icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Veranderingen in de vermogensbelasting

De vermogensrendementsheffing ligt al geruime tijd onder vuur. Spaarders werden tot en met 2016 afgerekend op een rendement van 4%. Dat valt met sparen allang niet meer te halen. In 2017 is een ontwikkeling ingezet richting het daadwerkelijk behaalde rendement. De Hoge Raad oordeelde eind 2021 dat deze regeling in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
Rien Meijer

Rien Meijer , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 26 januari 2022

belastingaangifte-maart

Wat is de vermogensrendementsheffing?

De vermogensrendementsheffing is in feite niets anders dan belasting over het vermogen in box 3. Met dit vermogen (spaargeld en beleggingen) word je geacht een bepaald rendement te behalen. Over dit (veronderstelde) rendement heft de fiscus 30% belasting.

Heffingsvrije vermogen

Niet het hele box 3-vermogen wordt belast. In 2022 is de eerste €50.650 (voor fiscale partners het dubbele) vrijgesteld. Dit heet het heffingsvrije vermogen. In 2021 was dat nog €50.000 (voor partners €100.000). Wie groen spaart en/of groen belegt, komt in aanmerking voor een extra heffingsvrij vermogen van €61.215 (2022).

Sparen versus beleggen

Heb je meer dan het heffingsvrije vermogen? Dan gaat de Belastingdienst er sinds 2017 van uit dat je een deel van dat geld spaart en de rest belegt. Juist die veronderstelling stuit bij de Hoge Raad op grote bezwaren. (Lees meer bij het kopje ' 'Fiscus moet oneerlijke spaartaks terugbetalen' onderaan deze pagina). 

Naarmate je meer vermogen hebt, groeit het beleggingsdeel. Bij beide vermogensdelen wordt een bepaald rendement verondersteld.

Hoeveel betaalde ik in 2018?

In 2018 was het veronderstelde - of fictieve - rendement voor het spaardeel 0,36% (gebaseerd op de gemiddelde spaarrente van de laatste tijd) en voor het beleggingsdeel 5,38%. Hierover werd dan weer 30% belasting geheven.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%)
€0 - €30.000 n.v.t. 0%
€30.000 - €100.800 2,02% 0,61%
€100.800 - €1.008.000 4,33% 1,30%
Meer dan €1.008.000 5,38% 1,61%

Hoeveel betaalde ik in 2019?

Voor 2019 daalde het fictieve rendement voor het spaardeel naar 0,13%. Terwijl dat voor het beleggingsdeel licht steeg naar 5,6%. Hierover werd, net als in 2018, 30% belasting geheven.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%)
€0 - €30.360  n.v.t. 0%
€30.360 - €102.010 1,94% 0,58%
€102.010 - €1.020.096 4,45% 1,34%
Meer dan €1.020.096 5,6% 1,68%

Hoeveel betaalde ik in 2020?

Ook als je meer vermogen hebt, werd je in 2020 iets minder zwaar belast. Het fictieve rendement voor de tweede schijf ging van 4,45% naar 4,22%. Daarover hefte de Belastingdienst weer 30%. Dat maakte afgerond 1,27%. Bij een vermogen boven de €1.036.418 in box 3 rekende de fiscus met een rendement van 5,33%. Dat was in 2019 nog 5,6%.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (30%)
€0 - €30.846 n.v.t. 0%
€30.846 - €103.643 1,80% 0,54%
€103.643 - €1.036.418 4,22% 1,27%
Meer dan €1.036.418 5,33% 1,60%

Hoeveel betaal ik over 2021?

In 2021 is de heffingsvrije voet in box 3 fors verhoogd. Over de eerste €50.000 van je vermogen betaalde je geen belasting meer (€100.000 voor partners). Voor met name kleinere spaarders betekende dit een fikse belastingverlaging. Spaarders met meer dan €220.000 betaalden juist meer belasting, omdat het belastingtarief in box 3 werd verhoogd naar 31%.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (31%)
€0 - €50.000 n.v.t. 0%
€50.000 - €100.000 1,90% 0,59%
€100.000 - €1000.000 4,5% 1,4%
Meer dan €1.000.000 5,69% 1,76%

En in 2022?

Het heffingsvrije vermogen is in 2022 verhoogd naar €50.650 per belastingbetaler. Voor fiscaal partners samen is dit bedrag gestegen van €100.000 naar €101.300.

De fictieve rendementen zijn iets naar beneden bijgesteld, het belastingtarief blijft 31%. Bij de belastingaangifte over 2022 (die je in 2023 doet) gaat de vermogensbelasting dus voor iedereen omlaag.

Box 3-vermogen Fictief rendement Heffing (31%)
€0 - €50.650 n.v.t. 0%
€50.650 - €101.300 1,82% 0,56%
€101.300 - €1.013.000 4,37% 1,35%
Meer dan €1.013.000 5,53% 1,71%

Straks: uitgaan van werkelijk rendement

Uiteindelijk moet er een systeem komen waarbij je belasting betaalt over het werkelijk behaalde rendement. 

In het coalitieakkoord van het kabinet Rutte IV staat dat de Box 3-heffing in 2025 dan toch naar werkelijk rendement gaat. In 2023 gaat het heffingsvrije vermogen alvast flink omhoog: van €50.650 (2022) naar €80.000 per spaarder.

Massaal bezwaar tegen de heffing

Tot het zover is, blijft de vermogensrendementsheffing omstreden. Daarom heeft staatssecretaris Vijlbrief besloten de bezwaarschriften over 2019 opnieuw aan te merken als ‘massaal bezwaar’. Dit omdat naar verwachting net als in 2017 en 2018 veel belastingplichtigen bezwaar zullen maken tegen de heffing.

Geselecteerde bezwaarschriften
De procedure is als volgt: een klein aantal bezwaarschriften wordt geselecteerd en behandeld. Als de rechtsvraag in deze geselecteerde bezwaarschriften onherroepelijk is beantwoord, doet de inspecteur binnen 6 weken een collectieve uitspraak op álle ingediende bezwaarschriften.

Individueel en tijdig bezwaar
Ben je het oneens met de vermogensheffing in belastingjaar 2019 en wil je deelnemen aan de massaalbezwaarprocedure 2019, maak dan individueel en tijdig bezwaar tegen de aanslag inkomstenbelasting 2019. Tijdig is in dit geval binnen 6 weken na dagtekening van de definitieve aanslag.

Fiscus moet oneerlijke spaartaks terugbetalen

Na een uitspraak van De Hoge Raad op 24 december 2021 mag de belastingdienst niet meer met onrealistische fictieve rendementen rekenen. Volgens de hoogste rechter in ons land moet de Belastingdienst met werkelijke rendementen werken. Uiterlijk vrijdag 4 februari 2022 maakt de Belastingdienst bekend welke consequenties deze uitspraak heeft voor belastingbetalers vanaf 2017. Inclusief degenen die in 2022 een voorlopige aanslag hebben ontvangen en/of nog aangifte doen dit jaar. 

Fiscus schort aanslagen op
Tot het zover is, is de Belastingdienst voorlopig gestopt met het verzenden van aanslagen aan Nederlanders die inkomen hebben uit beleggingen en/of spaargeld. Komt de Belastingdienst niet met een goede oplossing, dan kunnen spaarders na 4 februari alsnog om herziening van de voorlopige aanslag vragen. 

Compensatie voor alle spaarders

Wil je in aanmerking komen voor teruggave van te veel betaalde belasting? Dan moet je binnen 6 weken na de definitieve belastingaanslag bezwaar hebben aangetekend. Slechts een kleine groep belastingplichtigen heeft dat gedaan. Over het jaar 2017 waren dat er bijvoorbeeld ruim 60.000.

Dat alleen díe groep gecompenseerd gaat worden, vinden wij oneerlijk. Naar schatting hebben 1,3 miljoen Nederlanders mogelijk te veel belasting betaald. Wij onderzoeken daarom of niet iedereen die te veel belasting heeft betaald, voor compensatie in aanmerking kan komen. Wil je op de hoogte blijven van ons onderzoek? Meld je dan vrijblijvend aan.

Lees ook:

Schrijf je in voor onze e-mails

Blijf op de hoogte van nieuws, acties en tips. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop én weet je wat jouw rechten zijn als consument.
We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Ben je ingelogd op onze website en heb je de personalisatie cookies geaccepteerd? Dan combineren we je klikgedrag met je persoonlijke gegevens. Zo ontvang je e-mails die zijn afgestemd op jouw interesses. Afmelden kan altijd. Lees ook onze privacyverklaring.

Nieuw & interessant

 • Artikelen_negatievespaarrente
  17 jun.

  Negatieve spaarrente

  Bij een negatieve spaarrente krijg je geen rente van de bank. Je moet betalen om daar te mogen sparen. Wat kun je doen?
 • jong-stel-huis-kopen
  12 jan.

  Vervroegde opname van een deposito

  Gedurende de looptijd van het spaardeposito kun je in principe niet aan je geld komen. Een aantal banken rekent een boete bij tussentijdse opname.
 • Oud en nieuw 2022
  Nieuws | 10 jan.

  Nieuwjaarsquiz: betaalvragen het moeilijkst

  Ruim 1800 deelnemers testten hun kennis over juridische en financiële kwesties via onze Geld Nieuwjaarsquiz. De vragen over betalen werden het minst goed beantwoord.
 • Renault Bank
  Eerste indruk | 4 nov.

  Renault Bank: spaarrente 0,35%

  Renault Bank biedt een spaarrente van 0,35%. De bank is onderdeel van het Franse autoconcern Renault Group.