar. De nieuwe rente van bank B voor 10 jaar rentevast is 2,4%.

Het bruto rentevoordeel is volgens de berekening van Ikbenfrits.nl:

 • 5 jaar lang 2,6% (5% minus 2,4%) + 5 jaar lang 0,3% (2,7% minus 2,4%). Over 10 jaar kom je uit op een bruto voordeel van 14,5% (5 jaar x 2,6% + 5 jaar x 0,3%).

Je rekent de huidige hoge rente maar 5 jaar mee. Indien je niet overstapt verleng je immers over 5 jaar de lening bij bank A. De tool weet natuurlijk niet hoe hoog die rente dan zal zijn. Logischerwijs gaat hij daarom uit van de rente die bank A op dit moment rekent bij verlenging (2,7%). Die rente ligt in ons voorbeeld 0,3% hoger dan bij bank B.

Verkeerd advies AFM

Veel tussenpersonen volgen de foutieve leidraad van de AFM die zegt dat je de kosten moet terugverdienen binnen de nieuwe rentevaste periode. In ons voorbeeld vraagt Bank A dan 10 jaar lang 5% en bank B 10 jaar lang 2,4%. In totaal levert dat een rentewinst van 26% op (10 x 2,6%). Je gaat er dan vanuit dat je bij verlengen over 5 jaar weer 5% gaat betalen: een onrealistische gedachte. Deze rekenmethode leidt ertoe dat de consument in veel gevallen onterecht wordt aangezet tot oversluiten.

Visie Consumentenbond

De rekenmethode van Ikbenfrits.nl is een grote stap in de goede richting. Toch zijn we niet helemaal tevreden. Wij zijn voorstander van de volgende rekenmethode:

 • Als de klant niet overstapt, krijgt hij over 5 jaar een nieuw renteaanbod van bank A. We gaan ervan uit dat hij dan kiest voor een rentevaste periode van 5 jaar. Gerekend vanaf nu kijk je dan 10 jaar vooruit. Dat is gelijk aan de rentevaste periode van 10 jaar die je kiest als je overstapt naar bank B.
  Omdat we niet weten hoe hoog de rente over 5 jaar zal zijn, gaan we uit van 2,2%. Dat is de rente die bank A op het ogenblik vraagt voor 5 jaar rentevast.
  Blijf je bij bank A dan betaal je dus nog 5 jaar lang 5% en daarna nog 5 jaar lang 2,2%.
 • Stap je over naar bank B, dan betaal je 10 jaar lang 2,4%.

Het bruto rentevoordeel is volgens de berekening van de Consumentenbond:

 • 5 jaar lang 2,6% (5% minus 2,4%) minus 5 jaar lang 0,2% (2,2% minus 2,4%). Over 10 jaar kom je uit op een bruto voordeel van 12%.
 • De kosten van het oversluiten betaal je in 1 keer. Het rentevoordeel behaal je de komende 10 jaar. Omdat een euro in 2015 meer waard is dan een euro in pakweg 2020, moet je dit percentage corrigeren voor inflatie. Bij een gemiddelde inflatie van 2% zakt het totale voordeel in ons voorbeeld naar 11,51%.

Voordelen:

 • Ikbenfrits.nl geeft eerlijke voorlichting.
 • Ikbenfrits.nl kijkt ook of oversluiten gezien het huidige inkomen haalbaar is. Je wordt niet verleid om in actie te komen en om uiteindelijk na veel werk en kosten tot de conclusie te komen dat oversluiten niet mogelijk is.
 • Als het huis onder water staat wordt de klant geen valse illusie gegeven.
 • Oversluiten van een (bank)spaarhypotheek wordt altijd afgeraden.
 • Een vervolgadvies en rapport kost slechts €50.
 • De berekening is zorgvuldiger dan de meeste rekentools op internet.

Nadelen:

 • Ikbenfrits werkt niet goed bij beleggings(verzekerings)hypotheken.
 • Als een aanbieder met verschillende labels werkt, kan de uitkomst niet kloppen. Pas in het vervolgtraject, dat €50 kost, wordt dit duidelijk. Overigens wordt dit bedrag wel teruggestort als blijkt dat je toch geen besparing hebt.
 • Hoewel de berekening van het eventuele voordeel van oversluiten zorgvuldiger is dan in de adviespraktijk gebruikelijk is, wordt het voordeel toch nog te hoog ingeschat.

Bekijk ook deze reviews:

Wat is Ikbenfrits.nl?

Ikbenfrits.nl is een tussenpersoon die zich richt op klanten die door het oversluiten van een dure hypotheek naar een goedkope aanbieder lagere hypotheeklasten willen behalen. De gedachte is dat ongeveer 1 op de 5 mensen met een hypotheek geld kan besparen door over te stappen. Dat geldt met name voor consumenten met een lening bij een aanbieder die niet meer actief is in Nederland.

Ikbenfrits.nl werkt met een grote database waarin de boeteregelingen, rentes en andere belangrijke hypotheekvoorwaarden zijn opgeslagen.

Wat heeft 'Frits' te bieden?

 1. In eerste instantie kun je via een rekentool berekenen of oversluiten voordeel kan opleveren. Het gebruik van deze tool is gratis.
 2. Desgewenst kun je voor €50 een uitgebreid overzicht krijgen en heb je telefonisch overleg met een medewerker van Ikbenfrits.nl.
 3. Besluit je dat je daadwerkelijk de hypotheek wilt oversluiten, dan wil Ikbenfrits.nl dat graag voor je doen. Voor het advies en de bemiddeling betaal je €1500.

De rekentool stelt de volgende vragen:

 • E-mailadres
 • Bij welke bank zit je?
 • De hoogte en de vorm van de hypotheek
 • Bestaat die hypotheek uit verschillende leningdelen: de hoogte en de vorm van elk deel afzonderlijk
 • Hoogte van de rente
 • Einde huidige rentevaste periode
 • Einde looptijd hypotheek
 • De waarde van de woning bij aankoop
 • De huidige waarde van de woning. Indien bekend de WOZ-waarde.
 • Deel je de hypotheek met een partner?
 • Inkomen, dienstverband en geboortedatum
 • Ontvang je hypotheekrenteaftrek?

Het resultaat geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Is de hypotheek hoger dan de waarde van de woning?
 • Heb je voldoende inkomen om je hypotheek te dragen, uitgaande van de huidige normen?
 • Kun je besparen door over te stappen naar een andere bank? Hierbij gaat de tool uit van een nieuwe rentevaste periode van 10 jaar. Via de tabs in de tool kun je ook zien wat de besparing bij 1, 5, 10 en 20 jaar rentevast is.

Meer hypotheek-reviews:

Nieuw & interessant

 • belasting-eindejaarstips-2018
  16 nov.

  Inspelen op belastingregels 2019

  Met onze tips kun je slim inspelen op een groot aantal wetswijzigingen die eraan komen.
 • contactloos-betalen-belasting
  5 nov.

  Eindejaarstips 2018

  Specifieke tips voor november en december 2018 om op een vrij eenvoudige manier belasting te besparen of toeslagen veilig te stellen.
 • even-voorstellen

  Video's: Stap voor stap een nieuw huis kopen

  Adil en Laura kochten hun eerste huis. Bij een nieuw huis moet er veel geregeld worden. Speciaal voor een videoreeks volgen wij hen in alle stappen. Van het afsluiten van de hypotheek, het regelen van verzekeringen tot de verhuizing. Kijk je mee?

 • eerste-huis-kopen

  Nieuw huis?

  Wij helpen je stap voor stap op weg. Van de ultieme verhuischecklist tot de beste verhuisdoos.