icon-menulogo_footerpredssymbol-afradersymbol-bestekoopsymbol-besteuittest
Samen energie inkopen levert voordeel op|

Doe mee met ons Energiecollectief!

Energiecollectief icon

Studieschuld en hypotheek

Als je een studieschuld hebt, betekent dat niet dat het onmogelijk is om een hypotheek te krijgen. De studieschuld weegt wel mee in je hypotheekaanvraag.
Jan Klinckenberg

Expert Geld & Verzekering

studie schuld hypotheek

Minder lenen

Een studieschuld vermindert het bedrag dat je mag lenen. Wel telt deze schuld minder zwaar mee dan gewone leningen. Bij het berekenen van de maandlasten van iemand met een studieschuld wordt nu 0,45% van de oorspronkelijke lening berekend in plaats van 2% bij de overige leningen.

Studievoorschot

Vanaf 1 september 2015 bestaat er geen basisbeurs meer voor bachelor- en masterstudenten. Kinderen van ouders met een relatief laag inkomen, houden wel recht op een aanvullende beurs. Voor de overige bachelor- en masterstudenten die vanaf 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering krijgen is de basisbeurs vervangen door een studievoorschot, een lening bij de overheid.

Extra aflossen loont

De hypotheekverstrekker gaat bij de berekening altijd uit van de oorspronkelijke studieschuld. Alleen als je extra aflost mag de geldgever uitgaan van de oorspronkelijke studieschuld minus het extra afgeloste bedrag.

Rekenvoorbeelden

Onderstaande rekenvoorbeelden laten zien wat het effect van de studiefinanciering is op de hoogte van de hypotheek die je kunt krijgen. In de voorbeelden geldt: hypotheekrente is 3% , rentevast periode is 10 jaar, looptijd 30 jaar, normen 2016.

Eenverdieners: alleenstaande met een bruto jaarinkomen van €40.000 en een studieschuld van €24.000. Opties:

  • Geen studieschuld: de maximale hypotheek bedraagt €169.986.
  • 2%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €480 per maand, de maximale hypotheek is €56.135 .
  • 0,45%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €108 per maand, de maximale hypotheek is €144.369.

Met de 0,45% -norm is de maximale hypotheek in het voorbeeld €88.234 hoger dan met de een gewone lening van dezelfde grootte.

Tweeverdieners: samen een bruto jaarinkomen van €75.000 (€40.000 en €35.000) en een studieschuld van €48.000. Opties:

  • Geen studieschuld: de maximale hypotheek bedraagt €340.960.
  • 2%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €960 per maand, de maximale hypotheek is €113.258.
  • 0,45%-norm van de schuld: de kredietlasten zijn €216 per maand, de maximale hypotheek is €289.727.

Met de 0,45% %-norm is de maximale hypotheek in het voorbeeld €176.469 hoger dan met de een gewone lening van dezelfde grootte.

Lees meer over schulden: