icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Bezwaar maken bij de Belastingdienst of gemeente

Een aanslag voor de erfbelasting, parkeerbon of hoge WOZ-beschikking is balen. Maar als die onterecht is, kun je hier bezwaar tegen maken. Ga aan de slag met deze tips!
Nelleke Rookmaker
Nelleke Rookmaker

Expert Geld & Verzekering

alternatief Wiebes bagataliseert problemen

Bezwaar maken

Als je het niet eens bent met de aanslag die je hebt ontvangen, kun je bezwaar maken. In het algemeen heb je tot 6 weken na ontvangst van de aanslag de tijd om je bezwaren kenbaar te maken.

Voor een succesvol bezwaar beginnen we bij de basis: 4 algemene tips.

Tip 1: Draag harde feiten aan

Je behaalt de meeste winst als je harde feiten aandraagt. Inspecteurs zijn vaak goed op de hoogte van het belastingrecht, maar kennen jouw situatie niet altijd precies. Geef de inspecteur dus inzicht in de relevante feiten met een zo concreet mogelijke onderbouwing.

Tip 2: Schakel zo nodig een deskundige in

Schakel een deskundige in als er veel op het spel staat. Die weet welke feiten er toe doen en voorkomt soms ook dat je feiten gebruikt die juist ongunstig kunnen uitpakken. Is je financiële belang beperkt en/of is het duidelijk dat er een fout is gemaakt bij de belastingheffing, dan kun je het vaak net zo goed zelf oplossen.

Tip 3: Eerst bellen

Kijk goed bij welke instantie je terecht moet voor het maken van het bezwaar. Dit staat beschreven op het formulier dat je hebt ontvangen. Bel vervolgens met de betreffende instantie, bijvoorbeeld de Belastingdienst of gemeente. Maak daarbij duidelijk waarom je het niet eens bent met hun beslissing en vraag om toelichting. Soms krijg je langs die weg al wat je wilt. De overheid probeert namelijk steeds vaker problemen op te lossen zonder het aan te laten komen op de formele bezwaar- en beroepsprocedures. Slaag je niet meteen, dan krijg je vaak wel meer informatie en uitleg over de beslissing. Dat kan helpen bij het bezwaarschrift. Het is ook mogelijk dat je erachter komt dat het standpunt van de Belastingdienst of de gemeente toch correct is.

Tip 4: Lift mee op uitspraken

Verwijs naar uitspraken van rechters die zijn gedaan in vergelijkbare situaties als die gunstig voor je zijn.

Je kunt op Rechtspraak.nl in uitspraken zoeken op trefwoord. Zo kun je als je denkt dat de WOZ-waarde onredelijk hoog is vastgesteld zoeken op bijvoorbeeld 'woz windmolen' (als er windmolens in de buurt staan) of 'woz achterstallig onderhoud' of 'woz spoorweg' (als je meent dat je huis minder waard is in verband daarmee). Of je zoekt op ‘parkeerbelasting kenteken invoeren’ (als je een verkeerd kenteken hebt ingevoerd).

Soms is de uitspraak die je vindt nog niet definitief, maar heb je er inhoudelijk wel wat aan voor jouw bezwaarschrift. Dat is het geval als een van de partijen naar een hogere rechter is gestapt en/of als er nog geen 6 weken zijn verstreken na de uitspraak. In dat geval kun je ‘meeliften’ op de nog lopende procedure. Je dient daarvoor een bezwaarschrift in waarin je verwijst naar de lopende rechtszaak en waarin je vraagt of je het bezwaar mag toelichten als er definitief uitspraak is gedaan.

Bezwaar na verkeerde informatie

Maak je bezwaar tegen een belastingaanslag die niet klopt met een eerder standpunt van de Belastingdienst? Dan heb je vaak recht op een vermindering van je aanslag. Als je tenminste niet kon weten dat de inspecteur je destijds verkeerd informeerde. De fiscus schendt dan het vertrouwensbeginsel.

Je staat het sterkst als het standpunt van de inspecteur uit een brief of aanslag blijkt. De aanslag zal pas worden verlaagd als dit standpunt een bewuste reactie is op je vraag of verzoek. Een beroep op het vertrouwensbeginsel valt of staat met een heldere toelichting van je situatie aan de Belastingdienst. Als je schade lijdt door verkeerde informatie van de BelastingTelefoon, loont bezwaar maken soms ook.

Bezwaar bij navorderingen

Een navordering inkomstenbelasting van de Belastingdienst kan hard aankomen als blijkt dat je meer belasting moet betalen dan je had gedacht. Omdat je erop mag rekenen dat de aanslag inmiddels al is afgewikkeld, mag zo’n aanslag niet zomaar worden opgelegd. Een belastinginspecteur mag wettelijk alleen navorderen als hij:

 1. binnen 2 jaar een type- of rekenfout ontdekt waardoor de opgelegde belasting minstens 30% lager uitvalt dan bij een juiste aanslag. Of als de belastingbetaler meteen had kunnen zien dat de aanslag onjuist was. Daarbij wordt een gemiddeld inzicht in het fiscale recht van je verwacht.
 2. binnen 5 jaar een nieuw feit vindt waarvan hij eerder niet op de hoogte was of kon zijn.
 3. binnen 5 jaar ontdekt dat de belastingbetaler opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden. Voor vermogen in het buitenland geldt een termijn van 12 jaar.
 4. binnen 5 jaar opmerkt dat een voorlopige aanslag, een voorheffing of een voorlopige teruggaaf verkeerd is verrekend.
 5. op enig moment ontdekt dat de verdeling van gemeenschappelijke inkomens- of vermogensbestanddelen onjuist is. Partners hebben samen minder dan 100% aangegeven.

Toon in je bezwaarschrift aan dat geen van deze situaties van toepassing is. De genoemde navorderingstermijnen gaan in na afloop van het tijdvak van de belasting. Voor de aanslag inkomstenbelasting 2017 is dit dus vanaf 1 januari 2018. Als uitstel is verleend voor het doen van aangifte, worden de navorderingstermijnen verlengd met de duur van dat uitstel.

Bezwaar bij een boete

Bij een te late aangifte of te weinig betaalde belasting, moet je vaak alsnog betalen en daarbij krijg je soms ook nog een boete. Zoek dan het wetsartikel waarop de boete is gebaseerd op. De overheid moet namelijk bewijzen dat alle elementen genoemd in het wetsartikel van toepassing zijn. Als je de fiscus of de rechter kan overtuigen dat dit (misschien) niet zo is, vervalt de boete.

Tips bij een afwijzing:

 • Grove schuld: soms staat in het artikel dat de boete alleen kan worden opgelegd bij opzet of grove schuld. Stel, iemand neemt verkeerde gegevens op in de belastingaangifte. De fiscus mag dan alleen een boete opleggen bij de aanslag als de gegevens opzettelijk verkeerd zijn ingevuld. Een te laat ingediende aangifte mag juist wél worden beboet zonder aangetoonde schuld.
 • Aantoonbare onschuld: vermeldt het artikel niet dat de boete alleen mag worden opgelegd bij opzet of grove schuld? Dan hoeft de fiscus niet te bewijzen dat je schuld hebt. Kun je zélf echter aantonen dat je geen enkele blaam treft? Dan kun je nog wel onder de boete uit.
 • Rechtsregel checken: ga na welke specifieke rechtsregel je hebt overtreden. Je had bijvoorbeeld geen recht op een aftrekpost. Is je aangifte dan toch verdedigbaar (bijvoorbeeld omdat in de literatuur of rechtspraak verschillend wordt gedacht over je uitleg van de wet), dan mag de fiscus geen boete opleggen.
 • Overlijden (geërfde boete): boetes die zijn opgelegd na iemands overlijden hoeven niet te worden betaald. Waren er al boetes opgelegd vóór het overlijden, dan worden die kwijtgescholden voor zover ze nog niet betaald waren. Bezwaar maken is daarvoor niet nodig.
 • Bezwaar tegen de hoogte: kom je écht niet onder de boete uit? Dan kun je nog bezwaar maken tegen de hoogte ervan. Een boete kan worden verlaagd als je financiële draagkracht beperkt is.

Bezwaar afgewezen?

Soms wordt het bezwaar afgewezen en blijf je met vragen of onbegrip achter. Het is dan verstandig om degene die het bezwaar heeft behandeld te bellen. Sommige kwesties worden dan alsnog snel opgelost.

Gebeurt dit niet, dan kun je naar de belastingrechter gaan. Dat kun je zelf doen (zonder advocaat). In beroep gaan kan ook digitaal. Formulieren voor elektronisch in beroep gaan vind je op Rechtspraak.nl. Je moet voor de behandeling van het beroep wel €46 voor griffierecht betalen. Krijg je ongelijk van de rechter en ga je in hoger beroep, dan betaal je nog eens €126. Word je uiteindelijk geheel of gedeeltelijk in het gelijk gesteld? Dan krijg je je geld voor het griffierecht terug.

Lees ook:

Nieuw & interessant

 • belasting-tips
  13 feb.

  10 belastingtips voor 2018

  Hoe zorg je dat je later niet meer belasting betaalt dan nodig is? Wij geven tips over bijvoorbeeld schenkingen aan (klein)kinderen, aftrekbare giften en lijfrentepremies, en aflossen van (hypotheek)schulden.
 • Home tips voor alle toeslagen
  26 okt.

  Eindejaarstips 2017

  Specifieke tips voor oktober, november en december om op een vrij eenvoudige manier belasting te besparen of toeslagen veilig te stellen.
 • Fiscale-wijzigingen-2018
  13 feb.

  Fiscale wijzigingen

  In 2018 zijn er weer een aantal belastingwetten veranderd. Hier heb je last van of je profiteert ervan, en soms kun je er een beetje op inspelen. Check of de belangrijkste wetswijzigingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.
 • nieuw-in-aangifte-over-2017
  13 feb.

  Nieuw in de aangifte over 2017

  Dit zijn de belangrijkste wijzigingen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2017.