icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zwangerschap en de zorgverzekering

Wie zwanger wil worden, doet er goed aan eens naar de eigen zorgverzekering te kijken. Welke kosten rondom de zwangerschap en bevalling worden vergoed door de basisverzekering en waarvoor is het misschien verstandig om je bij te verzekeren?

Sandra Mul

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op:3 mei 2018

zwanger-zorgverzekeringen

Welke zorg wordt vergoed door de basisverzekering?

Als je zwanger bent, is het goed om te weten wat de basisverzekering precies aan zorgkosten dekt. Het basispakket van de zorgverzekering geeft recht op verloskundige zorg (denk aan afspraken met de verloskundige tijdens je zwangerschap of verloskundige hulp bij de bevalling) en kraamzorg.

Echo's

De basisverzekering vergoedt de algemene termijnecho (ook wel 12 weken-echo) en het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken-echo). 

Prenatale screening

De basisverzekering vergoedt een informatief gesprek (counseling) over wat prenatale screening inhoudt. Je bepaalt vervolgens zelf of je gebruik wilt maken van prenatale screening, zoals een combinatietest of NIPT. Hiervoor gelden eigen betalingen als je geen medische indicatie hebt. 

Het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken-echo) valt echter onder prenatale screening. Deze wordt volledig vergoed uit de basisverzekering. 

Combinatietest

De combinatietest bestaat uit een nekplooimeting en een bloedonderzoek (serumtest). De combinatietest wordt bij een medische indicatie volledig vergoed door de basisverzekering.

Zonder medische indicatie betaal je €170,13. Soms vergoedt een aanvullende verzekering de combinatietest.

NIPT

De NIPT (niet-invasieve prenatale test) toont aan of het ongeboren kind mogelijk down-, edwards- of patausyndroom heeft. Bij een medische indicatie of een postieve combinatietest wordt de NIPT (TRIDENT-1) vergoed vanuit het basispakket. Deze kosten vallen onder het eigen risico.

Voor zwangere vrouwen zonder medische indicatie kost de NIPT (TRIDENT-2) €175. 

Invasieve diagnostiek

Als de uitslag van de NIPT of combinatietest positief is of als je een medische indicatie hebt, vergoedt de basisverzekering ook invasieve diagnostiek (zoals bijvoorbeeld de vlokkentest of vruchtwaterpunctie).

Bevalling 

De basisverzekering vergoedt de kosten voor een thuisbevalling en een ziekenhuisbevalling met medische noodzaak volledig. Wil je zonder medische noodzaak graag in het ziekenhuis of kraamhotel bevallen (poliklinisch), dan ontvang je vanuit de basisverzekering een vergoeding van €211 (in 2018). De meerkosten betaal je zelf.

Sinds 2013 zijn de tarieven voor kraamhotels gelijkgesteld aan die van de polikliniek in het ziekenhuis. Met een aanvullende verzekering kun je recht hebben op hogere vergoedingen.

Kraamzorg

De basisverzekering vergoedt minimaal 24 en maximaal 80 uur kraamzorg vanaf de geboorte, verdeeld over 10 dagen. Het aantal uur dat je vergoed krijgt, is afhankelijk van je situatie. Standaard ontvang je 49 uur aan kraamzorg (bij borstvoeding) of 45 uur aan kraamzorg (bij kunstvoeding). 

Je betaalt in 2018 een eigen bijdrage van €4,30 per uur voor de kraamzorg thuis. Wanneer je zonder medische noodzaak in een instelling verblijft en daar kraamzorg ontvangt, betaal je een eigen bijdrage van €17 per dag voor zowel moeder als kind. Als de instelling een hoger tarief in rekening brengt dan €122,50 per dag (in 2018), dan betaal je deze meerkosten ook zelf. 

Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de eigen bijdrage voor kraamzorg. 

Geldt het verplicht eigen risico?

Verloskundige zorg, bevalling en kraamzorg vallen, net als de huisarts, niet onder het eigen risico van €385. Het eigen risico geldt wel voor andere kosten rondom de zwangerschap, zoals laboratoriumonderzoek, vervoer naar het ziekenhuis voor de bevalling of medische nazorg na de bevalling. Ook de kosten van de NIPT-test vallen onder het eigen risico. 

Aanvullende verzekering of niet? 

Niet alle zorg rondom de bevalling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wat bijvoorbeeld niet vergoed wordt zijn de kosten voor een zwangerschapscursus, de eigen bijdrage voor kraamzorg en bevallen in een ziekenhuis zonder medische indicatie. Je kunt je hiervoor aanvullend verzekeren, maar de vraag is of dat wel een premie van €15 tot €50 per maand waard is.

  • Een zwangerschapscursus kost vaak nog geen €100 en wordt, ook met een aanvullende verzekering voor bevalling en kraamzorg, lang niet bij alle zorgverzekeraars vergoed.
  • Wil je liever in het ziekenhuis bevallen zonder dat daar een medische noodzaak voor is, dan ontvang je hiervoor een vergoeding van €211 (in 2018). De meerkosten betaal je zelf. Een aanvullend pakket voor bevalling en kraamzorg kan dus een verstandige keuze zijn. Let ook dan op de premie die je daarvoor moet betalen en wat je daarmee wel en niet vergoed krijgt. 
  • Sommige aanvullende verzekeringen vergoeden de combinatietest. 
  • Er zijn verschillende aanvullende verzekeringen die extra kraamzorg vergoeden. Denk hierbij ook aan een vergoeding van de eigen bijdrage of bijvoorbeeld een kraampakket.

Belangrijk: baby aanmelden bij je zorgverzekeraar 

Ouders moeten hun baby binnen 4 maanden na de geboorte aanmelden bij de zorgverzekeraar. Als je dat vergeet, krijg je de zorgkosten voor het kind niet vergoed. Zodra het kind is aangemeld, geldt de verzekering met terugwerkende kracht vanaf het moment van geboorte.

Kinderen zijn tot 18 jaar gratis verzekerd voor de basisverzekering en voor de meeste aanvullende verzekeringen. Bij kinderen geldt bovendien nooit een eigen risico.

Tips bij het kiezen van je zorgverzekering

  • Heb je geen aanvullende verzekering? Zorg er dan voor dat je wat geld achter de hand houdt om onverwachte uitgaven op te kunnen vangen.
  • Bedenk op tijd of je een aanvullende verzekering nodig hebt. Bij de meeste zorgverzekeraars kun je alleen per 1 januari een aanvullende verzekering afsluiten.
  • Staar je bij het afsluiten van een aanvullende zorgverzekering niet blind op de hoge maximale dekkingen. Die zijn vaak veel hoger dan de daadwerkelijke kosten.
  • Ga er niet zomaar van uit dat zorg altijd volledig is gedekt. Als je naar een zorgverlener gaat met wie de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten, dan kan het zijn dat de kosten niet of deels worden vergoed.
  • Vergelijk zorgverzekeringen met elkaar en selecteer op basis van je zwangerschap de beste zorgverzekering.

Lees ook:

Meer tips over je zwangerschap en je baby?

Meer zorgnieuws?

Als eerste op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de ZorgAlert van de Consumentenbond en we houden je per e-mail op de hoogte.

Aanmelden voor ZorgAlert

zorgalert-ipad-ballon-nov_2017