icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest
Van hypotheek tot verhuisdoos |

Stap voor stap naar je nieuwe huis.

icoon nieuw huis

Gelijk halen bij de Belastingdienst of gemeente

Een aanslag voor de erfbelasting, parkeerbon of hoge WOZ-beschikking is balen. Maar als die onterecht is, kun je hier bezwaar tegen maken. Ga aan de slag met deze tips!
Nelleke Rookmaker
Nelleke Rookmaker

Expert Geld & Verzekering

alternatief Wiebes bagataliseert problemen

Bezwaar maken

Voor een succesvol bezwaar beginnen we bij de basis: 4 algemene tips.

Tip 1: Draag harde feiten aan
De meeste winst is te behalen met het aandragen van harde feiten. Inspecteurs zijn vaak goed op de hoogte van het belastingrecht, maar kennen de situatie niet altijd precies. Geef de inspecteur dus inzicht in de relevante feiten met een zo concreet mogelijke onderbouwing.

Tip 2: Schakel zo nodig een deskundige in
Als er veel op het spel staat, is het verstandig een deskundige in te schakelen. Die weet welke feiten er toe doen en voorkomt soms ook dat je feiten gebruikt die juist ongunstig kunnen uitpakken. Is je financiële belang beperkt en/of is het evident dat er een fout is gemaakt bij de belastingheffing, dan kun je het vaak net zo goed zelf oplossen.

Tip 3: Eerst bellen
Bel eerst met de Belastingdienst of gemeente. Maak daarbij duidelijk waarom je het niet eens bent met hun beslissing en vraag om toelichting. Soms krijg je langs die weg al wat je wilt. De overheid probeert namelijk steeds vaker problemen op te lossen zonder het aan te laten komen op de formele bezwaar- en beroepsprocedures. Slaag je niet meteen, dan krijg je vaak wel meer informatie en uitleg over de beslissing. Dat kan helpen bij het bezwaarschrift. Het is ook mogelijk dat je erachter komt dat het standpunt van de Belastingdienst of de gemeente toch correct is.

Tip 4: Lift mee op uitspraken
Verwijs naar uitspraken van rechters die zijn gedaan in vergelijkbare situaties als die gunstig voor je zijn.

Je kunt op de website van Rechtspraak in uitspraken zoeken op trefwoord. Zo kun je als je denkt dat de WOZ-waarde onredelijk hoog is vastgesteld zoeken op bijvoorbeeld 'woz windmolen' (als er windmolens in de buurt staan) of 'woz achterstallig onderhoud' of 'woz spoorweg' (als je meent dat je huis minder waard is in verband daarmee).

Soms is de uitspraak nog niet definitief. Dat is het geval als een van de partijen naar een hogere rechter is gestapt en/of als er nog geen 6 weken zijn verstreken na de uitspraak. In dat geval kun je ‘meeliften’ op de nog lopende procedure. Je dient daarvoor een bezwaarschrift in waarin je verwijst naar de lopende rechtszaak en waarin je vraagt of je het bezwaar mag toelichten als er definitief uitspraak is gedaan. 

Bezwaar na verkeerde informatie

Wie bezwaar maakt tegen een belastingaanslag die indruist tegen een eerder standpunt van de Belastingdienst, heeft vaak recht op een vermindering van die aanslag. Als je tenminste niet kon weten dat de inspecteur je destijds verkeerd informeerde. De fiscus schendt dan het vertrouwensbeginsel.

Je staat het sterkst als het standpunt van de inspecteur uit een brief of aanslag blijkt. De aanslag zal pas worden verlaagd als dit standpunt een bewuste reactie is op je vraag of verzoek. Een beroep op het vertrouwensbeginsel valt of staat met een heldere toelichting van je situatie aan de Belastingdienst. Als je schade lijdt door verkeerde informatie van de BelastingTelefoon, loont bezwaar maken soms ook.

Bezwaar bij navorderingen

Een navordering inkomstenbelasting van de Belastingdienst kan hard aankomen. Omdat consumenten erop mogen rekenen dat de aanslag inmiddels al is afgewikkeld, mag zo’n aanslag niet zomaar worden opgelegd. Een belastinginspecteur mag wettelijk alleen navorderen als hij:

 1. binnen 2 jaar een type- of rekenfout ontdekt waardoor de opgelegde belasting minstens 30% lager uitvalt dan bij een juiste aanslag. Of als de belastingbetaler meteen had kunnen zien dat de aanslag onjuist was. Daarbij wordt een gemiddeld inzicht in het fiscale recht van je verwacht.
 2. binnen 5 jaar een nieuw feit vindt waarvan hij eerder niet op de hoogte was of kon zijn.
 3. binnen 5 jaar ontdekt dat de belastingbetaler opzettelijk onjuiste inlichtingen heeft verstrekt of informatie heeft achtergehouden. Voor vermogen in het buitenland geldt een termijn van 12 jaar.
 4. binnen 5 jaar opmerkt dat een voorlopige aanslag, een voorheffing of een voorlopige teruggaaf verkeerd is verrekend.
 5. op enig moment ontdekt dat de verdeling van gemeenschappelijke inkomens- of vermogensbestanddelen onjuist is. Partners hebben samen minder dan 100% aangegeven.

Toon in je bezwaarschrift aan dat geen van deze situaties van toepassing is. De genoemde navorderingstermijnen gaan in na afloop van het tijdvak van de belasting; voor de aanslag inkomstenbelasting 2016 is dit dus vanaf 1 januari 2017. Als uitstel is verleend voor het doen van aangifte, worden de navorderingstermijnen verlengd met de duur van dat uitstel.

Bezwaar bij een boete

Bij een te late aangifte of te weinig betaalde belasting, moet je vaak alsnog betalen en daarbij krijg je soms ook nog een boete. Zoek dan het wetsartikel op waarop de boete is gebaseerd. De overheid moet namelijk bewijzen dat alle elementen genoemd in het wetsartikel van toepassing zijn. Als je de fiscus of de rechter kan overtuigen dat dit (misschien) niet zo is, vervalt de boete. 

Tips bij een afwijzing:

 • Grove schuld: soms staat in het artikel dat de boete alleen kan worden opgelegd bij opzet of grove schuld. Stel, iemand neemt verkeerde gegevens op in de belastingaangifte. De fiscus mag dan alleen een boete opleggen bij de aanslag als de gegevens opzettelijk verkeerd zijn ingevuld. Een te laat ingediende aangifte mag juist wél worden beboet zonder aangetoonde schuld.
 • Aantoonbare onschuld: vermeldt het artikel niet dat de boete alleen mag worden opgelegd bij opzet of grove schuld? Dan hoeft de fiscus niet te bewijzen dat je schuld hebt. Kun je zélf echter aantonen dat je geen enkele blaam treft? Dan kun je nog wel onder de boete uit. 
 • Rechtsregel checken: ga na welke specifieke rechtsregel je hebt overtreden. Je had bijvoorbeeld geen recht op een aftrekpost. Is je aangifte dan toch verdedigbaar (bijvoorbeeld omdat in de literatuur of rechtspraak verschillend wordt gedacht over je uitleg van de wet), dan mag de fiscus geen boete opleggen.
 • Overlijden (geërfde boete): boetes die zijn opgelegd na iemands overlijden hoeven niet te worden betaald. Waren er al boetes opgelegd vóór het overlijden, dan worden die kwijtgescholden voor zover ze nog niet betaald waren. Bezwaar maken is daarvoor niet nodig.
 • Bezwaar tegen de hoogte: kom je écht niet onder de boete uit? Dan kun je nog bezwaar maken tegen de hoogte ervan. Een boete kan worden verlaagd als je financiële draagkracht beperkt is.

Bezwaar afgewezen?

Soms wordt het bezwaar afgewezen en blijf je met vragen of onbegrip achter. Het is dan verstandig om degene die het bezwaar heeft behandeld te bellen. Sommige kwesties worden dan alsnog snel opgelost.

Gebeurt dit niet, dan kun je naar de belastingrechter gaan. Dat kun je zelf doen (zonder advocaat). In beroep gaan kan ook digitaal. Formulieren voor elektronisch in beroep gaan vind je op de website van Rechtspraak. Je moet voor de behandeling van het beroep wel €46 voor griffierecht betalen. Krijg je ongelijk van de rechter en ga je in hoger beroep, dan betaal je nog eens €124. Wie uiteindelijk geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld, krijgt al het griffierecht terug.

Lees ook:

Nieuw & interessant

 • belastingaangifte-hypotheekrente-vooruitbetalen
  Nieuws  |  1 dec.

  Huiseigenaren, stel belastingvoordeel snel veilig!

  Huiseigenaren met een flinke overwaarde dreigen honderden euro’s belastingvoordeel mis te lopen. Het gaat om ruim een half miljoen, stelt de Consumentenbond, die zich baseert op eigen berekeningen en gegevens van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).
 • Home tips voor alle toeslagen
  26 okt.

  Eindejaarstips 2017

  Specifieke tips voor oktober, november en december om op een vrij eenvoudige manier belasting te besparen of toeslagen veilig te stellen.
 • DeBeste_duurzaamheid
  Nieuws  |  13 nov.

  Groen beleggen tot €57.844 belastingvrij

  De grens voor belastingvrij groen beleggen (of sparen) gaat in 2018 omhoog naar €57.844.
 • Artikelen_depositogarantiestelsel
  Nieuws  |  8 nov.

  Grens belastingvrij sparen naar €30.000

  Spaarders hoeven in 2018 over bedragen tot €30.000 geen vermogensbelasting te betalen. Voor stellen geldt dat tot €60.000.