! Je browser is verouderd.

Update je browser voor meer veiligheid en snelheid om deze site optimaal te kunnen gebruiken.

Klik hier om te lezen welke browsers geschikt zijn

icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zorgverzekering buitenland

Met je zorgverzekering ben je voor spoedeisende hulp ook in het buitenland verzekerd. Er zitten wel wat haken en ogen aan waar je rekening mee moet houden. En hoe zit het als je tijdelijk in het buitenland gaat studeren of werken?
Sandra Mul

Sandra Mul , Expert Geld & Verzekering Bijgewerkt op: 18 mei 2021

Werelddekking zorgverzekering

Met de basisverzekering heeft elke Nederlander wereldwijd recht op onvoorziene nood(zakelijke) zorg. Als je op vakantie bent en een ongeluk krijgt, worden de ziekenhuiskosten dus (deels) vergoed.

Let op: de wet gaat uit van wat de behandeling in Nederland kost. Wie bijvoorbeeld een operatie moet ondergaan in de Verenigde Staten zal flink moeten bijbetalen (of je aanvullende verzekering of reisverzekering aan moeten spreken). De kosten voor de gezondheidszorg zijn in de VS namelijk veel hoger dan hier. Ook in Canada, Zwitserland, Japan en een aantal Zuid-Amerikaanse landen zijn de kosten veel hoger.

Meerkosten verzekeren

Wil je jezelf verzekeren voor kosten van geneeskundige zorg in het buitenland die niet door de basisverzekering vergoed worden? Dan zijn er 2 mogelijkheden:

Kijk voor je een aanvullende verzekering gaat afsluiten dus eerst of je een reisverzekering hebt waarin medische kosten zijn gedekt. Je kunt vaak kiezen voor Europadekking of een Werelddekking.

Reisverzekering of aanvullende zorgverzekering?

Pluspunten reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten:

 • Een reisverzekering heeft een uitgebreide en hoge dekking.
 • Een reisverzekering is het hele jaar door af te sluiten.
 • Vaak kan het eigen risico van de basisverzekering gedeclareerd worden op de reisverzekering (mits geneeskundige dekking is meeverzekerd bij je reisverzekering).

Minpunt reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten:

 • Een reisverzekering kan dubbelop zijn met je zorgverzekering.

Pluspunt aanvullende zorgverzekering voor geneeskundige zorg in het buitenland:

 • Je hoeft geen extra losse verzekering af te sluiten. 

Minpunten aanvullende zorgverzekering voor geneeskundige zorg in het buitenland:

 • De aanvullende verzekering met buitenlanddekking vergoedt niet alle kosten.
 • De aanvullende zorgverzekering met buitenlanddekking vergoedt het eigen risico van geneeskundige zorg in het buitenland vanuit de basisverzekering niet.
 • Bij sommige aanvullende zorgpolissen is de dekking buiten Europa beperkt tot maximaal tweemaal het Nederlandse tarief. 
 • Een aanvullende zorgverzekering kun je niet het hele jaar door afsluiten.

Wie betaalt wat?

Om te voorkomen dat de klant van het kastje naar de muur wordt gestuurd, sloten verzekeraars in 2007 het convenant Samenloop Reis- en Zorgverzekeringen, dat in 2017 is vernieuwd.

Het convenant houdt in dat de alarmcentrale die het eerst wordt benaderd zorg draagt voor de hulpverlening en de kostenafhandeling. Achteraf bepalen de verzekeraars dan onderling wie wat moet betalen. Zo heeft de klant maar 1 aanspreekpunt.

Naast enkele kleinere reisverzekeraars heeft alleen de grote zorgverzekeraar Menzis het convenant niet ondertekend. 

Europese gezondheidskaart aanvragen

De kosten voor zorg in het buitenland kunnen snel oplopen. Het is vervelend als je dit allemaal moet voorschieten. Een Europese gezondheidskaart (of EHIC) biedt uitkomst. Met deze kaart hoef je in het buitenland niet zelf de rekening te betalen en deze later te declareren. De kaart is een soort garantiestelling van de verzekeraar naar de buitenlandse zorgverlener dat de rekening (op basis van laagste prijsklasse) betaald wordt. 

Bij veel zorgverzekeraars geldt de zorgpas zelf als EHIC. Op de achterkant van je zorgpas kun je zien of deze ook een EHIC is. Je hoeft in dat geval geen aparte kaart aan te vragen. In andere gevallen kun je de EHIC (gratis) aanvragen via ehic.nl of via je zorgverzekeraar zelf. 

Zo voorkom je dat je een rekening van een privékliniek moet betalen die de verzekeraar maar deels vergoedt. Een EHIC wordt door deze klinieken namelijk niet geaccepteerd. De kaart is persoonsgebonden en moet je voor elk gezinslid apart aanvragen.

De EHIC is geldig in:

 • Alle EU-landen
 • Liechtenstein
 • Noorwegen
 • IJsland
 • Zwitserland
 • Macedonië
 • Australië

De EHIC is na de Brexit nog geldig in het Verenigd Koninkrijk tot de vervaldatum. Mogelijk komt er in de loop van 2021 een andere EHIC voor alleen het Verenigd Koninkrijk. 

Let op: dat je een EHIC op zak hebt, betekent niet dat je die in geval van nood ook moet gebruiken. Het nadeel is dat bij verrekening van de kosten de eigen bijdrage van het betreffende vakantieland geldt. Dit kan bijvoorbeeld in Duitsland nadelig uitpakken. Zonder EHIC geldt gewoon het eigen risico van je eigen zorgverzekering.

In Marokko, Tunesië, Turkije, Kaapverdië en het voormalige Joegoslavië (behalve EU-land Slovenië) kun je in plaats van de EHIC een verdragsformulier 111 gebruiken. Ook die vraag je aan bij je zorgverzekeraar.

(Tijdelijk) wonen en werken in het buitenland

Wanneer je gaat werken in het buitenland, gelden er andere regels dan wanneer je (tijdelijk) in het buitenland verblijft maar daar niet werkt. Als je (langer dan 3 maanden) in het buitenland werkt, kun je alleen je Nederlandse zorgverzekering aanhouden als je in Nederland verzekerd blijft voor de Wet langdurige zorg (Wlz).

De Wlz is een volksverzekering en dekt ziektekosten die niet onder de gewone zorgverzekering vallen. Of voor jouw geval geldt dat je hiervoor verzekerd blijft, kun je het beste navragen bij de Sociale Verzekeringsbank.

Als je verzekerd blijft voor de Wlz, kun je een zorgverzekering in Nederland afsluiten. Met de basisverzekering ben je wereldwijd verzekerd voor medische zorg tot maximaal de in Nederland geldende tarieven. Met een aanvullende zorgverzekering of reisverzekering kun je je verzekeren voor de meerkosten. 

Als je niet verzekerd blijft voor de Wlz, moet je je Nederlandse verzekering opzeggen voor de maanden die je in het buitenland werkt. Werk je bijvoorbeeld in Duitsland, dan dien je je daar bij een zogenoemde Krankenkasse te verzekeren. Vraag je werkgever om meer informatie.

Werken in Nederland en wonen in het buitenland

Wanneer je in het buitenland woont, maar in Nederland werkt, ben je verplicht een Nederlandse zorgverzekering af te sluiten. Je gezinsleden kunnen zelf geen Nederlandse zorgverzekering afsluiten, maar afhankelijk van het land waarin je woont, kun je hen soms wel meeverzekeren.

Meer informatie over de zorgverzekering bij werken in Nederland en wonen in het buitenland vind je op de website van het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Pensioen uit Nederland en wonen in het buitenland

Als je een wettelijk pensioen uit Nederland ontvangt en naar het buitenland verhuist, dan kun je je niet meer in Nederland verzekeren en moet je je aanmelden bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Je sluit dan een verzekering af in het nieuwe woonland en betaalt premie aan het CAK. 

Verdragspolis

Heb je een buitenlandse zorgverzekering, maar woon je in Nederland? Dan kun je een Verdragspolis afsluiten om ook zorg in Nederland vergoed te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je jezelf registreren als ‘verdragsgerechtigde’.

Dit kan via de website van CZ, sinds 2006 de enige zorgverzekeraar die de Verdragspolis aanbiedt. Je moet daarbij het verdragsformulier 106 of S1 (werknemers) dan wel het verdragsformulier 121 of S1 (gepensioneerden of uitkeringsgerechtigden) kunnen overleggen. Hiermee verklaart de buitenlandse ziektekostenverzekeraar dat de aanvrager recht heeft op zorg in Nederland.

De Verdragspolis is bedoeld voor Nederlandse inwoners die inkomen (loon, pensioen, uitkering) ontvangen uit een land dat behoort tot de Europese Economische Ruimte (dat is de EU plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein), Zwitserland of een verdragsland (Bosnië-Herzegovina, Kaapverdië, Macedonië, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije).

Naturapolis

De Verdragspolis is een naturapolis. Dit betekent dat alleen de basiszorg bij de door CZ gecontracteerde zorgverleners volledig wordt vergoed. Er wordt geen premie voor in rekening gebracht, omdat al premie wordt betaald in het werkland.

De regels rond het eigen risico voor de Nederlandse zorgverzekering zijn ook van toepassing op de Verdragspolis. Voor de zorg die wordt vergoed door de verzekeraar in het werkland, wordt geen eigen risico in rekening gebracht.

Verdragsgerechtigden die een uitgebreidere dekking willen, kunnen kiezen uit verschillende aanvullende ziektekostenverzekeringen. Hiervoor moet wél premie worden betaald aan CZ.

Meer nuttige informatie over de zorgverzekering en wonen of werken in het buitenland is te vinden op de website van het CAK.

Internationale zorgverzekering

Je kunt een internationale zorgverzekering afsluiten als je Nederlandse zorgverzekering in het buitenland niet genoeg dekking biedt. Ook als je in het buitenland woont en je een lokale verzekering hebt met onvoldoende dekking. Een internationale zorgverzekering (of internationale ziektenkostenverzekering) kun je bij verschillende partijen in Nederland of het buitenland afsluiten.

Geplande zorg in het buitenland

Voor sommige medische behandelingen gaan Nederlanders steeds vaker naar het buitenland. Je kunt om verschillende redenen kiezen voor een behandeling in het buitenland: 

 • Geen of een korte wachtlijst.
 • Andere behandelmethoden.
 • Voorkeur voor een specialist die in het buitenland werkt.
 • Voor Nederlanders die in de grensstreek wonen is een ziekenhuis in België of Duitsland vaak dichterbij.
 • Voor allochtone Nederlanders geldt soms, dat een medische ingreep in het land van herkomst meer vertrouwen biedt en de communicatie vergemakkelijkt. Dan is het wel belangrijk dat de zorgverzekeraar een behandeling vergoedt. Dat is niet altijd zo, vraag dit daarom na bij je zorgverzekeraar.

Lees meer op onze pagina over geplande zorg in het buitenland.

Lees ook:

Artikelen binnen Keuzeadvies

Kies de beste zorgverzekering