icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Aftrekbare vervoerskosten bij artsenbezoek

De zorgverzekering vergoedt de meeste zorg die we nodig hebben, maar de ritten erheen zijn vaak voor eigen rekening. Vooral als je veel ritten maakt om medische redenen is dat eigenlijk best wel oneerlijk. De Belastingdienst betaalt gelukkig vaak wel een deel mee.
Nelleke Rookmaker
Nelleke Rookmaker

Expert Geld & Verzekering

Gepubliceerd op:  24 augustus 2016

Bijgewerkt op:  27 maart 2017

aftrekbare vervoerskosten bij artsenbezoeks belasting

Voorwaarden

Je mag alle vervoerskosten naar artsen (huisarts, tandarts, medisch specialist) zonder meer opvoeren in de belastingaangifte als aftrekbare vervoerskosten.

Ritten naar de fysiotherapeut, diëtist, ergotherapeut, logopedist, oefentherapeut, orthoptist, podotherapeut, mondhygiënist en huidtherapeut vallen ook onder die aftrekpost. Maar alleen als die je een verklaring meegeeft waarin onder andere staat wat de klachten zijn en hoeveel behandelingen nodig zijn. Voor een reeks behandelingen is in totaal één verklaring nodig. Je kunt die ook achteraf nog opvragen.

Ritten naar andere paramedici, zoals een pedicure, psycholoog, verslavingskliniek of acupuncturist zijn alleen aftrekbaar bij behandelingen op voorschrift en onder begeleiding van een arts.

Aftrekbare kosten

Bij vervoer met het openbaar vervoer, de ambulance of de taxi, is het simpel. Je kunt voor elke rit de prijs opvoeren die je in rekening gebracht krijgt. Maar als je met de auto naar een arts of medische behandeling reist, dan vergt het heel wat rekenwerk om het aftrekbare bedrag te berekenen. Ook in dat geval zijn de werkelijke uitgaven voor reiskosten naar een arts of ziekenhuis aftrekbaar, maar die staan niet op een bonnetje, kaartje of rekening. Het gaat niet alleen om de benzinekosten, maar om alle vaste en variabele kosten voor de rit.

De kosten per kilometer berekenen

Volgens de website van de Belastingdienst mag je bij gebruik van een auto de volgende kosten meenemen:

 • brandstofkosten
 • wegenbelasting
 • verzekeringspremie voor de auto
 • afschrijving
 • onderhoudskosten
 • overige kosten, zoals kosten van de wasstraat

Tel je totale kosten in het jaar hiervoor bij elkaar op. De uitkomst deel je door het totaal aantal kilometers dat je in het hele jaar reed. Dat zijn je persoonlijke werkelijke kosten per kilometer.
Dat bedrag vermenigvuldig je met het aantal gereden kilometers voor ritten naar medici en medische behandelingen. De uitkomst hiervan mag je in de belastingaangifte invullen bij zorgkosten onder ‘vervoerskosten door ziekte of invaliditeit’.

Ten minste als je geen vergoeding kreeg voor deze ritten van de zorgverzekeraar, werkgever, UWV, gemeente of van het Rijk. Kreeg je wel een vergoeding? Dan is er vaak nog wel iets op te voeren als vervoerskosten in de rubriek zorgkosten van de belastingaangifte omdat de vergoeding vaak lager is dan de hierboven omschreven werkelijke kosten. De werkelijke kosten min de vergoedingen zijn dan aftrekbaar.

Reparaties en elektrische garagedeuren

Uit meerdere rechterlijke uitspraken valt op te maken dat de fiscus toestaat dat je ook de rekeningen van de garage voor reparaties meetelt. Ook de energiekosten voor een elektrische garagedeur tellen volgens een uitspraak van rechtbank Arnhem mee als de elektrische deur benodigd is in verband met iemands lichamelijke beperkingen.

Parkeerkosten

Of parkeerkosten meegenomen mogen worden is niet helemaal zeker. Op de website van de Belastingdienst staat van niet, maar de wet is onduidelijk. Marjan Langbroek, auteur van de Belastinggids, adviseert daarom: 'Voer ze maar op. Je hebt daarmee een pleitbaar standpunt. Het ergste wat er kan gebeuren is dat de Belastingdienst er vragen over stelt en de aftrek alsnog schrapt. De Belastingdienst kan daar geen boete bij geven. Als je de moeite neemt om naar de rechter te stappen als de Belastingdienst de parkeerkosten uit de berekening schrapt, heb je een goede kans dat de rechter het met je eens is.' Zorg wel voor bewijs. Bijvoorbeeld door de bonnetjes te bewaren, aantoonbare pintransacties of parkeerhistorie in een parkeerapp.

Kosten voor aanpassingen

Kosten voor aanpassingen aan de auto vanwege een handicap kun je niet meerekenen bij de vervoerskosten door ziekte of invaliditeit. Denk aan de kosten voor bredere portieren, een liftinstallatie voor een rolstoel of handgas en handremmen.
Deze kosten zijn wel aftrekbaar, maar moeten worden ingevuld in de rubriek 'hulpmiddelen' bij zorgkosten. Deze tel je niet mee bij de berekening van de werkelijke uitgaven voor vervoer.

Afschrijvingsmethode

Hoe je de afschrijving van de auto moet berekenen is niet erg duidelijk. De Consumentenbond betreurt het dat de Belastingdienst hier geen hulpmiddel voor ter beschikking stelt. Ondanks het gemis aan een toelichting van hoe de afschrijving berekend moet worden, blijkt de Belastingdienst wel kritisch op de berekening van de afschrijving.

In de rechtspraak  wordt duidelijk dat je zelfs kans loopt op een vermindering van de door jou berekende aftrekpost voor vervoerskosten, als je uitgaat van een lineaire afschrijvingsmethode. Dat wil zeggen dat je de aankoopprijs van je auto vermindert met de geschatte toekomstige verkoopopbrengst, en dit bedrag deelt door het aantal jaren dat je de auto verwacht te bezitten. Toch al een lastige som met veel aannames. Een lineaire afschrijving is namelijk niet voldoende nauwkeurig als de Belastingdienst aantoont dat een andere (jaarlijks dalende) afschrijving realistischer is.

ANWB-tool

Voor auto’s tot 15 jaar oud kun je de tool van de ANWB gebruiken voor een grove inschatting van de kosten. Als je daar gebruik van maakt, zal de fiscus de aftrekpost hooguit achteraf naar beneden kunnen aanpassen. Dat dat in de praktijk wel eens gebeurt, blijkt uit de rechtspraak. Van een boete zal dan geen sprake zijn, want je hebt een redelijk onderbouwde aanname gedaan. Er wordt daarom regelmatig geadviseerd de aftrekpost gemakshalve op deze manier te berekenen.

Let op: Reken je nog niet rijk totdat de aanslag definitief is. Gerechtshof Amsterdam verminderde de op de ANWB-site berekende kosten van €1 per kilometer tot €0,32 per kilometer. Nogal een verschil.

Beleid Belastingdienst

We vroegen de Belastingdienst of iemand die opziet tegen de ingewikkelde berekening ook een bepaald bedrag per kilometer kan aftrekken waarmee hij of zij 'safe' zit. Bijvoorbeeld de €0,19 per kilometer waar in de inkomstenbelasting vaker mee gerekend wordt. De woordvoerder van de Belastingdienst kon echter niet garanderen dat je met €0,19 per kilometer altijd goed zit.

Van werkelijke kosten naar belastingvoordeel

Heb je nu het bedrag aan werkelijke reiskosten berekend? Bereken dan hoeveel voordeel dat onder aan de streep oplevert.

Lees ook:

Nieuwste artikelen

Nieuw & interessant

 • belasting-tips
  13 feb.

  10 belastingtips voor 2018

  Hoe zorg je dat je later niet meer belasting betaalt dan nodig is? Wij geven tips over bijvoorbeeld schenkingen aan (klein)kinderen, aftrekbare giften en lijfrentepremies, en aflossen van (hypotheek)schulden.
 • Home tips voor alle toeslagen
  26 okt.

  Eindejaarstips 2017

  Specifieke tips voor oktober, november en december om op een vrij eenvoudige manier belasting te besparen of toeslagen veilig te stellen.
 • Fiscale-wijzigingen-2018
  13 feb.

  Fiscale wijzigingen

  In 2018 zijn er weer een aantal belastingwetten veranderd. Hier heb je last van of je profiteert ervan, en soms kun je er een beetje op inspelen. Check of de belangrijkste wetswijzigingen goed of slecht nieuws zijn voor jou.
 • nieuw-in-aangifte-over-2017
  13 feb.

  Nieuw in de aangifte over 2017

  Dit zijn de belangrijkste wijzigingen bij de aangifte inkomstenbelasting over 2017.