icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Lagere eigen bijdrage voor de zorginstelling

Maak je je zorgen over de kosten bij opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis? Er zijn veel situaties waarin je een lagere eigen bijdrage kunt vragen of afdwingen. Wij zetten ze op een rijtje.

Nelleke Rookmaaker

Nelleke Rookmaaker , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:5 november 2018

belastinaangifte ouderen

Eigen bijdrage betalen

De eigen bijdrage voor de Wet Langdurige Zorg (Wlz) die je moet betalen bij opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis kan oplopen tot bijna €30.000 per jaar. Hoe hoog je eigen bijdrage precies is, hangt onder andere af van je inkomen en vermogen. Dat bedrag betaal je alleen voor de zorg. De zorginstelling zelf kan daarbovenop ook een bedrag in rekening brengen.

Vermogen verlagen

Heb je veel vermogen? Dan kun je je eigen bijdrage voor een verpleeghuis of verzorgingshuis flink verlagen als je je vermogen verlaagt. Notarissen weten hier veel over en kunnen je hierbij helpen, maar er zijn ook veel dingen die je zelf kunt regelen. We hebben hier zoveel tips over dat we er een aparte pagina over gemaakt hebben.

Veel vermogen? Zo kan de eigen bijdrage omlaag!

Daling inkomsten doorgeven

Is je inkomen nu lager dan 2 jaar gelden, dan kun je in sommige gevallen een verzoek indienen om te rekenen met recentere cijfers. Daardoor wordt de eigen bijdrage lager. Je moet hier zelf aan denken. Anders loop je dit voordeel mis.

Lees meer: Aanpassing van de eigen bijdrage aanvragen

Aftrekposten opvoeren

Bij het berekenen van je eigen bijdrage, speelt je belastbaar inkomen een belangrijke rol. Dat inkomen wordt lager als je aftrekposten opvoert. Met aftrekposten kun je belastingvoordeel én een lagere eigen bijdrage krijgen.

Kijk of je recht hebt op aftrekposten

Als je normaal geen belastingaangifte doet, loont het al snel de moeite vrijwillig aangifte te doen na opname in een zorginstelling. Er zijn dan vaak heel wat zorgkosten aftrekbaar. Bijvoorbeeld al snel een bedrag tot €750 (in 2018) voor het wassen van kleding en beddengoed.

Let op bij aanvraag alleenstaanden AOW

Extra AOW mogelijk na opname in zorginstelling

Woon je samen en hebben jullie beiden de AOW-leeftijd bereikt? Dan krijg je gewoonlijk allebei een AOW-pensioen voor gehuwden: 50% van het nettominimumloon.

Zodra 1 van jullie naar een zorginstelling gaat, kun je beiden een AOW-pensioen voor alleenstaanden aanvragen. Het huwelijk blijft gewoon in stand, maar je krijgt dan voortaan allebei een AOW-pensioen van 70% van het nettominimumloon. Dat levert jullie samen ongeveer €700 per maand extra AOW op.

Nadeel van verzoek om alleenstaanden AOW

De AOW voor alleenstaanden kan uiteindelijk toch heel ongunstig uitpakken. Met een alleenstaanden-AOW moet degene die is opgenomen namelijk na 6 maanden de hoge eigen bijdrage voor de zorginstelling betalen in plaats van de lage. In 2019 moet dat al na 4 maanden. De maandelijkse bijdrage kan daardoor wel €1500 stijgen.

Reken dus vóórdat je de keuze maakt om AOW voor een alleenstaande aan te vragen uit wat de impact is van die keuze op de eigen bijdragen. Maak in de eigen bijdrage rekenhulp  1 berekening met ‘ja’ bij de vraag ‘Heeft u een AOW voor ongehuwden?’ en 1 met ‘nee’. De vraag is of het verschil groter is dan €700.

Totaalplaatje

Maar daarmee ben je er nog niet. De belastingaanslag, de zorgtoeslag, huurtoeslag en een aanvullend pensioen veranderen vaak ook als je kiest voor AOW voor alleenstaanden. Tenslotte is er nog een klein verschil: de langstlevende partner die AOW voor gehuwden ontvangt, krijgt bij verlies van zijn partner een eenmalige overlijdensuitkering AOW van 1 maand AOW). Iemand met AOW voor alleenstaanden niet.

Maak een proefberekening voor huur- of toeslagen.

Misverstanden over belastingaangifte

Voor de belastingaanslag geldt: je blijft elkaars fiscale partner, ook als je AOW voor alleenstaanden aanvraagt. Je moet hier bewust afstand van doen. Op belastingdienst.nl lees je hoe je afstand kunt doen van je fiscaal partnerschap bij opname in een verpleeghuis of verzorgingshuis.

Ook voor het recht op alleenstaande-ouderenkorting, maakt het niet uit of je de alleenstaanden-AOW daadwerkelijk aanvraagt, als 1 van jullie wordt opgenomen in een zorginstelling. Je hebt in beide gevallen recht op alleenstaande-ouderenkorting. Wij kregen vele signalen dat de Belastingdienst deze korting weigert, maar alsnog overstag gaat als je hen bewijs van het bestaan van de regeling alleenstaand AOW toestuurt.

Keuze kan niet worden teruggedraaid

Het is echt belangrijk dat je kijkt naar het totaalplaatje vóórdat een AOW-uitkering voor alleenstaanden aanvraagt. De keuze kun je niet meer terugdraaien, zolang je partner is opgenomen.

Lees ook:

Nieuw & interessant